NU modificării legii educației care va face posibil ca doctorii să poată renunța la titlul de doctor

română

Am aflat cu stupoare că Guvernul României condus de Victor Viorel Ponta pregătește o ordonanță de urgență prin care dorește să modifice Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, introducând o prevedere care va oferi deținătorilor de titlu de doctorat posibilitatea de a renunța la acest titlu cu o simplă cerere adresată ministerului abilitat. Domnul Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că această ordonanță de urgență este motivată de lipsa procedurilor legale pentru a îndeplini “cererile venite din partea societății civile și academice” (sursa aici)

Reamintim că această propunere de ordonanță de urgență vine în contextul în care la data de 16 Decembrie 2014 domnul Victor Ponta a trimis o scrisoare adresată rectorului Universității din București prin care declara că renunță la titlul de doctor ca urmare a “acuzatiilor publice cu privire la teza mea de doctorat“. Conform legislației în vigoare (Legea Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Articol 170 (1) (b))  titlul de doctor poate fi retras doar de către ministerul abilitat (ministerul Educației) în cazuri de nerespectare a standardelor de calitate și etică profesională, pe baza unor rapoarte externe întocmite, după caz, de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etica a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării.

Universitatea din București a retrimis, la data de 18 Decembrie 2014, o adresă oficială Ministerului Educației prin care solicita retragerea titlului de doctor domnului Victor Viorel Ponta, ca urmare a analizei Comisiei de Etică a Universității din București, care concluzionase că teza de doctorat a domnului Ponta a fost în mare parte plagiată; mai multe detalii aici.

Considerăm că propunerea de ordonanță de urgență care va oferi deținătorilor de titlu de doctorat posibilitatea de a renunța la acest titlu este (a) abuzivă, (b) nejustificată, și (c) contravine standardelor educației:

(a) domnul Ponta încearcă, în mod abuziv, să găsească o ieșire din situația în care s-a pus el însuși, și anume de a renunța la titlul de doctor fără ca plagiatul să fie oficial recunoscut
(b) legislația în vigoare OFERĂ cadru legal pentru retragerea titlului de doctor domnului Victor Ponta; Ministerul Educației a primit raportul Comisiei de Etică a Universității din București  încă din 2012 și, conform articolului 170 (1) al Legii Educației Naționale, este abilitat să retragă titlul de doctor domnului Victor Ponta
(c) obținerea unui titlu de doctor nu este o activitate solitară a candidatului respectiv, ci implică un întreg ansamblu de instituții și activități academice, prin urmare renunțarea la acest titlu nu poate fi lăsată doar la latitudinea deținătorului acestui titlu.

Prin urmare, semnatarii acestei scrisori solicită Guvernului României, Avocatului Poporului și Ministerului Educației următoarele:

1) Guvernul României să retragă propunerea ordonanței de urgență pentru modificarea legii educației care va face posibil ca doctorii să poată renunța la titlul de doctor

2) Avocatul Poporului să sesizeze această ordonanță de urgență Curții Constituționale

3) Ministerul Educației să dea curs adresei oficiale trimisă de Universitatea din București și să dispună măsurile necesare pentru retragerea titlului de doctor domnului Victor Viorel Ponta conform articolului 170 (1) al Legii Educației Naționale (nerespectarea standardelor de etică profesională)

Editare ulterioară: Între timp primul ministru Victor Ponta a semnat ordonanța de urgență numărul 94/2014 pentru modificarea legii educației, publicată în Monitorul Oficial no. 968/30.XII.2014, articolul 12:

12. La articolul 168, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) și (72), cu următorul cuprins:
(71) Titularul unui titlu științific poate solicita Ministerul Educației și Cercetării Științifice renunțarea la titlul în cauza. In acest caz  Ministerul Educației și Cercetării Științifice ia act de renunțare printr-un ordin de revocare emis în acest scop.
(72) Actul adminstrativ constatator al titlului științific se anulează de la data emiterii  ordinului de revocare. Procedura de renunțare la titlu, precum și cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului științific se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Singura cale pentru blocarea acestui abuz este ca Avocatul Poporului să o atace la Curtea Constituțională, ca fiind profund nedemocratică și neconstituțională – este un act normativ care servește interesul personal al unei singure persoane, domnul prim ministru Victor Ponta.

Actualizare 7 Ianuarie 2015: Universitatea din București a publicat poziția oficială a universității referitoare la aceasta ordonanță de urgentă.

 

 

Pentru semnarea scrisorii folosiți o adresă de email validă în câmpul “Email” – veți primi un mesaj cu un link de confirmare a semnăturii.
Adresa dvs. de email nu va fi vizibilă în tabelul public de semnături și nu va fi distribuită nimănui.

english

We found out with dismay that the Romanian Government led by Mr Victor Viorel Ponta is preparing a Government Emergency Ordinance (OUG) to modify the National Education Law 1/2011 and the Emergency Ordinance 75/005, to include a clause which will allow doctoral degree (PhD) holders to relinquish their PhD title using a simple written request and without providing an explanation. Mr Cimpeanu, the Minister of Education, declared that this OUG is motivated by the lack of legal procedures needed to fulfil “requests received from the civil and academic society” (source here).

We remind you that this Emergency Ordinance comes after Mr Victor Viorel Ponta submitted, on December 16th 2014, a letter to the University of Bucharest in which he announced that he wants to relinquish his doctoral degree due to “public accusations regarding my doctoral dissertation.” According to the current legislation, namely Legea Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Articol 170 (1) (b), a doctoral degree title can be withdrawn only by the Ministry of Education based on documented cases of ethical and professional misconduct, following official reports from either the National Committee of Attestation of Academic Titles, Diplomas and Certificate (CNATDCU), the National Council for Scientific Research (CNCS), the University’s Ethics Committee or the National Ethics Council for Scientific Research, Development and Innovation.

On December 18th 2014 the University of Bucharest resent an official address to the Ministry of Education in which it requested Mr Ponta’s doctoral degree title to be withdrawn, based on University’s Ethics Committee’s report which concluded that Mr Ponta’s doctoral dissertation was grossly plagiarized (more details here)

We consider that the Emergency Ordinance is (a) abusive, (b) not justified and (c) does not conform to basic academic standards:

(a) Mr Ponta tries, abusively, to solve his situation by allowing him to relinquish his doctoral degree without having his plagiarism case officially recognized

(b) The present legislation DOES offer a legal framework for the withdrawal of Mr Ponta’s doctoral degree and title; the Ministry of Education has received the Ethics Committee report since 2012 and, according to article 170 (1) of the National Education Law, it is authorized to withdraw the doctoral title.

(c) Obtaining a doctoral degree is not a solitary activity; it involves academic institutions and activities, therefore relinquishing the title cannot be pursued solely by the title holder.

Therefore this petition’s signatories request the Romanian Government, the Romanian Ombudsman and the Ministry of Education the following:

  1. The Romanian Government to withdraw this Emergency Ordinance
  2. The Romanian Ombudsman to submit an appeal to the Constitutional Court, to contest this Emergency Ordinance
  3. The Ministry of Education to follow University of Bucharest’s Ethics Committee’s recommendation and withdraw Mr Ponta’s doctoral degree title, based on the documented case of plagiarism

Later edit: Meanwhile the Romanian Prime Minister, Mr Victor Ponta, has signed this Emergency Ordinance. The only way to stop it now is for the Romanian Ombudsman to submit an appeal to the Constitutional Court, as being a profoundly unconstitutional legislative clause, meant to serve the interests of a single person, namely the Prime Minister, Mr Victor Viorel Ponta.

To sign this letter please use a valid email address in the “Email” field; you will receive an email with a confirmation link. Your email address will not be made public nor will it be shared with other.

NU modificării legii educației care va face posibil ca doctorii să poată renunța la titlul de doctor

[signature]

2,453 signatures

Vă rugăm să transmiteți acest mesaj prietenilor și colegilor dumneavoastră.

   


