NU modificării legii educației care va face posibil ca doctorii să poată renunța la titlul de doctor

[wptabs mode=”horizontal”] [wptabtitle] română[/wptabtitle] [wptabcontent]

Am aflat cu stupoare că Guvernul României condus de Victor Viorel Ponta pregătește o ordonanță de urgență prin care dorește să modifice Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, introducând o prevedere care va oferi deținătorilor de titlu de doctorat posibilitatea de a renunța la acest titlu cu o simplă cerere adresată ministerului abilitat. Domnul Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că această ordonanță de urgență este motivată de lipsa procedurilor legale pentru a îndeplini “cererile venite din partea societății civile și academice” (sursa aici)

Reamintim că această propunere de ordonanță de urgență vine în contextul în care la data de 16 Decembrie 2014 domnul Victor Ponta a trimis o scrisoare adresată rectorului Universității din București prin care declara că renunță la titlul de doctor ca urmare a “acuzatiilor publice cu privire la teza mea de doctorat“. Conform legislației în vigoare (Legea Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Articol 170 (1) (b))  titlul de doctor poate fi retras doar de către ministerul abilitat (ministerul Educației) în cazuri de nerespectare a standardelor de calitate și etică profesională, pe baza unor rapoarte externe întocmite, după caz, de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etica a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării.

Universitatea din București a retrimis, la data de 18 Decembrie 2014, o adresă oficială Ministerului Educației prin care solicita retragerea titlului de doctor domnului Victor Viorel Ponta, ca urmare a analizei Comisiei de Etică a Universității din București, care concluzionase că teza de doctorat a domnului Ponta a fost în mare parte plagiată; mai multe detalii aici.

Considerăm că propunerea de ordonanță de urgență care va oferi deținătorilor de titlu de doctorat posibilitatea de a renunța la acest titlu este (a) abuzivă, (b) nejustificată, și (c) contravine standardelor educației:

(a) domnul Ponta încearcă, în mod abuziv, să găsească o ieșire din situația în care s-a pus el însuși, și anume de a renunța la titlul de doctor fără ca plagiatul să fie oficial recunoscut
(b) legislația în vigoare OFERĂ cadru legal pentru retragerea titlului de doctor domnului Victor Ponta; Ministerul Educației a primit raportul Comisiei de Etică a Universității din București  încă din 2012 și, conform articolului 170 (1) al Legii Educației Naționale, este abilitat să retragă titlul de doctor domnului Victor Ponta
(c) obținerea unui titlu de doctor nu este o activitate solitară a candidatului respectiv, ci implică un întreg ansamblu de instituții și activități academice, prin urmare renunțarea la acest titlu nu poate fi lăsată doar la latitudinea deținătorului acestui titlu.

Prin urmare, semnatarii acestei scrisori solicită Guvernului României, Avocatului Poporului și Ministerului Educației următoarele:

1) Guvernul României să retragă propunerea ordonanței de urgență pentru modificarea legii educației care va face posibil ca doctorii să poată renunța la titlul de doctor

2) Avocatul Poporului să sesizeze această ordonanță de urgență Curții Constituționale

3) Ministerul Educației să dea curs adresei oficiale trimisă de Universitatea din București și să dispună măsurile necesare pentru retragerea titlului de doctor domnului Victor Viorel Ponta conform articolului 170 (1) al Legii Educației Naționale (nerespectarea standardelor de etică profesională)

Editare ulterioară: Între timp primul ministru Victor Ponta a semnat ordonanța de urgență numărul 94/2014 pentru modificarea legii educației, publicată în Monitorul Oficial no. 968/30.XII.2014, articolul 12:

12. La articolul 168, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) și (72), cu următorul cuprins:
(71) Titularul unui titlu științific poate solicita Ministerul Educației și Cercetării Științifice renunțarea la titlul în cauza. In acest caz  Ministerul Educației și Cercetării Științifice ia act de renunțare printr-un ordin de revocare emis în acest scop.
(72) Actul adminstrativ constatator al titlului științific se anulează de la data emiterii  ordinului de revocare. Procedura de renunțare la titlu, precum și cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului științific se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Singura cale pentru blocarea acestui abuz este ca Avocatul Poporului să o atace la Curtea Constituțională, ca fiind profund nedemocratică și neconstituțională – este un act normativ care servește interesul personal al unei singure persoane, domnul prim ministru Victor Ponta.

Actualizare 7 Ianuarie 2015: Universitatea din București a publicat poziția oficială a universității referitoare la aceasta ordonanță de urgentă.

 

 

Pentru semnarea scrisorii folosiți o adresă de email validă în câmpul “Email” – veți primi un mesaj cu un link de confirmare a semnăturii.
Adresa dvs. de email nu va fi vizibilă în tabelul public de semnături și nu va fi distribuită nimănui.

[/wptabcontent]

[wptabtitle] english[/wptabtitle] [wptabcontent]

We found out with dismay that the Romanian Government led by Mr Victor Viorel Ponta is preparing a Government Emergency Ordinance (OUG) to modify the National Education Law 1/2011 and the Emergency Ordinance 75/005, to include a clause which will allow doctoral degree (PhD) holders to relinquish their PhD title using a simple written request and without providing an explanation. Mr Cimpeanu, the Minister of Education, declared that this OUG is motivated by the lack of legal procedures needed to fulfil “requests received from the civil and academic society” (source here).

We remind you that this Emergency Ordinance comes after Mr Victor Viorel Ponta submitted, on December 16th 2014, a letter to the University of Bucharest in which he announced that he wants to relinquish his doctoral degree due to “public accusations regarding my doctoral dissertation.” According to the current legislation, namely Legea Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Articol 170 (1) (b), a doctoral degree title can be withdrawn only by the Ministry of Education based on documented cases of ethical and professional misconduct, following official reports from either the National Committee of Attestation of Academic Titles, Diplomas and Certificate (CNATDCU), the National Council for Scientific Research (CNCS), the University’s Ethics Committee or the National Ethics Council for Scientific Research, Development and Innovation.

On December 18th 2014 the University of Bucharest resent an official address to the Ministry of Education in which it requested Mr Ponta’s doctoral degree title to be withdrawn, based on University’s Ethics Committee’s report which concluded that Mr Ponta’s doctoral dissertation was grossly plagiarized (more details here)

We consider that the Emergency Ordinance is (a) abusive, (b) not justified and (c) does not conform to basic academic standards:

(a) Mr Ponta tries, abusively, to solve his situation by allowing him to relinquish his doctoral degree without having his plagiarism case officially recognized

(b) The present legislation DOES offer a legal framework for the withdrawal of Mr Ponta’s doctoral degree and title; the Ministry of Education has received the Ethics Committee report since 2012 and, according to article 170 (1) of the National Education Law, it is authorized to withdraw the doctoral title.

(c) Obtaining a doctoral degree is not a solitary activity; it involves academic institutions and activities, therefore relinquishing the title cannot be pursued solely by the title holder.

Therefore this petition’s signatories request the Romanian Government, the Romanian Ombudsman and the Ministry of Education the following:

  1. The Romanian Government to withdraw this Emergency Ordinance
  2. The Romanian Ombudsman to submit an appeal to the Constitutional Court, to contest this Emergency Ordinance
  3. The Ministry of Education to follow University of Bucharest’s Ethics Committee’s recommendation and withdraw Mr Ponta’s doctoral degree title, based on the documented case of plagiarism

Later edit: Meanwhile the Romanian Prime Minister, Mr Victor Ponta, has signed this Emergency Ordinance. The only way to stop it now is for the Romanian Ombudsman to submit an appeal to the Constitutional Court, as being a profoundly unconstitutional legislative clause, meant to serve the interests of a single person, namely the Prime Minister, Mr Victor Viorel Ponta.

To sign this letter please use a valid email address in the “Email” field; you will receive an email with a confirmation link. Your email address will not be made public nor will it be shared with other.

[/wptabcontent] [/wptabs]

NU modificării legii educației care va face posibil ca doctorii să poată renunța la titlul de doctor

%your signature%

You can add formatting using markdown syntax - read more
4,904 signatures

Vă rugăm să transmiteți acest mesaj prietenilor și colegilor dumneavoastră.

   