Semnatari
2,453Niculita RalucaGrenobleFranceArhitectMay 22, 2016
2,452Ilies NicolaeBrasovRomaniainginerMay 17, 2016
2,451Razvan PopescuBucurestiRomaniacercetătorNov 16, 2015
2,450Claudia DumitruNov 11, 2015
2,449Romeo GrigorescuSibiuRomaniaArhitectNov 07, 2015
2,448Loredana FrasieBucurestiRomaniaNov 05, 2015
2,447SILVIA TURBUREANURm. V\lceaRomâniaProfesorAug 21, 2015
2,446Florin BuzduganGalatiRomaniaStudentApr 01, 2015
2,445ionel dumitrascugalatiromaniaintreprinzator si platitor de taxeFeb 26, 2015
2,444Serban PeteuMichiganSUAProfessorFeb 26, 2015
2,443Maria TrifGermantownUSAProject ManagerFeb 25, 2015
2,442Luminita ClapuciiasiRomaniaasistent medicalFeb 25, 2015
2,441cristian Oprisbaia mareromaniajuristFeb 25, 2015
2,440Gelu TudoseBucharestRomaniaeconomistFeb 25, 2015
2,439radu vararugalatiRomaniainginerFeb 23, 2015
2,438Gabriel TeodorescuCluj-NapocaRomaniadoctorandFeb 21, 2015
2,437Lucian Valentin PamfileBrasovRomaniaStudentFeb 07, 2015
2,436Ioan ZAHARIETimisoaraRomaniadr.ing.Jan 28, 2015
2,435Mihai ClinceanuAlexandriaRomaniaStudentJan 21, 2015
2,434Rudolf DombiSighetu MarmatieiRomaniaProfesorJan 20, 2015
2,433Constantin CiuceCluj NapocaRomaniamedic, profesor universitarJan 18, 2015
2,432Maria-Carmen PanteaCluj NapocaLectorJan 18, 2015
2,431Stefania DumbravaBucurestiRomaniaDoctorandJan 16, 2015
2,430Catalina CuparencuBucurestiRomaniaJan 16, 2015
2,429Teodora MiclausAarhusDanemarcaCercetator postdoctoralJan 16, 2015
2,428Steluta BoghencoConstantaRomaniaMerceolog----pensionarJan 15, 2015
2,427Georgiana-Maria MineaTimisoaraRomaniaTraducator, doctorandJan 15, 2015
2,426Pavel MosDeznaRomaniaProfesorJan 15, 2015
2,425Tiberiu-Constantin TurbureanuBucureștiRomâniaInginer programatorJan 14, 2015
2,424Mihai Stanislav JalobeanuCluj-NapocaRomaniaProfesor Universitar, CercetătorJan 14, 2015
2,423Gabriela PopaBucurestiRomaniaDr.Ing.Jan 14, 2015
2,422Ioan BaisanIasiRomaniacadru didactic universitarJan 14, 2015
2,421Calin Gabriel FloareCluj-NapocaRomaniaFizicianJan 14, 2015
2,420Christina TeusanMünchenGermanyInginerJan 13, 2015
2,419Cristina PaunescuBucurestiRomaniaProfesorJan 13, 2015
2,418IOANA GROZEATimisoaraRomaniaProf. univ. dr.Jan 13, 2015
2,417Elisabeta HrubyDrobeta-Turnu-SeverinRomaniaprofesorJan 13, 2015
2,416daniela barbuceanuRomanialector universitarJan 13, 2015
2,415MIrela Bociu TimisoaraRomaniaSociolog Jan 13, 2015
2,414Iosif GergenTimisoaraRomaniaprofesorJan 13, 2015
2,413Iulian LascuJan 12, 2015
2,412Anton PopescuProfesorJan 12, 2015
2,411Corneliu Traian AtanasiuBucureștiRomaniapensionarJan 12, 2015
2,410Dana GurauBucurestiRomaniaTraducatorJan 12, 2015
2,409Serban MisicuBucurestiRomaniaCercetator stiintificJan 12, 2015
2,408Octavian StoicaBucurestiRomaniaProgramatorJan 12, 2015
2,407Cristian Raul VintilaBrasovRoapplied research engineerJan 12, 2015
2,406alexandru petrescubucurestiRomaniacercetator stiintificJan 12, 2015
2,405Mihail ButaruBucurestiRomaniaeconomistJan 12, 2015
2,404Mircea Ioan PopescuBucurestiRomaniainginer chimistJan 12, 2015
2,403Daniel TricaRoyal Leamington SpaUnited Kingdominginer mecanicJan 11, 2015
2,402Ciprian ManzuIasiRomaniasef lucrariJan 11, 2015
2,401MARIAN TOPOLOGEANUBucurestiRomaniaCercetator stiintific gr.II - Doctor inginerJan 11, 2015
2,400Aura ComanescuBaia mareRomaniabugetarJan 11, 2015
2,399Ioan DOROFTEIIasiRomâniaProfesor universitarJan 11, 2015
2,398Călin CrăciunTargu-MuresRomaniaredactor, profesor, dr. in filologieJan 11, 2015
2,397Octavia AdamHusiRomaniastudentJan 11, 2015
2,396Mihaela IlieBucurestiRomaniacercetator stiintific (doctor)Jan 11, 2015
2,395Andreea CioceaBucurestiRomaniaconsilier juridicJan 11, 2015
2,394Mihai TichindeleanSibiuRomaniaCadru didacticJan 11, 2015
2,393Razvan OrasanuJan 11, 2015
2,392Ana-Johanna Voinopol-SassuNew ZealandPh.D. researcher Jan 11, 2015
2,391Elena Daniela AfloreiLondraUnited KingdomResearch assistantJan 10, 2015
2,390Iuliana TimoftiIasistudentaJan 10, 2015
2,389Mariana TeodorescuBucurestiRomaniaProf.univ. pensionarJan 10, 2015
2,388Mihai TeodorescuBucurestiRomaniaProf.univ.emerit.dr.ingJan 10, 2015
2,387Maria PapaianopolBucurestiRomaniaProfesor pensionarJan 10, 2015
2,386Gabriela MarinescuOrlandoUnited StatesResearcher, University of Central FloridaJan 10, 2015
2,385Dan MarinescuORLANDOUnited StatesProfessor UniversitarJan 10, 2015
2,384Dana DinuCraiovaRomanialector dr.Jan 10, 2015
2,383Gheorghe MunteanuBucurestiRomaniainginer pensionarJan 10, 2015
2,382Ioan DragneaBucurestiRomaniaprofesor pensionarJan 10, 2015
2,381Emilia FulopTargu MuresRomaniaprofesor/inginerJan 10, 2015
2,380Petre RotaruCraiovaRomaniaprofesor fizica Universitatea din CraiovaJan 10, 2015
2,379Daniela BorsosBrasovRomaniaEconomistJan 10, 2015
2,378Gabriel BorsosBrasovRomaniaInginer-economistJan 10, 2015
2,377gabriela LunguCluj NapocaRomaniaprofesor-doctorJan 10, 2015
2,376Ioana MihaiBucureștiRomaniaAgent servicii clientJan 10, 2015
2,375Maria FrankJan 10, 2015
2,374Mihaela DinuFreehold, NJUSAfizicianJan 10, 2015
2,373Virgil BercuHârsovaRomaniaMecanicJan 09, 2015
2,372Corneliu Ioan StanescuBucurestiRomaniafizician, lector universitarJan 09, 2015
2,371Silviu BalanMontrealCanadainginer sistemJan 09, 2015
2,370Viorel RaduBavaroRep. DominicanaEconomistJan 09, 2015
2,369Dan Florin PapaianopolCampulung MuscelRomaniaprofesor pensionarJan 09, 2015
2,368Tudor StefanescuBucureștiRomaniainginerJan 09, 2015
2,367Elena Mirela FenduPloiestiRomaniaasistent universitarJan 09, 2015
2,366Carmen ProdanPitestiinginerJan 09, 2015
2,365petroni alexoradearomaniaJan 09, 2015
2,364ioana pupazanbucurestiromaniaarhitectJan 09, 2015
2,363Camil MihaescuTimisoaraRomaniaDesignerJan 09, 2015
2,362Eugen VitanAlba IuliaRomâniaConf.dr.ing.Jan 09, 2015
2,361DUMITRU TOMONIFagetRomaniaProfesorJan 09, 2015
2,360Gheorghe MândrescuCluj-NapocaRomâniaistoric de artă, conferenţiar doctorJan 09, 2015
2,359Ciprian BotizTimisoaraRomaniaInginerJan 09, 2015
2,358Silviu Virgil MargoiSlanicRomaniaStudentJan 09, 2015
2,357Gheorghe Teodor CiascaiprofesorJan 09, 2015
2,356Gabriel OlteanuTimisoaraRomaniaOperator preturiJan 09, 2015
2,355Nicoletta DobrescuSetúbalPortugalprofesorJan 09, 2015
2,354Diana MateescuCraiovaRomaniastudentaJan 09, 2015
2,353Romeo MARIANAdelaideAustraliaSenior LecturerJan 09, 2015
2,352Laura MariaBucurestiRomaniaSpecialist PRJan 09, 2015
2,351Alexandru ManoliuIasiRomaniaCercetator st.I dr., pensionarJan 09, 2015
2,350Alin Bujor GrecuCosteiRomaniatehnician laborantJan 09, 2015
2,349Ianosi-Ocsi Gabor-ArimescuLugojRomaniaeconomistJan 09, 2015
2,348Georgeta ZecheruIancaRomâniaPensionar/ăJan 09, 2015
2,347Cristian PanaitescuBucurestiRomaniaspecialist relatii publiceJan 09, 2015
2,346Dan DanaParisFrantacercetatorJan 09, 2015
2,345Bogdan PinteaAradRomaniastudentJan 09, 2015
2,344Adela DumbravanBruxellesBelgiaJuristJan 09, 2015
2,343constanta dobreploiestiRomaniainginerJan 09, 2015
2,342Claudia GhicaParisFrantaProfesor universitar dreptJan 09, 2015
2,341ANCA VELICUBUCURESTIRomaniaCONSILIER IN PROPRIETATE INDUSTRIALAJan 09, 2015
2,340SORINEL MOCANUTimisoaraRomaniapsihologJan 09, 2015
2,339Dan ManolacheBucurestiRomaniaziaristJan 09, 2015
2,338Laura ManolacheBucureștiRomaniaconf.univ.dr. - muzicolog, compozitorJan 09, 2015
2,337Irina OlteanuSibiuRomaniaMedicJan 09, 2015
2,336Tatiana Maria ChircuBucurestiprofesor Jan 09, 2015
2,335Sorin VinturisBucurestiRominginer ITJan 09, 2015
2,334Alina Ioana VasilicaBucurestiRomaniaInginerJan 09, 2015
2,333Cristian VasilicaJan 09, 2015
2,332Claudiu GradinaruToronto CanadaProfesor universitarJan 09, 2015
2,331Ovidiu MiuGlasgowUnited KingdomStudentJan 09, 2015
2,330Alexandru T. GrecuBucurestiRomaniaCercetator stiintificJan 09, 2015
2,329Camelia RaduMontrealCanadaprofesor universitarJan 09, 2015
2,328Laura MitruBucurestiRomaniastudentJan 09, 2015
2,327Vlad LucaCopenhagaDanemarcaInginer ITJan 08, 2015
2,326Ovidiu CosteaBucurestiRomaniaEconomistJan 08, 2015
2,325Raluca ciomagaclujromaniaarhitectJan 08, 2015
2,324Mihai ArbaTimisoaraRomaniaJan 08, 2015
2,323Alexandra Onofrei OnofreiBucurestiRomaniaMedic VeterinarJan 08, 2015
2,322Paul-Adrian RusCluj-NapocaRomaniaMedic RezidentJan 08, 2015
2,321gelu andriesbrasovromaniainginerJan 08, 2015
2,320CALIN JICAREANFIRENZEITALIAJan 08, 2015
2,319Elena VasilescuBucurestiRomaniainginer-conferentiar universitarJan 08, 2015
2,318Ladislau SzaszVlissingenNederlandInginerJan 08, 2015
2,317Laurentiu TurtaSuceavaRomaniaInginer ITJan 08, 2015
2,316Andra NimuBucharestRomâniadoctorandaJan 08, 2015
2,315gheorghe nechitabrasovRomaniainginerJan 08, 2015
2,314Mara FundateanuBucurestiRomaniaJan 08, 2015
2,313Valentin VechiuBotosaniRomaniainstructor autoJan 08, 2015
2,312Radu SabauCluj-NapocaJan 08, 2015
2,311Mihai CasandraBucurestiRomaniaadministratorJan 08, 2015
2,310VASILE CUCICEARomaniaJan 08, 2015
2,309Ioan TantauCluj-NapocaRomaniacadru didactic universitarJan 08, 2015
2,308Alexandru IonescuJan 08, 2015
2,307I IGTorontoCanadaAccountantJan 08, 2015
2,306mihai mihaitimisescupiatra neamtRomaniainginerJan 08, 2015
2,305Cristian TudoseJan 08, 2015
2,304Mircea RusuBucurestiRomaniaInginerJan 08, 2015
2,303marcela predabrailaromaniasociologJan 08, 2015
2,302Ion RizeaRamnicu ValceaRomaniainspector SMJan 08, 2015
2,301Mihai LupuIasiIasiManagerJan 08, 2015
2,300Monica MosoiuSibiuRomaniaJan 08, 2015
2,299mihaela bobubucurestiRomaniachimistJan 08, 2015
2,298Rahela CarpaCluj NapocaAsist. univ. dr.Jan 08, 2015
2,297Gigi KentMa doare-n pulaSomaliaLabagiu convinsJan 08, 2015
2,296Mihai FediucTimisoaraRomaniapensionarJan 08, 2015
2,295Claudiu ConstantinBucureștiRomaniaProgramatorJan 08, 2015
2,294Elvis Daniel VeleaValkenburgOlandaCEOJan 08, 2015
2,293tiberiu vargaprofesorJan 08, 2015
2,292Cristian Florin BotaTeiusRomaniaeconomistJan 08, 2015
2,291Mihaela IonBucurestiRomaniaInginerJan 08, 2015
2,290Marina DumitruCraiovaRomaniaEconomisrJan 08, 2015
2,289Mirela PopaCluj-NapocaRomâniacadru didacticJan 08, 2015
2,288Carmen PinteaAradRomaniaadministratorJan 08, 2015
2,287Gabriela SimaCraiovaconf.dr.ingJan 08, 2015
2,286Alina MunteanuJan 08, 2015
2,285Diana RabaTimisoaraRomâniacadru didactic universitarJan 08, 2015
2,284Cătălin IonescuBucureștiRomâniaProfesor pensionarJan 08, 2015
2,283Nora MolnarJan 08, 2015
2,282Mihai IonitaBucurestiRomaniaOspatarJan 08, 2015
2,281Laurentiu PopaBrasovRomaniaMedicJan 08, 2015
2,280Madalina UngureanuIasicercetatorJan 08, 2015
2,279valentin paveliasiRomaniaprofesor universitarJan 08, 2015
2,278Calin PasereTargovisteRomaniainginerJan 08, 2015
2,277Andreea CretuJan 08, 2015
2,276Marian Silviu PoboroniucIasiRomaniaProfesor Universitar TUIASIJan 08, 2015
2,275Alexandra Alexandra P.bvroeconomistJan 08, 2015
2,274daniel macisanuiasiRomaniamedicJan 08, 2015
2,273Andra StanCluj-NapocaRomaniaJurnalistJan 08, 2015
2,272ioana panainteiasiprofesorJan 08, 2015
2,271MIRCEA-RADU VIZIREANUTULCEAROMANIAinginerJan 08, 2015
2,270Valentin AntonovGalatiRomaniaFreelancerJan 08, 2015
2,269Liana AndreasenMcAllenUnited StatesprofesoaraJan 08, 2015
2,268Mihaela Cristina NechitaBarladRomaniaInginerJan 08, 2015
2,267Ovidiu Ionescu BucurestiRomaniaocupatia - secretar - tehnoredactor si student la facultatea de dreptJan 08, 2015
2,266florin ivanpitestiRomaniaeconomistJan 08, 2015
2,265Laurentiu Costin DumitruProfesorJan 08, 2015
2,264Viorel IovanJan 08, 2015
2,263Ecaterina SafaricaBucurestiRomaniaComunicare si Relatii apublice Jan 08, 2015
2,262Alberth LariParisFranceJan 08, 2015
2,261Eva CzapBaia MareRoTraducator-interpretJan 08, 2015
2,260Flavia FecheteBrasovEconomistJan 08, 2015
2,259Voicu RadescuBucurestiJan 08, 2015
2,258Csaba MolnarFentangeLuxembourgJan 08, 2015
2,257Christian KlumpnerNottinghamMarea BritanieConferentiar (Associated Proffessor)Jan 07, 2015
2,256Daniela VasileBucurestiRomaniajurnalistJan 07, 2015
2,255Robert PetrovanClujRomaniastudentJan 07, 2015
2,254Vlad HancuBrasovRomanialiber profesionistJan 07, 2015
2,253Stefan AlexaLondonUnited KingdomProfesor (teacher) si inspector scolarJan 07, 2015
2,252Katherine BarFagarasRomaniaProfesor Jan 07, 2015
2,251Adrian MinculescuConstantaRomaniaInginerJan 07, 2015
2,250ADRIAN IVANOVgalatiromaniainginerJan 07, 2015
2,249iolanda ioanoviciucluj-napocaromaniamedicJan 07, 2015
2,248Maria PavelJan 07, 2015
2,247Gabriela CristescuAradRomaniaProfesor universitarJan 07, 2015
2,246Bereschi RobertdejromaniaingJan 07, 2015
2,245Monica ŞerbanBucureştiRomâniasociologJan 07, 2015
2,244Alis EnacheTimisoaraRomaniaInginerJan 07, 2015
2,243Claudiu TanaseIasiRomaniaMedicJan 07, 2015
2,242Gheorghe PopescuTargu JiuRomaniaProfesor universitarJan 07, 2015
2,241Sabin TudorBucurestiRomaniaWeb DeveloperJan 07, 2015
2,240Alin GavreliucTimisoaraRomaniaProfesor la Universitatea de Vest din TimisoaraJan 07, 2015
2,239Mihai Stelian RusuClujRomaniaDoctor în SociologieJan 07, 2015
2,238oana blaghiaradRomaniaeducatoareJan 07, 2015
2,237Malin TibarBrasovRomaniaMedicJan 07, 2015
2,236Lenuta Coca StefanIasiRomaniaprofesorJan 07, 2015
2,235Marian RataJan 07, 2015
2,234Anca FinichiuBucurestiRomaniapensionaraJan 07, 2015
2,233Alexandru ZlatiDormagenGermanyKaufmannJan 07, 2015
2,232Dorina Bodnariucsighetu-MarmatieiRomaniaProfesor pentru invatamant primarJan 07, 2015
2,231Ion GrozavTimisoaraRomaniaConf.dr.ingJan 07, 2015
2,230gigel jorascubucurestiRomaniapensionarJan 07, 2015
2,229Corina CarneyMontereyUnited StatesEconomistJan 07, 2015
2,228Pop MihailBrasovRomaniaJan 07, 2015
2,227Radu CucuJan 07, 2015
2,226Cristina TomaBucurestiRomaniainginerJan 07, 2015
2,225costel caciulescuJan 07, 2015
2,224Teodor ScorțanBucurestiRomaniaConsilier dezvoltare personalăJan 07, 2015
2,223Mihail StafidaBrailaRomaniaInginer(pensionar)Jan 07, 2015
2,222Alexandru GradinariuTimisoaraRomaniaJan 07, 2015
2,221Bogdan-Mihai MusteataIasiRomaniaInginerJan 07, 2015
2,220Diana MorarCluj NapocaRomaniaoperator call centerJan 07, 2015
2,219Mihail NazarovStockholmSwedenstudentJan 07, 2015
2,218John TipeiBucureștiRomâniaConf. Univ. Dr.Jan 07, 2015
2,217Doina SolduBucurestiRomaniaarhitectJan 07, 2015
2,216Luminita BerceanClujRomaniatehnicianJan 07, 2015
2,215Adrian BigheaCraiovaRomaniaMedicJan 07, 2015
2,214Liviu ManolacheFocsaniRomaniainginerJan 07, 2015
2,213Marcel MorarCluj NapocaRomaniasoferJan 07, 2015
2,212Octavian RaicuTimisoaraRomaniaTehnician in turismJan 07, 2015
2,211cristian ghermanbucurestiRomaniamecanicJan 07, 2015
2,210Rena ChircuLundSwedenstatistician - informaticaJan 07, 2015
2,209Eduard Vlad LipsaIasiRomaniaProgramatorJan 07, 2015
2,208Andrei SchiporIasiInginerJan 07, 2015
2,207Florin ArdeleanOradeaRomaniainginerJan 07, 2015
2,206Zan RaduJan 07, 2015
2,205Sorin AlexandrescuBucurestiRomaniaprofesor la Universitatea din BucurestiJan 07, 2015
2,204Teodora CozmanBruxellesBelgiumartist/doctor in arte vizualeJan 07, 2015
2,203Ioana PintilieMagureleRomaniafizicianJan 07, 2015
2,202Georgiana GheorgheBucureştiRoumanieTraducator Jan 07, 2015
2,201Robert Nelu BostanCasablancaMarocInginer sudorJan 07, 2015
2,200Cristian BogoiJan 07, 2015
2,199Dragos HaragaIasiRomaniaManager proiectJan 07, 2015
2,198Mirela BabalicCraiovaRomaniacercetatorJan 07, 2015
2,197Lucian PopescuGherlaRomaniainginer chimist pensionarJan 07, 2015
2,196danut romeo antongalatiRomaniaJan 07, 2015
2,195Elena MoldovanuVeneziaItaliaprofesoaraJan 07, 2015
2,194Ioana WeberBerlinGermanyCercetatoareJan 07, 2015
2,193Stefan-Virgil HobaiTargu MuresRomaniaProfesor universitarJan 07, 2015
2,192maria bubilici-ionutconstantaromaniasubinginerJan 07, 2015
2,191Dragoș MăndescuPiteștiRomaniaArheologJan 07, 2015
2,190Cristi StoicaBucurestiRomaniacercetatorJan 07, 2015
2,189ioan haborhunedoaraRomaniapensionarJan 07, 2015
2,188Victor BarsanBucurestiRomaniacercetatorJan 07, 2015
2,187maria colibaconstantaRomaniacasnicaJan 07, 2015
2,186Paul DragomirAlexandriaRomaniainginereJan 07, 2015
2,185Octavian RaducanuJan 07, 2015
2,184Mircea TeroTirgu-MuresRomaniainginerJan 07, 2015
2,183Andrada PopToplitaRomaniaStudentaJan 07, 2015
2,182Teodora BanuBucurestiRomaniapensionar(profesor)Jan 07, 2015
2,181Lucian muresanM.CiucRomaniaSoferJan 07, 2015
2,180Cristian CuleaMünchenGermaniaProgramatorJan 07, 2015
2,179Carmen Ema PanaiteIasiRomaniacadru didactic universitarJan 07, 2015
2,178Gabriela Frunza-TancaJan 07, 2015
2,177Corina DragomirBucurestiRomaniaeconomistJan 07, 2015
2,176Nicolae Ion CopaciGalatiRomaniaBucatarJan 07, 2015
2,175Ioan-Cezar MarcuBucurestiRomaniaconferentiar universitarJan 07, 2015
2,174Ionut CapatanaJan 07, 2015
2,173claudiu gilcasibiuromaniajuristJan 07, 2015
2,172Aurelian IsarBucurestiRomaniacercetator stiintificJan 07, 2015
2,171Servilia OanceaIasiRomaniafizician, profesor universitarJan 07, 2015
2,170Zoltán TörökCluj-NapocaRomaniaLector universitarJan 07, 2015
2,169Ion DumitruBrebuRomaniaAnalistJan 07, 2015
2,168George MarzaJan 07, 2015
2,167Valeriu CiobanuRm. ValceaRomaniasociologJan 07, 2015
2,166caius pascuTimisoaraRomaniaInginerJan 07, 2015
2,165Constantin PăulețBolognaItalyReceptionistJan 07, 2015
2,164Stefan ComanBucurestiUSAJuristJan 07, 2015
2,163Cristian PorfiriuGalatiRomaniainginerJan 07, 2015
2,162Liliana PopescuBucurestiuniversitarJan 07, 2015
2,161Alexandru PoenaruDrobeta Turnu-SeverinRomaniaStudentJan 07, 2015
2,160VALENTIN NEGURAchisinauRep. Moldovaconf. universitarJan 07, 2015
2,159Andreas WilschkoBraunschweigGermaniastudentJan 07, 2015
2,158Constantin StoenescuBucurestiRomaniaprof. univ. dr.Jan 07, 2015
2,157cornel olteanhunedoaraRomaniaJan 07, 2015
2,156aura oteleaBucurestiRomaniaauditor financiarJan 07, 2015
2,155DANIELA HARDBRASOVROMANIAECONOMISTJan 07, 2015
2,154Monica PaladeGalatiRomaniacasnicaJan 07, 2015
2,153Ana TudoranAarhusDanemarcaProfesor universitarJan 07, 2015
2,152Nicu-Mircea BăghinăDrobeta Turnu SeverinRomaniaStudentJan 07, 2015
2,151Andra WilschkoBraunschweigGermanystudentaJan 07, 2015
2,150Oana GinguCraiovaRomaniaProf.dr.ing., Universitatea din CraiovaJan 07, 2015
2,149Lucia Octavia PatruTurdaRomaniainginerJan 07, 2015
2,148Horia Calin CozmaDrobeta Turnu-SeverinRomaniaJan 07, 2015
2,147Cristina AndreescuBucurestiRomaniaJan 07, 2015
2,146MARIANA VASILASSUCEAVARomaniaINGINER CHIMISTJan 07, 2015
2,145VALENTINA CIOBANUBUCURESTIRomaniaauditorJan 07, 2015
2,144Carolina PanaitescuBucurestiRomaniaMGJan 07, 2015
2,143Marian MuresanClujRomaniaProf. dr.Jan 07, 2015
2,142Silvia MartonBucurestiJan 07, 2015
2,141Cezar IacobBucurestiRomaniaGeofizician (Doctor)Jan 07, 2015
2,140Laszlo TimarBaia MareRomaniaInginer liber-profesionistJan 07, 2015
2,139CRISTINEL BARBUBACAURomaniainginerJan 07, 2015
2,138marian ionicapitestiRomaniapensionarJan 07, 2015
2,137Dorin HerloAradRomaniaProfesor universitarJan 07, 2015
2,136Calin LazaroiuPohangKoreaProfesor, fizica teoreticaJan 07, 2015
2,135Ciprian GhitaBucurestiRomanialiber profesionistJan 07, 2015
2,134Claudiu LozonschiIasiRomaniaeconomistJan 07, 2015
2,133elena popescuimolaItalychelnerJan 07, 2015
2,132Alexandru StoicaCampinaRomaniamanagerJan 07, 2015
2,131Gabriela naduhtargovisteromaniaprofesorJan 07, 2015
2,130Dinu PelinIasiRomaniaInformaticianJan 07, 2015
2,129Lucian Gabriel BurceaBucharesRomaniaStudentJan 07, 2015
2,128claudiu halandutmircestiliber profesionistJan 07, 2015
2,127Florin Dumitru PopescuPetrosaniRomaniaInginer (conferentiar universitar dr.)Jan 07, 2015
2,126aurel birsanbucurestiRomaniaasociatJan 07, 2015
2,125iulian popescuimolaItalysoferJan 07, 2015
2,124VOICHITA SINDRESTEANBaia MareRomaniaInspector RUJan 07, 2015
2,123constantin sandubacauromaniainginerJan 07, 2015
2,122Adrian DragomirBucurestiRomaniainginerJan 07, 2015
2,121Ioana DanilaJan 07, 2015
2,120Sorin AlexaJan 07, 2015
2,119Roxana ArdeleanSibiuRomaniaJan 07, 2015
2,118Gheorghe BerciuBaia MareRomaniaJan 07, 2015
2,117CONSTANTA OCHEABUCURESTIRomaniaECONOMISTJan 07, 2015
2,116Vasile TanasaPiatra NeamtRomaniaInginerJan 07, 2015
2,115Radu StoicaLondonUnited KingdomMedicJan 07, 2015
2,114Ioan CIUPERCABucurestiRomaniaeconomistJan 07, 2015
2,113Mugur MihaiQuality AssuranceJan 07, 2015
2,112Bogdan-Petru MaleonIasiRomaniaconferentiarJan 07, 2015
2,111Mihaiela RusBerlinGermaniaCercetator stiintificJan 07, 2015
2,110CATALIN HANGANUGalatiRomaniaInginerJan 07, 2015
2,109adrian comangalatigalatiinginerJan 07, 2015
2,108Claudiu GyoriGalatiRomaniaInginerJan 07, 2015
2,107Constantin Adrian AirineiDorohoiRomaniaInginerJan 07, 2015
2,106Cristina DruganGalatiGalatiInginer NaveJan 07, 2015
2,105Ligia SarivanBucurestiRomaniacercetatorJan 07, 2015
2,104Carmen AlbertResitaRomaniacadru didacticJan 07, 2015
2,103Ion PanduruBaia de FierRomaniaConstructorJan 07, 2015
2,102Florin TatuiBucurestiRomaniaCercetatorJan 07, 2015
2,101Valeriu DulgheruChisinauRep. MoldovaProfesorJan 07, 2015
2,100Vladimir LunguConstanțaRomâniaProfesor de engleză onlineJan 07, 2015
2,099Flavius NutaColchesterMarea BritanieStudentJan 07, 2015
2,098Rodica DoneSuceavaRomaniainginerJan 07, 2015
2,097Constantin PopolanSibiuRomaniaInginerJan 07, 2015
2,096Nicolae SecrieruChisinauMoldovainginer electronist, conf. iniversitarJan 07, 2015
2,095Adrian ScurtuBucurestiRomaniaFizicianJan 07, 2015
2,094Lorelei CaramanIasiRomaniaAsistent universitarJan 07, 2015
2,093Marius PastorBrasovRomaniaProgramator ITJan 07, 2015
2,092Bogdan MutOradeaRomaniaInginerJan 07, 2015
2,091Maria FilofiAlba IuliainginerJan 07, 2015
2,090Stefan KovacsBucureștiRomaniaCercetător științific gr. IJan 07, 2015
2,089Alexaandru Cristian GrozavBucurestiRomaniaAntreprenorJan 07, 2015
2,088Sorin GrigorescuBrasovRomaniaavocatJan 07, 2015
2,087Cosmin PacuraruBucurestiRomaniaconsultantJan 07, 2015
2,086daniel gavanBucharestRomâniainginerJan 07, 2015
2,085Nicolae MoiseJan 07, 2015
2,084Sorin EftimieBucurestiRomaniaManagerJan 07, 2015
2,083Mihai GayraudBucurestiRomaniaInginerJan 07, 2015
2,082Mădălina - Gabriela HuludeţIaşiRomaniaStudentJan 07, 2015
2,081Claudiu IchimHjortshojDenmarkSpecialist ComunicareJan 07, 2015
2,080Adrian Razvan PetcuBucurestiRomaniaInginerJan 07, 2015
2,079Alexandra CherechesJan 07, 2015
2,078Samuel GaieAarhusDenmarkantreprenorJan 07, 2015
2,077Costin BotezatuGalatiRomaniaInginerJan 07, 2015
2,076Alexandru HuciuBucurestiRomaniaFunctionar publicJan 07, 2015
2,075Nicoleta ESEANUBucurestiRomaniaconf. univ. dr. fizicaJan 07, 2015
2,074Alexandruu MateiBucurestiRomaniaIT Manager, Inginer DiplJan 07, 2015
2,073Ilie Gabriel SurpatJan 07, 2015
2,072Claudiu CostinIasiRomanialector universitarJan 07, 2015
2,071Ovidiu BuruianaIasiRomaniaistoric, Universitatea din IasiJan 07, 2015
2,070Robert EneTargovisteRomaniaDr. inginerJan 07, 2015
2,069Marcela FometescuToursFrancereceptionerJan 07, 2015
2,068Bogdan FometescuCaransebesRomaniasalariatJan 07, 2015
2,067vasile ilenatargu-jiuromaniaelectromecanicJan 07, 2015
2,066TUDOREL STINGAMogliano VenetoItaliaJan 07, 2015
2,065Teodora Alexandra PopescuCraiovaRomaniaelevJan 07, 2015
2,064Cristina Liliana PopescuCraiovaRomaniaasistentaJan 07, 2015
2,063alexandru garpasanploiestiRomaniafreelancerJan 07, 2015
2,062Marcel FometescuCaransebesRomaniaprofesorJan 07, 2015
2,061Ion CotaescuTimisoaraRomaniaProf. Univ. onducator de doctorat UVT Jan 07, 2015
2,060Emil Grigore PopescuCraiovaRomaniasomerJan 07, 2015
2,059Gheorghe BogosBruxellesBelgiaIndependentJan 07, 2015
2,058VIOREL SERIAGalatiRomaniainginerJan 07, 2015
2,057Ionela Mihaela PopescuCraiovaRomaniastudentJan 07, 2015
2,056Carmen FometescuCARANSEBESRomaniapensionarJan 07, 2015
2,055Maria Stan TimisoaraRomaniaInginerJan 07, 2015
2,054Constantin SarmasanuIasiRomaniaProf.dr.ing.Jan 07, 2015
2,053VIRGILIU FIRETEANUBucurestiRomaniaprofesorJan 07, 2015
2,052Angela FrasinaBUCURESTIRomaniamanagerJan 07, 2015
2,051VICTOR SERBANBUCURESTIINGINERJan 07, 2015
2,050Mihai Radu Traian BalomiriFrankfurt GermaniaConsultant ITJan 07, 2015
2,049Dragos Alexandru DraganTimisoaraRomaniaProfesorJan 07, 2015
2,048Maria GoreaParisFrantaConferentiarJan 07, 2015
2,047Andrei MoneCluj NapocaRomaniaeconomistJan 07, 2015
2,046Carmen LaeșReșițaRomaniaprofesor de învățământ primar și preșcolarJan 07, 2015
2,045Nicolae LacanBucurestiRomaniaInformaticianJan 07, 2015
2,044Marius BazganBucureștiRomaniaItcJan 07, 2015
2,043Marius UjogOradeaRomaniaJan 07, 2015
2,042Madalina BlajBrasovRomaniaStudentJan 07, 2015
2,041Ion Cristian CirsteaJenaGermaniaCercetatorJan 07, 2015
2,040Roxana DinuJan 07, 2015
2,039Elena Lucica MesselBRASOVROMANIAeconomistJan 07, 2015
2,038George StancuBucurestiRomaniaEconomistJan 07, 2015
2,037razvan bubuianubucurestiRomâniaasistent medical BFKTJan 07, 2015
2,036Dan DrihaOradeaRomaniainginerJan 07, 2015
2,035Arina CiureaBrasovRomaniainginerJan 07, 2015
2,034Marioara BurceaBucurestiEconomistJan 07, 2015
2,033JEAN CRUTESCURM. VALCEARomaniaInginerJan 07, 2015
2,032vasile boghiJan 07, 2015
2,031Caius Mihai SuvetiBucurestiRomaniaavocatJan 07, 2015
2,030Alina DragoleaJan 07, 2015
2,029adrian adumitreseiiasiRomaniainginer constructorJan 07, 2015
2,028Adrian PavelmuncitorJan 07, 2015
2,027Viorel TigauBrasovRomaniainginerJan 07, 2015
2,026Ionut TopalaIasiRomaniaAsistent universitarJan 07, 2015
2,025Sorin BeclereanBrasovRomaniainginer constructorJan 07, 2015
2,024Florin-Aurel ArnautuParisFrantaInginerJan 07, 2015
2,023Dan SuciuTismanaRomaniaAntrenorJan 07, 2015
2,022Levente SzabóCluj, UBBRomanialector universitar dr.Jan 07, 2015
2,021Vasile MunteanCluj-NapocaRomâniaConferenţiar universitarJan 07, 2015
2,020Cristian TimarBucurestiRomaniaInginerJan 07, 2015
2,019Daniela DobrinCraiovaRomaniainginerJan 07, 2015
2,018Larisa DabijaJan 07, 2015
2,017Magdalena ArnautuBucurestiRomaniaEconomistJan 07, 2015
2,016Claudiu BodaciuTurdaRomaniaInginerJan 07, 2015
2,015vasile avramJan 07, 2015
2,014Mihai JianAoizSpaniaInformaticianJan 07, 2015
2,013Virginia SelegeanSibiuRomâniaProf. Matematica pensionarJan 07, 2015
2,012Rodica VoiculescuBucurestiRomaniainginerJan 07, 2015
2,011Carmen ApetreiBucurestiRomanialectorJan 07, 2015
2,010Dorel MihetJan 07, 2015
2,009gabriel cimpoesunicosiaCyprustehnicianJan 07, 2015
2,008Nora NoriaClujRomaniaeconomistJan 07, 2015
2,007Condurache AndreiConstantaRomaniaeconomistJan 07, 2015
2,006Adrian IancuJan 07, 2015
2,005DUMITRU CAZACUBRASOVRomaniaINGINERJan 07, 2015
2,004Sorin Mihai Frânc Baia Mare RomaniaProfesorJan 07, 2015
2,003Calin precupLyonFrantaMD, PhDJan 07, 2015
2,002Manuela Rozalia GaborTirgu MuresRomaniaconferentiar universitar doctorJan 07, 2015
2,001Alexandra MarinescuIasiRomaniamanager inovareJan 07, 2015
2,000Madalina Andreea MuresanCluj NapocaRomaniaMedic rezidentJan 07, 2015
1,999constantin pricopIasiRomaniaProf univ drJan 07, 2015
1,998Claudiu FloreaCluj NapocaRomaniaInginerJan 07, 2015
1,997Horia Gh. PanăBucurestiRomaniapolitolog, freelancerJan 07, 2015
1,996Ana GlavceBucurestiRomaniaHR ManagerJan 07, 2015
1,995Tamara VivierBucurestiRomaniaeconomistJan 07, 2015
1,994Adrian Penescualba iuliaRomaniaTehnicianJan 07, 2015
1,993Emilian-Ionut CroitoruBrasovRomaniainginerJan 07, 2015
1,992PIRVU ADELINGALATIROMANIAJan 07, 2015
1,991Ioana Alexandra RusuIasiRomaniafizicianJan 07, 2015
1,990Vasile NeagoePloiestiRomaniainginerJan 07, 2015
1,989Ilarion MIHAILAIasiRomaniaCercetatorJan 07, 2015
1,988SERGIU MARTINOVTIMISOARATIMISJURISTJan 07, 2015
1,987Adrian NeacsuPloiestiRomaniaInginerJan 07, 2015
1,986VIOREL BACHEPLOIESTIROMANIASOFER PROFESIONISTJan 07, 2015
1,985Cosmin Traian BursasiuOradeaRomaniaAdministrator Jan 07, 2015
1,984DOROTHEA - IRINA BALACEANUBUCURESTIROMANIAchimist-pensionarJan 07, 2015
1,983Paul ConstantinBucureştiRomaniaPensionar Jan 07, 2015
1,982Adrian ValeaInginerJan 07, 2015
1,981Romeo CiobanuIasiRomaniaprof.univ.Jan 07, 2015
1,980Bogdan DumaCluj-NRomania-Jan 07, 2015
1,979Jenica BaguJan 07, 2015
1,978Sebastian IojaBucurestiinginerJan 07, 2015
1,977claudiu brisanJan 07, 2015
1,976Andi Bogdan DraghicisingaporeSingaporeVFX Artist Jan 07, 2015
1,975Irina Gabriela BobuJan 07, 2015
1,974Angela PatrascuFribourgElvetiaIngineraJan 07, 2015
1,973Cornel JurjaSanmihaiul AlmasuluiRomaniapensionar militarJan 07, 2015
1,972Vasile-Florin TartaSatu MareRomaniaDr.IngJan 07, 2015
1,971Eleonora DănescuGalatiRomaniapensionarJan 07, 2015
1,970dan mihaitabucurestiromaniainginerJan 07, 2015
1,969Adriana VasioiuGalatiRomaniaEconomistJan 07, 2015
1,968Camelia Iuliana RaduPloiestiRomaniapsihologJan 07, 2015
1,967Ramona MihaescuPadovaItaliamuncitorJan 07, 2015
1,966Cezar MihaescuBucurestiRomaniacadru didacticJan 07, 2015
1,965Violeta HorhoianuBucurestiRomaniaMedicJan 07, 2015
1,964Mariana GromadschiGalatiRomaniaeconomistJan 07, 2015
1,963Bogdan AdascaluluiJan 07, 2015
1,962Silvana StetTimisoaraRomaniaInginerJan 07, 2015
1,961Mitica CaraianiBucurestiRomaniacercetator stiintificJan 07, 2015
1,960Cozariuc GabrielMontrealCanadaInginerJan 07, 2015
1,959Rodica BorciaCottbusGermanyfizicianJan 07, 2015
1,958Corneliu IonescuVicenzaItaliaoperaiJan 07, 2015
1,957Dragos RoscaJan 07, 2015
1,956Sorin Paulian TironConstantaRomaniaJan 07, 2015
1,955Bogdan BaghiuIAȘIROMÂNIADOCTOR ÎN FILOSOFIEJan 07, 2015
1,954George Dan FogorosiJan 07, 2015
1,953Gabriel SticlaruBucurestiRomaniaPhD mathJan 07, 2015
1,952Radu BogdanNew OrleansUSAprofesor universitar, Tulane UniversityJan 07, 2015
1,951Mihai PetreanuConstantaRomaniaInginerJan 07, 2015
1,950Bogdan SuceavăFullertonUnited StatesProfesor de matematicăJan 07, 2015
1,949Eduard AntoniuGalwayIrelandSW QA AnalystJan 07, 2015
1,948Renatto LeonidaBrisbaneAustraliaIT & TJan 07, 2015
1,947Sergiu VelescuJan 07, 2015
1,946Ana-Larisa CalinHillsboro-OregonStatele Unite ale AmericiiprofesorJan 07, 2015
1,945Andrei UngureanuMelbourneAustraliaPhD StudentJan 07, 2015
1,944Adrian TurcuPitestiRomaniainginer chimistJan 07, 2015
1,943Catalin SuhanIasiRomaniaJan 07, 2015
1,942Carmen ArdeleanBucurestiRomaniaConferentiar universitarJan 07, 2015
1,941Ovidiu TomaTimisoaraRomaniaStudentJan 07, 2015
1,940Andrei SoriciSibiuRomaniastudentJan 07, 2015
1,939Iosif ProdanBucureștiRomâniajurnalist culturalJan 07, 2015
1,938Tudor TovaruParisFrancemedic stomatologJan 07, 2015
1,937Claudiu GalBucurestiRomaniadoctorandJan 07, 2015
1,936Ionut Epurescu-PascoviciBucurestiJan 07, 2015
1,935Vlad Grigore MarginasBaia MareRomaniaStudentJan 07, 2015
1,934maria dumitruiasiRomaniamedicJan 07, 2015
1,933Ana BurgheleaColumbusSUAdr. inginerJan 07, 2015
1,932proiect moralbucureștiRomaniaongJan 07, 2015
1,931Elisabeta StoleruBucurestiRomaniaasistenta medicala Jan 07, 2015
1,930Sándor Szilágyi N.Cluj-N.Româniaprof. univ. pens.Jan 07, 2015
1,929Ervin GeliBilbaoSpaniasoferJan 07, 2015
1,928Charlotte LundgrenLinköpingSwedenSenior lecturerJan 07, 2015
1,927luminița dobribanclujromâniaprofesorJan 07, 2015
1,926Ileana BalanBucurestiRomaniaMedicJan 07, 2015
1,925Andrei BalanIasiRomaniaStudentJan 07, 2015
1,924Catalin HritcuParisFrantaCercetatorJan 07, 2015
1,923Adrian RELICOVSCHIOlmLuxembourgJan 07, 2015
1,922NICOLAE PANABUCURESTIRomaniaECONOMISTJan 06, 2015
1,921Anamaria Muresancluj napcaromaniaeconomistJan 06, 2015
1,920Bogdan HarjaIasiRomaniaInginerJan 06, 2015
1,919Viorel ParaschivIașiRomâniaprofesorJan 06, 2015
1,918Mihai BuguConstantaRomaniaarhitectJan 06, 2015
1,917Ionuţ-Cătălin OlteanuBucureştiRomaniastudentJan 06, 2015
1,916Razvan VizitiuBacauRomaniaPolitistJan 06, 2015
1,915Robert-Adrian MilitaruBucurestiRomaniaJan 06, 2015
1,914Florentina WatzlawekDrobeta Turnu SeverinRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,913Florin Mircea BalasBrasovRomaniainginerJan 06, 2015
1,912Cristina DumitriuBucurestiJan 06, 2015
1,911Dorin DobrincuIasiRomaniaistoricJan 06, 2015
1,910alexandru belenyibucurestiRomaniaarhitectJan 06, 2015
1,909Florin IsaiaBrasovRomaniaLector UniversitarJan 06, 2015
1,908Cristina JebereanTimisoaraRomaniamedicJan 06, 2015
1,907CORNELIA MUNTEANTimisoaraRomâniaConf. univ.Jan 06, 2015
1,906Mitica ManeaBacauRomaniaProf. dr. ing.Jan 06, 2015
1,905Roberto PaluPredealRomaniaFotografJan 06, 2015
1,904Maria BolboacaBernaElvetiadoctorandJan 06, 2015
1,903Dorin UngureanuMontrealCanadastudentJan 06, 2015
1,902Maria-Magdalena SchubertBucurestiRomaniascenaristJan 06, 2015
1,901Stefan IonescuBucurestiRomaniaProfesor de Filosofie si LogicaJan 06, 2015
1,900Ionut-emanuel stroescuaalborgdanemarcainginerJan 06, 2015
1,899marius adrian iovanportsmouthUnited KingdomoperatorJan 06, 2015
1,898Mihaita-Cosmin PopoviciIasiRomaniaDoctorandJan 06, 2015
1,897anca neuhoffbucurestiromanuiaJan 06, 2015
1,896Nicolae MecuBucureștiRomâniaProfesor universitar, Cercetător științific gradul IJan 06, 2015
1,895Cristian BaicusBucurestiRomaniamedicJan 06, 2015
1,894liviu ionut popaBrasovRomaniaAntreprenorJan 06, 2015
1,893Daniela PuscutaJan 06, 2015
1,892alexandra vuzaiasiRomaniaJan 06, 2015
1,891Paul KunTimișoaraRomaniaconf.univ.dr.Jan 06, 2015
1,890Alexandru-Nicolae VizitiuBacauRomaniaMedicJan 06, 2015
1,889Ortensia Diana MamaraEdinburghUnited KingdomStudentJan 06, 2015
1,888George IsocClujRomaniaMedic rezidentJan 06, 2015
1,887nadia lazarilfovromanisprJan 06, 2015
1,886Sorana IonescuBucurestiRomanialector, Universitatea din BucurestiJan 06, 2015
1,885Olga IlieZurichElvetiaCercetatorJan 06, 2015
1,884Ovidiu SteclaruIasiinginerJan 06, 2015
1,883Vlad ArmasuWashingtonUSAInginerJan 06, 2015
1,882Cornel DorneanuTimisoaraRomaniaavocatJan 06, 2015
1,881Alexandra HorvathOradeaRomaniaProfesorJan 06, 2015
1,880sorin lucaOmahaUnited StatesAssistant ProfessorJan 06, 2015
1,879Ioana Nicoleta PoltaracConstantaRomaniaJan 06, 2015
1,878Valerian IonBucurestiRomaniaasistent socialJan 06, 2015
1,877Laura ApostolBruxellesBelgiumFunctionar UEJan 06, 2015
1,876Marius EnacheBucurestiRomaniaInginerJan 06, 2015
1,875Andrei OlariuBucurestiRomaniaDezvoltator SoftwareJan 06, 2015
1,874Paul AlbuAradRomaniaDoctor chimistJan 06, 2015
1,873Corina BalutaWashington DCUSAProfesor Jan 06, 2015
1,872Emilia TothOradeaRomaniaChimistJan 06, 2015
1,871Silvestru OlaruCluj-NapocaRomaniastudentJan 06, 2015
1,870Laurentiu BildeabucRomaniaingJan 06, 2015
1,869flaviu maneaJan 06, 2015
1,868yvan strahmJan 06, 2015
1,867Ioan VrabieIasiRomaniaProf. univ. dr.Jan 06, 2015
1,866dan pecaJan 06, 2015
1,865Catalin RarincaPitestiRomaniaag vanzariJan 06, 2015
1,864cristian popescubucurestiRomaniainginerJan 06, 2015
1,863Aurel HincuiasiRomaniainginerJan 06, 2015
1,862Maria AvramBucurestiRomaniaInginerJan 06, 2015
1,861Ileana Oana MacariIasiRomaniaconf. univ. dr.Jan 06, 2015
1,860Andreea ChisalitaIasiRomaniaCercetatorJan 06, 2015
1,859Claudiu VinteBucharestRomaniaLector Universitar Dr.Jan 06, 2015
1,858Marilena NicolaePloiestiRomâniaAsistent universitarJan 06, 2015
1,857Dan Silviu BalanescuBucuresti RomaniaJan 06, 2015
1,856Rahela CarpaPetrilaRomaniaDr. biologJan 06, 2015
1,855Calin DejeuCluj-NapocaRomaniabiologJan 06, 2015
1,854Angela StancaConstantaRomaniaManager proiectJan 06, 2015
1,853Andrei MarzancacambridgeUnited KingdomJan 06, 2015
1,852Irina-Alexandra MilitaruJan 06, 2015
1,851Catalina IliutaPsihologJan 06, 2015
1,850elena damianKolnGermanydoctorandJan 06, 2015
1,849Adrian RusuIasiRomaniaInginerJan 06, 2015
1,848Bogdan-George RusuIasiRomaniaCS IIIJan 06, 2015
1,847Ana-Maria PredaBuzauRomaniaStudentJan 06, 2015
1,846Ioana TincasJan 06, 2015
1,845Alina ChirutaIasiJan 06, 2015
1,844Mirela Georgiana SchiopuIasiRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,843Neculai LovinPhiladelphiaUnited StatesMedic StomatologJan 06, 2015
1,842Costel BarhanClowneUnited KingdommedicJan 06, 2015
1,841mihai ciotlosWaiblingenGermaniaRestauratorJan 06, 2015
1,840Adrian AdascaliteiIasiRomaniaconf. univ. dr. ing.Jan 06, 2015
1,839Tincuta PopaGalatiRomaniaSurubaritaJan 06, 2015
1,838Catalina CasaruAmericusUSAProfesorJan 06, 2015
1,837Silvia GergelyBucurestiRomaniainginer economistJan 06, 2015
1,836constantin butnaruiasiRomaniainginerJan 06, 2015
1,835Aurel BivolanFocsaniRomaniainformaticianJan 06, 2015
1,834Bruno MazzoniPisaItaliaprofesor universitarJan 06, 2015
1,833Dana IonescuMontrealCanadaprofesorJan 06, 2015
1,832Corneliu BugariuTimisoaraRomaniaeconomistJan 06, 2015
1,831Madalin IonBrasov RomaniaDrd inginerJan 06, 2015
1,830Cristina RotarNottinghamMarea BritanieAsistentJan 06, 2015
1,829Gabriel BurlacuBucurestiRomaniaconferentiar universitar dr. ing.Jan 06, 2015
1,828Dumitru AilioaeiIasiRomaniaElectronistJan 06, 2015
1,827Robert CaslaruCharlotteUnited StatesInginerJan 06, 2015
1,826Catalin BorciaIasiRomaniafizicianJan 06, 2015
1,825Mihai VirnaMangaliaRomaniamaistruJan 06, 2015
1,824Valentin CotartaBrusselsBelgiumScientific Officer - Research Executive Agency of European CommissionJan 06, 2015
1,823Irina AndrieseiIasiRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,822CATALIN MISARCABRASOVRomaniaMEDIC - SEF LUCRARIJan 06, 2015
1,821Valeriu DamianGalatiRomaniaProfesor universitarJan 06, 2015
1,820mihaela sauciuciasiRomaniacontabilJan 06, 2015
1,819Alina ChiperIasiRomaniaLector univ. dr.Jan 06, 2015
1,818Vlad IgnatescuBucurestiRomaniainginer chimistJan 06, 2015
1,817Augustin-Leonard CiobanuKessel-LoBelgiumInginer ElectronistJan 06, 2015
1,816Daniel VeresClujRomaniaGeologJan 06, 2015
1,815Anda GligastockholmSwedenPharmJan 06, 2015
1,814Oana DemetriadeBucurestiRomaniaJan 06, 2015
1,813Adriana MihaiBucurestiRomaniadoctorandJan 06, 2015
1,812Florea IoncioaiaIasiRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,811Maria BucurBloomingtonSUAistorcaJan 06, 2015
1,810Rodica BoierIasiRomaniaProfesor universitarJan 06, 2015
1,809Octavian PopaIasiRomaniaAgent VanzariJan 06, 2015
1,808Valentin RaduLeedsUnited KingdomPostgraduate ResearcherJan 06, 2015
1,807Cristina PredaBuzauRomaniaJan 06, 2015
1,806Irina CozmincaIasiRomaniaconf. dr.ing.Jan 06, 2015
1,805mihai dobrescuwashingtonusaelectrical engineerJan 06, 2015
1,804dumitru calugareanuiasiRomania---Jan 06, 2015
1,803anca marieapitestiRomaniainginerJan 06, 2015
1,802Elena GologanIasiRomaniamedicJan 06, 2015
1,801Corina CristescuIasiRomaniamedic stomatologJan 06, 2015
1,800Marius DancilaCINEYBELGIAFost profesor la Institut d'Enseignement Supérieur de NAMUR (Belgia)Jan 06, 2015
1,799Alexandru TodeaCluj-NapocaRomaniaProfesor universitarJan 06, 2015
1,798Constantin CUCOȘIasiRomaniaProfesorJan 06, 2015
1,797Sorin OlteanuSibiuRomaniaInginerJan 06, 2015
1,796stan petrescuBucureștiRomâniaprof.universitar - pensionarJan 06, 2015
1,795meluta maldesviareggioitaliaJan 06, 2015
1,794maria calugaruPloiestiRomaniacontabilJan 06, 2015
1,793Sergiu CojocaruWashington DCSUALogisticaJan 06, 2015
1,792Alexandru PaunGreerUnited StatesAnalystJan 06, 2015
1,791George MarcuBucureştiRomâniaIstoric, profesor şi cercetătorJan 06, 2015
1,790marian lazarescumontrealcanadainginerJan 06, 2015
1,789Anamaria Gabriela IvanFetestiRomaniaarhitectJan 06, 2015
1,788Iuliana StratulatIasiRomaniastudentaJan 06, 2015
1,787Gabriel VoitcuBucurestiRomaniaCercetatorJan 06, 2015
1,786Radu NeleeanuPouzaugesFranceJan 06, 2015
1,785ervin laszlorasnovRomanialiber profesionistJan 06, 2015
1,784Mircea IliescuCambridgeUKDoctorandJan 06, 2015
1,783Anca LupuJan 06, 2015
1,782Florin Silviu PreduchinIasiRomaniaarhitectJan 06, 2015
1,781Catalin MironBrailaRomaniainginerJan 06, 2015
1,780radu ionescucampulungargesmedic rezidentJan 06, 2015
1,779calin craciunCluj-NapocaRomaniastudentJan 06, 2015
1,778Cristian BogdanStockholmAssoc ProfessorJan 06, 2015
1,777Ileana BurtanConstantaRomaniainginerJan 06, 2015
1,776Anca CiochinaJan 06, 2015
1,775Mihai Catalin RujaAradRomaniaCons juridicJan 06, 2015
1,774Mihaita HorodincaIasiRomaniaProfesor universitarJan 06, 2015
1,773Gheorghe ValcaneantuTimisoaraRomaniaEconomistJan 06, 2015
1,772Dorin CrasovanChicagoUnited StatesJan 06, 2015
1,771Adrian Constantin AtanasiuBucharestRomaniaprof. univ. pensionarJan 06, 2015
1,770Florentina BorgovanJan 06, 2015