Semnatari
4,904 Razvan Popescu Bucuresti Romania cercetător Nov 16, 2015
4,903 Claudia Dumitru ?? Nov 11, 2015
4,902 Romeo Grigorescu Sibiu Romania Arhitect Nov 07, 2015
4,901 Loredana Frasie Bucuresti Romania Nov 05, 2015
4,900 SILVIA TURBUREANU Rm. V\lcea România Profesor Aug 21, 2015
4,899 Florin Buzdugan Galati Romania Student Apr 01, 2015
4,898 ionel dumitrascu galati romania intreprinzator si platitor de taxe Feb 26, 2015
4,897 Serban Peteu Michigan SUA Professor Feb 26, 2015
4,896 Maria Trif Germantown USA Project Manager Feb 25, 2015
4,895 Luminita Clapuci iasi Romania asistent medical Feb 25, 2015
4,894 cristian Opris baia mare romania jurist Feb 25, 2015
4,893 Gelu Tudose Bucharest Romania economist Feb 25, 2015
4,892 radu vararu galati Romania inginer Feb 23, 2015
4,891 Gabriel Teodorescu Cluj-Napoca Romania doctorand Feb 21, 2015
4,890 Lucian Valentin Pamfile Brasov Romania Student Feb 07, 2015
4,889 Ioan ZAHARIE Timisoara Romania dr.ing. Jan 28, 2015
4,888 Mihai Clinceanu Alexandria Romania Student Jan 21, 2015
4,887 Rudolf Dombi Sighetu Marmatiei Romania Profesor Jan 20, 2015
4,886 Constantin Ciuce Cluj Napoca Romania medic, profesor universitar Jan 18, 2015
4,885 Maria-Carmen Pantea Cluj Napoca ?? Lector Jan 18, 2015
4,884 Stefania Dumbrava Bucuresti Romania Doctorand Jan 16, 2015
4,883 Catalina Cuparencu Bucuresti Romania Jan 16, 2015
4,882 Teodora Miclaus Aarhus Danemarca Cercetator postdoctoral Jan 16, 2015
4,881 Steluta Boghenco Constanta Romania Merceolog----pensionar Jan 15, 2015
4,880 Georgiana-Maria Minea Timisoara Romania Traducator, doctorand Jan 15, 2015
4,879 Pavel Mos Dezna Romania Profesor Jan 15, 2015
4,878 Tiberiu-Constantin Turbureanu București România Inginer programator Jan 14, 2015
4,877 Mihai Stanislav Jalobeanu Cluj-Napoca Romania Profesor Universitar, Cercetător Jan 14, 2015
4,876 Gabriela Popa Bucuresti Romania Dr.Ing. Jan 14, 2015
4,875 Ioan Baisan Iasi Romania cadru didactic universitar Jan 14, 2015
4,874 Calin Gabriel Floare Cluj-Napoca Romania Fizician Jan 14, 2015
4,873 Christina Teusan München Germany Inginer Jan 13, 2015
4,872 Cristina Paunescu Bucuresti Romania Profesor Jan 13, 2015
4,871 IOANA GROZEA Timisoara Romania Prof. univ. dr. Jan 13, 2015
4,870 Elisabeta Hruby Drobeta-Turnu-Severin Romania profesor Jan 13, 2015
4,869 daniela barbuceanu Romania lector universitar Jan 13, 2015
4,868 MIrela Bociu Timisoara Romania Sociolog Jan 13, 2015
4,867 Iosif Gergen Timisoara Romania profesor Jan 13, 2015
4,866 Iulian Lascu ?? Jan 12, 2015
4,865 Anton Popescu ?? Profesor Jan 12, 2015
4,864 Corneliu Traian Atanasiu București Romania pensionar Jan 12, 2015
4,863 Dana Gurau Bucuresti Romania Traducator Jan 12, 2015
4,862 Serban Misicu Bucuresti Romania Cercetator stiintific Jan 12, 2015
4,861 Octavian Stoica Bucuresti Romania Programator Jan 12, 2015
4,860 Cristian Raul Vintila Brasov Ro applied research engineer Jan 12, 2015
4,859 alexandru petrescu bucuresti Romania cercetator stiintific Jan 12, 2015
4,858 Mihail Butaru Bucuresti Romania economist Jan 12, 2015
4,857 Mircea Ioan Popescu Bucuresti Romania inginer chimist Jan 12, 2015
4,856 Daniel Trica Royal Leamington Spa United Kingdom inginer mecanic Jan 11, 2015
4,855 Ciprian Manzu Iasi Romania sef lucrari Jan 11, 2015
4,854 MARIAN TOPOLOGEANU Bucuresti Romania Cercetator stiintific gr.II - Doctor inginer Jan 11, 2015
4,853 Aura Comanescu Baia mare Romania bugetar Jan 11, 2015
4,852 Ioan DOROFTEI Iasi România Profesor universitar Jan 11, 2015
4,851 Călin Crăciun Targu-Mures Romania redactor, profesor, dr. in filologie Jan 11, 2015
4,850 Octavia Adam Husi Romania student Jan 11, 2015
4,849 Mihaela Ilie Bucuresti Romania cercetator stiintific (doctor) Jan 11, 2015
4,848 Andreea Ciocea Bucuresti Romania consilier juridic Jan 11, 2015
4,847 Mihai Tichindelean Sibiu Romania Cadru didactic Jan 11, 2015
4,846 Razvan Orasanu ?? Jan 11, 2015
4,845 Ana-Johanna Voinopol-Sassu New Zealand Ph.D. researcher Jan 11, 2015
4,844 Elena Daniela Aflorei Londra United Kingdom Research assistant Jan 10, 2015
4,843 Iuliana Timofti Iasi ?? studenta Jan 10, 2015
4,842 Mariana Teodorescu Bucuresti Romania Prof.univ. pensionar Jan 10, 2015
4,841 Mihai Teodorescu Bucuresti Romania Prof.univ.emerit.dr.ing Jan 10, 2015
4,840 Maria Papaianopol Bucuresti Romania Profesor pensionar Jan 10, 2015
4,839 Gabriela Marinescu Orlando United States Researcher, University of Central Florida Jan 10, 2015
4,838 Dan Marinescu ORLANDO United States Professor Universitar Jan 10, 2015
4,837 Dana Dinu Craiova Romania lector dr. Jan 10, 2015
4,836 Gheorghe Munteanu Bucuresti Romania inginer pensionar Jan 10, 2015
4,835 Ioan Dragnea Bucuresti Romania profesor pensionar Jan 10, 2015
4,834 Emilia Fulop Targu Mures Romania profesor/inginer Jan 10, 2015
4,833 Petre Rotaru Craiova Romania profesor fizica Universitatea din Craiova Jan 10, 2015
4,832 Daniela Borsos Brasov Romania Economist Jan 10, 2015
4,831 Gabriel Borsos Brasov Romania Inginer-economist Jan 10, 2015
4,830 gabriela Lungu Cluj Napoca Romania profesor-doctor Jan 10, 2015
4,829 Ioana Mihai București Romania Agent servicii client Jan 10, 2015
4,828 Maria Frank ?? Jan 10, 2015
4,827 Mihaela Dinu Freehold, NJ USA fizician Jan 10, 2015
4,826 Virgil Bercu Hârsova Romania Mecanic Jan 09, 2015
4,825 Corneliu Ioan Stanescu Bucuresti Romania fizician, lector universitar Jan 09, 2015
4,824 Silviu Balan Montreal Canada inginer sistem Jan 09, 2015
4,823 Viorel Radu Bavaro Rep. Dominicana Economist Jan 09, 2015
4,822 Dan Florin Papaianopol Campulung Muscel Romania profesor pensionar Jan 09, 2015
4,821 Elena Mirela Fendu Ploiesti Romania asistent universitar Jan 09, 2015
4,820 Carmen Prodan Pitesti ?? inginer Jan 09, 2015
4,819 petroni alex oradea romania Jan 09, 2015
4,818 ioana pupazan bucuresti romania arhitect Jan 09, 2015
4,817 Camil Mihaescu Timisoara Romania Designer Jan 09, 2015
4,816 Eugen Vitan Alba Iulia România Conf.dr.ing. Jan 09, 2015
4,815 DUMITRU TOMONI Faget Romania Profesor Jan 09, 2015
4,814 Gheorghe Mândrescu Cluj-Napoca România istoric de artă, conferenţiar doctor Jan 09, 2015
4,813 Ciprian Botiz Timisoara Romania Inginer Jan 09, 2015
4,812 Silviu Virgil Margoi Slanic Romania Student Jan 09, 2015
4,811 Gheorghe Teodor Ciascai ?? profesor Jan 09, 2015
4,810 Gabriel Olteanu Timisoara Romania Operator preturi Jan 09, 2015
4,809 Nicoletta Dobrescu Setúbal Portugal profesor Jan 09, 2015
4,808 Diana Mateescu Craiova Romania studenta Jan 09, 2015
4,807 Romeo MARIAN Adelaide Australia Senior Lecturer Jan 09, 2015
4,806 Laura Maria Bucuresti Romania Specialist PR Jan 09, 2015
4,805 Alexandru Manoliu Iasi Romania Cercetator st.I dr., pensionar Jan 09, 2015
4,804 Alin Bujor Grecu Costei Romania tehnician laborant Jan 09, 2015
4,803 Ianosi-Ocsi Gabor-Arimescu Lugoj Romania economist Jan 09, 2015
4,802 Georgeta Zecheru Ianca România Pensionar/ă Jan 09, 2015
4,801 Cristian Panaitescu Bucuresti Romania specialist relatii publice Jan 09, 2015
4,800 Dan Dana Paris Franta cercetator Jan 09, 2015
4,799 Bogdan Pintea Arad Romania student Jan 09, 2015
4,798 Adela Dumbravan Bruxelles Belgia Jurist Jan 09, 2015
4,797 constanta dobre ploiesti Romania inginer Jan 09, 2015
4,796 Claudia Ghica Paris Franta Profesor universitar drept Jan 09, 2015
4,795 ANCA VELICU BUCURESTI Romania CONSILIER IN PROPRIETATE INDUSTRIALA Jan 09, 2015
4,794 SORINEL MOCANU Timisoara Romania psiholog Jan 09, 2015
4,793 Dan Manolache Bucuresti Romania ziarist Jan 09, 2015
4,792 Laura Manolache București Romania conf.univ.dr. - muzicolog, compozitor Jan 09, 2015
4,791 Irina Olteanu Sibiu Romania Medic Jan 09, 2015
4,790 Tatiana Maria Chircu Bucuresti ?? profesor Jan 09, 2015
4,789 Sorin Vinturis Bucuresti Rom inginer IT Jan 09, 2015
4,788 Alina Ioana Vasilica Bucuresti Romania Inginer Jan 09, 2015
4,787 Cristian Vasilica ?? Jan 09, 2015
4,786 Claudiu Gradinaru Toronto Canada Profesor universitar Jan 09, 2015
4,785 Ovidiu Miu Glasgow United Kingdom Student Jan 09, 2015
4,784 Alexandru T. Grecu Bucuresti Romania Cercetator stiintific Jan 09, 2015
4,783 Camelia Radu Montreal Canada profesor universitar Jan 09, 2015
4,782 Laura Mitru Bucuresti Romania student Jan 09, 2015
4,781 Vlad Luca Copenhaga Danemarca Inginer IT Jan 08, 2015
4,780 Ovidiu Costea Bucuresti Romania Economist Jan 08, 2015
4,779 Raluca ciomaga cluj romania arhitect Jan 08, 2015
4,778 Mihai Arba Timisoara Romania Jan 08, 2015
4,777 Alexandra Onofrei Onofrei Bucuresti Romania Medic Veterinar Jan 08, 2015
4,776 Paul-Adrian Rus Cluj-Napoca Romania Medic Rezident Jan 08, 2015
4,775 gelu andries brasov romania inginer Jan 08, 2015
4,774 CALIN JICAREAN FIRENZE ITALIA Jan 08, 2015
4,773 Elena Vasilescu Bucuresti Romania inginer-conferentiar universitar Jan 08, 2015
4,772 Ladislau Szasz Vlissingen Nederland Inginer Jan 08, 2015
4,771 Laurentiu Turta Suceava Romania Inginer IT Jan 08, 2015
4,770 Andra Nimu Bucharest România doctoranda Jan 08, 2015
4,769 gheorghe nechita brasov Romania inginer Jan 08, 2015
4,768 Mara Fundateanu Bucuresti Romania Jan 08, 2015
4,767 Valentin Vechiu Botosani Romania instructor auto Jan 08, 2015
4,766 Radu Sabau Cluj-Napoca ?? Jan 08, 2015
4,765 Mihai Casandra Bucuresti Romania administrator Jan 08, 2015
4,764 VASILE CUCICEA Romania Jan 08, 2015
4,763 Ioan Tantau Cluj-Napoca Romania cadru didactic universitar Jan 08, 2015
4,762 Alexandru Ionescu ?? Jan 08, 2015
4,761 I IG Toronto Canada Accountant Jan 08, 2015
4,760 mihai mihaitimisescu piatra neamt Romania inginer Jan 08, 2015
4,759 Cristian Tudose ?? Jan 08, 2015
4,758 Mircea Rusu Bucuresti Romania Inginer Jan 08, 2015
4,757 marcela preda braila romania sociolog Jan 08, 2015
4,756 Ion Rizea Ramnicu Valcea Romania inspector SM Jan 08, 2015
4,755 Mihai Lupu Iasi Iasi Manager Jan 08, 2015
4,754 Monica Mosoiu Sibiu Romania Jan 08, 2015
4,753 mihaela bobu bucuresti Romania chimist Jan 08, 2015
4,752 Rahela Carpa Cluj Napoca ?? Asist. univ. dr. Jan 08, 2015
4,751 Gigi Kent Ma doare-n pula Somalia Labagiu convins Jan 08, 2015
4,750 Mihai Fediuc Timisoara Romania pensionar Jan 08, 2015
4,749 Claudiu Constantin București Romania Programator Jan 08, 2015
4,748 Elvis Daniel Velea Valkenburg Olanda CEO Jan 08, 2015
4,747 tiberiu varga ?? profesor Jan 08, 2015
4,746 Cristian Florin Bota Teius Romania economist Jan 08, 2015
4,745 Mihaela Ion Bucuresti Romania Inginer Jan 08, 2015
4,744 Marina Dumitru Craiova Romania Economisr Jan 08, 2015
4,743 Mirela Popa Cluj-Napoca România cadru didactic Jan 08, 2015
4,742 Carmen Pintea Arad Romania administrator Jan 08, 2015
4,741 Gabriela Sima Craiova ?? conf.dr.ing Jan 08, 2015
4,740 Alina Munteanu ?? Jan 08, 2015
4,739 Diana Raba Timisoara România cadru didactic universitar Jan 08, 2015
4,738 Cătălin Ionescu București România Profesor pensionar Jan 08, 2015
4,737 Nora Molnar ?? Jan 08, 2015
4,736 Mihai Ionita Bucuresti Romania Ospatar Jan 08, 2015
4,735 Laurentiu Popa Brasov Romania Medic Jan 08, 2015
4,734 Madalina Ungureanu Iasi ?? cercetator Jan 08, 2015
4,733 valentin pavel iasi Romania profesor universitar Jan 08, 2015
4,732 Calin Pasere Targoviste Romania inginer Jan 08, 2015
4,731 Andreea Cretu ?? Jan 08, 2015
4,730 Marian Silviu Poboroniuc Iasi Romania Profesor Universitar TUIASI Jan 08, 2015
4,729 Alexandra Alexandra P. bv ro economist Jan 08, 2015
4,728 daniel macisanu iasi Romania medic Jan 08, 2015
4,727 Andra Stan Cluj-Napoca Romania Jurnalist Jan 08, 2015
4,726 ioana panainte iasi ?? profesor Jan 08, 2015
4,725 MIRCEA-RADU VIZIREANU TULCEA ROMANIA inginer Jan 08, 2015
4,724 Valentin Antonov Galati Romania Freelancer Jan 08, 2015
4,723 Liana Andreasen McAllen United States profesoara Jan 08, 2015
4,722 Mihaela Cristina Nechita Barlad Romania Inginer Jan 08, 2015
4,721 Ovidiu Ionescu Bucuresti Romania ocupatia - secretar - tehnoredactor si student la facultatea de drept Jan 08, 2015
4,720 florin ivan pitesti Romania economist Jan 08, 2015
4,719 Laurentiu Costin Dumitru ?? Profesor Jan 08, 2015
4,718 Viorel Iovan ?? Jan 08, 2015
4,717 Ecaterina Safarica Bucuresti Romania Comunicare si Relatii apublice Jan 08, 2015
4,716 Alberth Lari Paris France Jan 08, 2015
4,715 Eva Czap Baia Mare Ro Traducator-interpret Jan 08, 2015
4,714 Flavia Fechete Brasov ?? Economist Jan 08, 2015
4,713 Voicu Radescu Bucuresti ?? Jan 08, 2015
4,712 Csaba Molnar Fentange Luxembourg Jan 08, 2015
4,711 Christian Klumpner Nottingham Marea Britanie Conferentiar (Associated Proffessor) Jan 07, 2015
4,710 Daniela Vasile Bucuresti Romania jurnalist Jan 07, 2015
4,709 Robert Petrovan Cluj Romania student Jan 07, 2015
4,708 Vlad Hancu Brasov Romania liber profesionist Jan 07, 2015
4,707 Stefan Alexa London United Kingdom Profesor (teacher) si inspector scolar Jan 07, 2015
4,706 Katherine Bar Fagaras Romania Profesor Jan 07, 2015
4,705 Adrian Minculescu Constanta Romania Inginer Jan 07, 2015
4,704 iolanda ioanoviciu cluj-napoca romania medic Jan 07, 2015
4,703 ADRIAN IVANOV galati romania inginer Jan 07, 2015
4,702 Maria Pavel ?? Jan 07, 2015
4,701 Gabriela Cristescu Arad Romania Profesor universitar Jan 07, 2015
4,700 Bereschi Robert dej romania ing Jan 07, 2015
4,699 Monica Şerban Bucureşti România sociolog Jan 07, 2015
4,698 Alis Enache Timisoara Romania Inginer Jan 07, 2015
4,697 Claudiu Tanase Iasi Romania Medic Jan 07, 2015
4,696 Gheorghe Popescu Targu Jiu Romania Profesor universitar Jan 07, 2015
4,695 Sabin Tudor Bucuresti Romania Web Developer Jan 07, 2015
4,694 Alin Gavreliuc Timisoara Romania Profesor la Universitatea de Vest din Timisoara Jan 07, 2015
4,693 Mihai Stelian Rusu Cluj Romania Doctor în Sociologie Jan 07, 2015
4,692 oana blaghi arad Romania educatoare Jan 07, 2015
4,691 Malin Tibar Brasov Romania Medic Jan 07, 2015
4,690 Lenuta Coca Stefan Iasi Romania profesor Jan 07, 2015
4,689 Marian Rata ?? Jan 07, 2015
4,688 Anca Finichiu Bucuresti Romania pensionara Jan 07, 2015
4,687 Alexandru Zlati Dormagen Germany Kaufmann Jan 07, 2015
4,686 Dorina Bodnariuc sighetu-Marmatiei Romania Profesor pentru invatamant primar Jan 07, 2015
4,685 Ion Grozav Timisoara Romania Conf.dr.ing Jan 07, 2015
4,684 gigel jorascu bucuresti Romania pensionar Jan 07, 2015
4,683 Corina Carney Monterey United States Economist Jan 07, 2015
4,682 Pop Mihail Brasov Romania Jan 07, 2015
4,681 Radu Cucu ?? Jan 07, 2015
4,680 Cristina Toma Bucuresti Romania inginer Jan 07, 2015
4,679 costel caciulescu ?? Jan 07, 2015
4,678 Teodor Scorțan Bucuresti Romania Consilier dezvoltare personală Jan 07, 2015
4,677 Mihail Stafida Braila Romania Inginer(pensionar) Jan 07, 2015
4,676 Alexandru Gradinariu Timisoara Romania Jan 07, 2015
4,675 Bogdan-Mihai Musteata Iasi Romania Inginer Jan 07, 2015
4,674 Diana Morar Cluj Napoca Romania operator call center Jan 07, 2015
4,673 Mihail Nazarov Stockholm Sweden student Jan 07, 2015
4,672 John Tipei București România Conf. Univ. Dr. Jan 07, 2015
4,671 Doina Soldu Bucuresti Romania arhitect Jan 07, 2015
4,670 Luminita Bercean Cluj Romania tehnician Jan 07, 2015
4,669 Adrian Bighea Craiova Romania Medic Jan 07, 2015
4,668 Liviu Manolache Focsani Romania inginer Jan 07, 2015
4,667 Marcel Morar Cluj Napoca Romania sofer Jan 07, 2015
4,666 Octavian Raicu Timisoara Romania Tehnician in turism Jan 07, 2015
4,665 cristian gherman bucuresti Romania mecanic Jan 07, 2015
4,664 Rena Chircu Lund Sweden statistician - informatica Jan 07, 2015
4,663 Eduard Vlad Lipsa Iasi Romania Programator Jan 07, 2015
4,662 Andrei Schipor Iasi ?? Inginer Jan 07, 2015
4,661 Florin Ardelean Oradea Romania inginer Jan 07, 2015
4,660 Zan Radu ?? Jan 07, 2015
4,659 Sorin Alexandrescu Bucuresti Romania profesor la Universitatea din Bucuresti Jan 07, 2015
4,658 Teodora Cozman Bruxelles Belgium artist/doctor in arte vizuale Jan 07, 2015
4,657 Ioana Pintilie Magurele Romania fizician Jan 07, 2015
4,656 Georgiana Gheorghe Bucureşti Roumanie Traducator Jan 07, 2015
4,655 Robert Nelu Bostan Casablanca Maroc Inginer sudor Jan 07, 2015
4,654 Cristian Bogoi ?? Jan 07, 2015
4,653 Dragos Haraga Iasi Romania Manager proiect Jan 07, 2015
4,652 Mirela Babalic Craiova Romania cercetator Jan 07, 2015
4,651 Lucian Popescu Gherla Romania inginer chimist pensionar Jan 07, 2015
4,650 danut romeo anton galati Romania Jan 07, 2015
4,649 Elena Moldovanu Venezia Italia profesoara Jan 07, 2015
4,648 Ioana Weber Berlin Germany Cercetatoare Jan 07, 2015
4,647 Stefan-Virgil Hobai Targu Mures Romania Profesor universitar Jan 07, 2015
4,646 maria bubilici-ionut constanta romania subinginer Jan 07, 2015
4,645 Dragoș Măndescu Pitești Romania Arheolog Jan 07, 2015
4,644 Cristi Stoica Bucuresti Romania cercetator Jan 07, 2015
4,643 ioan habor hunedoara Romania pensionar Jan 07, 2015
4,642 Victor Barsan Bucuresti Romania cercetator Jan 07, 2015
4,641 maria coliba constanta Romania casnica Jan 07, 2015
4,640 Paul Dragomir Alexandria Romania inginere Jan 07, 2015
4,639 Octavian Raducanu ?? Jan 07, 2015
4,638 Mircea Tero Tirgu-Mures Romania inginer Jan 07, 2015
4,637 Andrada Pop Toplita Romania Studenta Jan 07, 2015
4,636 Teodora Banu Bucuresti Romania pensionar(profesor) Jan 07, 2015
4,635 Lucian muresan M.Ciuc Romania Sofer Jan 07, 2015
4,634 Cristian Culea München Germania Programator Jan 07, 2015
4,633 Carmen Ema Panaite Iasi Romania cadru didactic universitar Jan 07, 2015
4,632 Gabriela Frunza-Tanca ?? Jan 07, 2015
4,631 Corina Dragomir Bucuresti Romania economist Jan 07, 2015
4,630 Nicolae Ion Copaci Galati Romania Bucatar Jan 07, 2015
4,629 Ioan-Cezar Marcu Bucuresti Romania conferentiar universitar Jan 07, 2015
4,628 Ionut Capatana ?? Jan 07, 2015
4,627 claudiu gilca sibiu romania jurist Jan 07, 2015
4,626 Aurelian Isar Bucuresti Romania cercetator stiintific Jan 07, 2015
4,625 Servilia Oancea Iasi Romania fizician, profesor universitar Jan 07, 2015
4,624 Zoltán Török Cluj-Napoca Romania Lector universitar Jan 07, 2015
4,623 Ion Dumitru Brebu Romania Analist Jan 07, 2015
4,622 George Marza ?? Jan 07, 2015
4,621 Valeriu Ciobanu Rm. Valcea Romania sociolog Jan 07, 2015
4,620 caius pascu Timisoara Romania Inginer Jan 07, 2015
4,619 Constantin Păuleț Bologna Italy Receptionist Jan 07, 2015
4,618 Stefan Coman Bucuresti USA Jurist Jan 07, 2015
4,617 Cristian Porfiriu Galati Romania inginer Jan 07, 2015
4,616 Liliana Popescu Bucuresti ?? universitar Jan 07, 2015
4,615 Alexandru Poenaru Drobeta Turnu-Severin Romania Student Jan 07, 2015
4,614 VALENTIN NEGURA chisinau Rep. Moldova conf. universitar Jan 07, 2015
4,613 Andreas Wilschko Braunschweig Germania student Jan 07, 2015
4,612 Constantin Stoenescu Bucuresti Romania prof. univ. dr. Jan 07, 2015
4,611 cornel oltean hunedoara Romania Jan 07, 2015
4,610 aura otelea Bucuresti Romania auditor financiar Jan 07, 2015
4,609 DANIELA HARD BRASOV ROMANIA ECONOMIST Jan 07, 2015
4,608 Monica Palade Galati Romania casnica Jan 07, 2015
4,607 Ana Tudoran Aarhus Danemarca Profesor universitar Jan 07, 2015
4,606 Nicu-Mircea Băghină Drobeta Turnu Severin Romania Student Jan 07, 2015
4,605 Andra Wilschko Braunschweig Germany studenta Jan 07, 2015