1,769Stelian-Constantin PorumbAradRomaniaMatematicianJan 06, 2015
1,768Tudor CrisanCluj NapocaRomaniaInginer SoftwareJan 06, 2015
1,767ion voicuclujRomaniaJan 06, 2015
1,766Cristina TomaBacauRomaniaEconomist in managementJan 06, 2015
1,765Leopoldvidia CatanaHastingsUnited KingdomprofesoaraJan 06, 2015
1,764Alexandru MOCANUBreazaRomaniaInginerJan 06, 2015
1,763Anca StoicaCopenhagaDanemarcabiochimistJan 06, 2015
1,762Vera CimpeanuBucurestiRomaniaLuptator drepturi civice si politiceJan 06, 2015
1,761vasile lucian blagahuedinJan 06, 2015
1,760Gelu TudoseBucharestRomaniaeconomistJan 06, 2015
1,759Adrian MitisBucurestiRomaniaPensionarJan 06, 2015
1,758florin fasolasuceavaRomaniaJan 06, 2015
1,757Ionut TomaIasiRomaniaJan 06, 2015
1,756Andreea PiloiuLausanneSwitzerlanddoctorandJan 06, 2015
1,755Elena BabalauIasiRomaniaeconomistJan 06, 2015
1,754Alin SavuBucharestRomâniaDoctorandJan 06, 2015
1,753Ioan CioranSibiuRomaniaITJan 06, 2015
1,752Ioan UngureanuIasiRomaniabroker asigurariJan 06, 2015
1,751Nelu ZugravuIasiRomaniaprofesor universitarJan 06, 2015
1,750radu glisaromaItalyinspectorJan 06, 2015
1,749Cosmin LucaConstantaRomaniaAdministrator BDJan 06, 2015
1,748Andreea Ioana OlteanuSibiuRomaniaEconomistJan 06, 2015
1,747Laura EnePlopeniRomâniaprofesoarăJan 06, 2015
1,746Ancuta ClimJan 06, 2015
1,745Maximilian IoanJan 06, 2015
1,744adi goingJan 06, 2015
1,743constantin oancatecuciRomaniainginerJan 06, 2015
1,742Margareta CoteataIasiRomaniacadru didacticJan 06, 2015
1,741Mihail Florin LazarescuBucurestiRomaniacercetatorJan 06, 2015
1,740Ioana BadescuWashington DCUnited StatesFinancial AnalystJan 06, 2015
1,739Silviu Marian SaftoiuPaulestiromaniaInginerJan 06, 2015
1,738Bogdan MihaiBucurestiRomaniamedicJan 06, 2015
1,737NECULAI HILOHIPLUMELIAUFranceINGINERJan 06, 2015
1,736Carmen-Maria MecuBucureștiRomâniaPsiholog (doctor, conferențiar)Jan 06, 2015
1,735Bogdan HorbaniucIasiRomaniaProfesor universitarJan 06, 2015
1,734Raul Sorin FANTANABrasovRomanialector universitar, expert in proprietate intelectuala/industrialaJan 06, 2015
1,733Liliana PanaitescuConstantaRomaniacadru didactic univesitarJan 06, 2015
1,732Alina Ionescu-CorbuRadautiRomaniaStudentJan 06, 2015
1,731Dana LunguIasiRomaniaredactorJan 06, 2015
1,730Valentin PricopBrasovRomaniaStudent doctorandJan 06, 2015
1,729Teodora UrsulicaBotosaniRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,728Lucian BlagaHamburgGermanyCercetatorJan 06, 2015
1,727Florin FesnicClujRomaniacercetătorJan 06, 2015
1,726Dragos BiguIasiRomaniaProgramatorJan 06, 2015
1,725Razvan DumitriuPloiestiRomaniaInginer Jan 06, 2015
1,724Bogdan BanuWashington, DCUnited StatesProgram OfficerJan 06, 2015
1,723Marius DincaOtopeniRomaniaEconomistJan 06, 2015
1,722andrei filipalexandriaRomaniainginerJan 06, 2015
1,721Constantin BejenaruCluj-NapocaRomaniaProgramatorJan 06, 2015
1,720Camelia PopWashingtonUnited StatesMathematical researcherJan 06, 2015
1,719Cristian DragomirIasiRomanaipensionarJan 06, 2015
1,718Sebastian BuhaiCercetator Stiinte EconomiceJan 06, 2015
1,717Catalin DogaruBucurestiRomaniaInginerJan 06, 2015
1,716Bogdan MaziluBucurestiRomaniaprogramatorJan 06, 2015
1,715Irina-Maria ManeaBucurestiRomaniadoctorandJan 06, 2015
1,714Laura LucanEdmontonCanadachimistJan 06, 2015
1,713Georgiana LefterBacaurologisticaJan 06, 2015
1,712LUMINITA FRONIUSastiItalyliber profesionistJan 06, 2015
1,711Stefan UngureanuFocsaniRomâniaeconomistJan 06, 2015
1,710Silvia TorgeIasiRomaniaJan 06, 2015
1,709Cojocaru GoantaMurgeniRomaniaJan 06, 2015
1,708Floriana BoghezBucurestiRomaniamedicJan 06, 2015
1,707Irinel LenghenSighetu MarmatieiRomaniaCălugărJan 06, 2015
1,706Robert ReiszTimisoaraRomaniaprofesor universitarJan 06, 2015
1,705Andra ComanstaffordukinginerJan 06, 2015
1,704Petru CosteaPloieștiRomaniaMedicJan 06, 2015
1,703Olga RonaiNetanyaIsraelarhitectJan 06, 2015
1,702ana gheorghiceanubucurestiRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,701Maria PărpăuțăIașiRomaniaprofesoarăJan 06, 2015
1,700simina bejinariuromaitaliaJan 06, 2015
1,699Anamaria NegreaJan 06, 2015
1,698Chris TanasescuOttawaCanadaProfesor universitarJan 06, 2015
1,697Dorel FRUNZAMangaliaRomaniaPensionarJan 06, 2015
1,696Cristian Lucretiu EpureVintu de JosRomaniaInginerJan 06, 2015
1,695Sinziana MihalacheJan 06, 2015
1,694Emanoil Lucian MandiaBacauRomaniastudentJan 06, 2015
1,693Catalin NegreaLouisvilleStatele Unite ale AmericiiDoctorand, Asistent de CercetareJan 06, 2015
1,692Marian AlionteBucurestiRomaniaAdministratorJan 06, 2015
1,691radu carabeleaconstantaromaniaadministratorJan 06, 2015
1,690Radu VasiliuUdineItaliaPensionarJan 06, 2015
1,689Carmen Monica IordacheGalatiRomaniaeconomistJan 06, 2015
1,688florin pelesoradeaRomaniainginerJan 06, 2015
1,687ADRIAN COROIS.C.TENERIFESPAINAGENT COMERCIALJan 06, 2015
1,686Florina DinuJan 06, 2015
1,685Alexandru GeorgescuFaureiRomaniainginerJan 06, 2015
1,684Emanuel PaulOradeaRomaniaProgramatorJan 06, 2015
1,683Bogdan StefleaSibiuRomaniainginerJan 06, 2015
1,682Ioana-Laura LucaIasiRomaniastudentJan 06, 2015
1,681Adrian RaduSibiuRomaniaInginerJan 06, 2015
1,680Adina RelicovschiLuxembourgLuxembourginginerJan 06, 2015
1,679nicolae visalonploiestiRomaniapensionarJan 06, 2015
1,678Anghel BotosCluj-NapocaRomaniaInginerJan 06, 2015
1,677Radu PărpăuțăIașiRomâniaprofesorJan 06, 2015
1,676Horea FALOTĂSibiuRomaniaProf.univ.dr.ingJan 06, 2015
1,675Adrian DobrinBucharestRomaniaFara ocupatieJan 06, 2015
1,674Szilard NemesGöteborgSwedenStatisticianJan 06, 2015
1,673Elena senelbucurestiromaniaasistent managerJan 06, 2015
1,672Daniel DiconiHategRomaniainginerJan 06, 2015
1,671carmen stanaBucurestiRomaniaEconomistJan 06, 2015
1,670Andrei LucianReadingUnited KingdomPhD candidateJan 06, 2015
1,669Ema Mateica SosaSCUnited StatesProfesorJan 06, 2015
1,668doru chipercampia turziiRomaniainginerJan 06, 2015
1,667Ovidiu POPAJan 06, 2015
1,666Sebastian SosinBucurestiRoamaniainginer microelectronicaJan 06, 2015
1,665Zoia BoghezRm.ValceaRomaniaeconomistJan 06, 2015
1,664Marius DeacMontrealCanadainginer chimistJan 06, 2015
1,663Dragos CiuparuPloiestiRomaniaProfesor universitarJan 06, 2015
1,662Liviu CotrauCluj-NapocaRomaniaProfesor universitarJan 06, 2015
1,661aurel chirodeaLondraUnited KingdomTehnician in constructii de masiniJan 06, 2015
1,660Sorin NuzicubucharestRomaniaweb develJan 06, 2015
1,659Simona MitocaruIasiRomaniacadru didacticJan 06, 2015
1,658Vladimir ManeaGenevaSwitzerlandFizicianJan 06, 2015
1,657Cristian DumitrescuBristolUnited Kingdom MuzicianJan 06, 2015
1,656Dumitrel TomaPlevnaRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,655Leonard ReleaIasiRomaniaziaristJan 06, 2015
1,654TRAIAN GHINDARU IASI medicJan 06, 2015
1,653Sandu SindileKitchener,ONCanadaCuratorJan 06, 2015
1,652Stefan DorondelBucurestiRomaniaCercetatorJan 06, 2015
1,651codrin tipleaiasiRomaniainginerJan 06, 2015
1,650Mircea BelegaDarwenUnited KingdomInginerJan 06, 2015
1,649Claudiu Mihai EneBrasovRomaniaDirector HotelJan 06, 2015
1,648Daniel ValcaneantuTimisoaraTimiseconomistJan 06, 2015
1,647GABRIEL TARANconstantaRomâniamedicJan 06, 2015
1,646Gabriela Faragau DiaconescuTimisoaraRomaniamedic pediatru,dr in stiinte medicalrJan 06, 2015
1,645Elena AndronicIasiRomaniainginerJan 06, 2015
1,644grigore paraschivfermierJan 06, 2015
1,643Petre VaneOdenseDanemarcaStudentJan 06, 2015
1,642Razvan DragoiBucurestiRomaniaJan 06, 2015
1,641Dorin DavidCercetator postdoctoralJan 06, 2015
1,640Ana Maria LeonteBucurestiRomaniaAnalist programator Jan 06, 2015
1,639Oana BarbulescuBucurestiRomaniaContent AcquisitionsJan 06, 2015
1,638Florin MiteaBucurestiRomaniaInginer MecanicJan 06, 2015
1,637Cristian PanaBuzauRomaniamuncitorJan 06, 2015
1,636Constantin TanasescuDrobeta Tunu SeverinRomaniajuristJan 06, 2015
1,635Jeanina PopescuJan 06, 2015
1,634Marius SkolkaConstantaRomaniaConferentiarJan 06, 2015
1,633nicusor barbuST. JULIANSMaltarefrigeratie si climatizareJan 06, 2015
1,632Cristian SimionBucurestiRomaniaCadru didacticJan 06, 2015
1,631Andreea F.TMROliber profesioninstJan 06, 2015
1,630VLAD COSTEAgalatiRomaniainginer electricJan 06, 2015
1,629george catalin ALEXANDRUVESOULFrancemedicJan 06, 2015
1,628Cristian VelicuBucurestiInginerJan 06, 2015
1,627Serban SabauHobokenSUAInginer/Lector UniversitarJan 06, 2015
1,626Razvan LupuDr Tr SeverinRomaniaProfesor Jan 06, 2015
1,625Florin GavrilasCluj-NapocaRomaniaadministratorJan 06, 2015
1,624Valentina PomazanConstanțaROMÂNIAinginer - profesor universitarJan 06, 2015
1,623DORIN ANTALBUCURESTIRomaniainginerJan 06, 2015
1,622Irina Mihaela MarcusanuBucurestiInginerJan 06, 2015
1,621Sorina RadulescuPloiestiRomaniainginerJan 06, 2015
1,620Manuela Maria BrezeanuPucioasaRomaniaInginerJan 06, 2015
1,619Andreea BragaBucurestiRomaniaJan 06, 2015
1,618Alexandru Tepes DarabanBucurestiRomaniaProgramatorJan 06, 2015
1,617Carmen NicolauPloiestiRomaniainginerJan 06, 2015
1,616Florin BondarBucurestiRomanaconsultantJan 06, 2015
1,615Mircea VesaCluj-NapocaRomaniaJan 06, 2015
1,614Nicolae VatraJan 06, 2015
1,613Andra PasareTimisoaraRomaniaStudentJan 06, 2015
1,612Cristian GarabetBucharestITJan 06, 2015
1,611George Sirghepiatra neamtromaniaprogramatorJan 06, 2015
1,610Dan PatricheFocsaniRomaniaProgramatorJan 06, 2015
1,609Iulia SimaBucurestiRomaniajurnalistaJan 06, 2015
1,608COSTIN CAZACUBucurestiRomaniaAsistent managerJan 06, 2015
1,607Dragos LazarinIasiRomaniaGraphic DesignerJan 06, 2015
1,606Tiberius VoicuElzGermaniaMedicJan 06, 2015
1,605Gabriel PopescuBucurestiROinginerJan 06, 2015
1,604Vlad PauliucBucurești România ManagerJan 06, 2015
1,603Crina IvancuCluj-Napoca RomaniaLiber profesionist Jan 06, 2015
1,602Rocsana MihaloniBucurestiRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,601Ionut BaciuBrasovRomaniaInginer constructorJan 06, 2015
1,600Marius MarciucBucurestiRomaniaElectricianJan 06, 2015
1,599Ion PirneciBucurestiRomaniastudentJan 06, 2015
1,598Constantin Alexandru LivadariuBucurestiRomaniaantreprenorJan 06, 2015
1,597Carmen Dobre-HametnerMuenchenGermanyartistJan 06, 2015
1,596Alina ComanOsloNorwaycercetatorJan 06, 2015
1,595Diana TautCluj-NapocaRomaniapsihologJan 06, 2015
1,594Dana OfiteruNewcastleUKJan 06, 2015
1,593Christian TurcuJan 06, 2015
1,592Marius ChivuBucurestiRomaniascriitorJan 06, 2015
1,591Mihai EneaCluj-NapocaRomaniaManager de proiectJan 06, 2015
1,590Bogdan JakabTimisoaraRomaniainginerJan 06, 2015
1,589Otilia AndreiJan 06, 2015
1,588Ana LupuIasiRomaniacercetatorJan 06, 2015
1,587Waltraut EberleMünchenGermanyarhitectaJan 06, 2015
1,586Anamaria IlyesBilbaoSpaniaasistenta medicalaJan 06, 2015
1,585Cristina RadutoiuBucurestiRomaniaProfesorJan 06, 2015
1,584Dan CiobanuTimisoaraRomaniaJan 06, 2015
1,583Gabriela TrandafirBucurestiRomaniastudentJan 06, 2015
1,582Dana-Maria PitigoiBucurestiRomaniastudentaJan 06, 2015
1,581Casandra Stoenescu București România Resurse umane Jan 06, 2015
1,580Norbert DavidJan 06, 2015
1,579Andreea MoloceaBucharestRomaniaactivistăJan 06, 2015
1,578Alexandru ConstantinescuBerlinMatematicianJan 06, 2015
1,577Teodor Cristian DinescuBucurestiRomaniaTrainer internationalJan 06, 2015
1,576Csaba VizauerCluj-NapocaRomaniastudentJan 06, 2015
1,575Bogdan OlteanuBucurestiRomaniaTraducatorJan 06, 2015
1,574Valentin NitaIasiRomaniaProfesorJan 06, 2015
1,573Nicoleta MazaluBucurestiRomaniaEconomistJan 06, 2015
1,572Iulian FucaTimisoaraRomaniainginerJan 06, 2015
1,571Tania LambruConstantaRomaniaEconomistJan 06, 2015
1,570Vasile MihaescuPadovaItalia muncitorJan 06, 2015
1,569Iulian DanciuTimisoaraRomaniaInginerJan 06, 2015
1,568Ov Cristian NorocelHelsinkiFinlandCercetator stiinte politiceJan 06, 2015
1,567Mihaela TILINCATimisoaralingvistJan 06, 2015
1,566simona chirciubucurestiRomaniaexpert in egalitate de genJan 06, 2015
1,565Ioana ManoliSuceavaRomaniaJan 06, 2015
1,564Ion MoraruBucurestiRealizator tvJan 06, 2015
1,563Anamaria FundaconstantaRomaniamanager bancarJan 06, 2015
1,562Corina-Eugenia PopaTimișoaraRomaniacercetătorJan 06, 2015
1,561Calin GhiataTimisoaraRomaniainginerJan 06, 2015
1,560Mioara PetrescuIasiRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,559Mirabela RusuCleveland HeightsUnited StatesPostdoctorand Jan 06, 2015
1,558Andra Gaitan-MandreanSibiuRomaniaJuristJan 06, 2015
1,557Alina AlakJan 06, 2015
1,556Georgiana HedesanOxfordUnited KingdomWellcome Trust Fellow, University of OxfordJan 06, 2015
1,555dorel pietreanumagureleromaniafizicianJan 06, 2015
1,554Florin VitanIasiRomaniaProfesor universitar doctorJan 06, 2015
1,553Matei-Eugen VasileMagureleRomaniaInginerJan 06, 2015
1,552Stefan GIURGEABalfortFrantaCercetator, Cadru UniversitarJan 06, 2015
1,551Simona-Gabriela SANDUReşiţaRomaniaProfesor istorieJan 06, 2015
1,550Ionut RaduicaCraiovaRomaniaasist. univ. dr.Jan 06, 2015
1,549Monica MocanuBuzauRomaniaprofesor Jan 06, 2015
1,548Octavian CreţCluj-NapocaRomaniaprof. univ. dr. ing.Jan 06, 2015
1,547Mihaela MiroiuBucurestiRomaniaProfesor universitarJan 06, 2015
1,546Andrei NegutNew YorkSUACercetator stiintificJan 06, 2015
1,545OVIDIU PASCARUPIATRA NEAMTRomaniaPROFESORJan 06, 2015
1,544Anca MuresanCluj-NapocaRomaniaEconomistJan 06, 2015
1,543Maria BanyaiSatu MareRomaniaInginerJan 06, 2015
1,542Mihai Alexandru CristeaCluj-NapocaRomaniaofiter bancarJan 06, 2015
1,541Lavinia TrifBucurestiRomaniastudentJan 06, 2015
1,540Vlad CherecheşTimișoaraRomaniastudentJan 06, 2015
1,539Renata HeilmanJan 06, 2015
1,538Dragos FratilaBonnGermanycercetator matematicaJan 06, 2015
1,537Stefan VoineainginerJan 06, 2015
1,536Marin LUPUCernavodaRomaniaJan 06, 2015
1,535Mihai CiobanCluj-NapocaRomaniaInginerJan 06, 2015
1,534Dan CogalniceanuConstantaRomaniaprofesorJan 06, 2015
1,533Liviu VasiliuBucurestiRomaniaJuristJan 06, 2015
1,532andreea cristeaconstantaRomaniastudentJan 06, 2015
1,531RADU BLAGAParisFrantaCadru Didactic CercetatorJan 06, 2015
1,530Sorin-Adrian StanescuCraiovaRomaniainginerJan 06, 2015
1,529Sebastian ConstantinescuPloiestiRomaniaInginer Jan 06, 2015
1,528Daniel AvramMagureleRomaniaAsistent CercetareJan 06, 2015
1,527Ovidiu Feier-IovaGermanyInginerJan 06, 2015
1,526Traian RânjaIașiRomaniacerecetător științificJan 06, 2015
1,525Ioan LeancăBacăufizician pensionarJan 06, 2015
1,524Adriana DavidCluj - NapocaRomaniasef lucrari dr. ing.Jan 06, 2015
1,523Maria MindrutSatu MareRomaniaStudentaJan 06, 2015
1,522Marius CojocariuArdudRomaniaStudentJan 06, 2015
1,521Vladut Vasile FaneaSatu MareRomaniaStudentJan 06, 2015
1,520MIRCEA ILASCUiasiRomaniaeconomistJan 06, 2015
1,519LĂCRĂMIOARA PETRESCUIASIROMANIAProfesor universitar UAICJan 06, 2015
1,518Catalin TucureanuBucurestiRomaniaCercetatorJan 06, 2015
1,517Vlad OlteanuGermanyStudentJan 06, 2015
1,516Constantin BănicăBucureştiRomâniainginerJan 06, 2015
1,515Crina DamsaOsloNorwayCercetatorJan 06, 2015
1,514Andreea MuraruNeamtRomaniaProfesorJan 06, 2015
1,513Pascu Catalin MocaOradeaRomaniaProfesorJan 06, 2015
1,512Livia DimitriuIasiRomaniacadru didacticJan 06, 2015
1,511Sorin BocanceaIașiRomâniaprofesorJan 06, 2015
1,510Ioan MuresanBucurestiRomaniaeconomistJan 06, 2015
1,509Monica PodarJan 06, 2015
1,508Marian MoldovanMadridSpaniaInginerJan 06, 2015
1,507Lars-Henrik ErikssonUppsalaSuediaAssociate ProfessorJan 06, 2015
1,506Cristian SteleaIasiRomaniaCercetatorJan 06, 2015
1,505alexandru funduianuBotosaniRomaniaInginerJan 06, 2015
1,504Irina CulicClujRomaniasociolog, prof univ UBBJan 06, 2015
1,503Igor CasuIasi/ChisinauRomaniaistoricJan 06, 2015
1,502Marian PopaBucurestiRomaniapsihologJan 06, 2015
1,501Simina RăchițeanuClujRomaniastudent masterandJan 06, 2015
1,500Neil LevyJan 06, 2015
1,499Daniela CutasconferentiaraJan 06, 2015
1,498Ioan Alexandru CretuPiatra NeamtRomaniastudent Jan 06, 2015
1,497Traian AbrudanOxfordAngliaCercetatorJan 06, 2015
1,496Arinel FilipConstantaRomaniaJan 06, 2015
1,495Adrian George RaduTimisoaraRomaniainginerJan 06, 2015
1,494sorin leicusibiuRomanialibrarJan 06, 2015
1,493Alina PopescuBucurestiRomaniadoctorandaJan 06, 2015
1,492Deliana VASILIUBucurestiRomaniaconf. univ. dr.Jan 06, 2015
1,491Christian MuntheGöteborgSwedenProfessor of practical philosophyJan 06, 2015
1,490Ionel GogCambridgeUnited KingdomDoctorandJan 06, 2015
1,489Andreea UrsuIasiRomaniaStudentJan 06, 2015
1,488Florin BroascaBucurestiRomaniaInginerJan 06, 2015
1,487George TudorSuceavaRomaniapublicistJan 06, 2015
1,486Gabriela MalosBucurestiRomaniacadru didactic universitarJan 06, 2015
1,485Carmen FlorescuBrasovRomaniaprofesor, doctor in stiinte ale educatieiJan 06, 2015
1,484Gabriela ILOVANIasiscriitorJan 06, 2015
1,483Dan SarbuBucurestiRomaniaJan 06, 2015
1,482Eszter VasSf. GheorgheRomaniadoctorandJan 06, 2015
1,481Claudiu TufisBucharestRomaniaLector universitar, UBJan 06, 2015
1,480Augustin OfițeruBucureștiRomâniaBiochimistJan 06, 2015
1,479Hans Christian FiestMönchengladbachGermanyInginerJan 06, 2015
1,478Lucian Dumitru DîrdalăIașiRomâniaPolitologJan 06, 2015
1,477Roxana ChiriacIasiRomaniainginerJan 06, 2015
1,476Petru Ioan RomanOradeaRomaniageografJan 06, 2015
1,475Istvan KiralyCluj-NapocaRomaniaconferentiarJan 06, 2015
1,474Florin MaguranCluj NapocaRomaniaprogramatorJan 06, 2015
1,473Diana GaneaConstanțaRomâniastudentăJan 06, 2015
1,472Constantin UrzicaIasiRomaniaProgramatorJan 06, 2015
1,471Ileana IonTimisoaraROArhitectJan 06, 2015
1,470Alexandru Ovidiu VintilaSuceavaRomaniabibliotecarJan 06, 2015
1,469Ion AndrecaClujRomaniaArhitectJan 06, 2015
1,468Eugen VasiliuBucurestiRomaniaJurist, expert drtept de autorJan 06, 2015
1,467Adrian SlavBucurestiRomaniainginer fizicianJan 06, 2015
1,466Liviu AntoneseiIasiRomaniaprofesor universitar, scriitorJan 06, 2015
1,465codruta negrulescuTimisoaraRomaniaarhitectJan 06, 2015
1,464Gabriel VacariuBucurestiRomaniaconferentiar unversitar Jan 06, 2015
1,463Raluca Cecilia MihalacheKuopioFinlandPublic Health NutritionJan 06, 2015
1,462Valentina LazarescuBucurestiRomaniacercetator stiintificJan 06, 2015
1,461Alin VeleaMagureleRomaniaCercetator StiintificJan 06, 2015
1,460Bogdan Georgian SmedescuPalermoItalystudent de fizicaJan 06, 2015
1,459ion caciulaTargovisteRomaniaasistentJan 06, 2015
1,458Cristina PopaEindhovenOlandacercetator stiintificJan 06, 2015
1,457Bogdan MihalceaBucurestiRomaniaCercetator stiintificJan 06, 2015
1,456Rodica VladBrasovRomaniaProfesor pensionarJan 06, 2015
1,455Calin AlbuCluj NapocaRomaniaDoctor Inginer (inginerie electrica)Jan 06, 2015
1,454Dan AngelescuParisFrantaProfesor universitar, antreprenorJan 06, 2015
1,453Cristi IchimBucurestiRomaniaEconomistJan 06, 2015
1,452Irinel Casian BotezIasiRomaniaProfesor UniversitarJan 06, 2015
1,451Constantin SăvulescuBucureștiRomâniaProv.univ.dr.ing. - pensionarJan 06, 2015
1,450Carmen BădurăIaşiRomâniaBibliotecarJan 06, 2015
1,449Marian C. GhileaMoldova-SulitaRomaniacercetător, doctor în fizică (University of Rochester, USA)Jan 06, 2015
1,448Roxana SalageanCluj-NapocaRomaniaprogramatorJan 06, 2015
1,447Maria TomitaBucurestimedicJan 06, 2015
1,446Mihai PopaTulceaRomaniaPensionarJan 06, 2015
1,445Cristian ProdanTimisoaraRomaniainginerJan 06, 2015
1,444Dana SuguBucharestRomaniaPhD student, Jadavpur UniversityJan 06, 2015
1,443Mihai Dan BotocaTimisoaraRomaniainginerJan 06, 2015
1,442vasile decusloboziaromaniajurnalistJan 06, 2015
1,441Nicola LowProfessor of EpidemiologyJan 05, 2015
1,440Daniel MogaSwitzerlandmedicJan 05, 2015
1,439Virgil IvaschescuTimisoaraRomaniaDoctor inginerJan 05, 2015
1,438Alexandru-Sebastian TinuCluj-NapocaRomaniamedic-rezidentJan 05, 2015
1,437Anamaria PopSatu MareRomaniastudentaJan 05, 2015
1,436Mihai IonacTimisoaraRomaniamedicJan 05, 2015
1,435DAN CRISTEAIasiRomaniaprofesor universitarJan 05, 2015
1,434Mihnea NicolescuLondraUKmedic, masterandJan 05, 2015
1,433Sorina Netubucurestiromaniadirector marketingJan 05, 2015
1,432Andrei DanetBucurestiRomaniachimistJan 05, 2015
1,431Mihai MiclăușBernaElvețiaJan 05, 2015
1,430Vasile ErsekSenior LecturerJan 05, 2015
1,429Teodor MocanuMontrealCanadaJan 05, 2015
1,428Gabriel PredaBucurestiRomaniaInginerJan 05, 2015
1,427Octavian MicuBucurestiRomaniaCercetator Stiintific IIIJan 05, 2015
1,426Cristian KleinUmeåSwedenpost-docJan 05, 2015
1,425Silviu IvanaSnagovRomaniaProject ManagerJan 05, 2015
1,424petre tudorScinteiaRomaniaJan 05, 2015
1,423Sinziana MaziluZurichElvetiaPhD studentJan 05, 2015
1,422adrian mitubucurestiJan 05, 2015
1,421Mugur ChiruCalgaryCanadaInginerJan 05, 2015
1,420Niculae NiculescuBucurestiRomâniapensionarJan 05, 2015
1,419Alina SârbuBucureştiJan 05, 2015
1,418Costel SimioniucBucurestiRomaniaInginer FizicianJan 05, 2015
1,417Ruxanda CucClujRomaniainginerJan 05, 2015
1,416Alexandru BajanJan 05, 2015
1,415doru ionescuBucurestiRomaniaJurnalistJan 05, 2015
1,414Costea MunteanuBucurestiRomaniaprofesor universitarJan 05, 2015
1,413Luminita ChicinasCluj-NapocaRomaniaprofesorJan 05, 2015
1,412Radu-Ioan GaftaSchaerbeekBelgiqueFuncționar al instituțiilor europeneJan 05, 2015
1,411Narcisa MarangociIasiRomaniacercetator stiintificJan 05, 2015
1,410Mina Emil ROSUGalatiROMANIAprof. univ. dr. ing. indrumator doctoratJan 05, 2015
1,409Ana Maria ZahariadeBucurestiRomaniaarhitect profesor universitarJan 05, 2015
1,408Adrian SamuilaClujRomaniaprofesorJan 05, 2015
1,407Ramona StrugariuBruxellesBelgiumjuristJan 05, 2015
1,406Cristina AgapConstantaRomaniainginerJan 05, 2015
1,405Carmen TiseanuBucuresticercetatorJan 05, 2015
1,404Septimiu Fabian MareTimisoaraRomaniadoctor inginer (software)Jan 05, 2015
1,403Stefan MarinceaBucurestiRomaniacercetator stiintific IJan 05, 2015
1,402Lucian HanuConstantaRomaniaJan 05, 2015
1,401violeta petcuBucurestiRomaniainginerJan 05, 2015
1,400Mircea-Dan GuşăIaşiRomâniaprofesor universitarJan 05, 2015
1,399Anamaria Voicu-LoghinJan 05, 2015
1,398Adelina StanciuSfantu GheorgheRomâniaconsilier de proprietate industrialaJan 05, 2015
1,397sorin danilaBucurestiRomaniainginerJan 05, 2015
1,396George-Adrian LunguBucurestiRomâniacercetator stiintificJan 05, 2015
1,395Adrian JoldisCluj-NapocaRomaniainginerJan 05, 2015
1,394Mihail CarausuCopenhagaDenmarkInginerJan 05, 2015
1,393Roxana ErhanCluj-NapocaRomaniaJan 05, 2015
1,392Marius Dumitru NineBucurestiRomaniaArtist liricJan 05, 2015
1,391Mihai Adrian MorarUnited StatesRNJan 05, 2015
1,390Catalin SirbMedgidiaRomaniaAsistent ManagerJan 05, 2015
1,389Eugen ChiroviciBucurestiJan 05, 2015
1,388Dan Marius DobreaIasiRomaniaInginer, conferentiarJan 05, 2015
1,387Razvan GeorgescuBucurestiRomaniaSolist de operaJan 05, 2015
1,386Gabriela NistorLect. univ. dr.Jan 04, 2015
1,385Alexandru DumitruIasiRomaniaInginerJan 04, 2015
1,384tom soraJan 04, 2015
1,383Catalin GRIGORASDenverUnited Statesinginer, Assistant Professor CUJan 04, 2015
1,382Lucian GuzuMedgidiaRomaniaAntrenorJan 04, 2015
1,381Tiberiu CanacheSibiuRomaniainginerJan 04, 2015
1,380Monica PotcovaruTimisoaraRomaniaAsistent medicalJan 04, 2015
1,379Silvia GaleaSibiuRomaniapensionaraJan 04, 2015
1,378Lucian PetricaJan 04, 2015
1,377Cornelia NorociaAradRomaniaPensionaraJan 04, 2015
1,376Traian DominteRomanRomaniaJan 04, 2015
1,375Ioana SoarebucurestiRomaniastudentJan 04, 2015
1,374Gabriel BadescuJan 04, 2015
1,373Andra Anastasia TamasBucurestiRomaniaStudentaJan 04, 2015
1,372Constantin Alin CojanuPloiestiRomaniaStudentJan 04, 2015
1,371IRINA IORDACHESCUBacauRomaniaJan 04, 2015
1,370Todirel CALUGARITARadaseni/FALTICENIRomaniainginerJan 04, 2015
1,369Mircea PascalauCluj NapocaRomaniainginerJan 04, 2015
1,368Estera GavriliucBistritaRomaniaJan 04, 2015
1,367Marilena AvrigeanuBucurestiRomaniafizician, prof.asoc. UBJan 04, 2015
1,366Vlad AvrigeanuBucurestiRomaniacercetator stiintific, Prof. Asoc. Univ. Buc.Jan 04, 2015
1,365diana beneacluj-napocaRomaniacercetator stiintificJan 04, 2015
1,364Beniamin NeagKnittelfeldAustriaÎntreprinzătorJan 04, 2015
1,363corina mateiBucurestiRomanialector univ. dr.Jan 04, 2015
1,362Zainescu FlorinBuzauRomaniaJan 04, 2015
1,361Rodica FilipescuJan 04, 2015
1,360Alexandru FilipBrasovRomaniasef lucrari universitarJan 04, 2015
1,359Daniel BorcaTimisoaraRomaniaJan 04, 2015
1,358Gabriel TicoAlba IuliaRomaniaEconomistJan 04, 2015
1,357Nicu Rafacluj-napocaRomaniamanagerJan 04, 2015
1,356Traian BorsanBucurestiRomaniaeconomist, relatii economice internationaleJan 04, 2015
1,355Dana DeselnicuBucurestiRomaniaLector univ. Jan 04, 2015
1,354otilia schwartzbucurestiRomaniacontabilJan 04, 2015
1,353Dumitru BortunBucurestiRomaniaconferentiar universitarJan 04, 2015
1,352paula nitasat CiocanariRomaniaeconomistJan 04, 2015
1,351Mirela VlaicuManchesterUK Medic dentist Jan 04, 2015
1,350Marcela NitulescuBucureștiRomâniaPensionarJan 04, 2015
1,349Teodora IsocLondonUnited KingdomJan 04, 2015
1,348Oana RobuLondraAngliaProfesorJan 04, 2015
1,347Adrian HarcaBucurestiRomaniaProgramatorJan 03, 2015
1,346Horia- Eugen StroescuTimisoaraRomaniamedicJan 03, 2015
1,345lucian ocossibiuromaniainginerJan 03, 2015
1,344gheorghe VrancianuBrasovRomaniaInginerJan 03, 2015
1,343Lucian Andrei GiurchitaDrobeta Turnu Severin RomaniastudentJan 03, 2015
1,342Viorica UngureanuTg JiuRomaniaprofesorJan 03, 2015
1,341Cosmin HermanAradRomaniaManagerJan 03, 2015
1,340 Vasile LazarescuBucurestiRomaniaInginerJan 03, 2015
1,339Mircea Mititelu-RaileanuTulceaRomaniapensionarJan 03, 2015
1,338Raluca PascalauJan 03, 2015
1,337maria IonitaCluj-NapocaRomaniainginerJan 03, 2015
1,336ioana alecuJan 03, 2015
1,335Daniel PetcuJan 03, 2015
1,334Corina DamatarIasiRomaniaEconomistJan 03, 2015
1,333Mihai CernatBrasovRomaniaProfesor universitarJan 03, 2015
1,332Anca DanParisFranceCercetatorJan 03, 2015
1,331Mircea TanasaSurreyCanadaInginerJan 03, 2015
1,330Ionut LambrescuPloiestiRomaniaProfesor universitarJan 03, 2015
1,329Oana CalafusConstantaRomâniaeconomistJan 03, 2015
1,328Adriana MerteaConstantaRomaniaEconomistJan 03, 2015
1,327Bogdan OnacTampaSUAprofesorJan 03, 2015
1,326Alina MihaiSibiuRomaniaArtistJan 03, 2015
1,325George ManusBucurestiRomaniaInginer,pensionarJan 03, 2015
1,324Daniel NaghiuNeuenburg am RheinRomaniaBusiness Travel ConsultantJan 03, 2015
1,323Edith NaghiuNeuenburg am RheinGermaniaProfesor Jan 03, 2015
1,322Iulia ionJan 03, 2015
1,321Valentin Radu GiurgiuOradeaRomaniaJan 03, 2015
1,320ovidiu păunescu bruxellesBelgiuminginerJan 03, 2015
1,319anca banoiuJan 03, 2015
1,318Petrica TudorGalatiRoamaniaEconomistJan 03, 2015
1,317Alina-Andreea TataruParisFranceArhitectJan 03, 2015
1,316Ioana HalucaHunedoaraRomaniaProfesorJan 03, 2015
1,315MIhai George GhiraCodleaRomaniaStudentJan 03, 2015
1,314Irina Sarah DragomirBucurestiRomaniaStudentJan 03, 2015
1,313Alexandru AmaricaiTimisoaraCercetator, InginerJan 03, 2015
1,312Elena DuziJan 03, 2015
1,311alexandru balitchiParisFranceMecanic autoJan 03, 2015
1,310Radu RautiuLondraRegatul UnitDirector ManagementJan 03, 2015
1,309emil alexandru francuScandriglia Italiajurist Jan 03, 2015
1,308Gigel MilitaruBucurestiRomaniaprofesorJan 03, 2015
1,307Magda Stefania ChiriacCraiovaROMANIAstudentaJan 03, 2015
1,306Dragos Stefan ChiriacCraiovaRomaniaJan 03, 2015
1,305Virginia MoraruTorinoItaliaArtistJan 03, 2015
1,304Cristina BirsanBucurestiRomaniaCasnicaJan 03, 2015
1,303emil patrascutorinoitaliamuncitorJan 03, 2015
1,302Andra MarasteanuBucurestiRomaniaJan 03, 2015
1,301florin monoranuKuwaitKuwaitantrenorJan 03, 2015
1,300Cecilia NeagLugojRomaniaProfesorJan 03, 2015
1,299Anamaria NegrulescuTimisoaraRomaniachimistJan 03, 2015
1,298PAUL NEGRULESCUTimisoaraRomaniapsihologJan 03, 2015
1,297Simona MunteanJan 03, 2015
1,296Elena PostolacheCampinaRomaniaFunctionarJan 03, 2015
1,295liliana aivanoaeiinginerJan 03, 2015
1,294Mihai FINTINACraiovaDoljcadru militarJan 03, 2015
1,293Smaranda IliescuTimisoaraRomaniacercetator stiintificJan 03, 2015
1,292SERBAN CALIN POPOVICIPLOIESTIROMANIAINGINERJan 03, 2015
1,291Cristian BagaceanCluj NapocaRomaniaAgent imobiliarJan 03, 2015
1,290Silviu GhiuzanBognor RegisAngliaInginerJan 03, 2015
1,289Costel GoeaGalațiRomaniaprofesorJan 03, 2015
1,288Diana FloriciuTimisoaraRomaniaStudentaJan 03, 2015
1,287Lidia ComanJan 03, 2015
1,286Ioan PisoClujRomaniaProf univ.Jan 03, 2015
1,285Maria MunteanCluj-NapocaRomaniainformaticianJan 03, 2015
1,284Tudor TitoiuConstantaRomaniaArtist plasticJan 03, 2015
1,283catalin toculettimisoaraRomaniatechnician autoJan 03, 2015
1,282CRISTIAN CAZACUTIMISOARARomanialiber profesionist (artist muzical)Jan 03, 2015
1,281Daniela StefanescuBucurestijuristJan 03, 2015
1,280Ivona DumitracheJan 03, 2015
1,279Violeta PascalauCluj-NapocaRomaniacercetatorJan 03, 2015
1,278Anca GrozavJan 03, 2015
1,277ioan baboneabaicoiRomaniapensionarJan 03, 2015
1,276Iulia-Titina SanduBucurestiRomaniaAsistent medicalJan 03, 2015
1,275Adriana StefanVancouverCanadaInstructorJan 03, 2015
1,274Nicolae ManoleBucurestiRomaniapensionarJan 03, 2015
1,273MARIAN SIRBUBucurestiRomaniaTehnician MecanicJan 03, 2015
1,272Ioan ToderascBucharestRomâniaManagerJan 03, 2015
1,271Liviu DragomirBucurestiRomaniaProgramatorJan 03, 2015
1,270Liviu DragomirBucurestiRomaprogramatorJan 03, 2015
1,269Viorel MurariuOttawacanadaProject managerJan 03, 2015
1,268Constantin BeloiuConstantaRomaniaJan 03, 2015
1,267Maria IrimiesMetzFrancetraducatorJan 03, 2015
1,266Roxana MaranducaRomaniaJan 03, 2015
1,265lucian alex goranbruxellesbelgiaJan 03, 2015
1,264Ion DoncaLondraUkConstructorJan 03, 2015
1,263Irina IsocCluj NapocaRomaniainginerJan 03, 2015
1,262madalina-andreea botezvasluiRomaniaprofesorJan 03, 2015
1,261Angelco IliciMoldova NouaRomaniaEconomistJan 03, 2015
1,260Adelina - Maria VolintiruWuerzburgGermaniaMasterandJan 03, 2015
1,259Emil SimiuNorth Bethesda MDStatele Unite ale AmericiiCercetator stiintificJan 03, 2015
1,258Traian StoicaJan 02, 2015
1,257Teodora MihalcioiuTimisoaraRomaniastudentJan 02, 2015
1,256Maria Candeaparisfrantadr conferentiarJan 02, 2015
1,255Dragoș ȘtefănicăBucureștiRomaniaAsist.univ.Jan 02, 2015
1,254Marian JecuGalatiRomaniaInginerJan 02, 2015
1,253Vlad VelicuMiddle VillageUnited StatesStudentJan 02, 2015
1,252Dorina PistrilaBucurestiRomaniaManagerJan 02, 2015
1,251Mircea CalinCampinaRomaniaInginerJan 02, 2015
1,250Vladislav DinuPloiestiRomaniaStudentJan 02, 2015
1,249Cristian Mihail TeodorescuBucurestiRomaniafizicianJan 02, 2015
1,248Florian IonTargovisteRomaniaȘef de lucrăriJan 02, 2015
1,247Mata GrozavTimisoarachimist, pensionarJan 02, 2015
1,246Ovidiu BuigaJan 02, 2015
1,245Dorin IonescuBucurestiRomaniaMedicJan 02, 2015
1,244Liliana FloricaBucurestiRomaniaJan 02, 2015
1,243Cornelia MateiasMontréalCanadaingineraJan 02, 2015
1,242Norbert UrsuOradeaRomaniaprogramatorJan 02, 2015
1,241Simona IlieşJan 02, 2015
1,240VALI BUCIUMEANUTARGOVISTERomaniaPENSIONARAJan 02, 2015
1,239Maria IonescuJan 02, 2015
1,238Laurentiu Ruta-FulgerCluj-NapocaRomaniaprofesorJan 02, 2015
1,237Simona WettensteinBucurestiRomaniaEconomistJan 02, 2015
1,236Robert RusanuJan 02, 2015
1,235Andrei Gabriel BodeaResitaRomaniaEconomistJan 02, 2015
1,234SIMONA CORPODEANCLUJ NAPOCARomaniaCADRU DIDACTICJan 02, 2015
1,233Coiorvan SamuelUtvinRomâniaStudentJan 02, 2015
1,232Sorin EnăchescuBerlinGermaniaProf-univ. Universität der Künste BerlinJan 02, 2015
1,231Alexandra M CraciunCluj-NapocaRomaniaprofesor universitarJan 02, 2015
1,230bogdan viorel neamtucluj napocaRomaniaasistent universitarJan 02, 2015
1,229Marius PlacintarCluj NapocainginerJan 02, 2015
1,228Petre GladcovBucurestiRomaniaProf. univ. dr. ing. pensionarJan 02, 2015
1,227rodica partilafetestiromaniainvatatoareJan 02, 2015
1,226Dumitru DascaluBucurestiRomaniaeconomistJan 02, 2015
1,225Elena-Tia SanduTimisoaraRomaniaprofesorJan 02, 2015
1,224Valentin CarceiupadovaItalyoperaioJan 02, 2015
1,223Marian MunteanuBucurestiRomaniaDr. Inginer GeologJan 02, 2015
1,222Alecsandru SoareBucurestiRomaniaInginerJan 02, 2015
1,221Marian CiucaSheppertonUnited KingdomProfesor de secundar (Clasice)Jan 02, 2015
1,220Liviu CIUPITUBucurestiRomaniainginerJan 02, 2015
1,219Ionel AdamGalatiRomaniainginerJan 02, 2015
1,218Tudor DavidBucureștiRomaniainginerJan 02, 2015
1,217Carmen BotoșaruBucureștiRomaniaredactorJan 02, 2015
1,216Constanta CiocarlieBucurestiprofesoaraJan 02, 2015
1,215Ion BucurPloiestiRomaniaConf.dr. ec.Jan 02, 2015
1,214Ion BarbieruWr. NeustadtAustriaJan 02, 2015
1,213Ileana PopescuBucurestiRomaniaInformaticianJan 02, 2015
1,212Horst HantelmannIasiRomaniainginer Jan 02, 2015
1,211Nicolae MateiConstantaRomaniainginerJan 02, 2015
1,210Hantelmann MarianaIasiRomaniasef lucrari pensionarJan 02, 2015
1,209Nicolae Danut SilaghiBrasovRomaniamilitarJan 02, 2015
1,208Alexandra CiocarlieBucurestiRomaniacercetator, institutul de istorie si teorie literaraJan 02, 2015
1,207Ileana DavidBucurestiRomaniaprofesoara de chimieJan 02, 2015
1,206Tiberiu FulopWestlakeUnited StatesFizician Jan 02, 2015
1,205Gabi SchusterHeidelbergGermaniapensionaraJan 02, 2015
1,204Ferenc KristalyJan 02, 2015
1,203Mihaela Argeșeanu Timișoara România Inginer Jan 02, 2015
1,202Adrian Stelu GhenceaTargovisteRomaniaImpiegat miscare CFJan 02, 2015
1,201Ion GhivirigaGainesville, FlUSAchimistJan 02, 2015
1,200Loredana DameEssex JunctionUSAJan 02, 2015
1,199Victor TotuUSACrestinJan 02, 2015
1,198Adriana BalteanuPitestiRomaniapensionarJan 01, 2015
1,197Richard David-RusBucurestiRomaniacercetatorJan 01, 2015
1,196Ovidiu DanSibiuRomaniaInginer Jan 01, 2015
1,195Edmond Nawrotzky-TörökBistriţaRomâniaCadru didacticJan 01, 2015
1,194Daniel BuzeaBucurestiRomaniaeconomistJan 01, 2015
1,193victoria popescuJan 01, 2015
1,192Alexandru SzakácsCluj-NapocaRomaniaGeologJan 01, 2015
1,191aura cristeaBucurestiRomaniaprofesorJan 01, 2015
1,190Ana VarvaraPloiestiRomaniaProfesorJan 01, 2015
1,189Mario DemetroviciTimisoaraRomaniaProfesorJan 01, 2015
1,188Anca GanciarovJan 01, 2015
1,187Ruben NechiforJan 01, 2015
1,186Cristina PurcareaBucurestiBiochimistJan 01, 2015
1,185Gheorghe StefanescuBucurestiRomaniaProfesorJan 01, 2015
1,184Adriana IrimescuBufteaRomaniapensionaraJan 01, 2015
1,183Sebastian AlexandruIasiRomaniaprofesorJan 01, 2015
1,182Claudia ConstantinescuPrahova RomaniapensionarJan 01, 2015
1,181constantin camarascuveneziaitaliaelectricianJan 01, 2015
1,180NICOLETA ILIEPITESTIROMANIACONTABILJan 01, 2015
1,179elena coldeaGermaniaJan 01, 2015
1,178ION ILIEPITESTIROMANIAECONOMISTJan 01, 2015
1,177Antoneta RàdulescumilanoItaliaassistente Jan 01, 2015
1,176MIRCEA MURESANCLUJ-NAPOCARomaniaECONOMISTJan 01, 2015
1,175Calin GheorghiuCluj-NapocaRomaniamatematicianJan 01, 2015
1,174Stefan VlastonJan 01, 2015
1,173Ion BălănicăRomaniaRomâniaFreelancer ITJan 01, 2015
1,172Ion Sebastian BaditaRm. ValceaRomaniaconsilier juridic / membru fondator Asociatia Edu CerJan 01, 2015
1,171Radu NediciBucurestiRomaniaistoricJan 01, 2015
1,170Marinela HaiducBucurestiRomaniaChimistJan 01, 2015
1,169Eveline - Lavinia Muncaciu CLUJ - NAPOCA RomaniaASISTENTA MEDICALA Jan 01, 2015
1,168george enescubucurestiromaniacetateanJan 01, 2015
1,167ana trifbaia mareRomaniapensionarJan 01, 2015
1,166Lucian HusarMinneapolisUnited StatesInginerJan 01, 2015
1,165Gheorghe NenciuBucurestiRomaniaProfesor universitarJan 01, 2015
1,164Alexandra Ioana GiurgiuOradeaRomaniaJan 01, 2015
1,163Adelina SUCIUTimisoaraRomaniaprofesorJan 01, 2015
1,162GHEORGHE MIHAESCUCalimanestiRomaniaInginer AutoJan 01, 2015
1,161Eugen StamateRoskildeDenmarkSenior ScientistJan 01, 2015
1,160Corina BulgaruVasluiRomaniafunctionarJan 01, 2015
1,159ioana monica munteanubucurestiRomaniaarhitectJan 01, 2015
1,158Corneliu BarbulescuTimisoaraRomaniainginer Jan 01, 2015
1,157Felicia DumitruTargovisteRomaniacadru didactic universitarJan 01, 2015
1,156Andrei IonescuJan 01, 2015
1,155Emil ȘoucaliucBucureștiRomâniaInginer softwareJan 01, 2015
1,154Dorina Luisa Ivana Bals RomaniaprofesorJan 01, 2015
1,153ilie savabotosaniRomaniaagricultorJan 01, 2015
1,152Simona Condreainginer itJan 01, 2015
1,151Ioan Ghiocel TuleaConstantaRomaniaofiter maritim punteJan 01, 2015
1,150Dan LeordeanCluj-NapocaRomaniaCadru universitarJan 01, 2015
1,149Raluca BarmsnesAalesundNorgefunctionar publicJan 01, 2015
1,148Louisa TucaBucurestiRomaniapensionaraJan 01, 2015
1,147Lazar TrifanQuebecCanadaConsultantJan 01, 2015
1,146Alexandra VARGASibiuRomanialibrarJan 01, 2015
1,145Stefania gherman aradRomâniaJan 01, 2015
1,144vasile mateescuJan 01, 2015
1,143mircea barbuceanupitestiRomaniacadru didactic universitarJan 01, 2015
1,142iulian vantuAiudromaniaprofesorJan 01, 2015
1,141Marinela RusetBucurestiRomaniaprofesor de fizicaJan 01, 2015
1,140cristian siposzalauRomaniaconstructorJan 01, 2015
1,139Gabriela NitaBucurestiRomaniaeconomistJan 01, 2015
1,138Irina SencheaBucurestiRomaniaeconomistJan 01, 2015
1,137Paul CeanacasBucurestiRomaniaStudentJan 01, 2015
1,136Alexandru RozenbergCluj-NRomaniainginer pensionarJan 01, 2015
1,135mircea moisiubucurestiRomaniatehnicianJan 01, 2015
1,134Maria TeodorescuSibiuRomaniaPensionarJan 01, 2015
1,133claudia siposzalauRomaniamedic veterinarJan 01, 2015
1,132Dan DanilaGermanyJan 01, 2015
1,131Alexandru BabesBucurestiRomaniaprofesor universitarJan 01, 2015
1,130nicolae iliaTimisoaraRomaniaprofesorJan 01, 2015
1,129Mircea CociuBucurestiRomaniaeditorJan 01, 2015
1,128Iulian StefleaConstantaRomaniainginerJan 01, 2015
1,127veronica rbucurestiromaniainginer itJan 01, 2015
1,126Ovidiu IONETECampinaRomaniainginerJan 01, 2015
1,125Sorina PolednaClujRomaniaConf.univ.dr.Jan 01, 2015
1,124Alexandru StratonConstantaRomaniaAsistent universitarJan 01, 2015
1,123Angela MuthiDublinIrelandelectricianJan 01, 2015
1,122Florentina BologaBucurestiJan 01, 2015
1,121Afrodita IORGULESCUBucharestRomania profesor universitar emeritJan 01, 2015
1,120Carol StaiculescuJan 01, 2015
1,119Doru Laurentiu GrozaVascauRomaniaSofer profesionistJan 01, 2015
1,118Dinu ColtucBucurestiRomaniaprofesorJan 01, 2015
1,117traian costachebucurestiRomaniapensionarJan 01, 2015
1,116Laura BadiuSibiuRomaniainginerJan 01, 2015
1,115Ion Bogdan DramaturgBucurestiRomaniaDramaturgJan 01, 2015
1,114Nicolae FluturelAradRomaniafunctionar de bancäJan 01, 2015
1,113Constantin PopoviciIasiRomaniaconferentiar dr. matematici - pensionarJan 01, 2015
1,112Razvan Constantin BobulescuBucurestiRomaniaFizicianJan 01, 2015
1,111Corina StancuBucurestiprofesorJan 01, 2015
1,110trodor popatg-jiuromânialiber profesionistJan 01, 2015
1,109Aurel GrecuGalatiRomanialicentiatJan 01, 2015
1,108Nicolae RusuSibiuRomaniaInginerJan 01, 2015
1,107Ciprian MantaOtopeniRomaniaInginer ITJan 01, 2015
1,106Radu IftimieBucurestiRomaniainginerJan 01, 2015
1,105Romeo MacarschiBucurestiRomaniabucatarJan 01, 2015
1,104sever popbucurestiromaniapensionarJan 01, 2015
1,103Florin BetcanTimisoaraRomaniaInformaticianJan 01, 2015
1,102Cosmin VulpeBucurestiRomaniaInginerJan 01, 2015
1,101daniel viorelbucurestiromaniaprof.matematicaJan 01, 2015
1,100Tudorel IlieJan 01, 2015
1,099Ioan UrcanBistritaRomaniapeofesorJan 01, 2015
1,098George BunceanuBucurestiRomaniaInginer mecanicJan 01, 2015
1,097Liliana PatuleabarladRomâniasecretaraJan 01, 2015
1,096Gabriela FisherBucurestiRomaniaInginerJan 01, 2015
1,095Marian BogorodeaBucurestiRomaniaJan 01, 2015
1,094Elena BoboceaBucurestiRomaniaInginerJan 01, 2015
1,093Romica BuriceaJan 01, 2015
1,092monica ipateJan 01, 2015
1,091Florentin IpateBucurestiRomaniaprofesor universitarJan 01, 2015
1,090Gabriela AniteiBucurestiRomaniaArtist plastic-profesorJan 01, 2015
1,089Anca iancuFrantamedicJan 01, 2015
1,088Petru CsokanyTimisoaraTimisProgramatorJan 01, 2015
1,087Mariana IovaPrivasFrantacercetator stiintificJan 01, 2015
1,086Doina IavorschiBucurestiRomaniamatematicianJan 01, 2015
1,085Octavia HristeaottawacanadachiropodistJan 01, 2015
1,084cristian mititelu raileanutulceaRomaniaJan 01, 2015
1,083COSTEL VLADKerpenGermanyTipografJan 01, 2015
1,082Cristina BaicuBucurestiRomaniainginerJan 01, 2015