4,604 Oana Gingu Craiova Romania Prof.dr.ing., Universitatea din Craiova Jan 07, 2015
4,603 Lucia Octavia Patru Turda Romania inginer Jan 07, 2015
4,602 Horia Calin Cozma Drobeta Turnu-Severin Romania Jan 07, 2015
4,601 Cristina Andreescu Bucuresti Romania Jan 07, 2015
4,600 MARIANA VASILAS SUCEAVA Romania INGINER CHIMIST Jan 07, 2015
4,599 VALENTINA CIOBANU BUCURESTI Romania auditor Jan 07, 2015
4,598 Carolina Panaitescu Bucuresti Romania MG Jan 07, 2015
4,597 Marian Muresan Cluj Romania Prof. dr. Jan 07, 2015
4,596 Silvia Marton Bucuresti ?? Jan 07, 2015
4,595 Cezar Iacob Bucuresti Romania Geofizician (Doctor) Jan 07, 2015
4,594 Laszlo Timar Baia Mare Romania Inginer liber-profesionist Jan 07, 2015
4,593 CRISTINEL BARBU BACAU Romania inginer Jan 07, 2015
4,592 marian ionica pitesti Romania pensionar Jan 07, 2015
4,591 Dorin Herlo Arad Romania Profesor universitar Jan 07, 2015
4,590 Calin Lazaroiu Pohang Korea Profesor, fizica teoretica Jan 07, 2015
4,589 Ciprian Ghita Bucuresti Romania liber profesionist Jan 07, 2015
4,588 Claudiu Lozonschi Iasi Romania economist Jan 07, 2015
4,587 elena popescu imola Italy chelner Jan 07, 2015
4,586 Alexandru Stoica Campina Romania manager Jan 07, 2015
4,585 Gabriela naduh targoviste romania profesor Jan 07, 2015
4,584 Dinu Pelin Iasi Romania Informatician Jan 07, 2015
4,583 Lucian Gabriel Burcea Buchares Romania Student Jan 07, 2015
4,582 claudiu halandut mircesti ?? liber profesionist Jan 07, 2015
4,581 Florin Dumitru Popescu Petrosani Romania Inginer (conferentiar universitar dr.) Jan 07, 2015
4,580 aurel birsan bucuresti Romania asociat Jan 07, 2015
4,579 iulian popescu imola Italy sofer Jan 07, 2015
4,578 VOICHITA SINDRESTEAN Baia Mare Romania Inspector RU Jan 07, 2015
4,577 constantin sandu bacau romania inginer Jan 07, 2015
4,576 Adrian Dragomir Bucuresti Romania inginer Jan 07, 2015
4,575 Ioana Danila ?? Jan 07, 2015
4,574 Sorin Alexa ?? Jan 07, 2015
4,573 Roxana Ardelean Sibiu Romania Jan 07, 2015
4,572 Gheorghe Berciu Baia Mare Romania Jan 07, 2015
4,571 CONSTANTA OCHEA BUCURESTI Romania ECONOMIST Jan 07, 2015
4,570 Vasile Tanasa Piatra Neamt Romania Inginer Jan 07, 2015
4,569 Radu Stoica London United Kingdom Medic Jan 07, 2015
4,568 Ioan CIUPERCA Bucuresti Romania economist Jan 07, 2015
4,567 Mugur Mihai ?? Quality Assurance Jan 07, 2015
4,566 Bogdan-Petru Maleon Iasi Romania conferentiar Jan 07, 2015
4,565 Mihaiela Rus Berlin Germania Cercetator stiintific Jan 07, 2015
4,564 CATALIN HANGANU Galati Romania Inginer Jan 07, 2015
4,563 adrian coman galati galati inginer Jan 07, 2015
4,562 Claudiu Gyori Galati Romania Inginer Jan 07, 2015
4,561 Constantin Adrian Airinei Dorohoi Romania Inginer Jan 07, 2015
4,560 Cristina Drugan Galati Galati Inginer Nave Jan 07, 2015
4,559 Ligia Sarivan Bucuresti Romania cercetator Jan 07, 2015
4,558 Carmen Albert Resita Romania cadru didactic Jan 07, 2015
4,557 Ion Panduru Baia de Fier Romania Constructor Jan 07, 2015
4,556 Florin Tatui Bucuresti Romania Cercetator Jan 07, 2015
4,555 Valeriu Dulgheru Chisinau Rep. Moldova Profesor Jan 07, 2015
4,554 Vladimir Lungu Constanța România Profesor de engleză online Jan 07, 2015
4,553 Flavius Nuta Colchester Marea Britanie Student Jan 07, 2015
4,552 Rodica Done Suceava Romania inginer Jan 07, 2015
4,551 Constantin Popolan Sibiu Romania Inginer Jan 07, 2015
4,550 Nicolae Secrieru Chisinau Moldova inginer electronist, conf. iniversitar Jan 07, 2015
4,549 Adrian Scurtu Bucuresti Romania Fizician Jan 07, 2015
4,548 Lorelei Caraman Iasi Romania Asistent universitar Jan 07, 2015
4,547 Marius Pastor Brasov Romania Programator IT Jan 07, 2015
4,546 Bogdan Mut Oradea Romania Inginer Jan 07, 2015
4,545 Maria Filofi Alba Iulia ?? inginer Jan 07, 2015
4,544 Stefan Kovacs București Romania Cercetător științific gr. I Jan 07, 2015
4,543 Alexaandru Cristian Grozav Bucuresti Romania Antreprenor Jan 07, 2015
4,542 Sorin Grigorescu Brasov Romania avocat Jan 07, 2015
4,541 Cosmin Pacuraru Bucuresti Romania consultant Jan 07, 2015
4,540 daniel gavan Bucharest România inginer Jan 07, 2015
4,539 Nicolae Moise ?? Jan 07, 2015
4,538 Sorin Eftimie Bucuresti Romania Manager Jan 07, 2015
4,537 Mihai Gayraud Bucuresti Romania Inginer Jan 07, 2015
4,536 Mădălina - Gabriela Huludeţ Iaşi Romania Student Jan 07, 2015
4,535 Claudiu Ichim Hjortshoj Denmark Specialist Comunicare Jan 07, 2015
4,534 Adrian Razvan Petcu Bucuresti Romania Inginer Jan 07, 2015
4,533 Alexandra Chereches ?? Jan 07, 2015
4,532 Samuel Gaie Aarhus Denmark antreprenor Jan 07, 2015
4,531 Costin Botezatu Galati Romania Inginer Jan 07, 2015
4,530 Alexandru Huciu Bucuresti Romania Functionar public Jan 07, 2015
4,529 Nicoleta ESEANU Bucuresti Romania conf. univ. dr. fizica Jan 07, 2015
4,528 Alexandruu Matei Bucuresti Romania IT Manager, Inginer Dipl Jan 07, 2015
4,527 Ilie Gabriel Surpat ?? Jan 07, 2015
4,526 Claudiu Costin Iasi Romania lector universitar Jan 07, 2015
4,525 Ovidiu Buruiana Iasi Romania istoric, Universitatea din Iasi Jan 07, 2015
4,524 Robert Ene Targoviste Romania Dr. inginer Jan 07, 2015
4,523 Marcela Fometescu Tours France receptioner Jan 07, 2015
4,522 Bogdan Fometescu Caransebes Romania salariat Jan 07, 2015
4,521 vasile ilena targu-jiu romania electromecanic Jan 07, 2015
4,520 TUDOREL STINGA Mogliano Veneto Italia Jan 07, 2015
4,519 Teodora Alexandra Popescu Craiova Romania elev Jan 07, 2015
4,518 Cristina Liliana Popescu Craiova Romania asistenta Jan 07, 2015
4,517 alexandru garpasan ploiesti Romania freelancer Jan 07, 2015
4,516 Marcel Fometescu Caransebes Romania profesor Jan 07, 2015
4,515 Ion Cotaescu Timisoara Romania Prof. Univ. onducator de doctorat UVT Jan 07, 2015
4,514 Emil Grigore Popescu Craiova Romania somer Jan 07, 2015
4,513 Gheorghe Bogos Bruxelles Belgia Independent Jan 07, 2015
4,512 VIOREL SERIA Galati Romania inginer Jan 07, 2015
4,511 Ionela Mihaela Popescu Craiova Romania student Jan 07, 2015
4,510 Carmen Fometescu CARANSEBES Romania pensionar Jan 07, 2015
4,509 Maria Stan Timisoara Romania Inginer Jan 07, 2015
4,508 Constantin Sarmasanu Iasi Romania Prof.dr.ing. Jan 07, 2015
4,507 VIRGILIU FIRETEANU Bucuresti Romania profesor Jan 07, 2015
4,506 Angela Frasina BUCURESTI Romania manager Jan 07, 2015
4,505 VICTOR SERBAN BUCURESTI ?? INGINER Jan 07, 2015
4,504 Mihai Radu Traian Balomiri Frankfurt Germania Consultant IT Jan 07, 2015
4,503 Dragos Alexandru Dragan Timisoara Romania Profesor Jan 07, 2015
4,502 Maria Gorea Paris Franta Conferentiar Jan 07, 2015
4,501 Andrei Mone Cluj Napoca Romania economist Jan 07, 2015
4,500 Carmen Laeș Reșița Romania profesor de învățământ primar și preșcolar Jan 07, 2015
4,499 Nicolae Lacan Bucuresti Romania Informatician Jan 07, 2015
4,498 Marius Bazgan București Romania Itc Jan 07, 2015
4,497 Marius Ujog Oradea Romania Jan 07, 2015
4,496 Madalina Blaj Brasov Romania Student Jan 07, 2015
4,495 Ion Cristian Cirstea Jena Germania Cercetator Jan 07, 2015
4,494 Roxana Dinu ?? Jan 07, 2015
4,493 Elena Lucica Messel BRASOV ROMANIA economist Jan 07, 2015
4,492 George Stancu Bucuresti Romania Economist Jan 07, 2015
4,491 razvan bubuianu bucuresti România asistent medical BFKT Jan 07, 2015
4,490 Dan Driha Oradea Romania inginer Jan 07, 2015
4,489 Arina Ciurea Brasov Romania inginer Jan 07, 2015
4,488 Marioara Burcea Bucuresti ?? Economist Jan 07, 2015
4,487 JEAN CRUTESCU RM. VALCEA Romania Inginer Jan 07, 2015
4,486 vasile boghi ?? Jan 07, 2015
4,485 Caius Mihai Suveti Bucuresti Romania avocat Jan 07, 2015
4,484 Alina Dragolea ?? Jan 07, 2015
4,483 adrian adumitresei iasi Romania inginer constructor Jan 07, 2015
4,482 Adrian Pavel ?? muncitor Jan 07, 2015
4,481 Viorel Tigau Brasov Romania inginer Jan 07, 2015
4,480 Ionut Topala Iasi Romania Asistent universitar Jan 07, 2015
4,479 Sorin Beclerean Brasov Romania inginer constructor Jan 07, 2015
4,478 Florin-Aurel Arnautu Paris Franta Inginer Jan 07, 2015
4,477 Dan Suciu Tismana Romania Antrenor Jan 07, 2015
4,476 Levente Szabó Cluj, UBB Romania lector universitar dr. Jan 07, 2015
4,475 Vasile Muntean Cluj-Napoca România Conferenţiar universitar Jan 07, 2015
4,474 Cristian Timar Bucuresti Romania Inginer Jan 07, 2015
4,473 Daniela Dobrin Craiova Romania inginer Jan 07, 2015
4,472 Larisa Dabija ?? Jan 07, 2015
4,471 Magdalena Arnautu Bucuresti Romania Economist Jan 07, 2015
4,470 Claudiu Bodaciu Turda Romania Inginer Jan 07, 2015
4,469 vasile avram ?? Jan 07, 2015
4,468 Mihai Jian Aoiz Spania Informatician Jan 07, 2015
4,467 Virginia Selegean Sibiu România Prof. Matematica pensionar Jan 07, 2015
4,466 Rodica Voiculescu Bucuresti Romania inginer Jan 07, 2015
4,465 Carmen Apetrei Bucuresti Romania lector Jan 07, 2015
4,464 Dorel Mihet ?? Jan 07, 2015
4,463 gabriel cimpoesu nicosia Cyprus tehnician Jan 07, 2015
4,462 Nora Noria Cluj Romania economist Jan 07, 2015
4,461 Condurache Andrei Constanta Romania economist Jan 07, 2015
4,460 Adrian Iancu ?? Jan 07, 2015
4,459 DUMITRU CAZACU BRASOV Romania INGINER Jan 07, 2015
4,458 Sorin Mihai Frânc Baia Mare Romania Profesor Jan 07, 2015
4,457 Calin precup Lyon Franta MD, PhD Jan 07, 2015
4,456 Manuela Rozalia Gabor Tirgu Mures Romania conferentiar universitar doctor Jan 07, 2015
4,455 Alexandra Marinescu Iasi Romania manager inovare Jan 07, 2015
4,454 Madalina Andreea Muresan Cluj Napoca Romania Medic rezident Jan 07, 2015
4,453 constantin pricop Iasi Romania Prof univ dr Jan 07, 2015
4,452 Claudiu Florea Cluj Napoca Romania Inginer Jan 07, 2015
4,451 Horia Gh. Pană Bucuresti Romania politolog, freelancer Jan 07, 2015
4,450 Ana Glavce Bucuresti Romania HR Manager Jan 07, 2015
4,449 Tamara Vivier Bucuresti Romania economist Jan 07, 2015
4,448 Adrian Penescu alba iulia Romania Tehnician Jan 07, 2015
4,447 Emilian-Ionut Croitoru Brasov Romania inginer Jan 07, 2015
4,446 PIRVU ADELIN GALATI ROMANIA Jan 07, 2015
4,445 Ioana Alexandra Rusu Iasi Romania fizician Jan 07, 2015
4,444 Vasile Neagoe Ploiesti Romania inginer Jan 07, 2015
4,443 Ilarion MIHAILA Iasi Romania Cercetator Jan 07, 2015
4,442 SERGIU MARTINOV TIMISOARA TIMIS JURIST Jan 07, 2015
4,441 Adrian Neacsu Ploiesti Romania Inginer Jan 07, 2015
4,440 VIOREL BACHE PLOIESTI ROMANIA SOFER PROFESIONIST Jan 07, 2015
4,439 Cosmin Traian Bursasiu Oradea Romania Administrator Jan 07, 2015
4,438 DOROTHEA - IRINA BALACEANU BUCURESTI ROMANIA chimist-pensionar Jan 07, 2015
4,437 Paul Constantin Bucureşti Romania Pensionar Jan 07, 2015
4,436 Adrian Valea ?? Inginer Jan 07, 2015
4,435 Romeo Ciobanu Iasi Romania prof.univ. Jan 07, 2015
4,434 Bogdan Duma Cluj-N Romania - Jan 07, 2015
4,433 Jenica Bagu ?? Jan 07, 2015
4,432 Sebastian Ioja Bucuresti ?? inginer Jan 07, 2015
4,431 claudiu brisan ?? Jan 07, 2015
4,430 Andi Bogdan Draghici singapore Singapore VFX Artist Jan 07, 2015
4,429 Irina Gabriela Bobu ?? Jan 07, 2015
4,428 Angela Patrascu Fribourg Elvetia Inginera Jan 07, 2015
4,427 Cornel Jurja Sanmihaiul Almasului Romania pensionar militar Jan 07, 2015
4,426 Vasile-Florin Tarta Satu Mare Romania Dr.Ing Jan 07, 2015
4,425 Eleonora Dănescu Galati Romania pensionar Jan 07, 2015
4,424 dan mihaita bucuresti romania inginer Jan 07, 2015
4,423 Adriana Vasioiu Galati Romania Economist Jan 07, 2015
4,422 Camelia Iuliana Radu Ploiesti Romania psiholog Jan 07, 2015
4,421 Ramona Mihaescu Padova Italia muncitor Jan 07, 2015
4,420 Cezar Mihaescu Bucuresti Romania cadru didactic Jan 07, 2015
4,419 Violeta Horhoianu Bucuresti Romania Medic Jan 07, 2015
4,418 Mariana Gromadschi Galati Romania economist Jan 07, 2015
4,417 Bogdan Adascalului ?? Jan 07, 2015
4,416 Silvana Stet Timisoara Romania Inginer Jan 07, 2015
4,415 Mitica Caraiani Bucuresti Romania cercetator stiintific Jan 07, 2015
4,414 Cozariuc Gabriel Montreal Canada Inginer Jan 07, 2015
4,413 Rodica Borcia Cottbus Germany fizician Jan 07, 2015
4,412 Corneliu Ionescu Vicenza Italia operai Jan 07, 2015
4,411 Dragos Rosca ?? Jan 07, 2015
4,410 Sorin Paulian Tiron Constanta Romania Jan 07, 2015
4,409 Bogdan Baghiu IAȘI ROMÂNIA DOCTOR ÎN FILOSOFIE Jan 07, 2015
4,408 George Dan Fogorosi ?? Jan 07, 2015
4,407 Gabriel Sticlaru Bucuresti Romania PhD math Jan 07, 2015
4,406 Radu Bogdan New Orleans USA profesor universitar, Tulane University Jan 07, 2015
4,405 Mihai Petreanu Constanta Romania Inginer Jan 07, 2015
4,404 Bogdan Suceavă Fullerton United States Profesor de matematică Jan 07, 2015
4,403 Eduard Antoniu Galway Ireland SW QA Analyst Jan 07, 2015
4,402 Renatto Leonida Brisbane Australia IT & T Jan 07, 2015
4,401 Sergiu Velescu ?? Jan 07, 2015
4,400 Ana-Larisa Calin Hillsboro-Oregon Statele Unite ale Americii profesor Jan 07, 2015
4,399 Andrei Ungureanu Melbourne Australia PhD Student Jan 07, 2015
4,398 Adrian Turcu Pitesti Romania inginer chimist Jan 07, 2015
4,397 Catalin Suhan Iasi Romania Jan 07, 2015
4,396 Carmen Ardelean Bucuresti Romania Conferentiar universitar Jan 07, 2015
4,395 Ovidiu Toma Timisoara Romania Student Jan 07, 2015
4,394 Andrei Sorici Sibiu Romania student Jan 07, 2015
4,393 Iosif Prodan București România jurnalist cultural Jan 07, 2015
4,392 Tudor Tovaru Paris France medic stomatolog Jan 07, 2015
4,391 Claudiu Gal Bucuresti Romania doctorand Jan 07, 2015
4,390 Ionut Epurescu-Pascovici Bucuresti ?? Jan 07, 2015
4,389 Vlad Grigore Marginas Baia Mare Romania Student Jan 07, 2015
4,388 maria dumitru iasi Romania medic Jan 07, 2015
4,387 Ana Burghelea Columbus SUA dr. inginer Jan 07, 2015
4,386 proiect moral bucurești Romania ong Jan 07, 2015
4,385 Elisabeta Stoleru Bucuresti Romania asistenta medicala Jan 07, 2015
4,384 Sándor Szilágyi N. Cluj-N. România prof. univ. pens. Jan 07, 2015
4,383 Ervin Geli Bilbao Spania sofer Jan 07, 2015
4,382 Charlotte Lundgren Linköping Sweden Senior lecturer Jan 07, 2015
4,381 luminița dobriban cluj românia profesor Jan 07, 2015
4,380 Ileana Balan Bucuresti Romania Medic Jan 07, 2015
4,379 Andrei Balan Iasi Romania Student Jan 07, 2015
4,378 Catalin Hritcu Paris Franta Cercetator Jan 07, 2015
4,377 Adrian RELICOVSCHI Olm Luxembourg Jan 07, 2015
4,376 NICOLAE PANA BUCURESTI Romania ECONOMIST Jan 06, 2015
4,375 Anamaria Muresan cluj napca romania economist Jan 06, 2015
4,374 Bogdan Harja Iasi Romania Inginer Jan 06, 2015
4,373 Viorel Paraschiv Iași România profesor Jan 06, 2015
4,372 Mihai Bugu Constanta Romania arhitect Jan 06, 2015
4,371 Ionuţ-Cătălin Olteanu Bucureşti Romania student Jan 06, 2015
4,370 Razvan Vizitiu Bacau Romania Politist Jan 06, 2015
4,369 Robert-Adrian Militaru Bucuresti Romania Jan 06, 2015
4,368 Florentina Watzlawek Drobeta Turnu Severin Romania profesor Jan 06, 2015
4,367 Florin Mircea Balas Brasov Romania inginer Jan 06, 2015
4,366 Cristina Dumitriu Bucuresti ?? Jan 06, 2015
4,365 Dorin Dobrincu Iasi Romania istoric Jan 06, 2015
4,364 alexandru belenyi bucuresti Romania arhitect Jan 06, 2015
4,363 Florin Isaia Brasov Romania Lector Universitar Jan 06, 2015
4,362 Cristina Jeberean Timisoara Romania medic Jan 06, 2015
4,361 CORNELIA MUNTEAN Timisoara România Conf. univ. Jan 06, 2015
4,360 Mitica Manea Bacau Romania Prof. dr. ing. Jan 06, 2015
4,359 Roberto Palu Predeal Romania Fotograf Jan 06, 2015
4,358 Maria Bolboaca Berna Elvetia doctorand Jan 06, 2015
4,357 Dorin Ungureanu Montreal Canada student Jan 06, 2015
4,356 Maria-Magdalena Schubert Bucuresti Romania scenarist Jan 06, 2015
4,355 Stefan Ionescu Bucuresti Romania Profesor de Filosofie si Logica Jan 06, 2015
4,354 Ionut-emanuel stroescu aalborg danemarca inginer Jan 06, 2015
4,353 marius adrian iovan portsmouth United Kingdom operator Jan 06, 2015
4,352 Mihaita-Cosmin Popovici Iasi Romania Doctorand Jan 06, 2015
4,351 anca neuhoff bucuresti romanuia Jan 06, 2015
4,350 Nicolae Mecu București România Profesor universitar, Cercetător științific gradul I Jan 06, 2015
4,349 Cristian Baicus Bucuresti Romania medic Jan 06, 2015
4,348 liviu ionut popa Brasov Romania Antreprenor Jan 06, 2015
4,347 Daniela Puscuta ?? Jan 06, 2015
4,346 alexandra vuza iasi Romania Jan 06, 2015
4,345 Paul Kun Timișoara Romania conf.univ.dr. Jan 06, 2015
4,344 Alexandru-Nicolae Vizitiu Bacau Romania Medic Jan 06, 2015
4,343 Ortensia Diana Mamara Edinburgh United Kingdom Student Jan 06, 2015
4,342 George Isoc Cluj Romania Medic rezident Jan 06, 2015
4,341 nadia lazar ilfov romanis pr Jan 06, 2015
4,340 Sorana Ionescu Bucuresti Romania lector, Universitatea din Bucuresti Jan 06, 2015
4,339 Olga Ilie Zurich Elvetia Cercetator Jan 06, 2015
4,338 Ovidiu Steclaru Iasi ?? inginer Jan 06, 2015
4,337 Vlad Armasu Washington USA Inginer Jan 06, 2015
4,336 Cornel Dorneanu Timisoara Romania avocat Jan 06, 2015
4,335 Alexandra Horvath Oradea Romania Profesor Jan 06, 2015
4,334 sorin luca Omaha United States Assistant Professor Jan 06, 2015
4,333 Ioana Nicoleta Poltarac Constanta Romania Jan 06, 2015
4,332 Valerian Ion Bucuresti Romania asistent social Jan 06, 2015
4,331 Laura Apostol Bruxelles Belgium Functionar UE Jan 06, 2015
4,330 Marius Enache Bucuresti Romania Inginer Jan 06, 2015
4,329 Andrei Olariu Bucuresti Romania Dezvoltator Software Jan 06, 2015
4,328 Paul Albu Arad Romania Doctor chimist Jan 06, 2015
4,327 Corina Baluta Washington DC USA Profesor Jan 06, 2015
4,326 Emilia Toth Oradea Romania Chimist Jan 06, 2015
4,325 Silvestru Olaru Cluj-Napoca Romania student Jan 06, 2015
4,324 Laurentiu Bildea buc Romania ing Jan 06, 2015
4,323 flaviu manea ?? Jan 06, 2015
4,322 yvan strahm ?? Jan 06, 2015
4,321 Ioan Vrabie Iasi Romania Prof. univ. dr. Jan 06, 2015
4,320 dan peca ?? Jan 06, 2015
4,319 Catalin Rarinca Pitesti Romania ag vanzari Jan 06, 2015
4,318 cristian popescu bucuresti Romania inginer Jan 06, 2015
4,317 Aurel Hincu iasi Romania inginer Jan 06, 2015
4,316 Maria Avram Bucuresti Romania Inginer Jan 06, 2015
4,315 Ileana Oana Macari Iasi Romania conf. univ. dr. Jan 06, 2015
4,314 Andreea Chisalita Iasi Romania Cercetator Jan 06, 2015
4,313 Claudiu Vinte Bucharest Romania Lector Universitar Dr. Jan 06, 2015
4,312 Marilena Nicolae Ploiesti România Asistent universitar Jan 06, 2015
4,311 Dan Silviu Balanescu Bucuresti Romania Jan 06, 2015
4,310 Rahela Carpa Petrila Romania Dr. biolog Jan 06, 2015
4,309 Calin Dejeu Cluj-Napoca Romania biolog Jan 06, 2015
4,308 Angela Stanca Constanta Romania Manager proiect Jan 06, 2015
4,307 Andrei Marzanca cambridge United Kingdom Jan 06, 2015
4,306 Irina-Alexandra Militaru ?? Jan 06, 2015
4,305 Catalina Iliuta ?? Psiholog Jan 06, 2015
4,304 elena damian Koln Germany doctorand Jan 06, 2015
4,303 Adrian Rusu Iasi Romania Inginer Jan 06, 2015
4,302 Bogdan-George Rusu Iasi Romania CS III Jan 06, 2015
4,301 Ana-Maria Preda Buzau Romania Student Jan 06, 2015
4,300 Ioana Tincas ?? Jan 06, 2015
4,299 Alina Chiruta Iasi ?? Jan 06, 2015
4,298 Mirela Georgiana Schiopu Iasi Romania profesor Jan 06, 2015
4,297 Neculai Lovin Philadelphia United States Medic Stomatolog Jan 06, 2015
4,296 Costel Barhan Clowne United Kingdom medic Jan 06, 2015
4,295 mihai ciotlos Waiblingen Germania Restaurator Jan 06, 2015
4,294 Adrian Adascalitei Iasi Romania conf. univ. dr. ing. Jan 06, 2015
4,293 Tincuta Popa Galati Romania Surubarita Jan 06, 2015
4,292 Catalina Casaru Americus USA Profesor Jan 06, 2015
4,291 Silvia Gergely Bucuresti Romania inginer economist Jan 06, 2015
4,290 constantin butnaru iasi Romania inginer Jan 06, 2015
4,289 Aurel Bivolan Focsani Romania informatician Jan 06, 2015
4,288 Bruno Mazzoni Pisa Italia profesor universitar Jan 06, 2015
4,287 Dana Ionescu Montreal Canada profesor Jan 06, 2015
4,286 Corneliu Bugariu Timisoara Romania economist Jan 06, 2015
4,285 Madalin Ion Brasov Romania Drd inginer Jan 06, 2015
4,284 Cristina Rotar Nottingham Marea Britanie Asistent Jan 06, 2015
4,283 Gabriel Burlacu Bucuresti Romania conferentiar universitar dr. ing. Jan 06, 2015
4,282 Dumitru Ailioaei Iasi Romania Electronist Jan 06, 2015
4,281 Robert Caslaru Charlotte United States Inginer Jan 06, 2015
4,280 Catalin Borcia Iasi Romania fizician Jan 06, 2015
4,279 Mihai Virna Mangalia Romania maistru Jan 06, 2015
4,278 Valentin Cotarta Brussels Belgium Scientific Officer - Research Executive Agency of European Commission Jan 06, 2015
4,277 Irina Andriesei Iasi Romania profesor Jan 06, 2015
4,276 CATALIN MISARCA BRASOV Romania MEDIC - SEF LUCRARI Jan 06, 2015
4,275 Valeriu Damian Galati Romania Profesor universitar Jan 06, 2015
4,274 mihaela sauciuc iasi Romania contabil Jan 06, 2015
4,273 Alina Chiper Iasi Romania Lector univ. dr. Jan 06, 2015
4,272 Vlad Ignatescu Bucuresti Romania inginer chimist Jan 06, 2015
4,271 Augustin-Leonard Ciobanu Kessel-Lo Belgium Inginer Electronist Jan 06, 2015
4,270 Daniel Veres Cluj Romania Geolog Jan 06, 2015
4,269 Anda Gliga stockholm Sweden Pharm Jan 06, 2015
4,268 Oana Demetriade Bucuresti Romania Jan 06, 2015
4,267 Adriana Mihai Bucuresti Romania doctorand Jan 06, 2015
4,266 Florea Ioncioaia Iasi Romania profesor Jan 06, 2015
4,265 Maria Bucur Bloomington SUA istorca Jan 06, 2015
4,264 Rodica Boier Iasi Romania Profesor universitar Jan 06, 2015
4,263 Octavian Popa Iasi Romania Agent Vanzari Jan 06, 2015
4,262 Valentin Radu Leeds United Kingdom Postgraduate Researcher Jan 06, 2015
4,261 Cristina Preda Buzau Romania Jan 06, 2015
4,260 Irina Cozminca Iasi Romania conf. dr.ing. Jan 06, 2015
4,259 mihai dobrescu washington usa electrical engineer Jan 06, 2015
4,258 dumitru calugareanu iasi Romania --- Jan 06, 2015
4,257 anca mariea pitesti Romania inginer Jan 06, 2015
4,256 Elena Gologan Iasi Romania medic Jan 06, 2015
4,255 Corina Cristescu Iasi Romania medic stomatolog Jan 06, 2015
4,254 Marius Dancila CINEY BELGIA Fost profesor la Institut d'Enseignement Supérieur de NAMUR (Belgia) Jan 06, 2015
4,253 Alexandru Todea Cluj-Napoca Romania Profesor universitar Jan 06, 2015
4,252 Constantin CUCOȘ Iasi Romania Profesor Jan 06, 2015
4,251 Sorin Olteanu Sibiu Romania Inginer Jan 06, 2015
4,250 stan petrescu București România prof.universitar - pensionar Jan 06, 2015
4,249 meluta maldes viareggio italia Jan 06, 2015
4,248 maria calugaru Ploiesti Romania contabil Jan 06, 2015
4,247 Sergiu Cojocaru Washington DC SUA Logistica Jan 06, 2015
4,246 Alexandru Paun Greer United States Analyst Jan 06, 2015
4,245 George Marcu Bucureşti România Istoric, profesor şi cercetător Jan 06, 2015
4,244 marian lazarescu montreal canada inginer Jan 06, 2015
4,243 Anamaria Gabriela Ivan Fetesti Romania arhitect Jan 06, 2015
4,242 Iuliana Stratulat Iasi Romania studenta Jan 06, 2015
4,241 Gabriel Voitcu Bucuresti Romania Cercetator Jan 06, 2015
4,240 Radu Neleeanu Pouzauges France Jan 06, 2015
4,239 ervin laszlo rasnov Romania liber profesionist Jan 06, 2015
4,238 Mircea Iliescu Cambridge UK Doctorand Jan 06, 2015
4,237 Anca Lupu ?? Jan 06, 2015
4,236 Florin Silviu Preduchin Iasi Romania arhitect Jan 06, 2015
4,235 Catalin Miron Braila Romania inginer Jan 06, 2015
4,234 radu ionescu campulung arges medic rezident Jan 06, 2015
4,233 calin craciun Cluj-Napoca Romania student Jan 06, 2015
4,232 Cristian Bogdan Stockholm ?? Assoc Professor Jan 06, 2015
4,231 Ileana Burtan Constanta Romania inginer Jan 06, 2015
4,230 Anca Ciochina ?? Jan 06, 2015
4,229 Mihai Catalin Ruja Arad Romania Cons juridic Jan 06, 2015
4,228 Mihaita Horodinca Iasi Romania Profesor universitar Jan 06, 2015
4,227 Gheorghe Valcaneantu Timisoara Romania Economist Jan 06, 2015
4,226 Dorin Crasovan Chicago United States Jan 06, 2015
4,225 Adrian Constantin Atanasiu Bucharest Romania prof. univ. pensionar Jan 06, 2015
4,224 Florentina Borgovan ?? Jan 06, 2015
4,223 Stelian-Constantin Porumb Arad Romania Matematician Jan 06, 2015
4,222 Tudor Crisan Cluj Napoca Romania Inginer Software Jan 06, 2015
4,221 ion voicu cluj Romania Jan 06, 2015
4,220 Cristina Toma Bacau Romania Economist in management Jan 06, 2015
4,219 Leopoldvidia Catana Hastings United Kingdom profesoara Jan 06, 2015
4,218 Alexandru MOCANU Breaza Romania Inginer Jan 06, 2015
4,217 Anca Stoica Copenhaga Danemarca biochimist Jan 06, 2015
4,216 Vera Cimpeanu Bucuresti Romania Luptator drepturi civice si politice Jan 06, 2015
4,215 vasile lucian blaga huedin ?? Jan 06, 2015
4,214 Gelu Tudose Bucharest Romania economist Jan 06, 2015
4,213 Adrian Mitis Bucuresti Romania Pensionar Jan 06, 2015
4,212 florin fasola suceava Romania Jan 06, 2015
4,211 Ionut Toma Iasi Romania Jan 06, 2015
4,210 Andreea Piloiu Lausanne Switzerland doctorand Jan 06, 2015
4,209 Elena Babalau Iasi Romania economist Jan 06, 2015
4,208 Alin Savu Bucharest România Doctorand Jan 06, 2015
4,207 Ioan Cioran Sibiu Romania IT Jan 06, 2015
4,206 Ioan Ungureanu Iasi Romania broker asigurari Jan 06, 2015
4,205 Nelu Zugravu Iasi Romania profesor universitar Jan 06, 2015
4,204 radu glisa roma Italy inspector Jan 06, 2015
4,203 Cosmin Luca Constanta Romania Administrator BD Jan 06, 2015
4,202 Andreea Ioana Olteanu Sibiu Romania Economist Jan 06, 2015
4,201 Laura Ene Plopeni România profesoară Jan 06, 2015
4,200 Ancuta Clim ?? Jan 06, 2015
4,199 Maximilian Ioan ?? Jan 06, 2015
4,198 adi go ?? ing Jan 06, 2015
4,197 constantin oanca tecuci Romania inginer Jan 06, 2015
4,196 Margareta Coteata Iasi Romania cadru didactic Jan 06, 2015
4,195 Mihail Florin Lazarescu Bucuresti Romania cercetator Jan 06, 2015
4,194 Ioana Badescu Washington DC United States Financial Analyst Jan 06, 2015
4,193 Silviu Marian Saftoiu Paulesti romania Inginer Jan 06, 2015
4,192 Bogdan Mihai Bucuresti Romania medic Jan 06, 2015
4,191 NECULAI HILOHI PLUMELIAU France INGINER Jan 06, 2015
4,190 Carmen-Maria Mecu București România Psiholog (doctor, conferențiar) Jan 06, 2015
4,189 Bogdan Horbaniuc Iasi Romania Profesor universitar Jan 06, 2015
4,188 Raul Sorin FANTANA Brasov Romania lector universitar, expert in proprietate intelectuala/industriala Jan 06, 2015
4,187 Liliana Panaitescu Constanta Romania cadru didactic univesitar Jan 06, 2015
4,186 Alina Ionescu-Corbu Radauti Romania Student Jan 06, 2015
4,185 Dana Lungu Iasi Romania redactor Jan 06, 2015
4,184 Valentin Pricop Brasov Romania Student doctorand Jan 06, 2015
4,183 Teodora Ursulica Botosani Romania profesor Jan 06, 2015
4,182 Lucian Blaga Hamburg Germany Cercetator Jan 06, 2015
4,181 Florin Fesnic Cluj Romania cercetător Jan 06, 2015
4,180 Dragos Bigu Iasi Romania Programator Jan 06, 2015
4,179 Razvan Dumitriu Ploiesti Romania Inginer Jan 06, 2015
4,178 Bogdan Banu Washington, DC United States Program Officer Jan 06, 2015
4,177 Marius Dinca Otopeni Romania Economist Jan 06, 2015
4,176 andrei filip alexandria Romania inginer Jan 06, 2015
4,175 Constantin Bejenaru Cluj-Napoca Romania Programator Jan 06, 2015
4,174 Camelia Pop Washington United States Mathematical researcher Jan 06, 2015
4,173 Cristian Dragomir Iasi Romanai pensionar Jan 06, 2015
4,172 Sebastian Buhai ?? Cercetator Stiinte Economice Jan 06, 2015
4,171 Catalin Dogaru Bucuresti Romania Inginer Jan 06, 2015
4,170 Bogdan Mazilu Bucuresti Romania programator Jan 06, 2015
4,169 Irina-Maria Manea Bucuresti Romania doctorand Jan 06, 2015
4,168 Laura Lucan Edmonton Canada chimist Jan 06, 2015
4,167 Georgiana Lefter Bacau ro logistica Jan 06, 2015
4,166 LUMINITA FRONIUS asti Italy liber profesionist Jan 06, 2015
4,165 Stefan Ungureanu Focsani România economist Jan 06, 2015
4,164 Silvia Torge Iasi Romania Jan 06, 2015
4,163 Cojocaru Goanta Murgeni Romania Jan 06, 2015
4,162 Floriana Boghez Bucuresti Romania medic Jan 06, 2015
4,161 Irinel Lenghen Sighetu Marmatiei Romania Călugăr Jan 06, 2015
4,160 Robert Reisz Timisoara Romania profesor universitar Jan 06, 2015
4,159 Andra Coman stafford uk inginer Jan 06, 2015
4,158 Petru Costea Ploiești Romania Medic Jan 06, 2015
4,157 Olga Ronai Netanya Israel arhitect Jan 06, 2015
4,156 ana gheorghiceanu bucuresti Romania profesor Jan 06, 2015
4,155 Maria Părpăuță Iași Romania profesoară Jan 06, 2015
4,154 simina bejinariu roma italia Jan 06, 2015
4,153 Anamaria Negrea ?? Jan 06, 2015
4,152 Chris Tanasescu Ottawa Canada Profesor universitar Jan 06, 2015
4,151 Dorel FRUNZA Mangalia Romania Pensionar Jan 06, 2015
4,150 Cristian Lucretiu Epure Vintu de Jos Romania Inginer Jan 06, 2015
4,149 Sinziana Mihalache ?? Jan 06, 2015
4,148 Emanoil Lucian Mandia Bacau Romania student Jan 06, 2015
4,147 Catalin Negrea Louisville Statele Unite ale Americii Doctorand, Asistent de Cercetare Jan 06, 2015
4,146 Marian Alionte Bucuresti Romania Administrator Jan 06, 2015
4,145 radu carabelea constanta romania administrator Jan 06, 2015
4,144 Radu Vasiliu Udine Italia Pensionar Jan 06, 2015
4,143 Carmen Monica Iordache Galati Romania economist Jan 06, 2015
4,142 florin peles oradea Romania inginer Jan 06, 2015
4,141 ADRIAN COROI S.C.TENERIFE SPAIN AGENT COMERCIAL Jan 06, 2015
4,140 Florina Dinu ?? Jan 06, 2015
4,139 Alexandru Georgescu Faurei Romania inginer Jan 06, 2015
4,138 Emanuel Paul Oradea Romania Programator Jan 06, 2015
4,137 Bogdan Steflea Sibiu Romania inginer Jan 06, 2015
4,136 Ioana-Laura Luca Iasi Romania student Jan 06, 2015
4,135 Adrian Radu Sibiu Romania Inginer Jan 06, 2015
4,134 Adina Relicovschi Luxembourg Luxembourg inginer Jan 06, 2015
4,133 nicolae visalon ploiesti Romania pensionar Jan 06, 2015
4,132 Anghel Botos Cluj-Napoca Romania Inginer Jan 06, 2015
4,131 Radu Părpăuță Iași România profesor Jan 06, 2015
4,130 Horea FALOTĂ Sibiu Romania Prof.univ.dr.ing Jan 06, 2015
4,129 Adrian Dobrin Bucharest Romania Fara ocupatie Jan 06, 2015
4,128 Szilard Nemes Göteborg Sweden Statistician Jan 06, 2015
4,127 Elena senel bucuresti romania asistent manager Jan 06, 2015
4,126 Daniel Diconi Hateg Romania inginer Jan 06, 2015
4,125 carmen stana Bucuresti Romania Economist Jan 06, 2015
4,124 Andrei Lucian Reading United Kingdom PhD candidate Jan 06, 2015
4,123 Ema Mateica Sosa SC United States Profesor Jan 06, 2015
4,122 doru chiper campia turzii Romania inginer Jan 06, 2015
4,121 Ovidiu POPA ?? Jan 06, 2015
4,120 Sebastian Sosin Bucuresti Roamania inginer microelectronica Jan 06, 2015
4,119 Zoia Boghez Rm.Valcea Romania economist Jan 06, 2015
4,118 Marius Deac Montreal Canada inginer chimist Jan 06, 2015
4,117 Dragos Ciuparu Ploiesti Romania Profesor universitar Jan 06, 2015
4,116 Liviu Cotrau Cluj-Napoca Romania Profesor universitar Jan 06, 2015
4,115 aurel chirodea Londra United Kingdom Tehnician in constructii de masini Jan 06, 2015
4,114 Sorin Nuzicu bucharest Romania web devel Jan 06, 2015
4,113 Simona Mitocaru Iasi Romania cadru didactic Jan 06, 2015
4,112 Vladimir Manea Geneva Switzerland Fizician Jan 06, 2015
4,111 Cristian Dumitrescu Bristol United Kingdom Muzician Jan 06, 2015
4,110 Dumitrel Toma Plevna Romania profesor Jan 06, 2015
4,109 Leonard Relea Iasi Romania ziarist Jan 06, 2015
4,108 TRAIAN GHINDARU IASI ?? medic Jan 06, 2015
4,107 Sandu Sindile Kitchener,ON Canada Curator Jan 06, 2015
4,106 Stefan Dorondel Bucuresti Romania Cercetator Jan 06, 2015
4,105 codrin tiplea iasi Romania inginer Jan 06, 2015
4,104 Mircea Belega Darwen United Kingdom Inginer Jan 06, 2015
4,103 Claudiu Mihai Ene Brasov Romania Director Hotel Jan 06, 2015
4,102 Daniel Valcaneantu Timisoara Timis economist Jan 06, 2015
4,101 GABRIEL TARAN constanta România medic Jan 06, 2015
4,100 Gabriela Faragau Diaconescu Timisoara Romania medic pediatru,dr in stiinte medicalr Jan 06, 2015
4,099 Elena Andronic Iasi Romania inginer Jan 06, 2015
4,098 grigore paraschiv ?? fermier Jan 06, 2015
4,097 Petre Vane Odense Danemarca Student Jan 06, 2015
4,096 Razvan Dragoi Bucuresti Romania Jan 06, 2015
4,095 Dorin David ?? Cercetator postdoctoral Jan 06, 2015
4,094 Ana Maria Leonte Bucuresti Romania Analist programator Jan 06, 2015
4,093 Oana Barbulescu Bucuresti Romania Content Acquisitions Jan 06, 2015
4,092 Florin Mitea Bucuresti Romania Inginer Mecanic Jan 06, 2015
4,091 Cristian Pana Buzau Romania muncitor Jan 06, 2015
4,090 Constantin Tanasescu Drobeta Tunu Severin Romania jurist Jan 06, 2015
4,089 Jeanina Popescu ?? Jan 06, 2015
4,088 Marius Skolka Constanta Romania Conferentiar Jan 06, 2015
4,087 nicusor barbu ST. JULIANS Malta refrigeratie si climatizare Jan 06, 2015
4,086 Cristian Simion Bucuresti Romania Cadru didactic Jan 06, 2015
4,085 Andreea F. TM RO liber profesioninst Jan 06, 2015
4,084 VLAD COSTEA galati Romania inginer electric Jan 06, 2015
4,083 george catalin ALEXANDRU VESOUL France medic Jan 06, 2015
4,082 Cristian Velicu Bucuresti ?? Inginer Jan 06, 2015
4,081 Serban Sabau Hoboken SUA Inginer/Lector Universitar Jan 06, 2015
4,080 Razvan Lupu Dr Tr Severin Romania Profesor Jan 06, 2015
4,079 Florin Gavrilas Cluj-Napoca Romania administrator Jan 06, 2015
4,078 Valentina Pomazan Constanța ROMÂNIA inginer - profesor universitar Jan 06, 2015
4,077 DORIN ANTAL BUCURESTI Romania inginer Jan 06, 2015
4,076 Irina Mihaela Marcusanu Bucuresti ?? Inginer Jan 06, 2015
4,075 Sorina Radulescu Ploiesti Romania inginer Jan 06, 2015
4,074 Manuela Maria Brezeanu Pucioasa Romania Inginer Jan 06, 2015
4,073 Andreea Braga Bucuresti Romania Jan 06, 2015
4,072 Alexandru Tepes Daraban Bucuresti Romania Programator Jan 06, 2015
4,071 Carmen Nicolau Ploiesti Romania inginer Jan 06, 2015
4,070 Florin Bondar Bucuresti Romana consultant Jan 06, 2015
4,069 Mircea Vesa Cluj-Napoca Romania Jan 06, 2015
4,068 Nicolae Vatra ?? Jan 06, 2015
4,067 Andra Pasare Timisoara Romania Student Jan 06, 2015
4,066 Cristian Garabet Bucharest ?? IT Jan 06, 2015
4,065 George Sirghe piatra neamt romania programator Jan 06, 2015
4,064 Dan Patriche Focsani Romania Programator Jan 06, 2015
4,063 Iulia Sima Bucuresti Romania jurnalista Jan 06, 2015
4,062 COSTIN CAZACU Bucuresti Romania Asistent manager Jan 06, 2015
4,061 Dragos Lazarin Iasi Romania Graphic Designer Jan 06, 2015
4,060 Tudor Stefanescu București Romania inginer Jan 09, 2015
4,059 Tiberius Voicu Elz Germania Medic Jan 06, 2015
4,058 Gabriel Popescu Bucuresti RO inginer Jan 06, 2015
4,057 Vlad Pauliuc București România Manager Jan 06, 2015
4,056 Crina Ivancu Cluj-Napoca Romania Liber profesionist Jan 06, 2015
4,055 Rocsana Mihaloni Bucuresti Romania profesor Jan 06, 2015
4,054 Ionut Baciu Brasov Romania Inginer constructor Jan 06, 2015
4,053 Marius Marciuc Bucuresti Romania Electrician Jan 06, 2015
4,052 Ion Pirneci Bucuresti Romania student Jan 06, 2015
4,051 Constantin Alexandru Livadariu Bucuresti Romania antreprenor Jan 06, 2015
4,050 Carmen Dobre-Hametner Muenchen Germany artist Jan 06, 2015
4,049 Alina Coman Oslo Norway cercetator Jan 06, 2015
4,048 Diana Taut Cluj-Napoca Romania psiholog Jan 06, 2015
4,047 Dana Ofiteru Newcastle UK Jan 06, 2015
4,046 Christian Turcu ?? Jan 06, 2015
4,045 Marius Chivu Bucuresti Romania scriitor Jan 06, 2015
4,044 Mihai Enea Cluj-Napoca Romania Manager de proiect Jan 06, 2015
4,043 Bogdan Jakab Timisoara Romania inginer Jan 06, 2015
4,042 Otilia Andrei ?? Jan 06, 2015
4,041 Ana Lupu Iasi Romania cercetator Jan 06, 2015
4,040 Waltraut Eberle München Germany arhitecta Jan 06, 2015
4,039 Anamaria Ilyes Bilbao Spania asistenta medicala Jan 06, 2015
4,038 Cristina Radutoiu Bucuresti Romania Profesor Jan 06, 2015
4,037 Dan Ciobanu Timisoara Romania Jan 06, 2015
4,036 Gabriela Trandafir Bucuresti Romania student Jan 06, 2015
4,035 Dana-Maria Pitigoi Bucuresti Romania studenta Jan 06, 2015
4,034 Casandra Stoenescu București România Resurse umane Jan 06, 2015
4,033 Norbert David ?? Jan 06, 2015
4,032 Andreea Molocea Bucharest Romania activistă Jan 06, 2015
4,031 Alexandru Constantinescu Berlin ?? Matematician Jan 06, 2015
4,030 Teodor Cristian Dinescu Bucuresti Romania Trainer international Jan 06, 2015
4,029 Csaba Vizauer Cluj-Napoca Romania student Jan 06, 2015
4,028 Bogdan Olteanu Bucuresti Romania Traducator Jan 06, 2015
4,027 Valentin Nita Iasi Romania Profesor Jan 06, 2015
4,026 Nicoleta Mazalu Bucuresti Romania Economist Jan 06, 2015
4,025 Iulian Fuca Timisoara Romania inginer Jan 06, 2015
4,024 Tania Lambru Constanta Romania Economist Jan 06, 2015
4,023 Vasile Mihaescu Padova Italia muncitor Jan 06, 2015
4,022 Iulian Danciu Timisoara Romania Inginer Jan 06, 2015
4,021 Ov Cristian Norocel Helsinki Finland Cercetator stiinte politice Jan 06, 2015
4,020 Mihaela TILINCA Timisoara ?? lingvist Jan 06, 2015
4,019 simona chirciu bucuresti Romania expert in egalitate de gen Jan 06, 2015
4,018 Ioana Manoli Suceava Romania Jan 06, 2015
4,017 Ion Moraru Bucuresti ?? Realizator tv Jan 06, 2015
4,016 Anamaria Funda constanta Romania manager bancar Jan 06, 2015
4,015 Corina-Eugenia Popa Timișoara Romania cercetător Jan 06, 2015
4,014 Calin Ghiata Timisoara Romania inginer Jan 06, 2015
4,013 Mioara Petrescu Iasi Romania profesor Jan 06, 2015
4,012 Mirabela Rusu Cleveland Heights United States Postdoctorand Jan 06, 2015
4,011 Andra Gaitan-Mandrean Sibiu Romania Jurist Jan 06, 2015
4,010 Alina Alak ?? Jan 06, 2015
4,009 Georgiana Hedesan Oxford United Kingdom Wellcome Trust Fellow, University of Oxford Jan 06, 2015
4,008 dorel pietreanu magurele romania fizician Jan 06, 2015
4,007 Florin Vitan Iasi Romania Profesor universitar doctor Jan 06, 2015
4,006 Matei-Eugen Vasile Magurele Romania Inginer Jan 06, 2015
4,005 Stefan GIURGEA Balfort Franta Cercetator, Cadru Universitar Jan 06, 2015
4,004 Simona-Gabriela SANDU Reşiţa Romania Profesor istorie Jan 06, 2015
4,003 Ionut Raduica Craiova Romania asist. univ. dr. Jan 06, 2015
4,002 Monica Mocanu Buzau Romania profesor Jan 06, 2015
4,001 Octavian Creţ Cluj-Napoca Romania prof. univ. dr. ing. Jan 06, 2015
4,000 Mihaela Miroiu Bucuresti Romania Profesor universitar Jan 06, 2015
3,999 Andrei Negut New York SUA Cercetator stiintific Jan 06, 2015
3,998 OVIDIU PASCARU PIATRA NEAMT Romania PROFESOR Jan 06, 2015
3,997 Anca Muresan Cluj-Napoca Romania Economist Jan 06, 2015
3,996 Maria Banyai Satu Mare Romania Inginer Jan 06, 2015
3,995 Mihai Alexandru Cristea Cluj-Napoca Romania ofiter bancar Jan 06, 2015
3,994 Lavinia Trif Bucuresti Romania student Jan 06, 2015
3,993 Vlad Cherecheş Timișoara Romania student Jan 06, 2015
3,992 Renata Heilman ?? Jan 06, 2015
3,991 Dragos Fratila Bonn Germany cercetator matematica Jan 06, 2015
3,990 Stefan Voinea ?? inginer Jan 06, 2015
3,989 Marin LUPU Cernavoda Romania Jan 06, 2015
3,988 Mihai Cioban Cluj-Napoca Romania Inginer Jan 06, 2015