1,081Mihail PopescuColumbiaUnited StatesProfesor universitarJan 01, 2015
1,080Andrei GaghiParisFrantaJan 01, 2015
1,079Aurel BecheruBucureştiRomâniapensionarDec 31, 2014
1,078Mariana LupuBrasovRomaniaeconomistDec 31, 2014
1,077aurel filoteanuiasiromaniainginerDec 31, 2014
1,076Anastasia VertanMontrealCanadacontabilDec 31, 2014
1,075Rodica VladTimisoaraRomania Chimist, pensionarDec 31, 2014
1,074alin george varatuceanuchalon sur saonefrantamilitarDec 31, 2014
1,073Sorin ButaInginerDec 31, 2014
1,072Costin VilcuBucurestiRomaniacercetatorDec 31, 2014
1,071Horia BanciuCluj-NapocaCadru didacticDec 31, 2014
1,070marian stoiancalarasiRomaniamacelarDec 31, 2014
1,069Sorin DascalescuBucurestiRomaniaProfesor universitarDec 31, 2014
1,068Dan BurgheleaColumbus, OhioUSAProfessor, Ohio-State UniversityDec 31, 2014
1,067cristian crisanperthAustraliaavocatDec 31, 2014
1,066Dana RacuDec 31, 2014
1,065Irinel DobosCattolicaItaliapreotDec 31, 2014
1,064aurelia iancuchicagoUnited StatesDec 31, 2014
1,063Alexandra CoşleaBucurestiRomaniajurnalistDec 31, 2014
1,062Gheorghe StoianBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
1,061Cezar CazanescuBucurestiRomaniainformaticianDec 31, 2014
1,060Felicia DumitruPitestiRomaniaCasnicaDec 31, 2014
1,059Mircea BlagaSibiuRomaniainginerDec 31, 2014
1,058Constantin ROFCEAConstantaROMANIACriticDec 31, 2014
1,057Crina DascalescuBucurestiRomaniaDec 31, 2014
1,056daniel omescuaradromaniaDec 31, 2014
1,055Florin MacsimFlorestiRomaniainginerDec 31, 2014
1,054Bogdan OcheşelconstantaRomâniaProfesorDec 31, 2014
1,053Ciprian Ionut vlaicuUppsalaSwedenInginerDec 31, 2014
1,052Viorica DobreOffenbachGermaniaProfesoaraDec 31, 2014
1,051Aurel DobreDec 31, 2014
1,050Adrian RotaruCluj-NapocaRomaniainginerDec 31, 2014
1,049mirela georgescuMünchenGermanycomerciantDec 31, 2014
1,048Dan Dumitru CalinescuPrevostCanadamanagerDec 31, 2014
1,047Dan CaloinescuBucureștiRomâniaEconomistDec 31, 2014
1,046Daniel StanciuBucurestiRomaniaManager ITDec 31, 2014
1,045Viorel GrosuleacIasiRomaniainginerDec 31, 2014
1,044Ion GavrilaBacauRomaniapensionar abs. al Univ. A.I.Cuza IasiDec 31, 2014
1,043Rodica MihailaBucurestieconomistDec 31, 2014
1,042Rudolf MelnichiIasiRomaniaDr.Ing.Cerc. Pr.Dec 31, 2014
1,041ezechil martiDec 31, 2014
1,040Florina-Manuela AntipBucurestiRomaniaarhitectDec 31, 2014
1,039Laura CioroparutimisoararomaniadoctorandDec 31, 2014
1,038isabela nitabucurestiromaniaprofesorDec 31, 2014
1,037ilie mironbotosaniromanialpDec 31, 2014
1,036diana mihailescubucurestiromaniamanager generalDec 31, 2014
1,035georgiana nitubucurestiromaniagraficianDec 31, 2014
1,034Tudorita Miron Roma Italia Confecții Dec 31, 2014
1,033Mihaela OlteanuSIBIURomaniaDec 31, 2014
1,032Dan TalvacBethesdaUSInginerDec 31, 2014
1,031cristian anghelescu Dec 31, 2014
1,030Adrian PredaBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
1,029Doina Mihaela PopaIasiRomaniaconferentiar univ.Dec 31, 2014
1,028Mihai NomolosanuBucurestiRomaniaEconomistDec 31, 2014
1,027ioan lucian iamandibrasovRomaniasoferDec 31, 2014
1,026EUGEN OLTEANUSIBIURomaniaELECTRONISTDec 31, 2014
1,025Mihaela SavaConstantaDec 31, 2014
1,024radu borceafocsaniromaniaziaristDec 31, 2014
1,023Tünde Éva DénesCluj NapocaRomaniaBiologDec 31, 2014
1,022Rodica CrihanFalticeniRomaniaprofesor-pensionarDec 31, 2014
1,021Mariana MarcuBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
1,020Gheorghe DeaconescuConstantaRomaniaPensionarDec 31, 2014
1,019Marius BulgaruCluj NapocaRomaniaProfesor universitarDec 31, 2014
1,018Elena PopoiuBârladRomaniaprofesorDec 31, 2014
1,017cristina cristeacj-napocaromaniaSoftware TesterDec 31, 2014
1,016Marius PopaBucurestiRomaniaInginerDec 31, 2014
1,015Rares NeamtiuSibiuRoDec 31, 2014
1,014radu popescuRomaniaDec 31, 2014
1,013doina mirautabucurestiromaniamedicDec 31, 2014
1,012lucian ivanescuBucurestiRomaniapensionarDec 31, 2014
1,011Ioan MacaiBxlBelgiumMaistruDec 31, 2014
1,010Paul OtetaruConstantaRomaniaSomerDec 31, 2014
1,009Marius IoanLondraAngliaconducator auto profesionistDec 31, 2014
1,008Camelia PopaPloiestiROMANIAInginer pensionarDec 31, 2014
1,007Coriolan Viorel TiusanCluj NapocaRomaniaProfesor UniversitarDec 31, 2014
1,006Teddy CraciunescuBucurestiRomaniafizicianDec 31, 2014
1,005Marin BadicaConstantaRomaniaInginerDec 31, 2014
1,004ioana dobrescubrailaromâniaprofesorDec 31, 2014
1,003Sorin Ioan GrosanSatu MareRomaniainginerDec 31, 2014
1,002Georgeta Nicoleta LukacsEastbourneUKasistentaDec 31, 2014
1,001Corneliu IonescuPloiestiRomaniainginerDec 31, 2014
1,000Georgeta GasnasBucurestiRomaniaProfesorDec 31, 2014
999 Ion TvintarnaiBucurestiRomaniaBijutierDec 31, 2014
998Gheorghe GavriloffBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
997Adrian Toader Dec 31, 2014
996ilie-mircea micuconstantaRomaniapensionarDec 31, 2014
995Radu MunteanuBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
994Ileana savuPitestiRomaniaInginer electronistDec 31, 2014
993Andreea IonescuDec 31, 2014
992Dan PopaSibiuRomaniaInginerDec 31, 2014
991Maria CherechesSibiuRomaniainginerDec 31, 2014
990victor boteaPitestiRomaniainginerDec 31, 2014
989Mihai KanyaroSibiuRomaniaInginer CalculatoareDec 31, 2014
988gheorghe patrichebrasovRomaniamuncitorDec 31, 2014
987Irina NineacaBucurestiRomaniainginer pensionarDec 31, 2014
986ghita ursuBrasovromaniapensionarDec 31, 2014
985Anton DraghiciCluj-NapocaRomaniaDec 31, 2014
984Luminita Marieta MarinBucurestiRomaniaprofesorDec 31, 2014
983Stefan MatrescuBucurestiRomaniapensionarDec 31, 2014
982petrica asafteitorinoItalysoferDec 31, 2014
981Cristiana TothOradeaRomaniaBroker de asigurariDec 31, 2014
980ioan daniel heljusibiuromaniainginerDec 31, 2014
979Paul ditulescubucurestiromaniaDec 31, 2014
978Virgil Emil CazanescuBucurestiRomaniaProfesor universitarDec 31, 2014
977CRISTINA SUCALAPARISDec 31, 2014
976Maria PostelnicuBucurestiRomaniaeconomist, pensionarDec 31, 2014
975Ion RaducioiuLiber profesionistDec 31, 2014
974Ioan GhiranCluj NapocaRomaniaConf.dr.ing.- pensionarDec 31, 2014
973Ani CiolachiBucurestiRomaniainginer geologDec 31, 2014
972Dora IfrimBacauRomaniaEconomistDec 31, 2014
971Bill OpricaIașiRomanialiber profesionistDec 31, 2014
970Damiana OtoiuBucharestRomaniacadru didacticDec 31, 2014
969Adina OanceaSibiuRomaniaProfesorDec 31, 2014
968Ioan BadilaAlexandriaRomaniaProgramatorDec 31, 2014
967Ionut TomaBacauRomaniaself employerDec 31, 2014
966vera mantuBucurestiRomaniaDec 31, 2014
965Gheorghe NegoitaMangaliaRomânialacatuș c-ții navaleDec 31, 2014
964Dan DragomirescuEdison,NJUSApensionarDec 31, 2014
963dan carphusiromaniaDec 31, 2014
962Cezar CerneaHanauGermaniaeconomistDec 31, 2014
961Mariana CiobotaruBucurestiRomaniapensionaraDec 31, 2014
960Iulian AbabeiBucurestiRomaniaInginerDec 31, 2014
959Alexandrina SlavescuBucurestiRomaniaprofesor pensionarDec 31, 2014
958gabriela cristeaurlatiploiestiinginer horticultorDec 31, 2014
957Vlad TomBucarestiRoFizicianDec 31, 2014
956Corneliu AntimirescuConstantaRomaniaPensionarDec 31, 2014
955Florin OpreaPloiestiRomaniaProfesor universitarDec 31, 2014
954Titus PerideDec 31, 2014
953ANTONETA GHIGAPaviaItaliacasnicaDec 31, 2014
952cristi birjaczalauRomaniajurnalistDec 31, 2014
951Mihut CraciunBucureștiRomaniaExpert ManagementDec 31, 2014
950irina tudoracheploiestiromaniainspector urbanismDec 31, 2014
949mihai penaBucurestiRomaniafunctionar publicDec 31, 2014
948denis andreibucurestiRomaniaeconomistDec 31, 2014
947Elena Mihaela JurcaTorontoCanadaInvestment Banking ManagerDec 31, 2014
946Bogdan HladiucDec 31, 2014
945Paul SabadusWindsorCanadaInginerDec 31, 2014
944cristina apreutesei iasiRomaniaadministrator financiarDec 31, 2014
943Madalina ArhireBucurestiRomaniaDec 31, 2014
942Gheorghe AcsinteSan Giovanni LupatotoItalysoferDec 31, 2014
941Vanda CalimanescuBucurestiRomaniaSecretaraDec 31, 2014
940Georgeta VilcescuSienaItaliaDec 31, 2014
939Vasile PascutaLondonUnited KingdomDec 31, 2014
938Alina ilieDec 31, 2014
937Alin SchwarzMünchenGermanyMedic stomatologDec 31, 2014
936SORIN COZMANCIUCBucurestiRomaniaeconomistDec 31, 2014
935Alin BardacConstantaRomâniainginerDec 31, 2014
934marius siretiansuceavaRomaniainginerDec 31, 2014
933emil cojocarualexnadriaartistDec 31, 2014
932Marilena LincaBucurestiRomaniaStudentDec 31, 2014
931imbre ivascuDec 31, 2014
930verginia giumbaconstantaRomâniajuristDec 31, 2014
929Claudiu Viorel TutueanuBucuresti RomaniaSoferDec 31, 2014
928Constantin CorneanuMangaliaRomaniaEconomistDec 31, 2014
927Geoorg KleinMettmannGermaniaTechnikerDec 31, 2014
926Lili PopClujRomaniacasnicaDec 31, 2014
925Laurentiu Liviu FaighelBucurestiRomaniapensionarDec 31, 2014
924bianca dogariuconstantaromaniaDec 31, 2014
923CONSTANTIN GUTUtimisoaraRomaniainvatatorDec 31, 2014
922Cristian CocisCluj-NapocaRomaniainginerDec 31, 2014
921Alin Laurentiu StanciuBuzauRomaniaMuncitorDec 31, 2014
920Tudor BarbosBaia MareRomaniaArtistDec 31, 2014
919Mihai Alexandru PetroviciHeidelbergGermanyphysicistDec 31, 2014
918Marcel GelepuBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
917Petru Teodor CraciunasIasiRomaniaConf. Dr. in Matematca, pensionarDec 31, 2014
916daniel sirbubuzauromaniaagent securitate Dec 31, 2014
915Mihaela TudorBucurestiRomâniaAsistent-TraducatorDec 31, 2014
914Grigore CartianuBucureștiRomâniaZiaristDec 31, 2014
913Daniela PopDec 31, 2014
912FLORIN IONICADec 31, 2014
911Alexandru DarabanJucu, jud. ClujRomaniaTeologDec 31, 2014
910MARIA POPABucurestiRomaniaDec 31, 2014
909Corina OprisiuDevaRomaniaInginerDec 31, 2014
908Gloria BancuBlajRomaniaProfesorDec 31, 2014
907mihail eneBucurestiRomaniaengineer itDec 31, 2014
906Gabriel Ionut RotaruFocsaniRomaniaInginerDec 31, 2014
905Draga CapritaPiatra NeamtRoimaniaeconomist, pensionarDec 31, 2014
904Alexandra GodorogeaTimisoaraRomaniaprofesorDec 31, 2014
903Meta RUlmGermanyDoctoranda biologieDec 31, 2014
902Gabriel BarsanBrasovRomaniaDec 31, 2014
901mihaita humeniucmadridSpainconstructorDec 31, 2014
900Ion DumbravaValceaRomaniaInginerDec 31, 2014
899Silvia-Daniela TobiasprofesorDec 31, 2014
898marcela cezarfocsaniromaniaproiectant tcmDec 31, 2014
897Eva LeonteStockholmDec 31, 2014
896Silvia RaduTimisoaraRomaniainginerDec 31, 2014
895Marcel TusineanDec 31, 2014
894Gabriela EnacheCopenhagenDenmarkHR ManagerDec 31, 2014
893Adrian LisitaTorontoCanadaInginer SoftwareDec 31, 2014
892Carmen SarbuConstantaRomaniaeconomistDec 31, 2014
891Gabriel SianencoGalatiRomaniaMecanicDec 31, 2014
890doina epurebucurestiRomaniaeconomistDec 31, 2014
889adrian irimescuportsmouthangliaquality inspectorDec 31, 2014
888Marinela Daniela PASABuzauRomaniainginerDec 31, 2014
887Ioan IojaWienAustriapreotDec 31, 2014
886Gheorghe BotezRomanRomaniaPensionarDec 31, 2014
885Ismet GelalGlasgowUnited KingdomInginerDec 31, 2014
884George BlumPloiestiRomaniainginerDec 31, 2014
883Devis GrebuFontenay-s-BFrancepeintre-illustrateurDec 31, 2014
882Roxana HaloiuLondraMarea BritaniedadacaDec 31, 2014
881Ana-Maria CojanuPitesriRomaniaTraducatorDec 31, 2014
880Eva SiklerNeuendettelsauGermanyMedical support assistantDec 31, 2014
879Dumitru AaneiBucurestiRomaniaInginerDec 31, 2014
878Tiberiu SocaciuClujRomaniamatematicianDec 31, 2014
877catalin puscasubucurestiDec 31, 2014
876Lucian CoseruPloiestiRomaniastudentDec 31, 2014
875Josef SallanzMainzGermaniaCercetatorDec 31, 2014
874Theodor EnacheIasiRomaniaStudentDec 31, 2014
873MIRELA-ADRIANA TOCTimisoaraRomaniainginer chimistDec 31, 2014
872Cristina ChisParisFrantaspecialist RHDec 31, 2014
871Costel MacoveiConstantaRomaniainginerDec 31, 2014
870Lucian CovrigDorohoiRomâniaagent pazăDec 31, 2014
869Nicolae PopaBucuretiRomaniaFizician, cercetator stiintific I.Dec 31, 2014
868Raluca Teodora EnescuBucurestiRomaniaFreelancerDec 31, 2014
867marcel avarvareiiasirotehnicianDec 31, 2014
866Emanuel DarleaBresciaItaliacapsunarDec 31, 2014
865Ciprian StratBucurestiRomaniaArhitectDec 31, 2014
864Marius AndreiTargu MuresRomaniaStudentDec 31, 2014
863Andrei Gabriel PlesuBucurestiScriitorDec 31, 2014
862Anamaria ZigmundBrailaRomaniaDec 31, 2014
861Biliana NvacoviciAschaffenburgGermanyDec 31, 2014
860daniel nemteanuoradearomaniainginerDec 31, 2014
859Doina IliescuPucioasaRomaniaziaristDec 31, 2014
858Luminita PreoteasaBucurestiRomâniastudentDec 31, 2014
857Cristina Anca BarbuWelkenraedtBelgiumCercetatorDec 31, 2014
856Adrian NagyIasiRomaniaFreelancerDec 31, 2014
855Cristina neculachitilaromaniaeconomistDec 31, 2014
854Decebal BanicaConstantaRomaniaVideografDec 31, 2014
853George BuligaCluj NapocaRomaniaCercetatorDec 31, 2014
852Grigore BobinaLuxemburgLuxemburgEconomistDec 31, 2014
851Claudia ChezanCluj-NapocaRomaniaInginerDec 31, 2014
850ion banicaMediasRomaniaprofesor pensionarDec 31, 2014
849Claudiu LucaConstantaRomaniaInginerDec 31, 2014
848Geta MitreaGalatiMedic,Doctor in medicinaDec 31, 2014
847Florin PortasePrahaCehiaLinux ArhitectDec 31, 2014
846Adrian MelenciConstantainginerDec 31, 2014
845Nicolae-Daniel MironAgnitaRomaniaProfesorDec 31, 2014
844Alexandru CujbaIasiRumänienInginerDec 31, 2014
843Traian UdreaAradRomaniaInginer agronom-pensionar-cu doctoratin1983Dec 31, 2014
842Cornelia CujbaIasiRomaniaProfesoaraDec 31, 2014
841Octavian PopaBaia MareRomaniaDec 31, 2014
840Mirela VernescuConstantaRomaniaInginerDec 31, 2014
839Mihai BarbuagnitaromaniaDec 31, 2014
838nichifor popescuromaitaliainstructor yachtingDec 31, 2014
837Otilia DIACONUBucurestiRomaniacercetatorDec 31, 2014
836Georgiana CostachePloiestiRomaniainginerDec 31, 2014
835Catalin I. NicolaeBucurestiRomaniaArheologDec 31, 2014
834Gheorghita DumitruPitestiRomaniaTehnicianDec 31, 2014
833Marius IancuBucurestiRomaniaEconomistDec 31, 2014
832Radut SpiruBucurestiRomaniabijutierDec 31, 2014
831adrian stanescuBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
830Mihai BarbulCluj-NapocaRomaniaArtist instrumentistDec 31, 2014
829Lazar MarianCluj-NapocaRomâniaprofesor universitar pensionarDec 31, 2014
828Ilie BitoleanuCucaRomâniapensionarDec 31, 2014
827Erica LangCluj NapocaRomaniaStudentDec 31, 2014
826Virginia LucatelliGalatiRomaniaProfesor universitar doctorDec 31, 2014
825Mircea SandulescuBucureștiRomâniainginerDec 31, 2014
824Irina MarinOxfordMarea BritanieCercetatorDec 31, 2014
823Paul Muresan inginer softwareDec 31, 2014
822Sabina PopaCaransebesRomaniaprofesoaraDec 31, 2014
821Costache Ioan BotezatuGalatiMedicDec 31, 2014
820Serban VasiliuAtenaGreciaInginerDec 31, 2014
819Daniela ProinovClujRomaniamedicDec 31, 2014
818Mihaela BozdogDec 31, 2014
817VITALI GHEORGHITAIasiRomaniaProfesor(pensionarDec 31, 2014
816Mimo Victor PirvuPloiestiRomaniabobinator-electromecanicDec 31, 2014
815Radu SilaghiKöln GermaniamuncitorDec 31, 2014
814Alin EnePloiestiRomaniaInginerDec 31, 2014
813Alexandru ConstantinescuBucurestiRomaniaInginerDec 31, 2014
812Andra-Elena StoicaSibiuRomâniaStudentDec 31, 2014
811Mihai TofanPiatra NeamtRomaniainginer electrotehnistDec 31, 2014
810Sorin BarbulCluj-NapocaRomaniaconferentiar universitar pensionarDec 31, 2014
809Mon ica Lala-PopaTimisoaraRomaniaDec 31, 2014
808Daniel Catalin VelicuBucurestiRomaniaavocatDec 31, 2014
807Ramona Magdalena CimucaTituRomaniaAsistent socialDec 31, 2014
806ion ionesiorangefrantaentrepreneurDec 31, 2014
805Elena RakosyCluj-NapocaRomaniaProf. univ.Dec 31, 2014
804Mircea AntonClujRomanialector univ.Dec 31, 2014
803Anamaria VoicuSinaiaRomaniaDec 31, 2014
802Dragoş VARGASibiuRomaniaConferențiar universitarDec 31, 2014
801Gabriel Octavian CimucaTituRomaniaInginerDec 31, 2014
800Emilia Lavinia MohanBucurestiRomania_Dec 31, 2014
799George-Gabriel MOROIANUGalatiRomaniaInginer ITDec 31, 2014
798cojoc aurelmontrougefrantaconsultantDec 31, 2014
797Cristea CercelGalatiRomaniaTehnicianDec 31, 2014
796Corneliu - Ioan DimachePloiestiRomaniainginer - pensionarDec 31, 2014
795alexandru barbubuzauRomaniaofiter rezervaDec 31, 2014
794Mihai RadDevaRomaniaStudentDec 31, 2014
793stefania ghitabucurestiromaniaanalist servicii clientiDec 31, 2014
792Vasile NeacsaIasiRomaniaDec 31, 2014
791Virgil-Florin DumaAradRomaniaProf. univ. dr. ing.Dec 31, 2014
790Giorgica NegreaBucurestiRomaniaInginerDec 31, 2014
789Ana-Maria Zamfirescu București ArhitectDec 31, 2014
788Adrian NedelcuBucurestiRomaniacercetator stiintificDec 31, 2014
787Georgel BraduRomaniaprofesorDec 31, 2014
786andrei romanDec 31, 2014
785Florian RoatişBaia MareRomaniaconf. univ, membru USRDec 31, 2014
784simona dimitriu buzauromaniaarhitectDec 31, 2014
783Mihai PetroviciBucurestiRomaniafizicianDec 31, 2014
782Carmen-Marina MihaiBucurestiRomaniamedicDec 31, 2014
781Ioana AeleneiVasluiRomaniaelevDec 31, 2014
780Mi ArgoBucurestiRomaniaprof univDec 31, 2014
779Cristina NeaguRomaniaDec 31, 2014
778Vasile VeleBaia MareRomaniaCeramistDec 31, 2014
777Gheorghe ZdrincuAIUDRomaniaPensionarDec 31, 2014
776Constantin NEGRIŞANUTulceaRomaniasubinginer instalaţii pentru construcţiiDec 31, 2014
775NINA TRIMBITASUGALATIROMANIApensionaraDec 31, 2014
774Ion VoicuLondonUnited KingdomIT AnalystDec 31, 2014
773Petronel ZahariucIasiRomaniaprofesor universitar dr.Dec 31, 2014
772Violeta SerbanBacau RomaniaProfesor pensionarDec 31, 2014
771virgil-gheorghe necsulescubrasovromaniapensionarDec 31, 2014
770Oana PnzDec 31, 2014
769Oana PnzDec 31, 2014
768Pop IoanIasiRomaniaProf. pensionar, PhD Math. Dec 31, 2014
767Vasile CuculeanuBucurestiRomaniaFizicianDec 31, 2014
766Alina DascaleanuBuzaumedicDec 31, 2014
765Periteanu MihaiBRomaniaInginerDec 31, 2014
764Emil IordachePloiestiRomaniaingDec 31, 2014
763Florentin CocuSloboziaRomaniaDec 31, 2014
762Lucia LucaBrasov Romaniaprofesor pensionarDec 31, 2014
761Gheorghe PopaBucurestiRomaniaProfesorDec 31, 2014
760PETRU CNISResitaRomaniainginer geodezDec 31, 2014
759bernadette filiporadeaRomaniaprofesorDec 31, 2014
758Aurelia MandreanuBruxellesBelgiumArtist plasticDec 31, 2014
757Mihai TibarLilleFrantaProfesor UniversitarDec 31, 2014
756Tudor CiobanuBucurestiRomaniaDec 31, 2014
755Sorin PopaBucurestiRomaniaDec 31, 2014
754laurentiu mihaibucurestiRomaniamedicDec 31, 2014
753Vasile NegreanBaia MareRomaniaprofesorDec 31, 2014
752Mihaela ZahariaIasiRomâniamedicDec 31, 2014
751Leonard MANBucuresriRomaniaFarmacistDec 31, 2014
750Tiberiu BedaAlexandriaRomaniaInginerDec 31, 2014
749Cristian RusuBucucrestiRomaniaeconomistDec 31, 2014
748Alina PopescuSeattleUSAphysicistDec 31, 2014
747alexandru andreisibiuromaniatehnician mecatronistDec 31, 2014
746eugenia filiporadeaRomaniaprofesorDec 31, 2014
745Cristian-George CarsteaBucurestiRomaniaStudentDec 31, 2014
744dumitru negrusibiuRomaniaagent pazaDec 31, 2014
743Mihai CazacheviciDec 31, 2014
742Viorel OpreaSloboziaRomaniaprofesorDec 31, 2014
741em hbucurestiromaniait trainerDec 31, 2014
740Dragos MateiManchesterRegatul UnitstudentDec 31, 2014
739Danut Ioan CrasovanTimisoaraRomaniapsihologDec 31, 2014
738SMARANDA FILIPCAMPINARomaniaINGINERDec 31, 2014
737Daniela DuracDec 31, 2014
736constantin SavuPiatra NeamtRomâniainginerDec 31, 2014
735Mircea Popaprof.dr.Dec 31, 2014
734Daniel BaicuBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
733Viorel PopClujRomaniaProfesorDec 31, 2014
732Andrei StefancuBucurestiRomaniaEconomistDec 31, 2014
731Marius Popa BuchholzerOnestiRomaniaInginer mecanicDec 31, 2014
730Mircea Adrian BoieruLondraMarea BritanieTopografDec 31, 2014
729Nicolae DumitrescuBucurestiRomaniaManager LogisticaDec 31, 2014
728petru Ivanciucsighetu marmatieiRomania-Dec 31, 2014
727Alina CiucaDec 31, 2014
726cornel farcasTimisoaraRomaniainginer Dec 31, 2014
725Damian Gheorghe PatrascuRomanRomaniaprofesorDec 31, 2014
724Valeriu Paul GalanFocsaniRomaniaprofesorDec 31, 2014
723lucia stanescubrasovromaniaprofesoaraDec 31, 2014
722Marin CristacheMünchenGermanyPensionarDec 31, 2014
721magdalena moisescubuzau RomaniadesenatorDec 31, 2014
720Marin MarcuBucurestiinginerDec 31, 2014