3,987 Dan Cogalniceanu Constanta Romania profesor Jan 06, 2015
3,986 Liviu Vasiliu Bucuresti Romania Jurist Jan 06, 2015
3,985 andreea cristea constanta Romania student Jan 06, 2015
3,984 RADU BLAGA Paris Franta Cadru Didactic Cercetator Jan 06, 2015
3,983 Sorin-Adrian Stanescu Craiova Romania inginer Jan 06, 2015
3,982 Sebastian Constantinescu Ploiesti Romania Inginer Jan 06, 2015
3,981 Daniel Avram Magurele Romania Asistent Cercetare Jan 06, 2015
3,980 Ovidiu Feier-Iova Germany Inginer Jan 06, 2015
3,979 Traian Rânja Iași Romania cerecetător științific Jan 06, 2015
3,978 Ioan Leancă Bacău ?? fizician pensionar Jan 06, 2015
3,977 Adriana David Cluj - Napoca Romania sef lucrari dr. ing. Jan 06, 2015
3,976 Maria Mindrut Satu Mare Romania Studenta Jan 06, 2015
3,975 Marius Cojocariu Ardud Romania Student Jan 06, 2015
3,974 Vladut Vasile Fanea Satu Mare Romania Student Jan 06, 2015
3,973 MIRCEA ILASCU iasi Romania economist Jan 06, 2015
3,972 LĂCRĂMIOARA PETRESCU IASI ROMANIA Profesor universitar UAIC Jan 06, 2015
3,971 Catalin Tucureanu Bucuresti Romania Cercetator Jan 06, 2015
3,970 Vlad Olteanu Germany Student Jan 06, 2015
3,969 Constantin Bănică Bucureşti România inginer Jan 06, 2015
3,968 Crina Damsa Oslo Norway Cercetator Jan 06, 2015
3,967 Andreea Muraru Neamt Romania Profesor Jan 06, 2015
3,966 Pascu Catalin Moca Oradea Romania Profesor Jan 06, 2015
3,965 Livia Dimitriu Iasi Romania cadru didactic Jan 06, 2015
3,964 Sorin Bocancea Iași România profesor Jan 06, 2015
3,963 Ioan Muresan Bucuresti Romania economist Jan 06, 2015
3,962 Monica Podar ?? Jan 06, 2015
3,961 Marian Moldovan Madrid Spania Inginer Jan 06, 2015
3,960 Lars-Henrik Eriksson Uppsala Suedia Associate Professor Jan 06, 2015
3,959 Cristian Stelea Iasi Romania Cercetator Jan 06, 2015
3,958 alexandru funduianu Botosani Romania Inginer Jan 06, 2015
3,957 Irina Culic Cluj Romania sociolog, prof univ UBB Jan 06, 2015
3,956 Igor Casu Iasi/Chisinau Romania istoric Jan 06, 2015
3,955 Marian Popa Bucuresti Romania psiholog Jan 06, 2015
3,954 Simina Răchițeanu Cluj Romania student masterand Jan 06, 2015
3,953 Neil Levy ?? Jan 06, 2015
3,952 Daniela Cutas ?? conferentiara Jan 06, 2015
3,951 Ioan Alexandru Cretu Piatra Neamt Romania student Jan 06, 2015
3,950 Traian Abrudan Oxford Anglia Cercetator Jan 06, 2015
3,949 Arinel Filip Constanta Romania Jan 06, 2015
3,948 Adrian George Radu Timisoara Romania inginer Jan 06, 2015
3,947 sorin leicu sibiu Romania librar Jan 06, 2015
3,946 Alina Popescu Bucuresti Romania doctoranda Jan 06, 2015
3,945 Deliana VASILIU Bucuresti Romania conf. univ. dr. Jan 06, 2015
3,944 Christian Munthe Göteborg Sweden Professor of practical philosophy Jan 06, 2015
3,943 Ionel Gog Cambridge United Kingdom Doctorand Jan 06, 2015
3,942 Andreea Ursu Iasi Romania Student Jan 06, 2015
3,941 Florin Broasca Bucuresti Romania Inginer Jan 06, 2015
3,940 George Tudor Suceava Romania publicist Jan 06, 2015
3,939 Gabriela Malos Bucuresti Romania cadru didactic universitar Jan 06, 2015
3,938 Carmen Florescu Brasov Romania profesor, doctor in stiinte ale educatiei Jan 06, 2015
3,937 Gabriela ILOVAN Iasi ?? scriitor Jan 06, 2015
3,936 Dan Sarbu Bucuresti Romania Jan 06, 2015
3,935 Eszter Vas Sf. Gheorghe Romania doctorand Jan 06, 2015
3,934 Claudiu Tufis Bucharest Romania Lector universitar, UB Jan 06, 2015
3,933 Augustin Ofițeru București România Biochimist Jan 06, 2015
3,932 Hans Christian Fiest Mönchengladbach Germany Inginer Jan 06, 2015
3,931 Lucian Dumitru Dîrdală Iași România Politolog Jan 06, 2015
3,930 Roxana Chiriac Iasi Romania inginer Jan 06, 2015
3,929 Petru Ioan Roman Oradea Romania geograf Jan 06, 2015
3,928 Istvan Kiraly Cluj-Napoca Romania conferentiar Jan 06, 2015
3,927 Florin Maguran Cluj Napoca Romania programator Jan 06, 2015
3,926 Diana Ganea Constanța România studentă Jan 06, 2015
3,925 Constantin Urzica Iasi Romania Programator Jan 06, 2015
3,924 Ileana Ion Timisoara RO Arhitect Jan 06, 2015
3,923 Alexandru Ovidiu Vintila Suceava Romania bibliotecar Jan 06, 2015
3,922 Ion Andreca Cluj Romania Arhitect Jan 06, 2015
3,921 Eugen Vasiliu Bucuresti Romania Jurist, expert drtept de autor Jan 06, 2015
3,920 Adrian Slav Bucuresti Romania inginer fizician Jan 06, 2015
3,919 Liviu Antonesei Iasi Romania profesor universitar, scriitor Jan 06, 2015
3,918 codruta negrulescu Timisoara Romania arhitect Jan 06, 2015
3,917 Gabriel Vacariu Bucuresti Romania conferentiar unversitar Jan 06, 2015
3,916 Raluca Cecilia Mihalache Kuopio Finland Public Health Nutrition Jan 06, 2015
3,915 Valentina Lazarescu Bucuresti Romania cercetator stiintific Jan 06, 2015
3,914 Alin Velea Magurele Romania Cercetator Stiintific Jan 06, 2015
3,913 Bogdan Georgian Smedescu Palermo Italy student de fizica Jan 06, 2015
3,912 ion caciula Targoviste Romania asistent Jan 06, 2015
3,911 Cristina Popa Eindhoven Olanda cercetator stiintific Jan 06, 2015
3,910 Bogdan Mihalcea Bucuresti Romania Cercetator stiintific Jan 06, 2015
3,909 Rodica Vlad Brasov Romania Profesor pensionar Jan 06, 2015
3,908 Calin Albu Cluj Napoca Romania Doctor Inginer (inginerie electrica) Jan 06, 2015
3,907 Dan Angelescu Paris Franta Profesor universitar, antreprenor Jan 06, 2015
3,906 Cristi Ichim Bucuresti Romania Economist Jan 06, 2015
3,905 Irinel Casian Botez Iasi Romania Profesor Universitar Jan 06, 2015
3,904 Constantin Săvulescu București România Prov.univ.dr.ing. - pensionar Jan 06, 2015
3,903 Carmen Bădură Iaşi România Bibliotecar Jan 06, 2015
3,902 Marian C. Ghilea Moldova-Sulita Romania cercetător, doctor în fizică (University of Rochester, USA) Jan 06, 2015
3,901 Roxana Salagean Cluj-Napoca Romania programator Jan 06, 2015
3,900 Maria Tomita Bucuresti ?? medic Jan 06, 2015
3,899 Mihai Popa Tulcea Romania Pensionar Jan 06, 2015
3,898 Cristian Prodan Timisoara Romania inginer Jan 06, 2015
3,897 Dana Sugu Bucharest Romania PhD student, Jadavpur University Jan 06, 2015
3,896 Mihai Dan Botoca Timisoara Romania inginer Jan 06, 2015
3,895 vasile decu slobozia romania jurnalist Jan 06, 2015
3,894 Nicola Low ?? Professor of Epidemiology Jan 05, 2015
3,893 Daniel Moga Switzerland medic Jan 05, 2015
3,892 Virgil Ivaschescu Timisoara Romania Doctor inginer Jan 05, 2015
3,891 Alexandru-Sebastian Tinu Cluj-Napoca Romania medic-rezident Jan 05, 2015
3,890 Anamaria Pop Satu Mare Romania studenta Jan 05, 2015
3,889 Mihai Ionac Timisoara Romania medic Jan 05, 2015
3,888 DAN CRISTEA Iasi Romania profesor universitar Jan 05, 2015
3,887 Mihnea Nicolescu Londra UK medic, masterand Jan 05, 2015
3,886 Sorina Netu bucuresti romania director marketing Jan 05, 2015
3,885 Andrei Danet Bucuresti Romania chimist Jan 05, 2015
3,884 Mihai Miclăuș Berna Elveția Jan 05, 2015
3,883 Vasile Ersek ?? Senior Lecturer Jan 05, 2015
3,882 Teodor Mocanu Montreal Canada Jan 05, 2015
3,881 Gabriel Preda Bucuresti Romania Inginer Jan 05, 2015
3,880 Octavian Micu Bucuresti Romania Cercetator Stiintific III Jan 05, 2015
3,879 Cristian Klein Umeå Sweden post-doc Jan 05, 2015
3,878 Silviu Ivana Snagov Romania Project Manager Jan 05, 2015
3,877 petre tudor Scinteia Romania Jan 05, 2015
3,876 Sinziana Mazilu Zurich Elvetia PhD student Jan 05, 2015
3,875 adrian mitu bucuresti ?? Jan 05, 2015
3,874 Mugur Chiru Calgary Canada Inginer Jan 05, 2015
3,873 Niculae Niculescu Bucuresti România pensionar Jan 05, 2015
3,872 Alina Sârbu Bucureşti ?? Jan 05, 2015
3,871 Costel Simioniuc Bucuresti Romania Inginer Fizician Jan 05, 2015
3,870 Ruxanda Cuc Cluj Romania inginer Jan 05, 2015
3,869 Alexandru Bajan ?? Jan 05, 2015
3,868 doru ionescu Bucuresti Romania Jurnalist Jan 05, 2015
3,867 Costea Munteanu Bucuresti Romania profesor universitar Jan 05, 2015
3,866 Luminita Chicinas Cluj-Napoca Romania profesor Jan 05, 2015
3,865 Radu-Ioan Gafta Schaerbeek Belgique Funcționar al instituțiilor europene Jan 05, 2015
3,864 Narcisa Marangoci Iasi Romania cercetator stiintific Jan 05, 2015
3,863 Mina Emil ROSU Galati ROMANIA prof. univ. dr. ing. indrumator doctorat Jan 05, 2015
3,862 Ana Maria Zahariade Bucuresti Romania arhitect profesor universitar Jan 05, 2015
3,861 Adrian Samuila Cluj Romania profesor Jan 05, 2015
3,860 Ramona Strugariu Bruxelles Belgium jurist Jan 05, 2015
3,859 Cristina Agap Constanta Romania inginer Jan 05, 2015
3,858 Carmen Tiseanu Bucuresti ?? cercetator Jan 05, 2015
3,857 Septimiu Fabian Mare Timisoara Romania doctor inginer (software) Jan 05, 2015
3,856 Stefan Marincea Bucuresti Romania cercetator stiintific I Jan 05, 2015
3,855 Lucian Hanu Constanta Romania Jan 05, 2015
3,854 violeta petcu Bucuresti Romania inginer Jan 05, 2015
3,853 Mircea-Dan Guşă Iaşi România profesor universitar Jan 05, 2015
3,852 Anamaria Voicu-Loghin ?? Jan 05, 2015
3,851 Adelina Stanciu Sfantu Gheorghe România consilier de proprietate industriala Jan 05, 2015
3,850 sorin danila Bucuresti Romania inginer Jan 05, 2015
3,849 George-Adrian Lungu Bucuresti România cercetator stiintific Jan 05, 2015
3,848 Adrian Joldis Cluj-Napoca Romania inginer Jan 05, 2015
3,847 Mihail Carausu Copenhaga Denmark Inginer Jan 05, 2015
3,846 Roxana Erhan Cluj-Napoca Romania Jan 05, 2015
3,845 Marius Dumitru Nine Bucuresti Romania Artist liric Jan 05, 2015
3,844 Mihai Adrian Morar United States RN Jan 05, 2015
3,843 Catalin Sirb Medgidia Romania Asistent Manager Jan 05, 2015
3,842 Eugen Chirovici Bucuresti ?? Jan 05, 2015
3,841 Dan Marius Dobrea Iasi Romania Inginer, conferentiar Jan 05, 2015
3,840 Razvan Georgescu Bucuresti Romania Solist de opera Jan 05, 2015
3,839 Gabriela Nistor ?? Lect. univ. dr. Jan 04, 2015
3,838 Alexandru Dumitru Iasi Romania Inginer Jan 04, 2015
3,837 tom sora ?? Jan 04, 2015
3,836 Catalin GRIGORAS Denver United States inginer, Assistant Professor CU Jan 04, 2015
3,835 Lucian Guzu Medgidia Romania Antrenor Jan 04, 2015
3,834 Tiberiu Canache Sibiu Romania inginer Jan 04, 2015
3,833 Monica Potcovaru Timisoara Romania Asistent medical Jan 04, 2015
3,832 Silvia Galea Sibiu Romania pensionara Jan 04, 2015
3,831 Lucian Petrica ?? Jan 04, 2015
3,830 Cornelia Norocia Arad Romania Pensionara Jan 04, 2015
3,829 Traian Dominte Roman Romania Jan 04, 2015
3,828 Ioana Soare bucuresti Romania student Jan 04, 2015
3,827 Gabriel Badescu ?? Jan 04, 2015
3,826 Andra Anastasia Tamas Bucuresti Romania Studenta Jan 04, 2015
3,825 Constantin Alin Cojanu Ploiesti Romania Student Jan 04, 2015
3,824 IRINA IORDACHESCU Bacau Romania Jan 04, 2015
3,823 Todirel CALUGARITA Radaseni/FALTICENI Romania inginer Jan 04, 2015
3,822 Mircea Pascalau Cluj Napoca Romania inginer Jan 04, 2015
3,821 Estera Gavriliuc Bistrita Romania Jan 04, 2015
3,820 Marilena Avrigeanu Bucuresti Romania fizician, prof.asoc. UB Jan 04, 2015
3,819 Vlad Avrigeanu Bucuresti Romania cercetator stiintific, Prof. Asoc. Univ. Buc. Jan 04, 2015
3,818 diana benea cluj-napoca Romania cercetator stiintific Jan 04, 2015
3,817 Beniamin Neag Knittelfeld Austria Întreprinzător Jan 04, 2015
3,816 corina matei Bucuresti Romania lector univ. dr. Jan 04, 2015
3,815 Zainescu Florin Buzau Romania Jan 04, 2015
3,814 Rodica Filipescu ?? Jan 04, 2015
3,813 Alexandru Filip Brasov Romania sef lucrari universitar Jan 04, 2015
3,812 Daniel Borca Timisoara Romania Jan 04, 2015
3,811 Gabriel Tico Alba Iulia Romania Economist Jan 04, 2015
3,810 Nicu Rafa cluj-napoca Romania manager Jan 04, 2015
3,809 Traian Borsan Bucuresti Romania economist, relatii economice internationale Jan 04, 2015
3,808 Dana Deselnicu Bucuresti Romania Lector univ. Jan 04, 2015
3,807 otilia schwartz bucuresti Romania contabil Jan 04, 2015
3,806 Dumitru Bortun Bucuresti Romania conferentiar universitar Jan 04, 2015
3,805 paula nita sat Ciocanari Romania economist Jan 04, 2015
3,804 Mirela Vlaicu Manchester UK Medic dentist Jan 04, 2015
3,803 Marcela Nitulescu București România Pensionar Jan 04, 2015
3,802 Teodora Isoc London United Kingdom Jan 04, 2015
3,801 Oana Robu Londra Anglia Profesor Jan 04, 2015
3,800 Adrian Harca Bucuresti Romania Programator Jan 03, 2015
3,799 Horia- Eugen Stroescu Timisoara Romania medic Jan 03, 2015
3,798 lucian ocos sibiu romania inginer Jan 03, 2015
3,797 gheorghe Vrancianu Brasov Romania Inginer Jan 03, 2015
3,796 Lucian Andrei Giurchita Drobeta Turnu Severin Romania student Jan 03, 2015
3,795 Viorica Ungureanu Tg Jiu Romania profesor Jan 03, 2015
3,794 Cosmin Herman Arad Romania Manager Jan 03, 2015
3,793 Vasile Lazarescu Bucuresti Romania Inginer Jan 03, 2015
3,792 Mircea Mititelu-Raileanu Tulcea Romania pensionar Jan 03, 2015
3,791 Raluca Pascalau ?? Jan 03, 2015
3,790 maria Ionita Cluj-Napoca Romania inginer Jan 03, 2015
3,789 ioana alecu ?? Jan 03, 2015
3,788 Daniel Petcu ?? Jan 03, 2015
3,787 Corina Damatar Iasi Romania Economist Jan 03, 2015
3,786 Mihai Cernat Brasov Romania Profesor universitar Jan 03, 2015
3,785 Anca Dan Paris France Cercetator Jan 03, 2015
3,784 Mircea Tanasa Surrey Canada Inginer Jan 03, 2015
3,783 Ionut Lambrescu Ploiesti Romania Profesor universitar Jan 03, 2015
3,782 Oana Calafus Constanta România economist Jan 03, 2015
3,781 Adriana Mertea Constanta Romania Economist Jan 03, 2015
3,780 Bogdan Onac Tampa SUA profesor Jan 03, 2015
3,779 Alina Mihai Sibiu Romania Artist Jan 03, 2015
3,778 George Manus Bucuresti Romania Inginer,pensionar Jan 03, 2015
3,777 Daniel Naghiu Neuenburg am Rhein Romania Business Travel Consultant Jan 03, 2015
3,776 Edith Naghiu Neuenburg am Rhein Germania Profesor Jan 03, 2015
3,775 Iulia ion ?? Jan 03, 2015
3,774 Valentin Radu Giurgiu Oradea Romania Jan 03, 2015
3,773 ovidiu păunescu bruxelles Belgium inginer Jan 03, 2015
3,772 anca banoiu ?? Jan 03, 2015
3,771 Petrica Tudor Galati Roamania Economist Jan 03, 2015
3,770 Alina-Andreea Tataru Paris France Arhitect Jan 03, 2015
3,769 Ioana Haluca Hunedoara Romania Profesor Jan 03, 2015
3,768 MIhai George Ghira Codlea Romania Student Jan 03, 2015
3,767 Irina Sarah Dragomir Bucuresti Romania Student Jan 03, 2015
3,766 Alexandru Amaricai Timisoara ?? Cercetator, Inginer Jan 03, 2015
3,765 Elena Duzi ?? Jan 03, 2015
3,764 alexandru balitchi Paris France Mecanic auto Jan 03, 2015
3,763 Radu Rautiu Londra Regatul Unit Director Management Jan 03, 2015
3,762 emil alexandru francu Scandriglia Italia jurist Jan 03, 2015
3,761 Gigel Militaru Bucuresti Romania profesor Jan 03, 2015
3,760 Magda Stefania Chiriac Craiova ROMANIA studenta Jan 03, 2015
3,759 Dragos Stefan Chiriac Craiova Romania Jan 03, 2015
3,758 Virginia Moraru Torino Italia Artist Jan 03, 2015
3,757 Cristina Birsan Bucuresti Romania Casnica Jan 03, 2015
3,756 emil patrascu torino italia muncitor Jan 03, 2015
3,755 Andra Marasteanu Bucuresti Romania Jan 03, 2015
3,754 florin monoranu Kuwait Kuwait antrenor Jan 03, 2015
3,753 Cecilia Neag Lugoj Romania Profesor Jan 03, 2015
3,752 Anamaria Negrulescu Timisoara Romania chimist Jan 03, 2015
3,751 PAUL NEGRULESCU Timisoara Romania psiholog Jan 03, 2015
3,750 Simona Muntean ?? Jan 03, 2015
3,749 Elena Postolache Campina Romania Functionar Jan 03, 2015
3,748 liliana aivanoaei ?? inginer Jan 03, 2015
3,747 Mihai FINTINA Craiova Dolj cadru militar Jan 03, 2015
3,746 Smaranda Iliescu Timisoara Romania cercetator stiintific Jan 03, 2015
3,745 SERBAN CALIN POPOVICI PLOIESTI ROMANIA INGINER Jan 03, 2015
3,744 Cristian Bagacean Cluj Napoca Romania Agent imobiliar Jan 03, 2015
3,743 Silviu Ghiuzan Bognor Regis Anglia Inginer Jan 03, 2015
3,742 Costel Goea Galați Romania profesor Jan 03, 2015
3,741 Diana Floriciu Timisoara Romania Studenta Jan 03, 2015
3,740 Lidia Coman ?? Jan 03, 2015
3,739 Ioan Piso Cluj Romania Prof univ. Jan 03, 2015
3,738 Maria Muntean Cluj-Napoca Romania informatician Jan 03, 2015
3,737 Tudor Titoiu Constanta Romania Artist plastic Jan 03, 2015
3,736 catalin toculet timisoara Romania technician auto Jan 03, 2015
3,735 CRISTIAN CAZACU TIMISOARA Romania liber profesionist (artist muzical) Jan 03, 2015
3,734 Daniela Stefanescu Bucuresti ?? jurist Jan 03, 2015
3,733 Ivona Dumitrache ?? Jan 03, 2015
3,732 Violeta Pascalau Cluj-Napoca Romania cercetator Jan 03, 2015
3,731 Anca Grozav ?? Jan 03, 2015
3,730 ioan babonea baicoi Romania pensionar Jan 03, 2015
3,729 Iulia-Titina Sandu Bucuresti Romania Asistent medical Jan 03, 2015
3,728 Adriana Stefan Vancouver Canada Instructor Jan 03, 2015
3,727 Nicolae Manole Bucuresti Romania pensionar Jan 03, 2015
3,726 MARIAN SIRBU Bucuresti Romania Tehnician Mecanic Jan 03, 2015
3,725 Ioan Toderasc Bucharest România Manager Jan 03, 2015
3,724 Liviu Dragomir Bucuresti Romania Programator Jan 03, 2015
3,723 Liviu Dragomir Bucuresti Roma programator Jan 03, 2015
3,722 Viorel Murariu Ottawa canada Project manager Jan 03, 2015
3,721 Constantin Beloiu Constanta Romania Jan 03, 2015
3,720 Maria Irimies Metz France traducator Jan 03, 2015
3,719 Roxana Maranduca Romania Jan 03, 2015
3,718 lucian alex goran bruxelles belgia Jan 03, 2015
3,717 Ion Donca Londra Uk Constructor Jan 03, 2015
3,716 Irina Isoc Cluj Napoca Romania inginer Jan 03, 2015
3,715 madalina-andreea botez vaslui Romania profesor Jan 03, 2015
3,714 Angelco Ilici Moldova Noua Romania Economist Jan 03, 2015
3,713 Adelina - Maria Volintiru Wuerzburg Germania Masterand Jan 03, 2015
3,712 Emil Simiu North Bethesda MD Statele Unite ale Americii Cercetator stiintific Jan 03, 2015
3,711 Traian Stoica ?? Jan 02, 2015
3,710 Teodora Mihalcioiu Timisoara Romania student Jan 02, 2015
3,709 Maria Candea paris franta dr conferentiar Jan 02, 2015
3,708 Dragoș Ștefănică București Romania Asist.univ. Jan 02, 2015
3,707 Marian Jecu Galati Romania Inginer Jan 02, 2015
3,706 Vlad Velicu Middle Village United States Student Jan 02, 2015
3,705 Dorina Pistrila Bucuresti Romania Manager Jan 02, 2015
3,704 Mircea Calin Campina Romania Inginer Jan 02, 2015
3,703 Vladislav Dinu Ploiesti Romania Student Jan 02, 2015
3,702 Cristian Mihail Teodorescu Bucuresti Romania fizician Jan 02, 2015
3,701 Florian Ion Targoviste Romania Șef de lucrări Jan 02, 2015
3,700 Mata Grozav Timisoara ?? chimist, pensionar Jan 02, 2015
3,699 Ovidiu Buiga ?? Jan 02, 2015
3,698 Dorin Ionescu Bucuresti Romania Medic Jan 02, 2015
3,697 Liliana Florica Bucuresti Romania Jan 02, 2015
3,696 Cornelia Mateias Montréal Canada inginera Jan 02, 2015
3,695 Norbert Ursu Oradea Romania programator Jan 02, 2015
3,694 Simona Ilieş ?? Jan 02, 2015
3,693 VALI BUCIUMEANU TARGOVISTE Romania PENSIONARA Jan 02, 2015
3,692 Maria Ionescu ?? Jan 02, 2015
3,691 Laurentiu Ruta-Fulger Cluj-Napoca Romania profesor Jan 02, 2015
3,690 Simona Wettenstein Bucuresti Romania Economist Jan 02, 2015
3,689 Robert Rusanu ?? Jan 02, 2015
3,688 Andrei Gabriel Bodea Resita Romania Economist Jan 02, 2015
3,687 SIMONA CORPODEAN CLUJ NAPOCA Romania CADRU DIDACTIC Jan 02, 2015
3,686 Coiorvan Samuel Utvin România Student Jan 02, 2015
3,685 Sorin Enăchescu Berlin Germania Prof-univ. Universität der Künste Berlin Jan 02, 2015
3,684 Alexandra M Craciun Cluj-Napoca Romania profesor universitar Jan 02, 2015
3,683 bogdan viorel neamtu cluj napoca Romania asistent universitar Jan 02, 2015
3,682 Marius Placintar Cluj Napoca ?? inginer Jan 02, 2015
3,681 Petre Gladcov Bucuresti Romania Prof. univ. dr. ing. pensionar Jan 02, 2015
3,680 rodica partila fetesti romania invatatoare Jan 02, 2015
3,679 Dumitru Dascalu Bucuresti Romania economist Jan 02, 2015
3,678 Elena-Tia Sandu Timisoara Romania profesor Jan 02, 2015
3,677 Valentin Carceiu padova Italy operaio Jan 02, 2015
3,676 Marian Munteanu Bucuresti Romania Dr. Inginer Geolog Jan 02, 2015
3,675 Alecsandru Soare Bucuresti Romania Inginer Jan 02, 2015
3,674 Marian Ciuca Shepperton United Kingdom Profesor de secundar (Clasice) Jan 02, 2015
3,673 Liviu CIUPITU Bucuresti Romania inginer Jan 02, 2015
3,672 Ionel Adam Galati Romania inginer Jan 02, 2015
3,671 Tudor David București Romania inginer Jan 02, 2015
3,670 Carmen Botoșaru București Romania redactor Jan 02, 2015
3,669 Constanta Ciocarlie Bucuresti ?? profesoara Jan 02, 2015
3,668 Ion Bucur Ploiesti Romania Conf.dr. ec. Jan 02, 2015
3,667 Ion Barbieru Wr. Neustadt Austria Jan 02, 2015
3,666 Ileana Popescu Bucuresti Romania Informatician Jan 02, 2015
3,665 Horst Hantelmann Iasi Romania inginer Jan 02, 2015
3,664 Nicolae Matei Constanta Romania inginer Jan 02, 2015
3,663 Hantelmann Mariana Iasi Romania sef lucrari pensionar Jan 02, 2015
3,662 Nicolae Danut Silaghi Brasov Romania militar Jan 02, 2015
3,661 Alexandra Ciocarlie Bucuresti Romania cercetator, institutul de istorie si teorie literara Jan 02, 2015
3,660 Ileana David Bucuresti Romania profesoara de chimie Jan 02, 2015
3,659 Tiberiu Fulop Westlake United States Fizician Jan 02, 2015
3,658 Gabi Schuster Heidelberg Germania pensionara Jan 02, 2015
3,657 Ferenc Kristaly ?? Jan 02, 2015
3,656 Mihaela Argeșeanu Timișoara România Inginer Jan 02, 2015
3,655 Adrian Stelu Ghencea Targoviste Romania Impiegat miscare CF Jan 02, 2015
3,654 Ion Ghiviriga Gainesville, Fl USA chimist Jan 02, 2015
3,653 Loredana Dame Essex Junction USA Jan 02, 2015
3,652 Victor Totu USA Crestin Jan 02, 2015
3,651 Adriana Balteanu Pitesti Romania pensionar Jan 01, 2015
3,650 Richard David-Rus Bucuresti Romania cercetator Jan 01, 2015
3,649 Ovidiu Dan Sibiu Romania Inginer Jan 01, 2015
3,648 Edmond Nawrotzky-Török Bistriţa România Cadru didactic Jan 01, 2015
3,647 Daniel Buzea Bucuresti Romania economist Jan 01, 2015
3,646 victoria popescu ?? Jan 01, 2015
3,645 Alexandru Szakács Cluj-Napoca Romania Geolog Jan 01, 2015
3,644 aura cristea Bucuresti Romania profesor Jan 01, 2015
3,643 Ana Varvara Ploiesti Romania Profesor Jan 01, 2015
3,642 Mario Demetrovici Timisoara Romania Profesor Jan 01, 2015
3,641 Anca Ganciarov ?? Jan 01, 2015
3,640 Ruben Nechifor ?? Jan 01, 2015
3,639 Cristina Purcarea Bucuresti ?? Biochimist Jan 01, 2015
3,638 Gheorghe Stefanescu Bucuresti Romania Profesor Jan 01, 2015
3,637 Adriana Irimescu Buftea Romania pensionara Jan 01, 2015
3,636 Sebastian Alexandru Iasi Romania profesor Jan 01, 2015
3,635 Claudia Constantinescu Prahova Romania pensionar Jan 01, 2015
3,634 constantin camarascu venezia italia electrician Jan 01, 2015
3,633 NICOLETA ILIE PITESTI ROMANIA CONTABIL Jan 01, 2015
3,632 elena coldea Germania Jan 01, 2015
3,631 ION ILIE PITESTI ROMANIA ECONOMIST Jan 01, 2015
3,630 Antoneta Ràdulescu milano Italia assistente Jan 01, 2015
3,629 MIRCEA MURESAN CLUJ-NAPOCA Romania ECONOMIST Jan 01, 2015
3,628 Calin Gheorghiu Cluj-Napoca Romania matematician Jan 01, 2015
3,627 Stefan Vlaston ?? Jan 01, 2015
3,626 Ion Bălănică Romania România Freelancer IT Jan 01, 2015
3,625 Ion Sebastian Badita Rm. Valcea Romania consilier juridic / membru fondator Asociatia Edu Cer Jan 01, 2015
3,624 Radu Nedici Bucuresti Romania istoric Jan 01, 2015
3,623 Marinela Haiduc Bucuresti Romania Chimist Jan 01, 2015
3,622 Eveline - Lavinia Muncaciu CLUJ - NAPOCA Romania ASISTENTA MEDICALA Jan 01, 2015
3,621 george enescu bucuresti romania cetatean Jan 01, 2015
3,620 ana trif baia mare Romania pensionar Jan 01, 2015
3,619 Lucian Husar Minneapolis United States Inginer Jan 01, 2015
3,618 Gheorghe Nenciu Bucuresti Romania Profesor universitar Jan 01, 2015
3,617 Alexandra Ioana Giurgiu Oradea Romania Jan 01, 2015
3,616 Adelina SUCIU Timisoara Romania profesor Jan 01, 2015
3,615 GHEORGHE MIHAESCU Calimanesti Romania Inginer Auto Jan 01, 2015
3,614 Eugen Stamate Roskilde Denmark Senior Scientist Jan 01, 2015
3,613 Corina Bulgaru Vaslui Romania functionar Jan 01, 2015
3,612 ioana monica munteanu bucuresti Romania arhitect Jan 01, 2015
3,611 Corneliu Barbulescu Timisoara Romania inginer Jan 01, 2015
3,610 Felicia Dumitru Targoviste Romania cadru didactic universitar Jan 01, 2015
3,609 Andrei Ionescu ?? Jan 01, 2015
3,608 Emil Șoucaliuc București România Inginer software Jan 01, 2015
3,607 Dorina Luisa Ivana Bals Romania profesor Jan 01, 2015
3,606 ilie sava botosani Romania agricultor Jan 01, 2015
3,605 Simona Condrea ?? inginer it Jan 01, 2015
3,604 Ioan Ghiocel Tulea Constanta Romania ofiter maritim punte Jan 01, 2015
3,603 Dan Leordean Cluj-Napoca Romania Cadru universitar Jan 01, 2015
3,602 Raluca Barmsnes Aalesund Norge functionar public Jan 01, 2015
3,601 Louisa Tuca Bucuresti Romania pensionara Jan 01, 2015
3,600 Lazar Trifan Quebec Canada Consultant Jan 01, 2015
3,599 Alexandra VARGA Sibiu Romania librar Jan 01, 2015
3,598 Stefania gherman arad România Jan 01, 2015
3,597 vasile mateescu ?? Jan 01, 2015
3,596 mircea barbuceanu pitesti Romania cadru didactic universitar Jan 01, 2015
3,595 iulian vantu Aiud romania profesor Jan 01, 2015
3,594 Marinela Ruset Bucuresti Romania profesor de fizica Jan 01, 2015
3,593 cristian sipos zalau Romania constructor Jan 01, 2015
3,592 Gabriela Nita Bucuresti Romania economist Jan 01, 2015
3,591 Irina Senchea Bucuresti Romania economist Jan 01, 2015
3,590 Paul Ceanacas Bucuresti Romania Student Jan 01, 2015
3,589 Alexandru Rozenberg Cluj-N Romania inginer pensionar Jan 01, 2015
3,588 mircea moisiu bucuresti Romania tehnician Jan 01, 2015
3,587 Maria Teodorescu Sibiu Romania Pensionar Jan 01, 2015
3,586 claudia sipos zalau Romania medic veterinar Jan 01, 2015
3,585 Dan Danila Germany Jan 01, 2015
3,584 Alexandru Babes Bucuresti Romania profesor universitar Jan 01, 2015
3,583 nicolae ilia Timisoara Romania profesor Jan 01, 2015
3,582 Mircea Cociu Bucuresti Romania editor Jan 01, 2015
3,581 Iulian Steflea Constanta Romania inginer Jan 01, 2015
3,580 veronica r bucuresti romania inginer it Jan 01, 2015
3,579 Ovidiu IONETE Campina Romania inginer Jan 01, 2015
3,578 Sorina Poledna Cluj Romania Conf.univ.dr. Jan 01, 2015
3,577 Alexandru Straton Constanta Romania Asistent universitar Jan 01, 2015
3,576 Angela Muthi Dublin Ireland electrician Jan 01, 2015
3,575 Florentina Bologa Bucuresti ?? Jan 01, 2015
3,574 Afrodita IORGULESCU Bucharest Romania profesor universitar emerit Jan 01, 2015
3,573 Carol Staiculescu ?? Jan 01, 2015
3,572 Doru Laurentiu Groza Vascau Romania Sofer profesionist Jan 01, 2015
3,571 Dinu Coltuc Bucuresti Romania profesor Jan 01, 2015
3,570 traian costache bucuresti Romania pensionar Jan 01, 2015
3,569 Laura Badiu Sibiu Romania inginer Jan 01, 2015
3,568 Ion Bogdan Dramaturg Bucuresti Romania Dramaturg Jan 01, 2015
3,567 Nicolae Fluturel Arad Romania functionar de bancä Jan 01, 2015
3,566 Constantin Popovici Iasi Romania conferentiar dr. matematici - pensionar Jan 01, 2015
3,565 Razvan Constantin Bobulescu Bucuresti Romania Fizician Jan 01, 2015
3,564 Corina Stancu Bucuresti ?? profesor Jan 01, 2015
3,563 trodor popa tg-jiu românia liber profesionist Jan 01, 2015
3,562 Aurel Grecu Galati Romania licentiat Jan 01, 2015
3,561 Nicolae Rusu Sibiu Romania Inginer Jan 01, 2015
3,560 Ciprian Manta Otopeni Romania Inginer IT Jan 01, 2015
3,559 Radu Iftimie Bucuresti Romania inginer Jan 01, 2015
3,558 Romeo Macarschi Bucuresti Romania bucatar Jan 01, 2015
3,557 sever pop bucuresti romania pensionar Jan 01, 2015
3,556 Florin Betcan Timisoara Romania Informatician Jan 01, 2015
3,555 Cosmin Vulpe Bucuresti Romania Inginer Jan 01, 2015
3,554 daniel viorel bucuresti romania prof.matematica Jan 01, 2015
3,553 Tudorel Ilie ?? Jan 01, 2015
3,552 Ioan Urcan Bistrita Romania peofesor Jan 01, 2015
3,551 George Bunceanu Bucuresti Romania Inginer mecanic Jan 01, 2015
3,550 Liliana Patulea barlad România secretara Jan 01, 2015
3,549 Gabriela Fisher Bucuresti Romania Inginer Jan 01, 2015
3,548 Marian Bogorodea Bucuresti Romania Jan 01, 2015
3,547 Elena Bobocea Bucuresti Romania Inginer Jan 01, 2015
3,546 Romica Buricea ?? Jan 01, 2015
3,545 monica ipate ?? Jan 01, 2015
3,544 Florentin Ipate Bucuresti Romania profesor universitar Jan 01, 2015
3,543 Gabriela Anitei Bucuresti Romania Artist plastic-profesor Jan 01, 2015
3,542 Anca iancu Franta medic Jan 01, 2015
3,541 Petru Csokany Timisoara Timis Programator Jan 01, 2015
3,540 Mariana Iova Privas Franta cercetator stiintific Jan 01, 2015
3,539 Doina Iavorschi Bucuresti Romania matematician Jan 01, 2015
3,538 Octavia Hristea ottawa canada chiropodist Jan 01, 2015
3,537 cristian mititelu raileanu tulcea Romania Jan 01, 2015
3,536 COSTEL VLAD Kerpen Germany Tipograf Jan 01, 2015
3,535 Cristina Baicu Bucuresti Romania inginer Jan 01, 2015
3,534 Mihail Popescu Columbia United States Profesor universitar Jan 01, 2015
3,533 Andrei Gaghi Paris Franta Jan 01, 2015
3,532 Aurel Becheru Bucureşti România pensionar Dec 31, 2014
3,531 Mariana Lupu Brasov Romania economist Dec 31, 2014
3,530 aurel filoteanu iasi romania inginer Dec 31, 2014
3,529 Anastasia Vertan Montreal Canada contabil Dec 31, 2014
3,528 Rodica Vlad Timisoara Romania Chimist, pensionar Dec 31, 2014
3,527 alin george varatuceanu chalon sur saone franta militar Dec 31, 2014
3,526 Sorin Buta ?? Inginer Dec 31, 2014
3,525 Costin Vilcu Bucuresti Romania cercetator Dec 31, 2014
3,524 Horia Banciu Cluj-Napoca ?? Cadru didactic Dec 31, 2014
3,523 marian stoian calarasi Romania macelar Dec 31, 2014
3,522 Sorin Dascalescu Bucuresti Romania Profesor universitar Dec 31, 2014
3,521 Dan Burghelea Columbus, Ohio USA Professor, Ohio-State University Dec 31, 2014
3,520 cristian crisan perth Australia avocat Dec 31, 2014
3,519 Dana Racu ?? Dec 31, 2014
3,518 Irinel Dobos Cattolica Italia preot Dec 31, 2014
3,517 aurelia iancu chicago United States Dec 31, 2014
3,516 Alexandra Coşlea Bucuresti Romania jurnalist Dec 31, 2014
3,515 Gheorghe Stoian Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,514 Cezar Cazanescu Bucuresti Romania informatician Dec 31, 2014
3,513 Felicia Dumitru Pitesti Romania Casnica Dec 31, 2014
3,512 Mircea Blaga Sibiu Romania inginer Dec 31, 2014
3,511 Constantin ROFCEA Constanta ROMANIA Critic Dec 31, 2014
3,510 Crina Dascalescu Bucuresti Romania Dec 31, 2014
3,509 daniel omescu arad romania Dec 31, 2014
3,508 Florin Macsim Floresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,507 Bogdan Ocheşel constanta România Profesor Dec 31, 2014
3,506 Ciprian Ionut vlaicu Uppsala Sweden Inginer Dec 31, 2014
3,505 Viorica Dobre Offenbach Germania Profesoara Dec 31, 2014
3,504 Aurel Dobre ?? Dec 31, 2014
3,503 Adrian Rotaru Cluj-Napoca Romania inginer Dec 31, 2014
3,502 mirela georgescu München Germany comerciant Dec 31, 2014
3,501 Dan Dumitru Calinescu Prevost Canada manager Dec 31, 2014
3,500 Dan Caloinescu București România Economist Dec 31, 2014
3,499 Daniel Stanciu Bucuresti Romania Manager IT Dec 31, 2014
3,498 Viorel Grosuleac Iasi Romania inginer Dec 31, 2014
3,497 Ion Gavrila Bacau Romania pensionar abs. al Univ. A.I.Cuza Iasi Dec 31, 2014
3,496 Rodica Mihaila Bucuresti ?? economist Dec 31, 2014
3,495 Rudolf Melnichi Iasi Romania Dr.Ing.Cerc. Pr. Dec 31, 2014
3,494 ezechil marti ?? Dec 31, 2014
3,493 Florina-Manuela Antip Bucuresti Romania arhitect Dec 31, 2014
3,492 Laura Cioroparu timisoara romania doctorand Dec 31, 2014
3,491 isabela nita bucuresti romania profesor Dec 31, 2014
3,490 ilie miron botosani romania lp Dec 31, 2014
3,489 diana mihailescu bucuresti romania manager general Dec 31, 2014
3,488 georgiana nitu bucuresti romania grafician Dec 31, 2014
3,487 Tudorita Miron Roma Italia Confecții Dec 31, 2014
3,486 Mihaela Olteanu SIBIU Romania Dec 31, 2014
3,485 Dan Talvac Bethesda US Inginer Dec 31, 2014
3,484 cristian anghelescu Dec 31, 2014
3,483 Adrian Preda Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,482 Doina Mihaela Popa Iasi Romania conferentiar univ. Dec 31, 2014
3,481 Mihai Nomolosanu Bucuresti Romania Economist Dec 31, 2014
3,480 ioan lucian iamandi brasov Romania sofer Dec 31, 2014
3,479 EUGEN OLTEANU SIBIU Romania ELECTRONIST Dec 31, 2014
3,478 Mihaela Sava Constanta ?? Dec 31, 2014
3,477 radu borcea focsani romania ziarist Dec 31, 2014
3,476 Tünde Éva Dénes Cluj Napoca Romania Biolog Dec 31, 2014
3,475 Rodica Crihan Falticeni Romania profesor-pensionar Dec 31, 2014
3,474 Mariana Marcu Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,473 Gheorghe Deaconescu Constanta Romania Pensionar Dec 31, 2014
3,472 Marius Bulgaru Cluj Napoca Romania Profesor universitar Dec 31, 2014
3,471 Elena Popoiu Bârlad Romania profesor Dec 31, 2014
3,470 cristina cristea cj-napoca romania Software Tester Dec 31, 2014
3,469 Marius Popa Bucuresti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,468 Rares Neamtiu Sibiu Ro Dec 31, 2014
3,467 radu popescu Romania Dec 31, 2014
3,466 doina mirauta bucuresti romania medic Dec 31, 2014
3,465 lucian ivanescu Bucuresti Romania pensionar Dec 31, 2014
3,464 Ioan Macai Bxl Belgium Maistru Dec 31, 2014
3,463 Paul Otetaru Constanta Romania Somer Dec 31, 2014
3,462 Marius Ioan Londra Anglia conducator auto profesionist Dec 31, 2014
3,461 Camelia Popa Ploiesti ROMANIA Inginer pensionar Dec 31, 2014
3,460 Coriolan Viorel Tiusan Cluj Napoca Romania Profesor Universitar Dec 31, 2014
3,459 Teddy Craciunescu Bucuresti Romania fizician Dec 31, 2014
3,458 Marin Badica Constanta Romania Inginer Dec 31, 2014
3,457 ioana dobrescu braila românia profesor Dec 31, 2014
3,456 Sorin Ioan Grosan Satu Mare Romania inginer Dec 31, 2014
3,455 Georgeta Nicoleta Lukacs Eastbourne UK asistenta Dec 31, 2014
3,454 Corneliu Ionescu Ploiesti Romania inginer Dec 31, 2014
3,453 Georgeta Gasnas Bucuresti Romania Profesor Dec 31, 2014
3,452 Ion Tvintarnai Bucuresti Romania Bijutier Dec 31, 2014
3,451 Gheorghe Gavriloff Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,450 Adrian Toader ?? Dec 31, 2014
3,449 ilie-mircea micu constanta Romania pensionar Dec 31, 2014
3,448 Radu Munteanu Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,447 Ileana savu Pitesti Romania Inginer electronist Dec 31, 2014
3,446 Andreea Ionescu ?? Dec 31, 2014
3,445 Dan Popa Sibiu Romania Inginer Dec 31, 2014
3,444 Maria Chereches Sibiu Romania inginer Dec 31, 2014
3,443 victor botea Pitesti Romania inginer Dec 31, 2014
3,442 Mihai Kanyaro Sibiu Romania Inginer Calculatoare Dec 31, 2014
3,441 gheorghe patriche brasov Romania muncitor Dec 31, 2014
3,440 Irina Nineaca Bucuresti Romania inginer pensionar Dec 31, 2014
3,439 Luminita Marieta Marin Bucuresti Romania profesor Dec 31, 2014
3,438 Stefan Matrescu Bucuresti Romania pensionar Dec 31, 2014
3,437 petrica asaftei torino Italy sofer Dec 31, 2014
3,436 Cristiana Toth Oradea Romania Broker de asigurari Dec 31, 2014
3,435 ioan daniel helju sibiu romania inginer Dec 31, 2014
3,434 ghita ursu Brasov romania pensionar Dec 31, 2014
3,433 Paul ditulescu bucuresti romania Dec 31, 2014
3,432 Virgil Emil Cazanescu Bucuresti Romania Profesor universitar Dec 31, 2014
3,431 CRISTINA SUCALA PARIS ?? Dec 31, 2014
3,430 Maria Postelnicu Bucuresti Romania economist, pensionar Dec 31, 2014
3,429 Ion Raducioiu ?? Liber profesionist Dec 31, 2014
3,428 Ioan Ghiran Cluj Napoca Romania Conf.dr.ing.- pensionar Dec 31, 2014
3,427 Ani Ciolachi Bucuresti Romania inginer geolog Dec 31, 2014
3,426 Dora Ifrim Bacau Romania Economist Dec 31, 2014
3,425 Anton Draghici Cluj-Napoca Romania Dec 31, 2014
3,424 Bill Oprica Iași Romania liber profesionist Dec 31, 2014
3,423 Damiana Otoiu Bucharest Romania cadru didactic Dec 31, 2014
3,422 Adina Oancea Sibiu Romania Profesor Dec 31, 2014
3,421 Ioan Badila Alexandria Romania Programator Dec 31, 2014
3,420 Ionut Toma Bacau Romania self employer Dec 31, 2014
3,419 vera mantu Bucuresti Romania Dec 31, 2014
3,418 Gheorghe Negoita Mangalia România lacatuș c-ții navale Dec 31, 2014
3,417 Dan Dragomirescu Edison,NJ USA pensionar Dec 31, 2014
3,416 dan carp husi romania Dec 31, 2014
3,415 Cezar Cernea Hanau Germania economist Dec 31, 2014
3,414 Mariana Ciobotaru Bucuresti Romania pensionara Dec 31, 2014
3,413 Iulian Ababei Bucuresti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,412 Alexandrina Slavescu Bucuresti Romania profesor pensionar Dec 31, 2014
3,411 gabriela cristea urlati ploiesti inginer horticultor Dec 31, 2014
3,410 Vlad Tom Bucaresti Ro Fizician Dec 31, 2014
3,409 Corneliu Antimirescu Constanta Romania Pensionar Dec 31, 2014
3,408 Florin Oprea Ploiesti Romania Profesor universitar Dec 31, 2014
3,407 Titus Peride ?? Dec 31, 2014
3,406 ANTONETA GHIGA Pavia Italia casnica Dec 31, 2014
3,405 cristi birjac zalau Romania jurnalist Dec 31, 2014
3,404 Mihut Craciun București Romania Expert Management Dec 31, 2014
3,403 irina tudorache ploiesti romania inspector urbanism Dec 31, 2014
3,402 mihai pena Bucuresti Romania functionar public Dec 31, 2014
3,401 denis andrei bucuresti Romania economist Dec 31, 2014
3,400 Elena Mihaela Jurca Toronto Canada Investment Banking Manager Dec 31, 2014
3,399 Bogdan Hladiuc ?? Dec 31, 2014
3,398 Paul Sabadus Windsor Canada Inginer Dec 31, 2014
3,397 cristina apreutesei iasi Romania administrator financiar Dec 31, 2014
3,396 Madalina Arhire Bucuresti Romania Dec 31, 2014
3,395 Gheorghe Acsinte San Giovanni Lupatoto Italy sofer Dec 31, 2014
3,394 Vanda Calimanescu Bucuresti Romania Secretara Dec 31, 2014
3,393 Georgeta Vilcescu Siena Italia Dec 31, 2014
3,392 Vasile Pascuta London United Kingdom Dec 31, 2014
3,391 Alina ilie ?? Dec 31, 2014
3,390 Alin Schwarz München Germany Medic stomatolog Dec 31, 2014
3,389 SORIN COZMANCIUC Bucuresti Romania economist Dec 31, 2014
3,388 Alin Bardac Constanta România inginer Dec 31, 2014
3,387 marius siretian suceava Romania inginer Dec 31, 2014
3,386 emil cojocaru alexnadria ?? artist Dec 31, 2014
3,385 Marilena Linca Bucuresti Romania Student Dec 31, 2014
3,384 imbre ivascu ?? Dec 31, 2014
3,383 verginia giumba constanta România jurist Dec 31, 2014
3,382 Claudiu Viorel Tutueanu Bucuresti Romania Sofer Dec 31, 2014
3,381 Constantin Corneanu Mangalia Romania Economist Dec 31, 2014
3,380 Geoorg Klein Mettmann Germania Techniker Dec 31, 2014
3,379 Lili Pop Cluj Romania casnica Dec 31, 2014
3,378 Laurentiu Liviu Faighel Bucuresti Romania pensionar Dec 31, 2014
3,377 bianca dogariu constanta romania Dec 31, 2014
3,376 CONSTANTIN GUTU timisoara Romania invatator Dec 31, 2014
3,375 Cristian Cocis Cluj-Napoca Romania inginer Dec 31, 2014
3,374 Alin Laurentiu Stanciu Buzau Romania Muncitor Dec 31, 2014
3,373 Daniela Pop ?? Dec 31, 2014
3,372 FLORIN IONICA ?? Dec 31, 2014
3,371 Alexandru Daraban Jucu, jud. Cluj Romania Teolog Dec 31, 2014