719Dana Sinziana Brehar-CioflecTimisoaraRomaniamedicDec 31, 2014
718Izabella ConstantinCluj NapocaRomaniaInginer constructorDec 31, 2014
717Daniel PopoviciCluj-NapocaRomâniaprofesorDec 31, 2014
716Marian StatacheBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
715Roland MüllerSatu MareRomaniaNu conteazaDec 31, 2014
714Cosmin Liviu StanilaBucurestiRomâniamedicDec 31, 2014
713Dan VernescuConstantaRomaniaInginerDec 31, 2014
712Corina TatDec 31, 2014
711Alexandru KisLupeniRomaniaOperator CalculatorDec 31, 2014
710Elena-Cerasela BabanSeattleS.U.A.Dec 31, 2014
709Ionela MurvaiDealEnglandSenior carerDec 31, 2014
708ionel istocbucurestiRomaniasculptorDec 31, 2014
707Mircea MorariuOradeaRomaniaprof.univ. dr.Dec 31, 2014
706Victor BrosserBucurestiRomaniadirector tehnicDec 31, 2014
705Liviu NistorCluj-NapocaRomaniaprofesorDec 31, 2014
704Ioana RomanBaia MareRomaniaprofesorDec 31, 2014
703Dan DuciucSeattleUnited StatesbusinessmanDec 31, 2014
702ION VIANUBucurestiRomaniamedic, scriitorDec 31, 2014
701ION OLARESCUSibiuRomaniatopografDec 31, 2014
700Ioan SomardoleaVictoriaRomaniapensionar (Ing. șef lucrări universitar)Dec 31, 2014
699Adrian StanescuTirgu MuresRomaniamedic, asistent universitarDec 31, 2014
698Costel MituConstantaRomaniainginerDec 31, 2014
697ioan luppetrilaRomaniaelectricianDec 31, 2014
696LUMINITA SPANUBucurestiRomaniaTraducatorDec 31, 2014
695Iulian PredescuRm ValceaRomaniaInginerDec 31, 2014
694teodor vasiliubucurestiRomaniapensionarDec 31, 2014
693georgel chilabuzauRomaniasoferDec 31, 2014
692Sergiu Marius SaboCluj NapocaRomaniainginerDec 31, 2014
691DUMITRU PRĂJESCUORAVIȚAROMANIAȘOMERDec 31, 2014
690Anca LepsaJülichDeutschlandfizicianDec 31, 2014
689Gheorghe EnePloiestiRomaniainginerDec 31, 2014
688Margarit PavelescuBucurestiRomaniaAcad. prof.dr.Dec 31, 2014
687Cristina PenciucBucurestiRomaniaManager ProiectDec 31, 2014
686Ion DuracDec 31, 2014
685stefan daniel gladinbucurestiRomaniapensionarDec 31, 2014
684iulia moiseisibiuRomaniastudentDec 31, 2014
683Gheorghe LecaRamnicu ValceaRomaniaMecanicDec 31, 2014
682Cristian GoguBucurestiDec 31, 2014
681nicolae spirescubucurestiRomaniapensionarDec 31, 2014
680Carmen BucurBucurestiRomaniaeconomistDec 31, 2014
679George AgachiConstantaRomaniaInginerDec 31, 2014
678Camelia Sanda DragomirConstantaRomaniaProfesoaraDec 31, 2014
677Danut UngureanuBad OeynhausenGermaniamedicDec 31, 2014
676Ileana-Monica CrihanPloiestiRomaniaIng. geologDec 31, 2014
675Radu StefanDec 31, 2014
674ROMEO DUMITRESCUBucurestiRomaniaPENSIONARDec 31, 2014
673Constantin BorlovanTimisoaraRomaniaInginerDec 31, 2014
672Vlad ZografiRomaniaScriitorDec 31, 2014
671Toader IordacheConstantaRomaniapensionarDec 31, 2014
670Ioan Constantin SASCACluj NapocaROMANIAMEDIC PROFESOR UNIVERSITAR PENSIONARDec 31, 2014
669Adrian DavidCluj-NapocaRomaniaavocatDec 31, 2014
668ION IONESCUCONSTANTAROMANIAPensionarDec 31, 2014
667Mircea ArdeleanuSibiuRomaniaprofesor universitarDec 31, 2014
666maria iordanescuBucurestiDec 31, 2014
665Alexandru TodicaCluj-NapocaRomaniaInginerDec 31, 2014
664mihai roscasighisoaraRomaniainginerDec 31, 2014
663Paul VERGOTITulceaRomaniaTehn. PNA-CNS Dec 31, 2014
662Ovidiu Iulian PetreBucurestiRomaniaInginerDec 31, 2014
661Serban ANDREICraiovaRomâniaInginerDec 31, 2014
660Cristina PlesoiuBucurestiRomaniaeconomistDec 31, 2014
659Raluca FelseghiCluj-NapocaRomâniainginerDec 31, 2014
658Tiberiu MateiClujRomaniaPensionarDec 31, 2014
657Dana SfeclisSuceavaRomaniaeconomistDec 31, 2014
656Dan BordeaBucurestiRomaniadr. inginerDec 31, 2014
655Vasile BotaCluj-NapocaRomaniaprofesorDec 31, 2014
654Cristian Mihai MihaescuCraiovaRomaniaProfesorDec 31, 2014
653valentin ilieploiestiRomania?Dec 31, 2014
652Octavian BologaGalatiRomaniaprof.univ.dr.ing.Dec 31, 2014
651Petre RauGalatiRomaniapensionarDec 31, 2014
650Mihaela NEGULESCUBucurestiRomaniajuristDec 31, 2014
649Cristina LeontebucuredtiromaniaarhitectDec 31, 2014
648Marius OPREAPloiestiRomaniaInginerDec 31, 2014
647Sever Artemon CartianuBucurestiinginerDec 31, 2014
646Ion MihaiBucurestiRomaniaProfesor Univ.Dec 31, 2014
645Hariton CostinIasiRomaniaProf. univ.Dec 31, 2014
644Silviu PERIANUBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
643andreea minela rusucluj-napocaromaniadentistDec 31, 2014
642Gheorghe OnofreiGalațiRomâniaInginerDec 31, 2014
641Sorin TomescuBucurestiInginerDec 31, 2014
640Corina Lavinia TomaCluj NapocaRomaniaprofesorDec 31, 2014
639Alexandra PesamoscaBucurestiDec 31, 2014
638Mircea DragomanBucurestiRomaniacercetator stiintific gr. 1Dec 31, 2014
637Luminita Beiu-PaladiStockholmSuediaprofesorDec 31, 2014
636Ioan DogarIasiRomaniacercetatorDec 31, 2014
635Bogdan BotauDec 31, 2014
634filimon chiriactulceaRomaniainginerDec 31, 2014
633Mioara BucurprofesorDec 31, 2014
632Mihai IsbasescuBucurestiRomaniadr.ingDec 31, 2014
631Flori BalanescuBucuresticercetătorDec 31, 2014
630ioan stanomirbucurestiromaniaprofesorDec 31, 2014
629Adriana Delaloye MihailescuSibiel Jud.SibiuRomamiapensionaraDec 31, 2014
628remus rotariuroman RomaniainginerDec 31, 2014
627Veronica BorceaIasiRomaniaConf.Univ. Dec 31, 2014
626Alexandru NeaguIasiRomaniaProf.Univ.Dec 31, 2014
625Doina ConstantinescuBucurestiRomaniapensionar, cercetatorDec 31, 2014
624Daniel BordasBrasovRomaniamedicDec 31, 2014
623Anamaria Manda CraiovaRomaniamedicDec 31, 2014
622Constantin GavrilăPloieștiRomâniaEconomistDec 31, 2014
621Nicolae CalbureanMediasRomaniaElectromecanicDec 31, 2014
620Bogdan MandacraiovaromaniaeconomistDec 31, 2014
619Dan UrsuBucurestiRomaniaInginerDec 31, 2014
618mariana andronescuploiestiromania pensionaraDec 31, 2014
617Sorin CorcodelBucurestiRomaniainginerDec 31, 2014
616Marian VanghelieDec 31, 2014
615Anca Zbrancamedic profesor universitarDec 31, 2014
614Adriam DincaBucurestiRomaniamecanicDec 31, 2014
613Florian DogeanuBucurestiinginer pensionarDec 31, 2014
612Adrian DobroiuSendaiJaponiafizicianDec 31, 2014
611Ileana MoiseBucurestiRomaniaprofesorDec 31, 2014
610Dan StiucaTg-JiuRomaniaInformaticianDec 31, 2014
609Radu CondresvasluiRomaniaeconomistDec 31, 2014
608Laura BurcusBucurestiRomaniaprofesor Dec 31, 2014
607Cristina SpataruOstratuRomaniaeconomistDec 31, 2014
606Viorel TrifaCluj NapocaRomaniaprof. univ. pensionarDec 31, 2014
605Coca PanuStantonUnited StatesPensionaraDec 31, 2014
604Carmen DorobantuTimisoaraRomaniaprogramatorDec 31, 2014
603Florin CalinescuLavalCanadaIT engineerDec 31, 2014
602Daniela BrescanTandareiRomaniaDec 31, 2014
601Adrian IonescuMONTREALCanadapensionarDec 31, 2014
600Cathy TodoranLos AngelesUnited StatesEngineerDec 31, 2014
599valeriu lescinschibacauRomaniainginerDec 31, 2014
598Gabriel PascariuIasiRomaniaprogramatorDec 31, 2014
597traian tataruCluj-NapocaRomâniainginerDec 31, 2014
596Rodica ButuTulceaRomaniaTehnician proiectantDec 31, 2014
595Valentin TepordeiArlingtonUnited StatesInginer GeologDec 31, 2014
594Aneli anastasiuparisfrantafaraDec 31, 2014
593Cornelia PaciugaIle-BizardCanadatehnician telecomunicatii pensionarDec 31, 2014
592Ion GrosuCluj-NapocaRomaniaprofesorDec 31, 2014
591Anca ApateanClujDec 31, 2014
590Traian-Gabriel PrecupBucurestiRomaniaEconomistDec 31, 2014
589Ladislau GothardTimișoaraRomaniainginerDec 31, 2014
588Adriana LiuteDec 31, 2014
587Emilian Ghiban piatra NeamțromaniaginecolocDec 31, 2014
586Cristian CorcioveanuTecuciRomaniaprofesorDec 31, 2014
585Valentin BandarGalatiRomaniaDec 31, 2014
584Iulian MihaiUnited StatesDec 31, 2014
583Romeo macariaCluj-NapocaRomaniaconsultant independentDec 31, 2014
582Luc RaduRensselaerSUAPrincipal Engineer - NYISODec 31, 2014
581puiu simionescurehovotIsraelinginerDec 31, 2014
580Mihai GreceaBucurestiRomaniaDec 31, 2014
579Daniel vidrighinsibiuromaniainginerDec 31, 2014
578Ofelia KampArnhemOlandaDec 31, 2014
577Beatrice Ioana UrsacheGalatiRomaniaElevDec 31, 2014
576Radu VancuSibiuRomaniaScriitorDec 31, 2014
575Gheorghe NicolescuNew JerseyUnited StatesInginerDec 31, 2014
574Stefan alexandru KocsisInginerDec 31, 2014
573Gabriel CarpoFort McMurrayCanadaInginerDec 31, 2014
572adrian ionut lunguteius jud albaRomaniasomerDec 31, 2014
571Violeta RacovitanBucurestiRomaniaInginerDec 31, 2014
570Loredana Ureche-Rangau AmiensFrancePhD in FinanceDec 31, 2014
569Mihai VidMenthon Saint BernardFranceinginerDec 31, 2014
568Gabriel CornilescuMadisonUnited StatesCercetator, Univ. of Wisconsin-MadisonDec 31, 2014
567Eugen Vasilescu, PhDoakton vasuaprofessorDec 31, 2014
566Mihai RosuRichmond HillCanadaProfesorDec 31, 2014
565Raluca DemetrescuBucarestRoumanieDec 31, 2014
564Anca HristeaBucurestiRomaniaCadru didactic universitarDec 31, 2014
563Tom Alexandrucodlearomaniamedic specialistDec 31, 2014
562Gelu NitaNewarkUSAprofesor cercetatorDec 31, 2014
561Mihaela Daniela VatasescuBucurestiRomaniacercetator stiintificDec 31, 2014
560Nicolae PerpeleaBucurestiRomaniacercetator stiintificDec 31, 2014
559Diana RomanCambridgeUKcercetatorDec 31, 2014
558Danut StanSanta Cruz de TenerifeSpainprofesor de vioaraDec 31, 2014
557Stefam CardosturdaRomaniastudentDec 31, 2014
556Liviu LupuavocatDec 31, 2014
555C RBuziasRomaniaProfesorDec 31, 2014
554Sergiu RudeanuBucurestiRomaniProfesor emeritDec 31, 2014
553Cristiana Alexandra SuleaTurdaRomaniaDec 31, 2014
552Ioana IoanbistritaromaniaziaristDec 31, 2014
551Ionel ChicinasCluj-NapocaRomaniaProfesor universitarDec 31, 2014
550Irina RusanuMünchenGermaniainginerDec 31, 2014
549Adrian SitaruDec 31, 2014
548Olimpia Mamula Steiner Fribourg Elvetia ProfesorDec 31, 2014
547Madalina Adriana Elena VielmetterBerlinGermaniaCreatoare de modaDec 31, 2014
546Mihail NicaBUCURESTIROMANIAINGINERDec 31, 2014
545Carina PopescutorontoCanadacontabilDec 31, 2014
544Alexandru Telega-SchwarzEmtinghausen DeutschlandPensionarDec 31, 2014
543Monica Cristina MateiPloiestiRomaniaManager de optimizare proceseDec 31, 2014
542Grigore Marian PopClujRomaniaasistent universitarDec 31, 2014
541Mihai BadiuAalborgDenmarkPostdocDec 31, 2014
540Loredana Agnes BuznosuDec 31, 2014
539Ioana BirnaBucurestiRomaniaeditorDec 31, 2014
538ilie grigorasbrailaromaniaconducator autoDec 31, 2014
537Carmen Matias Baia-Mare Romaniaprofesor Dec 31, 2014
536marian carâpudineitaliainginer Dec 31, 2014
535nicolae comanescuDec 31, 2014
534Petru MoldovanBucureștiRomaniaConsultant IT (fost profesor de fizică 🙂 )Dec 31, 2014
533Anca-Elena ZahariaBrașovRomaniastudentăDec 31, 2014
532Roxana CoțovanuDec 31, 2014
531Brindusa ArmancaTimisoaraRomaniajurnalista, prof.universitarDec 30, 2014
530Robert NeacsuZaventemBelgiumDec 30, 2014
529Luminita DIACONUBucurestiRomaniaConf. univ. dr. Dec 30, 2014
528Nicoleta ArhireFelthamUnited KingdomSenior Social WorkerDec 30, 2014
527Cristian VICOLBUCURESTIRomaniaGeografDec 30, 2014
526Monica IlieRomaniaDec 30, 2014
525Madalina ChituBucurestiprofesorDec 30, 2014
524Arleen IonescuPloiestiRomaniaprofesorDec 30, 2014
523Gheorghe DragomirescuMIZILRomaniaInginerDec 30, 2014
522Ligia MogaCluj-NapocaRomaniaConferențiar UniversitarDec 30, 2014
521Nora SamanovPloiestiRomaniaprofesor pensionarDec 30, 2014
520agop petrescubucurestiromaniaarhitectDec 30, 2014
519Violeta VintilescuBruxellesBelgiatraducator, doctor in filologieDec 30, 2014
518Andreea BonnekesselBerlinGermaniaAgent Consular Ambasada Canadei la BerlinDec 30, 2014
517Constantin ParvulescuTimisoaracadru universitarDec 30, 2014
516CIPRIAN COCBAIA MARERomaniaINSTRUCTOR AUTODec 30, 2014
515Radu GiugaruBurlingtonCanadaSoftware ArchitectDec 30, 2014
514Radu Petercluj-napocaRomaniaMatematicianDec 30, 2014
513Mircea RusCluj-NapocaRomâniaMatematicianDec 30, 2014
512alina ieremciucromaitaliastudentDec 30, 2014
511elena zahariactroeconomistDec 30, 2014
510Vlad AlexandrescuBucurestiRoumanieProfesorDec 30, 2014
509Marian PopescuBucuresti ProfesorDec 30, 2014
508Cristian AldeaFieniRomaniaStudentDec 30, 2014
507Camelia BociuMadridSpaniaeconomistDec 30, 2014
506Dorel ParaschivTulceaRomâniacercetător ştiinţificDec 30, 2014
505Ioan PopLudusprofesorDec 30, 2014
504Bogdan DincaDec 30, 2014
503Dan MihaiCROMWELLUnited StatesContabilDec 30, 2014
502Cristina FrunzsIasiRomaniabioinginer medicalDec 30, 2014
501Valentin PopescuDevaRomaniasubinginerDec 30, 2014
500Ionel BoamfaIasiRomanialector dr.Dec 30, 2014
499Alexandru CapatinaDec 30, 2014
498Ovidiu DragotaTorontoCanadaDec 30, 2014
497Cornel Florea CioboataCaracalRomaniasubinginer energeticDec 30, 2014
496Cristina VaduvaBucurestiRomaniafilologDec 30, 2014
495Steluta MOsloNorvegiaeconomistDec 30, 2014
494constantin voloacaottawacanadaresearch technicianDec 30, 2014
493Diana PopAngersFrantaCercetatorDec 30, 2014
492Adrian ChirilaBrasovRomaniainginerDec 30, 2014
491Andrei CorneaBucurestiRomaniaprofesor, Universitatea BucurestiDec 30, 2014
490Magda ConstantinBucurestiRomaniaTraducatoareDec 30, 2014
489Gabriela MarinescuIasiRomaniaprofesorDec 30, 2014
488C-tin CostaraDec 30, 2014
487Adrian PopParisFrantaCercetatorDec 30, 2014
486Mihaela AniteiDec 30, 2014
485Elena VaetisDec 30, 2014
484Titus Carjanlos angelesUnited StatesinginerDec 30, 2014
483Alexandru Mihai Rotar bucurestimedicDec 30, 2014
482Robert TariTimisoaraRomaniaJurnalistDec 30, 2014
481Gabriel LiiceanuBucurestiRomâniascriitor, profesor universitarDec 30, 2014
480Ciprian FrincuFagarasRomaniaDec 30, 2014
479Anca-Mihaela VladBucurestiRomaniasociologDec 30, 2014
478Catrinel GalateanuBucurestiRomaniaMedicDec 30, 2014
477Veronica MargineanuSibiuRomaniastudentDec 30, 2014
476Mihai PrefitDec 30, 2014
475Szocs VioricaCluj -NapocaRomaniaAdministratorDec 30, 2014
474Cristina CretuBucurestiRomaniaLucratorDec 30, 2014
473Lavinia RogobeteZurichElvetiaSenior Business Analyst / PhD in PhysicsDec 30, 2014
472Mihail Cătălin IonescuBucurești România agent de vanzariDec 30, 2014
471Diana CorbanBacauRomaniaprofesorDec 30, 2014
470Luminița TULEAȘCĂBucureștiROMÂNIAConf. univ. dr., avocatDec 30, 2014
469Miruna RuncanClujProfesor dr.Dec 30, 2014
468Mariana MatișNăvodariRomâniaDec 30, 2014
467Marcela StoianTimisoaraRomaniastudentaDec 30, 2014
466Ionut DumitruGiurgiuRomaniaStudentDec 30, 2014
465petru roscabucurestiromaniaelectronistDec 30, 2014
464Isabela CeanacasBucurestiRomaniaEconomistDec 30, 2014
463Ioana IacomiIASIRomaniacadru didacticDec 30, 2014
462Robin MolnarPetrosaniRomâniaInginer softwareDec 30, 2014
461andra JITEADec 30, 2014
460Alin StoleruConstantaRomaniaDec 30, 2014
459camelia popasibiuromanoaasistent medicalDec 30, 2014
458Doru MarincasOradeaRomaniainginerDec 30, 2014
457Claudiu IlincescuBucurestiRomaniaProgramator ITDec 30, 2014
456Simona TabreaSpeyerDeutschlandinvatatoareDec 30, 2014
455Dan Mircea CIPARIUBucureştiRomaniascriitorDec 30, 2014
454Aurel BoteCluj-NapocaRomaniastudentDec 30, 2014
453Claudiu VladCermeiRomaniaprofesorDec 30, 2014
452george pelineagragalatiromaniacomandant de cursa lungaDec 30, 2014
451Liviu FlorescuBucurestiRomaniaInginerDec 30, 2014
450Ana KremerBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
449ADRIAN POPFagarasRomaniastudentDec 30, 2014
448Ionel AndriescuFalticeniRomaniaInginerDec 30, 2014
447Nicolae PopaBucurestiRomaniadoctorandDec 30, 2014
446Ioan BrancuBucurestiRomaniaprofesorDec 30, 2014
445Mihai NadoluBucharestRomaniadesignerDec 30, 2014
444Lilia StanaBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
443ion nelubucurestiromaniainginerDec 30, 2014
442Bogdan OdagescuDec 30, 2014
441Constantin PopaBucurestiRomaniaInginerDec 30, 2014
440Violeta MăcesaruBucurestitraducatorDec 30, 2014
439Sanda BolosBistritaRomaniaKinaetoterapeutDec 30, 2014
438tudorel jitaruconstantaRomaniasofer electrician mecanicDec 30, 2014
437Cecilia ȘtefănescuscriitorDec 30, 2014
436Andreea ParisBucurestiRomaniadoctorandDec 30, 2014
435Simion BradeanuPetrosaniRomaniastudentDec 30, 2014
434DIANA-ALEXANDRA RADUBucurestiRomaniaelevDec 30, 2014
433Septimiu MoraruDec 30, 2014
432camelis iordachescupatrasGreeceDec 30, 2014
431Stefan Mircea IenceanIasiRomaniaMedicDec 30, 2014
430Gelu DiaconuBucurestiRomaniaeditorDec 30, 2014
429Daniel PuiuEvian-les-BainsFrantaLiberalDec 30, 2014
428Elena IvanescuBacauRomaniaprofesoaraDec 30, 2014
427Serban StratilaBUCURESTIROMANIACercetator Stiintific gr.1 (Matematica)Dec 30, 2014
426Ciprian VisovanOcna SugatagRomaniaMuncitor harnicDec 30, 2014
425Viorica ChiorliseSibiuRomaniaProfesorDec 30, 2014
424Dana Grigorcea MonioudisZürichElvetiaProfesorDec 30, 2014
423Raluca FedelesAlexandriaRomaniaManagerDec 30, 2014
422Alexa IonescuBucurestiRomaniajurnalistDec 30, 2014
421Adina TunérLundSwedenInginerDec 30, 2014
420Calin IcleanuBucurestiRomaniaDec 30, 2014
419Cristian PascaleberlingermaniaantreprenorDec 30, 2014
418Ioana EnacheBuzauRomaniaStudentDec 30, 2014
417Ioan ReusGalatiRomaniaDec 30, 2014
416razvan cosmin radulescuslatinaromaniaDec 30, 2014
415Anca DrugheanBucurestiarhitectDec 30, 2014
414Andreea Magdalena NitaBucurestidoctorandDec 30, 2014
413cristina dincabucuresticercetatorDec 30, 2014
412Rodica CojanGalatiRomaniaPensionaraDec 30, 2014
411Liliana PopaConstantaRomaniaPsihologDec 30, 2014
410Dana BaciBradRomaniainginerDec 30, 2014
409alin popa sibiuromaniabusinessDec 30, 2014
408Helga-Maria TepperbergClujRomaniaprofesorDec 30, 2014
407Ciprian ChiorliseSibiuRomaniaInginerDec 30, 2014
406Radu RadoveanuBucurestiRomaniaInginerDec 30, 2014
405Catalin NedelcuDec 30, 2014
404Fabian TimofteLipovaRomaniaStudentDec 30, 2014
403Mihaela ConstantinescuBârladRomâniaStudentăDec 30, 2014
402Diana MoldovanBucurestiRomaniadatabase admin&devDec 30, 2014
401Ionut ZahariaPloiestiRomaniaInginerDec 30, 2014
400Eugen DiaconescuPitestiRomaniaDec 30, 2014
399Cristian SanduAradRomaniaOperatorDec 30, 2014
398Sorin StirConstantaRomâniainginerDec 30, 2014
397Lucian-Gheorghe ConstantinBrasovRomaniaInginerDec 30, 2014
396florina elena tripabucurestimaistruDec 30, 2014
395Adnana MandaBrusselsBelgiumDec 30, 2014
394Ariadna StefanescuBucurestiRomaniaprofesoaraDec 30, 2014
393brigita almasiDec 30, 2014
392Mirela BoariuDrobeta Turnu SeverinRomaniaeconomistDec 30, 2014
391emilian mantaalziraEspañaDec 30, 2014
390Anca GayraudBucurestiRomaniaInginerDec 30, 2014
389Ileana NiculaeUrziceniRomaniaprofesorDec 30, 2014
388Loredana LelesanHategRomaniaprofesorDec 30, 2014
387Ruxandra BoariuBucureștiRomâniaStudentDec 30, 2014
386Sorin PetrescuFocsaniRomaniaMecanicDec 30, 2014
385Jozsef UrbanBucurestiRomaniafree lancerDec 30, 2014
384Radu TanasaBucurestiVMD, PhDDec 30, 2014
383Eugenia TaulescuBucurestiRomaniapensionaraDec 30, 2014
382raluca Moldoveanu SibiuRomânia studentăDec 30, 2014
381viorica micleaDetroitUSAunderwriterDec 30, 2014
380Maria-Marilena MuresanBucurestiRomaniaeconomistDec 30, 2014
379ILEANA FRINCULESCUBUCURESTIROMANIADec 30, 2014
378Mariana SferleVLADIMIRESCURomaniainginerDec 30, 2014
377Alexandra IftodeBrasovDec 30, 2014
376Emil PantaziBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
375Ovidiu-Theodor PârvuBucureștiRomaniaavocatDec 30, 2014
374Silviana OniseiLeuvenBelgiumcercetatorDec 30, 2014
373Florian BergheaCadru UniversitarDec 30, 2014
372Isabella LazarescuBucurestiRomaniajuristDec 30, 2014
371Dan-Ilie CretuBucurestiRomaniaprofesor universitarDec 30, 2014
370Daniel ComanSibiuRomaniaDec 30, 2014
369FLORIN STANOIUCONSTANTARomaniaInginerDec 30, 2014
368Alexandru GalBucurestiRomaniaCercetatorDec 30, 2014
367Silvia NichiforDec 30, 2014
366Flavia-Corina Mitroi-SymeonidisBucurestiRomaniaAsistent universitar, doctor in matematicaDec 30, 2014
365Luminita FotaCraiovaRomaniainginerDec 30, 2014
364Lazar ValentinaBacauRomaniaProfesoaraDec 30, 2014
363calin clotansibiuromaniagraficianDec 30, 2014
362maria bubilici-ionutconstantaromaniasubinginerDec 30, 2014
361Alice Piroteala TargovisteRomânia TraducatorDec 30, 2014
360Corina MateiPitestiRomaniaInginerDec 30, 2014
359Titi TanaseNavodariRomaniaDec 30, 2014
358adrian chidon frunzaiasiromaniasomerDec 30, 2014
357Andreea ArtageaConstantaRomaniaprofesor, doctor in stiinte filologiceDec 30, 2014