3,370 MARIA POPA Bucuresti Romania Dec 31, 2014
3,369 Corina Oprisiu Deva Romania Inginer Dec 31, 2014
3,368 Gloria Bancu Blaj Romania Profesor Dec 31, 2014
3,367 mihail ene Bucuresti Romania engineer it Dec 31, 2014
3,366 Gabriel Ionut Rotaru Focsani Romania Inginer Dec 31, 2014
3,365 Draga Caprita Piatra Neamt Roimania economist, pensionar Dec 31, 2014
3,364 Alexandra Godorogea Timisoara Romania profesor Dec 31, 2014
3,363 Meta R Ulm Germany Doctoranda biologie Dec 31, 2014
3,362 Gabriel Barsan Brasov Romania Dec 31, 2014
3,361 mihaita humeniuc madrid Spain constructor Dec 31, 2014
3,360 Tudor Barbos Baia Mare Romania Artist Dec 31, 2014
3,359 Ion Dumbrava Valcea Romania Inginer Dec 31, 2014
3,358 Silvia-Daniela Tobias ?? profesor Dec 31, 2014
3,357 marcela cezar focsani romania proiectant tcm Dec 31, 2014
3,356 Mihai Alexandru Petrovici Heidelberg Germany physicist Dec 31, 2014
3,355 Eva Leonte Stockholm ?? Dec 31, 2014
3,354 Petru Teodor Craciunas Iasi Romania Conf. Dr. in Matematca, pensionar Dec 31, 2014
3,353 Silvia Radu Timisoara Romania inginer Dec 31, 2014
3,352 Marcel Tusinean ?? Dec 31, 2014
3,351 Gabriela Enache Copenhagen Denmark HR Manager Dec 31, 2014
3,350 Adrian Lisita Toronto Canada Inginer Software Dec 31, 2014
3,349 Marcel Gelepu Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,348 Carmen Sarbu Constanta Romania economist Dec 31, 2014
3,347 daniel sirbu buzau romania agent securitate Dec 31, 2014
3,346 Gabriel Sianenco Galati Romania Mecanic Dec 31, 2014
3,345 doina epure bucuresti Romania economist Dec 31, 2014
3,344 adrian irimescu portsmouth anglia quality inspector Dec 31, 2014
3,343 Marinela Daniela PASA Buzau Romania inginer Dec 31, 2014
3,342 Ioan Ioja Wien Austria preot Dec 31, 2014
3,341 Gheorghe Botez Roman Romania Pensionar Dec 31, 2014
3,340 Mihaela Tudor Bucuresti România Asistent-Traducator Dec 31, 2014
3,339 Ismet Gelal Glasgow United Kingdom Inginer Dec 31, 2014
3,338 George Blum Ploiesti Romania inginer Dec 31, 2014
3,337 Devis Grebu Fontenay-s-B France peintre-illustrateur Dec 31, 2014
3,336 Roxana Haloiu Londra Marea Britanie dadaca Dec 31, 2014
3,335 Ana-Maria Cojanu Pitesri Romania Traducator Dec 31, 2014
3,334 Eva Sikler Neuendettelsau Germany Medical support assistant Dec 31, 2014
3,333 Dumitru Aanei Bucuresti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,332 Tiberiu Socaciu Cluj Romania matematician Dec 31, 2014
3,331 catalin puscasu bucuresti ?? Dec 31, 2014
3,330 Lucian Coseru Ploiesti Romania student Dec 31, 2014
3,329 Josef Sallanz Mainz Germania Cercetator Dec 31, 2014
3,328 Theodor Enache Iasi Romania Student Dec 31, 2014
3,327 MIRELA-ADRIANA TOC Timisoara Romania inginer chimist Dec 31, 2014
3,326 Cristina Chis Paris Franta specialist RH Dec 31, 2014
3,325 Costel Macovei Constanta Romania inginer Dec 31, 2014
3,324 Lucian Covrig Dorohoi România agent pază Dec 31, 2014
3,323 Nicolae Popa Bucureti Romania Fizician, cercetator stiintific I. Dec 31, 2014
3,322 Raluca Teodora Enescu Bucuresti Romania Freelancer Dec 31, 2014
3,321 marcel avarvarei iasi ro tehnician Dec 31, 2014
3,320 Emanuel Darlea Brescia Italia capsunar Dec 31, 2014
3,319 Ciprian Strat Bucuresti Romania Arhitect Dec 31, 2014
3,318 Marius Andrei Targu Mures Romania Student Dec 31, 2014
3,317 Andrei Gabriel Plesu Bucuresti ?? Scriitor Dec 31, 2014
3,316 Anamaria Zigmund Braila Romania Dec 31, 2014
3,315 Biliana Nvacovici Aschaffenburg Germany Dec 31, 2014
3,314 daniel nemteanu oradea romania inginer Dec 31, 2014
3,313 Doina Iliescu Pucioasa Romania ziarist Dec 31, 2014
3,312 Luminita Preoteasa Bucuresti România student Dec 31, 2014
3,311 Cristina Anca Barbu Welkenraedt Belgium Cercetator Dec 31, 2014
3,310 Adrian Nagy Iasi Romania Freelancer Dec 31, 2014
3,309 Cristina necula chitila romania economist Dec 31, 2014
3,308 Decebal Banica Constanta Romania Videograf Dec 31, 2014
3,307 George Buliga Cluj Napoca Romania Cercetator Dec 31, 2014
3,306 Grigore Bobina Luxemburg Luxemburg Economist Dec 31, 2014
3,305 Claudia Chezan Cluj-Napoca Romania Inginer Dec 31, 2014
3,304 ion banica Medias Romania profesor pensionar Dec 31, 2014
3,303 Claudiu Luca Constanta Romania Inginer Dec 31, 2014
3,302 Geta Mitrea Galati ?? Medic,Doctor in medicina Dec 31, 2014
3,301 Florin Portase Praha Cehia Linux Arhitect Dec 31, 2014
3,300 Adrian Melenci Constanta ?? inginer Dec 31, 2014
3,299 Nicolae-Daniel Miron Agnita Romania Profesor Dec 31, 2014
3,298 Alexandru Cujba Iasi Rumänien Inginer Dec 31, 2014
3,297 Traian Udrea Arad Romania Inginer agronom-pensionar-cu doctoratin1983 Dec 31, 2014
3,296 Cornelia Cujba Iasi Romania Profesoara Dec 31, 2014
3,295 Octavian Popa Baia Mare Romania Dec 31, 2014
3,294 Mirela Vernescu Constanta Romania Inginer Dec 31, 2014
3,293 Mihai Barbu agnita romania Dec 31, 2014
3,292 nichifor popescu roma italia instructor yachting Dec 31, 2014
3,291 Otilia DIACONU Bucuresti Romania cercetator Dec 31, 2014
3,290 Georgiana Costache Ploiesti Romania inginer Dec 31, 2014
3,289 Catalin I. Nicolae Bucuresti Romania Arheolog Dec 31, 2014
3,288 Gheorghita Dumitru Pitesti Romania Tehnician Dec 31, 2014
3,287 Marius Iancu Bucuresti Romania Economist Dec 31, 2014
3,286 Radut Spiru Bucuresti Romania bijutier Dec 31, 2014
3,285 adrian stanescu Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,284 Mihai Barbul Cluj-Napoca Romania Artist instrumentist Dec 31, 2014
3,283 Lazar Marian Cluj-Napoca România profesor universitar pensionar Dec 31, 2014
3,282 Ilie Bitoleanu Cuca România pensionar Dec 31, 2014
3,281 Erica Lang Cluj Napoca Romania Student Dec 31, 2014
3,280 Virginia Lucatelli Galati Romania Profesor universitar doctor Dec 31, 2014
3,279 Mircea Sandulescu București România inginer Dec 31, 2014
3,278 Irina Marin Oxford Marea Britanie Cercetator Dec 31, 2014
3,277 Paul Muresan ?? inginer software Dec 31, 2014
3,276 Sabina Popa Caransebes Romania profesoara Dec 31, 2014
3,275 Costache Ioan Botezatu Galati ?? Medic Dec 31, 2014
3,274 Serban Vasiliu Atena Grecia Inginer Dec 31, 2014
3,273 Daniela Proinov Cluj Romania medic Dec 31, 2014
3,272 Mihaela Bozdog ?? Dec 31, 2014
3,271 VITALI GHEORGHITA Iasi Romania Profesor(pensionar Dec 31, 2014
3,270 Mimo Victor Pirvu Ploiesti Romania bobinator-electromecanic Dec 31, 2014
3,269 Radu Silaghi Köln Germania muncitor Dec 31, 2014
3,268 Alin Ene Ploiesti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,267 Alexandru Constantinescu Bucuresti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,266 Andra-Elena Stoica Sibiu România Student Dec 31, 2014
3,265 Mihai Tofan Piatra Neamt Romania inginer electrotehnist Dec 31, 2014
3,264 Sorin Barbul Cluj-Napoca Romania conferentiar universitar pensionar Dec 31, 2014
3,263 Mon ica Lala-Popa Timisoara Romania Dec 31, 2014
3,262 Daniel Catalin Velicu Bucuresti Romania avocat Dec 31, 2014
3,261 Ramona Magdalena Cimuca Titu Romania Asistent social Dec 31, 2014
3,260 ion ionesi orange franta entrepreneur Dec 31, 2014
3,259 Elena Rakosy Cluj-Napoca Romania Prof. univ. Dec 31, 2014
3,258 Mircea Anton Cluj Romania lector univ. Dec 31, 2014
3,257 Anamaria Voicu Sinaia Romania Dec 31, 2014
3,256 Dragoş VARGA Sibiu Romania Conferențiar universitar Dec 31, 2014
3,255 Gabriel Octavian Cimuca Titu Romania Inginer Dec 31, 2014
3,254 Emilia Lavinia Mohan Bucuresti Romania _ Dec 31, 2014
3,253 George-Gabriel MOROIANU Galati Romania Inginer IT Dec 31, 2014
3,252 cojoc aurel montrouge franta consultant Dec 31, 2014
3,251 Cristea Cercel Galati Romania Tehnician Dec 31, 2014
3,250 Corneliu - Ioan Dimache Ploiesti Romania inginer - pensionar Dec 31, 2014
3,249 alexandru barbu buzau Romania ofiter rezerva Dec 31, 2014
3,248 Mihai Rad Deva Romania Student Dec 31, 2014
3,247 stefania ghita bucuresti romania analist servicii clienti Dec 31, 2014
3,246 Vasile Neacsa Iasi Romania Dec 31, 2014
3,245 Virgil-Florin Duma Arad Romania Prof. univ. dr. ing. Dec 31, 2014
3,244 Giorgica Negrea Bucuresti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,243 Ana-Maria Zamfirescu București ?? Arhitect Dec 31, 2014
3,242 Adrian Nedelcu Bucuresti Romania cercetator stiintific Dec 31, 2014
3,241 Georgel Bradu Romania profesor Dec 31, 2014
3,240 andrei roman ?? Dec 31, 2014
3,239 Florian Roatiş Baia Mare Romania conf. univ, membru USR Dec 31, 2014
3,238 simona dimitriu buzau romania arhitect Dec 31, 2014
3,237 Mihai Petrovici Bucuresti Romania fizician Dec 31, 2014
3,236 Carmen-Marina Mihai Bucuresti Romania medic Dec 31, 2014
3,235 Ioana Aelenei Vaslui Romania elev Dec 31, 2014
3,234 Mi Argo Bucuresti Romania prof univ Dec 31, 2014
3,233 Cristina Neagu Romania Dec 31, 2014
3,232 Vasile Vele Baia Mare Romania Ceramist Dec 31, 2014
3,231 Gheorghe Zdrincu AIUD Romania Pensionar Dec 31, 2014
3,230 Constantin NEGRIŞANU Tulcea Romania subinginer instalaţii pentru construcţii Dec 31, 2014
3,229 NINA TRIMBITASU GALATI ROMANIA pensionara Dec 31, 2014
3,228 Ion Voicu London United Kingdom IT Analyst Dec 31, 2014
3,227 Petronel Zahariuc Iasi Romania profesor universitar dr. Dec 31, 2014
3,226 Violeta Serban Bacau Romania Profesor pensionar Dec 31, 2014
3,225 virgil-gheorghe necsulescu brasov romania pensionar Dec 31, 2014
3,224 Oana Pnz ?? Dec 31, 2014
3,223 Oana Pnz ?? Dec 31, 2014
3,222 Pop Ioan Iasi Romania Prof. pensionar, PhD Math. Dec 31, 2014
3,221 Vasile Cuculeanu Bucuresti Romania Fizician Dec 31, 2014
3,220 Alina Dascaleanu Buzau ?? medic Dec 31, 2014
3,219 Periteanu Mihai B Romania Inginer Dec 31, 2014
3,218 Emil Iordache Ploiesti Romania ing Dec 31, 2014
3,217 Florentin Cocu Slobozia Romania Dec 31, 2014
3,216 Lucia Luca Brasov Romania profesor pensionar Dec 31, 2014
3,215 Gheorghe Popa Bucuresti Romania Profesor Dec 31, 2014
3,214 PETRU CNIS Resita Romania inginer geodez Dec 31, 2014
3,213 bernadette filip oradea Romania profesor Dec 31, 2014
3,212 Aurelia Mandreanu Bruxelles Belgium Artist plastic Dec 31, 2014
3,211 Mihai Tibar Lille Franta Profesor Universitar Dec 31, 2014
3,210 Tudor Ciobanu Bucuresti Romania Dec 31, 2014
3,209 Sorin Popa Bucuresti Romania Dec 31, 2014
3,208 laurentiu mihai bucuresti Romania medic Dec 31, 2014
3,207 Vasile Negrean Baia Mare Romania profesor Dec 31, 2014
3,206 Mihaela Zaharia Iasi România medic Dec 31, 2014
3,205 Leonard MAN Bucuresri Romania Farmacist Dec 31, 2014
3,204 Tiberiu Beda Alexandria Romania Inginer Dec 31, 2014
3,203 Cristian Rusu Bucucresti Romania economist Dec 31, 2014
3,202 Alina Popescu Seattle USA physicist Dec 31, 2014
3,201 alexandru andrei sibiu romania tehnician mecatronist Dec 31, 2014
3,200 eugenia filip oradea Romania profesor Dec 31, 2014
3,199 Cristian-George Carstea Bucuresti Romania Student Dec 31, 2014
3,198 dumitru negru sibiu Romania agent paza Dec 31, 2014
3,197 Mihai Cazachevici ?? Dec 31, 2014
3,196 Viorel Oprea Slobozia Romania profesor Dec 31, 2014
3,195 em h bucuresti romania it trainer Dec 31, 2014
3,194 Dragos Matei Manchester Regatul Unit student Dec 31, 2014
3,193 Danut Ioan Crasovan Timisoara Romania psiholog Dec 31, 2014
3,192 SMARANDA FILIP CAMPINA Romania INGINER Dec 31, 2014
3,191 Daniela Durac ?? Dec 31, 2014
3,190 constantin Savu Piatra Neamt România inginer Dec 31, 2014
3,189 Mircea Popa ?? prof.dr. Dec 31, 2014
3,188 Daniel Baicu Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,187 Viorel Pop Cluj Romania Profesor Dec 31, 2014
3,186 Andrei Stefancu Bucuresti Romania Economist Dec 31, 2014
3,185 Marius Popa Buchholzer Onesti Romania Inginer mecanic Dec 31, 2014
3,184 Mircea Adrian Boieru Londra Marea Britanie Topograf Dec 31, 2014
3,183 Nicolae Dumitrescu Bucuresti Romania Manager Logistica Dec 31, 2014
3,182 petru Ivanciuc sighetu marmatiei Romania - Dec 31, 2014
3,181 Alina Ciuca ?? Dec 31, 2014
3,180 cornel farcas Timisoara Romania inginer Dec 31, 2014
3,179 Damian Gheorghe Patrascu Roman Romania profesor Dec 31, 2014
3,178 Valeriu Paul Galan Focsani Romania profesor Dec 31, 2014
3,177 lucia stanescu brasov romania profesoara Dec 31, 2014
3,176 Marin Cristache München Germany Pensionar Dec 31, 2014
3,175 magdalena moisescu buzau Romania desenator Dec 31, 2014
3,174 Marin Marcu Bucuresti ?? inginer Dec 31, 2014
3,173 Dana Sinziana Brehar-Cioflec Timisoara Romania medic Dec 31, 2014
3,172 Izabella Constantin Cluj Napoca Romania Inginer constructor Dec 31, 2014
3,171 Daniel Popovici Cluj-Napoca România profesor Dec 31, 2014
3,170 Marian Statache Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,169 Roland Müller Satu Mare Romania Nu conteaza Dec 31, 2014
3,168 Cosmin Liviu Stanila Bucuresti România medic Dec 31, 2014
3,167 Dan Vernescu Constanta Romania Inginer Dec 31, 2014
3,166 Corina Tat ?? Dec 31, 2014
3,165 Alexandru Kis Lupeni Romania Operator Calculator Dec 31, 2014
3,164 Elena-Cerasela Baban Seattle S.U.A. Dec 31, 2014
3,163 Ionela Murvai Deal England Senior carer Dec 31, 2014
3,162 ionel istoc bucuresti Romania sculptor Dec 31, 2014
3,161 Mircea Morariu Oradea Romania prof.univ. dr. Dec 31, 2014
3,160 Victor Brosser Bucuresti Romania director tehnic Dec 31, 2014
3,159 Liviu Nistor Cluj-Napoca Romania profesor Dec 31, 2014
3,158 Ioana Roman Baia Mare Romania profesor Dec 31, 2014
3,157 Dan Duciuc Seattle United States businessman Dec 31, 2014
3,156 ION VIANU Bucuresti Romania medic, scriitor Dec 31, 2014
3,155 ION OLARESCU Sibiu Romania topograf Dec 31, 2014
3,154 Ioan Somardolea Victoria Romania pensionar (Ing. șef lucrări universitar) Dec 31, 2014
3,153 Adrian Stanescu Tirgu Mures Romania medic, asistent universitar Dec 31, 2014
3,152 Costel Mitu Constanta Romania inginer Dec 31, 2014
3,151 ioan lup petrila Romania electrician Dec 31, 2014
3,150 LUMINITA SPANU Bucuresti Romania Traducator Dec 31, 2014
3,149 Iulian Predescu Rm Valcea Romania Inginer Dec 31, 2014
3,148 teodor vasiliu bucuresti Romania pensionar Dec 31, 2014
3,147 georgel chila buzau Romania sofer Dec 31, 2014
3,146 Sergiu Marius Sabo Cluj Napoca Romania inginer Dec 31, 2014
3,145 DUMITRU PRĂJESCU ORAVIȚA ROMANIA ȘOMER Dec 31, 2014
3,144 Anca Lepsa Jülich Deutschland fizician Dec 31, 2014
3,143 Gheorghe Ene Ploiesti Romania inginer Dec 31, 2014
3,142 Margarit Pavelescu Bucuresti Romania Acad. prof.dr. Dec 31, 2014
3,141 Cristina Penciuc Bucuresti Romania Manager Proiect Dec 31, 2014
3,140 Ion Durac ?? Dec 31, 2014
3,139 stefan daniel gladin bucuresti Romania pensionar Dec 31, 2014
3,138 iulia moisei sibiu Romania student Dec 31, 2014
3,137 Gheorghe Leca Ramnicu Valcea Romania Mecanic Dec 31, 2014
3,136 Cristian Gogu Bucuresti ?? Dec 31, 2014
3,135 nicolae spirescu bucuresti Romania pensionar Dec 31, 2014
3,134 Carmen Bucur Bucuresti Romania economist Dec 31, 2014
3,133 George Agachi Constanta Romania Inginer Dec 31, 2014
3,132 Camelia Sanda Dragomir Constanta Romania Profesoara Dec 31, 2014
3,131 Danut Ungureanu Bad Oeynhausen Germania medic Dec 31, 2014
3,130 Ileana-Monica Crihan Ploiesti Romania Ing. geolog Dec 31, 2014
3,129 Radu Stefan ?? Dec 31, 2014
3,128 ROMEO DUMITRESCU Bucuresti Romania PENSIONAR Dec 31, 2014
3,127 Constantin Borlovan Timisoara Romania Inginer Dec 31, 2014
3,126 Vlad Zografi Romania Scriitor Dec 31, 2014
3,125 Toader Iordache Constanta Romania pensionar Dec 31, 2014
3,124 Ioan Constantin SASCA Cluj Napoca ROMANIA MEDIC PROFESOR UNIVERSITAR PENSIONAR Dec 31, 2014
3,123 Adrian David Cluj-Napoca Romania avocat Dec 31, 2014
3,122 ION IONESCU CONSTANTA ROMANIA Pensionar Dec 31, 2014
3,121 Mircea Ardeleanu Sibiu Romania profesor universitar Dec 31, 2014
3,120 maria iordanescu Bucuresti ?? Dec 31, 2014
3,119 Alexandru Todica Cluj-Napoca Romania Inginer Dec 31, 2014
3,118 mihai rosca sighisoara Romania inginer Dec 31, 2014
3,117 Paul VERGOTI Tulcea Romania Tehn. PNA-CNS Dec 31, 2014
3,116 Ovidiu Iulian Petre Bucuresti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,115 Serban ANDREI Craiova România Inginer Dec 31, 2014
3,114 Cristina Plesoiu Bucuresti Romania economist Dec 31, 2014
3,113 Raluca Felseghi Cluj-Napoca România inginer Dec 31, 2014
3,112 Tiberiu Matei Cluj Romania Pensionar Dec 31, 2014
3,111 Dana Sfeclis Suceava Romania economist Dec 31, 2014
3,110 Dan Bordea Bucuresti Romania dr. inginer Dec 31, 2014
3,109 Vasile Bota Cluj-Napoca Romania profesor Dec 31, 2014
3,108 Cristian Mihai Mihaescu Craiova Romania Profesor Dec 31, 2014
3,107 valentin ilie ploiesti Romania ? Dec 31, 2014
3,106 Octavian Bologa Galati Romania prof.univ.dr.ing. Dec 31, 2014
3,105 Petre Rau Galati Romania pensionar Dec 31, 2014
3,104 Mihaela NEGULESCU Bucuresti Romania jurist Dec 31, 2014
3,103 Cristina Leonte bucuredti romania arhitect Dec 31, 2014
3,102 Marius OPREA Ploiesti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,101 Sever Artemon Cartianu Bucuresti ?? inginer Dec 31, 2014
3,100 Ion Mihai Bucuresti Romania Profesor Univ. Dec 31, 2014
3,099 Hariton Costin Iasi Romania Prof. univ. Dec 31, 2014
3,098 Silviu PERIANU Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,097 andreea minela rusu cluj-napoca romania dentist Dec 31, 2014
3,096 Gheorghe Onofrei Galați România Inginer Dec 31, 2014
3,095 Sorin Tomescu Bucuresti ?? Inginer Dec 31, 2014
3,094 Corina Lavinia Toma Cluj Napoca Romania profesor Dec 31, 2014
3,093 Alexandra Pesamosca Bucuresti ?? Dec 31, 2014
3,092 Mircea Dragoman Bucuresti Romania cercetator stiintific gr. 1 Dec 31, 2014
3,091 Luminita Beiu-Paladi Stockholm Suedia profesor Dec 31, 2014
3,090 Ioan Dogar Iasi Romania cercetator Dec 31, 2014
3,089 Bogdan Botau ?? Dec 31, 2014
3,088 filimon chiriac tulcea Romania inginer Dec 31, 2014
3,087 Mioara Bucur ?? profesor Dec 31, 2014
3,086 Mihai Isbasescu Bucuresti Romania dr.ing Dec 31, 2014
3,085 Flori Balanescu Bucuresti ?? cercetător Dec 31, 2014
3,084 ioan stanomir bucuresti romania profesor Dec 31, 2014
3,083 Adriana Delaloye Mihailescu Sibiel Jud.Sibiu Romamia pensionara Dec 31, 2014
3,082 remus rotariu roman Romania inginer Dec 31, 2014
3,081 Veronica Borcea Iasi Romania Conf.Univ. Dec 31, 2014
3,080 Alexandru Neagu Iasi Romania Prof.Univ. Dec 31, 2014
3,079 Doina Constantinescu Bucuresti Romania pensionar, cercetator Dec 31, 2014
3,078 Daniel Bordas Brasov Romania medic Dec 31, 2014
3,077 Anamaria Manda Craiova Romania medic Dec 31, 2014
3,076 Constantin Gavrilă Ploiești România Economist Dec 31, 2014
3,075 Nicolae Calburean Medias Romania Electromecanic Dec 31, 2014
3,074 Bogdan Manda craiova romania economist Dec 31, 2014
3,073 Dan Ursu Bucuresti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,072 mariana andronescu ploiesti romania pensionara Dec 31, 2014
3,071 Sorin Corcodel Bucuresti Romania inginer Dec 31, 2014
3,070 Marian Vanghelie ?? Dec 31, 2014
3,069 Anca Zbranca ?? medic profesor universitar Dec 31, 2014
3,068 Adriam Dinca Bucuresti Romania mecanic Dec 31, 2014
3,067 Florian Dogeanu Bucuresti ?? inginer pensionar Dec 31, 2014
3,066 Adrian Dobroiu Sendai Japonia fizician Dec 31, 2014
3,065 Ileana Moise Bucuresti Romania profesor Dec 31, 2014
3,064 Dan Stiuca Tg-Jiu Romania Informatician Dec 31, 2014
3,063 Radu Condres vaslui Romania economist Dec 31, 2014
3,062 Laura Burcus Bucuresti Romania profesor Dec 31, 2014