356Adrian VasiliuParisFranceinginerDec 30, 2014
355Maria VasutaIasiRomaniaeconomistDec 30, 2014
354Mirela DelongOradeaRomaniaeditorDec 30, 2014
353MIRELA FRUNZADec 30, 2014
352Iulia CosmaTimisoaraRomaniacadru didacticDec 30, 2014
351alina floreabucurestiromaniainginerDec 30, 2014
350Steliana serbanBucurestiromaniaprofesorDec 30, 2014
349Marilena VladBucureșticercetătorDec 30, 2014
348nicolae perifanconstantaRomaniapolitistDec 30, 2014
347Tokes TimeaCluj-NapocaRomaniaDec 30, 2014
346Cristina Dascalescu BacauRomaniaprofesorDec 30, 2014
345constantin voloacaottawacanadaresearch technicianDec 30, 2014
344Rodica PopescuCluj NapocaRomaniaViolonistDec 30, 2014
343Alexandra RotaruBucurestiRomaniaGraficianDec 30, 2014
342Iuliana MaldarasanuDec 30, 2014
341horia zahariabucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
340Elek Tobias GyorfiBaraoltRomaniapastor, inginer horticultorDec 30, 2014
339Marcel CremeneCluj-NapocaRomaniaconf.dr.ing.Dec 30, 2014
338PETRU URDEATimisoaraRomaniaprofesorDec 30, 2014
337Marius IvanTorontoCanadaInginer Geolog si GeofizicianDec 30, 2014
336Adrian FloreaBucureştiRomaniaArchitect LeadDec 30, 2014
335Aurelian GheondeaAnkaraTurkeyProf. Dr.Dec 30, 2014
334Ana Maria NeagoeBucurestiRomaniaDiplomatăDec 30, 2014
333GHEORGHE TOACȘEBRAȘOVRomaniaPROFESORDec 30, 2014
332Loredana VargoliciBucurestiRomaniaProfesoaraDec 30, 2014
331Ion sergheiTulceaRomaniaprofesorDec 30, 2014
330Zoe BratuBucurestiRomaniamanagerDec 30, 2014
329Elena-Loredana GogoaseSibiuRomaniaStudenta Facultatea de DreptDec 30, 2014
328Rodica VolintiruTorontoCanadaDec 30, 2014
327Gheorghe RADULESCUPitestiRomaniaDec 30, 2014
326Corina NeculaescuBucurestiRomaniaprofesorDec 30, 2014
325Adina ManoleBarladRomaniaPRDec 30, 2014
324constantin hagiubucurestiRomaniaDec 30, 2014
323Mugurel Cristian NiculescuBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
322Cristiana DolhascuTimisoaraRomaniastudentDec 30, 2014
321ioana onetegiurgiuromaniamedic pensionarDec 30, 2014
320Mihaela MafteiDec 30, 2014
319Ionut StanConstantaRomania-Dec 30, 2014
318paula mariromaitaliacontabilDec 30, 2014
317Cristian GhiausLyonFrantaProfesor universitarDec 30, 2014
316Anca Ozarchevici RadautiRomâniaConsultantDec 30, 2014
315Valentin NasBucurestiRomaniaInginerDec 30, 2014
314ana panteaAlba-IuliaRomaniaartist plasticDec 30, 2014
313LAURA ALINA BALABANBUCURESTIRomaniaDIRECTOR AGENTIE DE TURISMDec 30, 2014
312Maria ProdanAradRomaniaPensionara anticipatDec 30, 2014
311Stefan VasileBucurestiRomaniaPilotDec 30, 2014
310Sebastian NistorParisDec 30, 2014
309Elena RaileanuParisDec 30, 2014
308Ana ManoleDec 30, 2014
307Andra AngeleanuBucurestiRomaniaeconomistDec 30, 2014
306adrian andrei rusuMediasRomaniacercetator stiintificDec 30, 2014
305CARMEN-NINA MANTATIMISOARAROMANIALIBER PROFESIONISTDec 30, 2014
304EUGENIA MIRCEACluj-NapocaRomaniaDec 30, 2014
303Ioana MutiuBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
302Victor CostacheBarladRomaniapensionarDec 30, 2014
301Emeric Marius KosaCluj NapocaRomaniaExpert contabilDec 30, 2014
300C o n s t a n t i n C o l o n e s c u EdmontonCanadaEconomistDec 30, 2014
299Diana NicuDec 30, 2014
298Gheorghe ClitanTimisoaraRomaniaProfesor universitarDec 30, 2014
297Mihaela IacobTulceaRomaniacercetator Dec 30, 2014
296Iuliana ComanBucureștiRomâniaEconomistDec 30, 2014
295viorica gheorghiugenevaelvetiaDec 30, 2014
294Tamara PostolacheBarladRomaniaprofesorDec 30, 2014
293Vlad EnacheBucurestiRomaniaDec 30, 2014
292traian antonio avramescuPloiesti Romaniaasistent medicalDec 30, 2014
291Janos Pal MerlasLivadaRomaniaInginer minerDec 30, 2014
290ana cristina popescucinisiitaliafunctionarDec 30, 2014
289Dumitru UrecheTimisoaraRomaniaeconomistDec 30, 2014
288Mircea TudoracheBucurestiRomaniaLiber profesionistDec 30, 2014
287Ioan T MorarLa CiotatFranțascriitorDec 30, 2014
286BOGDAN CONSTANTINESCUBucurestiRomaniaCercetator Stiintific 1Dec 30, 2014
285Maria-Luiza CluveBucurestiRomaniaDec 30, 2014
284Florin BADAIDec 30, 2014
283Radu-Cristian BratanBucurestiRomaniaeconomistDec 30, 2014
282Marian petrutachicagousaeditor Dec 30, 2014
281Dumitru SanduBucurestiprofesorDec 30, 2014
280Marian COMANPITESTIROMANIAInginerDec 30, 2014
279Danut FlorianTargu LapusRomaniajuristDec 30, 2014
278IOAN ZETEBaia mareROMANIAsomerDec 30, 2014
277Ioan SeghediBucurestiRomaniaGeologDec 30, 2014
276Valerian ComanescuBucurestiRomaniadoctor inginer pensionarDec 30, 2014
275Cristina CozmaBrasovRomaniaInginerDec 30, 2014
274Dorel RaapeSlănic MoldovaRomâniamedicDec 30, 2014
273Doru DroscaruBucurestiRomaniaDesignerDec 30, 2014
272FILARET MARIUTARUSHIrelandDec 30, 2014
271Vasile-Valentin PanaitConstantaRomaniaStudentDec 30, 2014
270ovidiu iordachescuploiestiRomaniainginerDec 30, 2014
269Dan-Corneliu SuhaneaOradeaRomaniaABAP DeveloperDec 30, 2014
268Dan CazacuSt.LouisSUARisk managerDec 30, 2014
267Andreea CristianaBucurestiRomaniaeconomistDec 30, 2014
266Anicuta StoicaPloiestiRomaniaprof. dr. ing.Dec 30, 2014
265Virgil NicolaeStrasbourgDoctorandDec 30, 2014
264Florian StancioiuDec 30, 2014
263Gabriela PaisacorbeancaromaniaeconomistDec 30, 2014
262Nicolae BALEATimisoaraRomâniaINGINER ELECTRONISTDec 30, 2014
261Diana DomuncoconstantaRomaniaelevDec 30, 2014
260Sergiu-Eduard TalazRomanRomaniaStudentDec 30, 2014
259Bogdan VornicuGura - HumoruluiRomaniaIT DeveloperDec 30, 2014
258Corina HagiuGalatiRomaniaStudentDec 30, 2014
257Gabriel OprescuCraiovaRomaniapensionarDec 30, 2014
256Maria Ioana ZirraStockholmSuediaDoctorand in Literatura EnglezaDec 30, 2014
255valter iamandiPloiestiRomaniainginer-pensionarDec 30, 2014
254EMILIA BOCUGenovaItalyasistent socialDec 30, 2014
253Maria AlbuBucurestiRomaniaInginer pensionarDec 30, 2014
252Corneliu MonoranuFalticeniRomaniainginerDec 30, 2014
251Florin StoianbucurestiRomaniaeconomistDec 30, 2014
250Cosmin PlesaOnestiRomaniaDec 30, 2014
249Roxana AlbuDec 30, 2014
248Aurelian PopaMünchenGermanyDec 30, 2014
247Marian VoineaMioveniRomaniaInginerDec 30, 2014
246Denisa RosuDec 30, 2014
245ioana ZirraBucurestiRomaniaconferentiar universitar - doctor in filologieDec 30, 2014
244Pavel-Nicolae GurauOradeaRomaniapensionarDec 30, 2014
243Luminita MecheniciGenovaItalyStudentDec 30, 2014
242Sabina RyanBucurestiRomaniaeconomistDec 30, 2014
241Sorin AnagnostecalarasiRomaniaprofesorDec 30, 2014
240Dumitru TazlaoanuTorontoCanadaInginerDec 30, 2014
239Stelian GalosClujRomaniainginerDec 30, 2014
238Florina IacobBucurestiRomaniaEconomistDec 30, 2014
237Maria DobrescuBucurestijurnalistaDec 30, 2014
236Carmen CosteaLondraUKProfesorDec 30, 2014
235Ioan GodjaBrasovRomaniaEconomistDec 30, 2014
234doru adamTimisoararomaniasubinginerDec 30, 2014
233Delia FloreaBucurestiRomaniaEconomistDec 30, 2014
232Alexandra JuravleRadautiRomaniapsihologDec 30, 2014
231Ileana PopescuTimisoaraRomania-Dec 30, 2014
230Mirela CristieanbucurestiRomaniajuristDec 30, 2014
229Beatrice-Nicoleta MiclausBacauRomaniaStudentaDec 30, 2014
228Oana CraciunBrasovRomanialiber profesionistDec 30, 2014
227ionel cotorasibiuRomaniaeconomistDec 30, 2014
226Gheorghe StefanutBucurestiRomaniaEconomistDec 30, 2014
225Daniel DamianTimisoaraRomaniaCercetator StiintificDec 30, 2014
224alexandrina rosianbucurestiromaniaprofesorDec 30, 2014
223Alexandru Nicolae SterminDec 30, 2014
222Zoltan SzaboDec 30, 2014
221Raluca UseryChicagoBA, Univ of Bucharest and M.St, Univ of OxfordDec 30, 2014
220Ion-Vasile TivadarCluj-NapocaRomaniaangajatDec 30, 2014
219Dana LupuRomaniaDec 30, 2014
218Daniela CristeaOsloNorwayeducatorDec 30, 2014
217Lucia Ioana TuduceBrasovRomaniaTehnicianDec 30, 2014
216Cristina PatuleaDec 30, 2014
215ioan manoleSuceavaRomaniajurnalistDec 30, 2014
214Raluca SoareFocsaniRomaniaConsultant financiarDec 30, 2014
213Viorel-Valentin EneBucurestiRomaniaStudentDec 30, 2014
212viorica olaruconstantaDec 30, 2014
211Alexandru LutaLondonUnited KingdomlobbyistDec 30, 2014
210Mirela DediuBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
209Marius Silvian DragoiBucurestiRomaniaTrezorierDec 30, 2014
208Geanina IfrimFocsaniRomaniaInvatatoare Dec 30, 2014
207tudor isoccluj napocaromaniainginerDec 30, 2014
206Cristina CalteaTargu MuresRomâniaDec 30, 2014
205denis paladebucurestiRomaniaprofesorDec 30, 2014
204George IvanHorezuRomaniaDec 30, 2014
203Daniel DinuBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
202Anca CalinGalatiRomaniaprofesorDec 30, 2014
201Gheorghe StefanBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
200Madalina GuzunPloiestiRomaniaDoctorandDec 30, 2014
199Mircea StefanescuBucharestRomaniaarhitectDec 30, 2014
198ELIZA COJOCARIUBOTOSANIRomâniacontabilDec 30, 2014
197Adrian StanciuBucureștiRomâniaConsultantDec 30, 2014
196Corneliu BrinzeaBucurestiRomaniaInginerDec 30, 2014
195ANCA LIANA MARTONBucurestiRomaniacadru didacticDec 30, 2014
194Radu MardareAalborgDenmarkAssociate Professor, Aalborg UniversityDec 30, 2014
193Lucian IacobDec 30, 2014
192Ioana NicolaieBucurestiRomaniaScriitoareDec 30, 2014
191Iulian RusuGalatiRomâniaarhitectDec 30, 2014
190Ioana IaruDec 30, 2014
189Gabriela DricuBucurestiRomaniachimist pensionarDec 30, 2014
188Laurențiu TănaseMioveniRomaniaDec 30, 2014
187Anisoara-Adriana DumitruPitestiRomaniaSecretaraDec 30, 2014
186elena dingaonestiromaniaavocatDec 30, 2014
185FLOREA CRACIUNOIUBUCURESTIFIZICIANDec 30, 2014
184Vio DobreBucurestiRomaniaDec 30, 2014
183Cristian-Dan DumitruPitestiRomaniaInginerDec 30, 2014
182Bogdan MincaBucharestRomaniaLect. univ. dr.Dec 30, 2014
181Kinga Renata PopJibouRomaniaMamaDec 30, 2014
180Grigore StegaroiuPloiestiRomaniaInginer - pensionarDec 30, 2014
179Magdalena UlmeanuBristolUKFizicianDec 30, 2014
178Mircea CartarescuBucurestiRomaniaprofesorDec 30, 2014
177asile popcalgarycanadasudorDec 30, 2014
176Daniel BraticeviciBucurestiRomaniaDec 30, 2014
175Gheorghe ToaderSloboziaRomaniaDec 30, 2014
174Ondine GhergutBucurestiRomaniajurnalistDec 30, 2014
173Elena LeahuIasiRomaniamedic-pensionarDec 30, 2014
172silviu ghiurasimeriaRomâniainginer constructorDec 30, 2014
171Ileana NicolaescuCampinaRomaniafilologDec 30, 2014
170Nicolae SuciuNuernbergGermanyCercetator Dec 30, 2014
169sherban lupuBucurestiRomaniaprofesorDec 30, 2014
168stefan constantinbucurestiromaniainginer Dec 30, 2014
167Laura GioguBucurestiRomaniaDirector resurse umaneDec 30, 2014
166Liviu PapadimaBucurestiprof. dr.Dec 30, 2014
165Nicolae TurcanCluj-NapocaRomâniaLector. univ. dr.Dec 30, 2014
164Ioana HincuBucurestiRomaniaavocatDec 30, 2014
163Ioan PopchicagoUnited StatesprogramatorDec 30, 2014
162Alin FumurescuHoustonUSAAssistant ProfessorDec 30, 2014
161Horia UifăleanuTurdaRomaniainginerDec 30, 2014
160Cornel BrisanCluj NapocaRomaniaprofesorDec 30, 2014
159Dan Bostan Sunnyvale SUAInginer Dec 30, 2014
158dorina olariutimisoararomaniainginerDec 30, 2014
157Giani PopescuBucurestiRomaniaDoctorandDec 30, 2014
156Veturia ChiroiuBucurestiRomaniacercetatorDec 30, 2014
155Silviu IanasTimisoaraRomaniatehnicianDec 30, 2014
154Adrian MunteanuIasiProfesorDec 30, 2014
153Amalia BurneiBucurestiRomaniaIT Dec 30, 2014
152Constantin MironBucurestiRomaniaAntreprenorDec 30, 2014
151Dragos SavuBucurestiRomaniadom inginerDec 30, 2014
150ALEXANDRU BOTUDec 30, 2014
149Florin B e j g uPloiestiRomaniaDec 30, 2014
148Vitalie BârcăCluj-NapocaRomaniacercetătorDec 30, 2014
147vasile adambucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
146Ana - Maria EneaLipova, jud. AradRomaniaMedic specialist chirurg Dec 30, 2014
145George FocanConstantaRomaniaProfesorDec 30, 2014
144Marcel BarticBucurestiRomaniaprofesorDec 30, 2014
143Andrei-Lucian ArdeleanuBarladRomaniafara ocupatieDec 30, 2014
142victor loghinConstantaRomaniamedicDec 30, 2014
141Ibolya Eniko DomokosTg MuresRomaniaProfesorDec 30, 2014
140Mihai DuceaTucsonUSAProfessor of Geology, University of ArizonaDec 30, 2014
139Anamaria ENEALipovaRomaniaManagerDec 30, 2014
138Dorin IsocCluj-NapocaRomaniaProf.UniversitarDec 30, 2014
137Lucian BesutiuBucurestiRomaniasenior researcherDec 30, 2014
136George GafencuPhoenixUnited StatesProgram ManagerDec 30, 2014
135Claudiu LunguBirminghamUnited StatesProfesorDec 30, 2014
134Blanka PalBucurestiRomaniaDec 30, 2014
133Ioana Anca IacobBucurestiRomaniamedic primar, doctor in stiinte medicaleDec 30, 2014
132andreea smolamogosoaiaromaniaprofesorDec 30, 2014
131MIHAI DANIELPITESTIRomâniaadministrator blocDec 30, 2014
130Cristinel CorobanaMulhouseFrankrikeDec 30, 2014
129Nick DincGainesUSAProfesorDec 30, 2014
128GABRIELA ARTIMOVTULCEARomaniaCASNICADec 30, 2014
127ioan romanovtimisoararomaniainginerDec 30, 2014
126Lucian ChelesBucuresti RomâniaPensionarDec 30, 2014
125Madalin ChinieBucurestiRomaniaLiber ProfesionistDec 30, 2014
124Mihaela SilivestruTopologRomaniacasnicaDec 30, 2014
123Maria- Magdalena ZotescuOradeaRomaniaEconomistDec 30, 2014
122Eugenia DutaParisFrantaprofesor, doctor in estetica muzicalaDec 30, 2014
121Andreea DumitrescuLondonUnited KingdomInginer SoftwareDec 30, 2014
120Cristina PetrescuBucurestiMedicDec 30, 2014
119George GingutaDec 30, 2014
118Marius EnachescuBucurestiRomaniadoctorandDec 30, 2014
117Iulian LeonteBacauRomaniaInginerDec 30, 2014
116Corina IonescuCluj-NapocaRomaniaProfesor univ.Dec 30, 2014
115dan brancsão Paulo braziliainginer itDec 30, 2014
114Rodica ZafiuBucurestiRomaniaprofesoaraDec 30, 2014
113Tiberius MarcoDec 30, 2014
112Mihai DamianStrasbourgFrantaconferentiar dr. Universitatea StrasbourgDec 30, 2014
111Mariana SiposBucurestiRomaniascriitor, jurnalistDec 30, 2014
110Silvestru PredeanuIasiRomaniacercetator stiintificDec 30, 2014
109George OanceaBellevueUSANetwork EngineerDec 30, 2014
108Dumitru CiobotaruBrailaRomaniapensionarDec 30, 2014
107Garabet-Gheorghe VasilieviciConstantaRomaniaEconomistDec 30, 2014
106Adina ChirilaZalăuRomaniaprofesorDec 30, 2014
105Anca NegreanuClujRomaniaDec 30, 2014
104Viorel StanciuDec 30, 2014
103Emilian ParauNorwichUnited KingdomSenior Lecturer, UEADec 30, 2014
102Luiza FrunzaBucurestiRomaniaTrainer/FormatorDec 30, 2014
101FELIX DOBOSANTIMISOARAROMANIAMATEMATICIANDec 30, 2014
100Mariana MihailaBucurestiRomaniaMedicDec 30, 2014
99Adriana GorgaLe Grand SaconnexSuissecercetator Dec 30, 2014
98Vlad CapBucurestiRomaniaFreelancerDec 30, 2014
97Victor BalintoniLugojRomaniapensionarDec 30, 2014
96Alexandru CalinescuIasiRomaniaPprofesor universitarDec 30, 2014
95Doina OsmanPitestiRomania analist ITDec 30, 2014
94Marius StanculescuconstantaromaniaprocurorDec 30, 2014
93Sebastian GrosuBucurestiRomaniamuzicianDec 30, 2014
92ionuy bondalicibucurestiromaniaospatarDec 30, 2014
91Tudor MuscaluBucurstiRomaniaArhitectDec 30, 2014
90Roxana MarinescuBucurestiRomaniaConf. univ. dr. Dec 30, 2014
89Dan DragutDublinIrlandainginer ITDec 30, 2014
88Daniela DumitruBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
87Marius CucuruzLondonUnited Kingdomweb developerDec 30, 2014
86Felicia BordacLongueuilCanadaContabilDec 30, 2014
85GABRIEL STEPANIANTIMISOARARomaniaINGINERDec 30, 2014
84Victor Sebastian DumaOradeaRomaniaFormator/TrainerDec 30, 2014
83Cristina MiscaTimisoaraRomaniainginerbtehnologDec 30, 2014
82VALENTIN TUCABucurestiRomaniaDec 30, 2014
81Marius Mihail IacomiDec 30, 2014
80Mariana TudoracheTargovisteRomaniainginerDec 30, 2014
79Liviu-Daniel GalatchiConstantaRomanialector univ. dr. Dec 30, 2014
78Simona NovacOradeaRomaniainginer ITDec 30, 2014
77Ileana BledeaBaia MareRomaniaeconomistDec 30, 2014
76Ion Magiruconstantaromaniaconf univ dr universitatea ovidiusDec 30, 2014
75Katrin CismaruMünchenGermaniaTraducatorDec 30, 2014
74Nicoleta PopescuBucurestiRomaniaeconomistDec 30, 2014
73Petronela CASOFRANTAprofesor-fiscalistDec 30, 2014
72Daniela ValeanuExeterUnited KingdomDec 30, 2014
71ENIKO SZABOtimisoaraRomaniaeconomistDec 30, 2014
70Gabriela LupuCampbeltownScotlandprofesor - pensionarDec 30, 2014
69Emanoil GuțiuTârgovișteRomaniainginerDec 30, 2014
68Paul CozighianBucurestiRomâniaregizor de film si jurnalist independentDec 30, 2014
67Andrei-Grațian FuliașAradRomaniaJurnalistDec 30, 2014
66Serban MarinBucurestiRomaniaMedievistDec 30, 2014
65Mircea MarianBucurestiRomaniaJurnalistDec 30, 2014
64Vlad MoraruBucurestiRomaniaarhitectDec 30, 2014
63Florian CretOradeaRomaniaManagerDec 30, 2014
62Maria Angela ValicaVatra Dornei RomaniaProfesoaraDec 30, 2014
61Alin AndronicDec 30, 2014
60benone andronicBucurestiRomaniapensionarDec 30, 2014
59Florina Mariana MohanuBucurestiRomaniaDec 30, 2014
58Simona PetracovschiTimisoaraRomaniaConferentiar universitar doctorDec 30, 2014
57Dan GrigorasCorkIrelandSenior Lecturer, UCCDec 30, 2014
56Clarisa RadulescuTimisoaraTimisProfesorDec 30, 2014
55Toma AlbuBucurestiRomaniaProf. Univ. Dr. Institutul de Matematica al Academiei RomaneDec 30, 2014
54Sorin CotofanaDelftOlandaProfesorDec 30, 2014
53Alina SolomonStockholmSuediaMedic, doctor in medicinaDec 30, 2014
52Lucian CovaciAntwerpBelgiaFizicianDec 30, 2014
51Octav PopescuBucurestiInginerDec 30, 2014
50claudiu avramm.ciucDec 30, 2014
49Andra Costachelect.univ.dr., Universitatea "Valahia" din TargovisteDec 30, 2014
48laurentiu ionconstantaRomaniapensionarDec 30, 2014
47Luminita MarcuRomania, Spaniaasist.univ.dr. Universitatea Bucuresti, Universitatea SalamancaDec 30, 2014
46Nicolae SinuBrasovRomaniainginerDec 30, 2014
45Stefan MichiuRomanRomaniainginerDec 30, 2014
44Eugen DragomirescuBucurestiRomaniainginerDec 30, 2014
43Iulian DumitruBucurestiRomaniapensionar, doctor in economieDec 30, 2014
42Cornelia DumitruIthacaGreecetraducatorDec 30, 2014
41Dan MandocMilton KeynesUnited KingdomInginerDec 30, 2014
40Adrian SchlesingerAradRomaniainformaticianDec 30, 2014
39Nicolae MihaiCraiovaRomaniacercetator, Academia Romana, Institutul de Cercetari Socio-Umane "C.S.Nicolaescu-Plopsor"Dec 30, 2014
38Mircea Petru IliescuStockholmSuediaistoric de arta (doctor)Dec 30, 2014
37laszlo vinczebucurestiromaniainginerDec 30, 2014
36Rodica DumitruConstantaRomaniamedicDec 30, 2014
35Gheorghe DumitruConstantamedicDec 30, 2014
34Margareta MincaBucurestiRomaniaMedicDec 30, 2014
33Silviu RadanBucurestiRomaniaCercetator stiintificDec 30, 2014
32Romica FacaRomanRomaniaPensionarDec 30, 2014
31Iuliana BratuBucurestiRomaniaprofesorDec 30, 2014
30George Alexandru CostanBraşovRomâniaDec 30, 2014
29Alexandru MunteanSibiuRomaniainginerDec 30, 2014
28Emil UngureanuBucurestiRomaniaInginerDec 30, 2014
27Dumitru PopaConstantaRomaniaprof. univ. dr. Dec 30, 2014
26emilian dragancluj napocaRomaniaDec 30, 2014
25MIRCEA PAUL VASILIUReșițaRomaniaInginerDec 30, 2014
24Mirela Nicoleta IVANParisFranceControlor financiarDec 30, 2014
23oliviu petrescubucurestiRomaniacercetatorDec 30, 2014
22ANISOARA VINTILA-SPATARIUBUCURESTIROMANIAINGINERDec 30, 2014
21Cezar IonescuBucharestRomaniainginer ITDec 30, 2014
20Gheorghe-Marius TOLUAutunFranceMedic RadiologDec 30, 2014
19Marius DiaconescuBucurestiRomaniaIstoric, conf. univ. la Universitatea din BucurestiDec 30, 2014
18Marius BadraganBucharestRomaniainginerDec 30, 2014
17Mariana PuriceBucurestiRomaniaBiofizician - CSIIDec 30, 2014
16Radu PuriceBucharestRomaniaCSI Dec 30, 2014
15Oana UrsacheGura HumoruluiRomaniaprofesoarăDec 30, 2014
14Mariana ZackeSeattleUnited StatesSoftware EngineerDec 30, 2014
13alexandru diaconescubucurestiromaniaDec 29, 2014
12Alexandra AntonieBucurestiRomaniaEconomistDec 29, 2014
11Gabriela BarburDec 29, 2014
10Monica SolomonNotre DameUnited StatesPhD CandidateDec 29, 2014
9Lucian AncuMeyrinSwitzerlandDec 29, 2014
8Camelia BadeaDec 29, 2014
7GABRIELA GANIIBrasovRomaniaEconomistDec 29, 2014
6Adina BortaDec 29, 2014
5Anca ArgesiuBucurestiRomaniaTraducatorDec 29, 2014
4Madalina OpreaPloiestiRomaniainginerDec 29, 2014
3Vladimir TismaneanuWashington, DCUnited Statesprofesor universitar, University of MarylandDec 29, 2014
2Horia CorneanAalborgDanemarcaProfesorDec 29, 2014
1Cristian DogaruIpswichUKLecturerDec 29, 2014