3,061 Cristina Spataru Ostratu Romania economist Dec 31, 2014
3,060 Viorel Trifa Cluj Napoca Romania prof. univ. pensionar Dec 31, 2014
3,059 Coca Panu Stanton United States Pensionara Dec 31, 2014
3,058 Carmen Dorobantu Timisoara Romania programator Dec 31, 2014
3,057 Florin Calinescu Laval Canada IT engineer Dec 31, 2014
3,056 Daniela Brescan Tandarei Romania Dec 31, 2014
3,055 Adrian Ionescu MONTREAL Canada pensionar Dec 31, 2014
3,054 Cathy Todoran Los Angeles United States Engineer Dec 31, 2014
3,053 valeriu lescinschi bacau Romania inginer Dec 31, 2014
3,052 Gabriel Pascariu Iasi Romania programator Dec 31, 2014
3,051 traian tataru Cluj-Napoca România inginer Dec 31, 2014
3,050 Rodica Butu Tulcea Romania Tehnician proiectant Dec 31, 2014
3,049 Valentin Tepordei Arlington United States Inginer Geolog Dec 31, 2014
3,048 Aneli anastasiu paris franta fara Dec 31, 2014
3,047 Cornelia Paciuga Ile-Bizard Canada tehnician telecomunicatii pensionar Dec 31, 2014
3,046 Ion Grosu Cluj-Napoca Romania profesor Dec 31, 2014
3,045 Anca Apatean Cluj ?? Dec 31, 2014
3,044 Traian-Gabriel Precup Bucuresti Romania Economist Dec 31, 2014
3,043 Ladislau Gothard Timișoara Romania inginer Dec 31, 2014
3,042 Adriana Liute ?? Dec 31, 2014
3,041 Emilian Ghiban piatra Neamț romania ginecoloc Dec 31, 2014
3,040 Cristian Corcioveanu Tecuci Romania profesor Dec 31, 2014
3,039 Valentin Bandar Galati Romania Dec 31, 2014
3,038 Iulian Mihai United States Dec 31, 2014
3,037 Romeo macaria Cluj-Napoca Romania consultant independent Dec 31, 2014
3,036 Luc Radu Rensselaer SUA Principal Engineer - NYISO Dec 31, 2014
3,035 puiu simionescu rehovot Israel inginer Dec 31, 2014
3,034 Mihai Grecea Bucuresti Romania Dec 31, 2014
3,033 Daniel vidrighin sibiu romania inginer Dec 31, 2014
3,032 Ofelia Kamp Arnhem Olanda Dec 31, 2014
3,031 Beatrice Ioana Ursache Galati Romania Elev Dec 31, 2014
3,030 Radu Vancu Sibiu Romania Scriitor Dec 31, 2014
3,029 Gheorghe Nicolescu New Jersey United States Inginer Dec 31, 2014
3,028 Stefan alexandru Kocsis ?? Inginer Dec 31, 2014
3,027 Gabriel Carpo Fort McMurray Canada Inginer Dec 31, 2014
3,026 adrian ionut lungu teius jud alba Romania somer Dec 31, 2014
3,025 Violeta Racovitan Bucuresti Romania Inginer Dec 31, 2014
3,024 Loredana Ureche-Rangau Amiens France PhD in Finance Dec 31, 2014
3,023 Mihai Vid Menthon Saint Bernard France inginer Dec 31, 2014
3,022 Gabriel Cornilescu Madison United States Cercetator, Univ. of Wisconsin-Madison Dec 31, 2014
3,021 Eugen Vasilescu, PhD oakton va sua professor Dec 31, 2014
3,020 Mihai Rosu Richmond Hill Canada Profesor Dec 31, 2014
3,019 Raluca Demetrescu Bucarest Roumanie Dec 31, 2014
3,018 Anca Hristea Bucuresti Romania Cadru didactic universitar Dec 31, 2014
3,017 Tom Alexandru codlea romania medic specialist Dec 31, 2014
3,016 Gelu Nita Newark USA profesor cercetator Dec 31, 2014
3,015 Mihaela Daniela Vatasescu Bucuresti Romania cercetator stiintific Dec 31, 2014
3,014 Nicolae Perpelea Bucuresti Romania cercetator stiintific Dec 31, 2014
3,013 Diana Roman Cambridge UK cercetator Dec 31, 2014
3,012 Danut Stan Santa Cruz de Tenerife Spain profesor de vioara Dec 31, 2014
3,011 Stefam Cardos turda Romania student Dec 31, 2014
3,010 Liviu Lupu ?? avocat Dec 31, 2014
3,009 C R Buzias Romania Profesor Dec 31, 2014
3,008 Sergiu Rudeanu Bucuresti Romani Profesor emerit Dec 31, 2014
3,007 Cristiana Alexandra Sulea Turda Romania Dec 31, 2014
3,006 Ioana Ioan bistrita romania ziarist Dec 31, 2014
3,005 Ionel Chicinas Cluj-Napoca Romania Profesor universitar Dec 31, 2014
3,004 Irina Rusanu München Germania inginer Dec 31, 2014
3,003 Adrian Sitaru ?? Dec 31, 2014
3,002 Olimpia Mamula Steiner Fribourg Elvetia Profesor Dec 31, 2014
3,001 Madalina Adriana Elena Vielmetter Berlin Germania Creatoare de moda Dec 31, 2014
3,000 Mihail Nica BUCURESTI ROMANIA INGINER Dec 31, 2014
2,999 Carina Popescu toronto Canada contabil Dec 31, 2014
2,998 Alexandru Telega-Schwarz Emtinghausen Deutschland Pensionar Dec 31, 2014
2,997 Monica Cristina Matei Ploiesti Romania Manager de optimizare procese Dec 31, 2014
2,996 Grigore Marian Pop Cluj Romania asistent universitar Dec 31, 2014
2,995 Mihai Badiu Aalborg Denmark Postdoc Dec 31, 2014
2,994 Loredana Agnes Buznosu ?? Dec 31, 2014
2,993 Ioana Birna Bucuresti Romania editor Dec 31, 2014
2,992 ilie grigoras braila romania conducator auto Dec 31, 2014
2,991 Carmen Matias Baia-Mare Romania profesor Dec 31, 2014
2,990 marian carâp udine italia inginer Dec 31, 2014
2,989 nicolae comanescu ?? Dec 31, 2014
2,988 Petru Moldovan București Romania Consultant IT (fost profesor de fizică 🙂 ) Dec 31, 2014
2,987 Anca-Elena Zaharia Brașov Romania studentă Dec 31, 2014
2,986 Roxana Coțovanu ?? Dec 31, 2014
2,985 Brindusa Armanca Timisoara Romania jurnalista, prof.universitar Dec 30, 2014
2,984 Robert Neacsu Zaventem Belgium Dec 30, 2014
2,983 Grigore Cartianu București România Ziarist Dec 31, 2014
2,982 Luminita DIACONU Bucuresti Romania Conf. univ. dr. Dec 30, 2014
2,981 Nicoleta Arhire Feltham United Kingdom Senior Social Worker Dec 30, 2014
2,980 Cristian VICOL BUCURESTI Romania Geograf Dec 30, 2014
2,979 Monica Ilie Romania Dec 30, 2014
2,978 Madalina Chitu Bucuresti ?? profesor Dec 30, 2014
2,977 Arleen Ionescu Ploiesti Romania profesor Dec 30, 2014
2,976 Gheorghe Dragomirescu MIZIL Romania Inginer Dec 30, 2014
2,975 Ligia Moga Cluj-Napoca Romania Conferențiar Universitar Dec 30, 2014
2,974 Nora Samanov Ploiesti Romania profesor pensionar Dec 30, 2014
2,973 agop petrescu bucuresti romania arhitect Dec 30, 2014
2,972 Violeta Vintilescu Bruxelles Belgia traducator, doctor in filologie Dec 30, 2014
2,971 Andreea Bonnekessel Berlin Germania Agent Consular Ambasada Canadei la Berlin Dec 30, 2014
2,970 Constantin Parvulescu Timisoara ?? cadru universitar Dec 30, 2014
2,969 CIPRIAN COC BAIA MARE Romania INSTRUCTOR AUTO Dec 30, 2014
2,968 Radu Giugaru Burlington Canada Software Architect Dec 30, 2014
2,967 Radu Peter cluj-napoca Romania Matematician Dec 30, 2014
2,966 Mircea Rus Cluj-Napoca România Matematician Dec 30, 2014
2,965 alina ieremciuc roma italia student Dec 30, 2014
2,964 elena zaharia ct ro economist Dec 30, 2014
2,963 Vlad Alexandrescu Bucuresti Roumanie Profesor Dec 30, 2014
2,962 Marian Popescu Bucuresti ?? Profesor Dec 30, 2014
2,961 Cristian Aldea Fieni Romania Student Dec 30, 2014
2,960 Camelia Bociu Madrid Spania economist Dec 30, 2014
2,959 Dorel Paraschiv Tulcea România cercetător ştiinţific Dec 30, 2014
2,958 Ioan Pop Ludus ?? profesor Dec 30, 2014
2,957 Bogdan Dinca ?? Dec 30, 2014
2,956 Dan Mihai CROMWELL United States Contabil Dec 30, 2014
2,955 Cristina Frunzs Iasi Romania bioinginer medical Dec 30, 2014
2,954 Valentin Popescu Deva Romania subinginer Dec 30, 2014
2,953 Ionel Boamfa Iasi Romania lector dr. Dec 30, 2014
2,952 Alexandru Capatina ?? Dec 30, 2014
2,951 Ovidiu Dragota Toronto Canada Dec 30, 2014
2,950 Cornel Florea Cioboata Caracal Romania subinginer energetic Dec 30, 2014
2,949 Cristina Vaduva Bucuresti Romania filolog Dec 30, 2014
2,948 Steluta M Oslo Norvegia economist Dec 30, 2014
2,947 constantin voloaca ottawa canada research technician Dec 30, 2014
2,946 Diana Pop Angers Franta Cercetator Dec 30, 2014
2,945 Adrian Chirila Brasov Romania inginer Dec 30, 2014
2,944 Andrei Cornea Bucuresti Romania profesor, Universitatea Bucuresti Dec 30, 2014
2,943 Magda Constantin Bucuresti Romania Traducatoare Dec 30, 2014
2,942 Gabriela Marinescu Iasi Romania profesor Dec 30, 2014
2,941 C-tin Costara ?? Dec 30, 2014
2,940 Adrian Pop Paris Franta Cercetator Dec 30, 2014
2,939 Mihaela Anitei ?? Dec 30, 2014
2,938 Elena Vaetis ?? Dec 30, 2014
2,937 Titus Carjan los angeles United States inginer Dec 30, 2014
2,936 Alexandru Mihai Rotar bucuresti ?? medic Dec 30, 2014
2,935 Robert Tari Timisoara Romania Jurnalist Dec 30, 2014
2,934 Gabriel Liiceanu Bucuresti România scriitor, profesor universitar Dec 30, 2014
2,933 Ciprian Frincu Fagaras Romania Dec 30, 2014
2,932 Anca-Mihaela Vlad Bucuresti Romania sociolog Dec 30, 2014
2,931 Catrinel Galateanu Bucuresti Romania Medic Dec 30, 2014
2,930 Veronica Margineanu Sibiu Romania student Dec 30, 2014
2,929 Mihai Prefit ?? Dec 30, 2014
2,928 Szocs Viorica Cluj -Napoca Romania Administrator Dec 30, 2014
2,927 Cristina Cretu Bucuresti Romania Lucrator Dec 30, 2014
2,926 Lavinia Rogobete Zurich Elvetia Senior Business Analyst / PhD in Physics Dec 30, 2014
2,925 Mihail Cătălin Ionescu București România agent de vanzari Dec 30, 2014
2,924 Diana Corban Bacau Romania profesor Dec 30, 2014
2,923 Luminița TULEAȘCĂ București ROMÂNIA Conf. univ. dr., avocat Dec 30, 2014
2,922 Miruna Runcan Cluj ?? Profesor dr. Dec 30, 2014
2,921 Mariana Matiș Năvodari România Dec 30, 2014
2,920 Marcela Stoian Timisoara Romania studenta Dec 30, 2014
2,919 Ionut Dumitru Giurgiu Romania Student Dec 30, 2014
2,918 petru rosca bucuresti romania electronist Dec 30, 2014
2,917 Isabela Ceanacas Bucuresti Romania Economist Dec 30, 2014
2,916 Ioana Iacomi IASI Romania cadru didactic Dec 30, 2014
2,915 Robin Molnar Petrosani România Inginer software Dec 30, 2014
2,914 andra JITEA ?? Dec 30, 2014
2,913 Alin Stoleru Constanta Romania Dec 30, 2014
2,912 camelia popa sibiu romanoa asistent medical Dec 30, 2014
2,911 Doru Marincas Oradea Romania inginer Dec 30, 2014
2,910 Claudiu Ilincescu Bucuresti Romania Programator IT Dec 30, 2014
2,909 Simona Tabrea Speyer Deutschland invatatoare Dec 30, 2014
2,908 Dan Mircea CIPARIU Bucureşti Romania scriitor Dec 30, 2014
2,907 Aurel Bote Cluj-Napoca Romania student Dec 30, 2014
2,906 Claudiu Vlad Cermei Romania profesor Dec 30, 2014
2,905 george pelineagra galati romania comandant de cursa lunga Dec 30, 2014
2,904 Liviu Florescu Bucuresti Romania Inginer Dec 30, 2014
2,903 Ana Kremer Bucuresti Romania inginer Dec 30, 2014
2,902 ADRIAN POP Fagaras Romania student Dec 30, 2014
2,901 Ionel Andriescu Falticeni Romania Inginer Dec 30, 2014
2,900 Nicolae Popa Bucuresti Romania doctorand Dec 30, 2014
2,899 Ioan Brancu Bucuresti Romania profesor Dec 30, 2014
2,898 Mihai Nadolu Bucharest Romania designer Dec 30, 2014
2,897 Lilia Stana Bucuresti Romania inginer Dec 30, 2014
2,896 ion nelu bucuresti romania inginer Dec 30, 2014
2,895 Bogdan Odagescu ?? Dec 30, 2014
2,894 Constantin Popa Bucuresti Romania Inginer Dec 30, 2014
2,893 Violeta Măcesaru Bucuresti ?? traducator Dec 30, 2014
2,892 Sanda Bolos Bistrita Romania Kinaetoterapeut Dec 30, 2014
2,891 tudorel jitaru constanta Romania sofer electrician mecanic Dec 30, 2014
2,890 Cecilia Ștefănescu ?? scriitor Dec 30, 2014
2,889 Andreea Paris Bucuresti Romania doctorand Dec 30, 2014
2,888 Simion Bradeanu Petrosani Romania student Dec 30, 2014
2,887 DIANA-ALEXANDRA RADU Bucuresti Romania elev Dec 30, 2014
2,886 Septimiu Moraru ?? Dec 30, 2014
2,885 camelis iordachescu patras Greece Dec 30, 2014
2,884 Stefan Mircea Iencean Iasi Romania Medic Dec 30, 2014
2,883 Gelu Diaconu Bucuresti Romania editor Dec 30, 2014
2,882 Daniel Puiu Evian-les-Bains Franta Liberal Dec 30, 2014
2,881 Elena Ivanescu Bacau Romania profesoara Dec 30, 2014
2,880 Serban Stratila BUCURESTI ROMANIA Cercetator Stiintific gr.1 (Matematica) Dec 30, 2014
2,879 Ciprian Visovan Ocna Sugatag Romania Muncitor harnic Dec 30, 2014
2,878 Viorica Chiorlise Sibiu Romania Profesor Dec 30, 2014
2,877 Dana Grigorcea Monioudis Zürich Elvetia Profesor Dec 30, 2014
2,876 Raluca Fedeles Alexandria Romania Manager Dec 30, 2014
2,875 Alexa Ionescu Bucuresti Romania jurnalist Dec 30, 2014
2,874 Adina Tunér Lund Sweden Inginer Dec 30, 2014
2,873 Calin Icleanu Bucuresti Romania Dec 30, 2014
2,872 Cristian Pascale berlin germania antreprenor Dec 30, 2014
2,871 Ioana Enache Buzau Romania Student Dec 30, 2014
2,870 Ioan Reus Galati Romania Dec 30, 2014
2,869 razvan cosmin radulescu slatina romania Dec 30, 2014
2,868 Anca Drughean Bucuresti ?? arhitect Dec 30, 2014
2,867 Andreea Magdalena Nita Bucuresti ?? doctorand Dec 30, 2014
2,866 cristina dinca bucuresti ?? cercetator Dec 30, 2014
2,865 Rodica Cojan Galati Romania Pensionara Dec 30, 2014
2,864 Liliana Popa Constanta Romania Psiholog Dec 30, 2014
2,863 Dana Baci Brad Romania inginer Dec 30, 2014
2,862 alin popa sibiu romania business Dec 30, 2014
2,861 Helga-Maria Tepperberg Cluj Romania profesor Dec 30, 2014
2,860 Ciprian Chiorlise Sibiu Romania Inginer Dec 30, 2014
2,859 Radu Radoveanu Bucuresti Romania Inginer Dec 30, 2014
2,858 Catalin Nedelcu ?? Dec 30, 2014
2,857 Fabian Timofte Lipova Romania Student Dec 30, 2014
2,856 Mihaela Constantinescu Bârlad România Studentă Dec 30, 2014
2,855 Diana Moldovan Bucuresti Romania database admin&dev Dec 30, 2014
2,854 Ionut Zaharia Ploiesti Romania Inginer Dec 30, 2014
2,853 Eugen Diaconescu Pitesti Romania Dec 30, 2014
2,852 Cristian Sandu Arad Romania Operator Dec 30, 2014
2,851 Sorin Stir Constanta România inginer Dec 30, 2014
2,850 Lucian-Gheorghe Constantin Brasov Romania Inginer Dec 30, 2014
2,849 florina elena tripa bucuresti ?? maistru Dec 30, 2014
2,848 Adnana Manda Brussels Belgium Dec 30, 2014
2,847 Ariadna Stefanescu Bucuresti Romania profesoara Dec 30, 2014
2,846 brigita almasi ?? Dec 30, 2014
2,845 Mirela Boariu Drobeta Turnu Severin Romania economist Dec 30, 2014
2,844 emilian manta alzira España Dec 30, 2014
2,843 Anca Gayraud Bucuresti Romania Inginer Dec 30, 2014
2,842 Ileana Niculae Urziceni Romania profesor Dec 30, 2014
2,841 Loredana Lelesan Hateg Romania profesor Dec 30, 2014
2,840 Ruxandra Boariu București România Student Dec 30, 2014
2,839 Sorin Petrescu Focsani Romania Mecanic Dec 30, 2014
2,838 Jozsef Urban Bucuresti Romania free lancer Dec 30, 2014
2,837 Radu Tanasa Bucuresti ?? VMD, PhD Dec 30, 2014
2,836 Eugenia Taulescu Bucuresti Romania pensionara Dec 30, 2014
2,835 raluca Moldoveanu Sibiu România studentă Dec 30, 2014
2,834 viorica miclea Detroit USA underwriter Dec 30, 2014
2,833 Maria-Marilena Muresan Bucuresti Romania economist Dec 30, 2014
2,832 ILEANA FRINCULESCU BUCURESTI ROMANIA Dec 30, 2014
2,831 Mariana Sferle VLADIMIRESCU Romania inginer Dec 30, 2014
2,830 Alexandra Iftode Brasov ?? Dec 30, 2014
2,829 Emil Pantazi Bucuresti Romania inginer Dec 30, 2014
2,828 Ovidiu-Theodor Pârvu București Romania avocat Dec 30, 2014
2,827 Silviana Onisei Leuven Belgium cercetator Dec 30, 2014
2,826 Florian Berghea ?? Cadru Universitar Dec 30, 2014
2,825 Isabella Lazarescu Bucuresti Romania jurist Dec 30, 2014
2,824 Dan-Ilie Cretu Bucuresti Romania profesor universitar Dec 30, 2014
2,823 Daniel Coman Sibiu Romania Dec 30, 2014
2,822 FLORIN STANOIU CONSTANTA Romania Inginer Dec 30, 2014
2,821 Alexandru Gal Bucuresti Romania Cercetator Dec 30, 2014
2,820 Silvia Nichifor ?? Dec 30, 2014
2,819 Flavia-Corina Mitroi-Symeonidis Bucuresti Romania Asistent universitar, doctor in matematica Dec 30, 2014
2,818 Luminita Fota Craiova Romania inginer Dec 30, 2014
2,817 Lazar Valentina Bacau Romania Profesoara Dec 30, 2014
2,816 calin clotan sibiu romania grafician Dec 30, 2014
2,815 maria bubilici-ionut constanta romania subinginer Dec 30, 2014
2,814 Alice Piroteala Targoviste România Traducator Dec 30, 2014
2,813 Corina Matei Pitesti Romania Inginer Dec 30, 2014
2,812 Titi Tanase Navodari Romania Dec 30, 2014
2,811 adrian chidon frunza iasi romania somer Dec 30, 2014
2,810 Andreea Artagea Constanta Romania profesor, doctor in stiinte filologice Dec 30, 2014
2,809 Adrian Vasiliu Paris France inginer Dec 30, 2014
2,808 Maria Vasuta Iasi Romania economist Dec 30, 2014
2,807 Mirela Delong Oradea Romania editor Dec 30, 2014
2,806 MIRELA FRUNZA ?? Dec 30, 2014
2,805 Iulia Cosma Timisoara Romania cadru didactic Dec 30, 2014
2,804 alina florea bucuresti romania inginer Dec 30, 2014
2,803 Steliana serban Bucuresti romania profesor Dec 30, 2014
2,802 Marilena Vlad București ?? cercetător Dec 30, 2014
2,801 nicolae perifan constanta Romania politist Dec 30, 2014
2,800 Tokes Timea Cluj-Napoca Romania Dec 30, 2014
2,799 Cristina Dascalescu Bacau Romania profesor Dec 30, 2014
2,798 constantin voloaca ottawa canada research technician Dec 30, 2014
2,797 Rodica Popescu Cluj Napoca Romania Violonist Dec 30, 2014
2,796 Alexandra Rotaru Bucuresti Romania Grafician Dec 30, 2014
2,795 Iuliana Maldarasanu ?? Dec 30, 2014
2,794 horia zaharia bucuresti Romania inginer Dec 30, 2014
2,793 Elek Tobias Gyorfi Baraolt Romania pastor, inginer horticultor Dec 30, 2014
2,792 Marcel Cremene Cluj-Napoca Romania conf.dr.ing. Dec 30, 2014
2,791 PETRU URDEA Timisoara Romania profesor Dec 30, 2014
2,790 Marius Ivan Toronto Canada Inginer Geolog si Geofizician Dec 30, 2014
2,789 Adrian Florea Bucureşti Romania Architect Lead Dec 30, 2014
2,788 Aurelian Gheondea Ankara Turkey Prof. Dr. Dec 30, 2014
2,787 Ana Maria Neagoe Bucuresti Romania Diplomată Dec 30, 2014
2,786 GHEORGHE TOACȘE BRAȘOV Romania PROFESOR Dec 30, 2014
2,785 Loredana Vargolici Bucuresti Romania Profesoara Dec 30, 2014
2,784 Ion serghei Tulcea Romania profesor Dec 30, 2014
2,783 Zoe Bratu Bucuresti Romania manager Dec 30, 2014
2,782 Elena-Loredana Gogoase Sibiu Romania Studenta Facultatea de Drept Dec 30, 2014
2,781 Rodica Volintiru Toronto Canada Dec 30, 2014
2,780 Gheorghe RADULESCU Pitesti Romania Dec 30, 2014
2,779 Corina Neculaescu Bucuresti Romania profesor Dec 30, 2014
2,778 Adina Manole Barlad Romania PR Dec 30, 2014
2,777 constantin hagiu bucuresti Romania Dec 30, 2014
2,776 Mugurel Cristian Niculescu Bucuresti Romania inginer Dec 30, 2014
2,775 Cristiana Dolhascu Timisoara Romania student Dec 30, 2014
2,774 ioana onete giurgiu romania medic pensionar Dec 30, 2014
2,773 Mihaela Maftei ?? Dec 30, 2014
2,772 Ionut Stan Constanta Romania - Dec 30, 2014
2,771 paula mari roma italia contabil Dec 30, 2014
2,770 Cristian Ghiaus Lyon Franta Profesor universitar Dec 30, 2014
2,769 Anca Ozarchevici Radauti România Consultant Dec 30, 2014
2,768 Valentin Nas Bucuresti Romania Inginer Dec 30, 2014
2,767 ana pantea Alba-Iulia Romania artist plastic Dec 30, 2014
2,766 LAURA ALINA BALABAN BUCURESTI Romania DIRECTOR AGENTIE DE TURISM Dec 30, 2014
2,765 Maria Prodan Arad Romania Pensionara anticipat Dec 30, 2014
2,764 Stefan Vasile Bucuresti Romania Pilot Dec 30, 2014
2,763 Sebastian Nistor Paris ?? Dec 30, 2014
2,762 Elena Raileanu Paris ?? Dec 30, 2014
2,761 Ana Manole ?? Dec 30, 2014
2,760 Andra Angeleanu Bucuresti Romania economist Dec 30, 2014
2,759 adrian andrei rusu Medias Romania cercetator stiintific Dec 30, 2014
2,758 CARMEN-NINA MANTA TIMISOARA ROMANIA LIBER PROFESIONIST Dec 30, 2014
2,757 EUGENIA MIRCEA Cluj-Napoca Romania Dec 30, 2014
2,756 Ioana Mutiu Bucuresti Romania inginer Dec 30, 2014
2,755 Victor Costache Barlad Romania pensionar Dec 30, 2014
2,754 Emeric Marius Kosa Cluj Napoca Romania Expert contabil Dec 30, 2014
2,753 C o n s t a n t i n C o l o n e s c u Edmonton Canada Economist Dec 30, 2014
2,752 Diana Nicu ?? Dec 30, 2014
2,751 Gheorghe Clitan Timisoara Romania Profesor universitar Dec 30, 2014
2,750 Mihaela Iacob Tulcea Romania cercetator Dec 30, 2014
2,749 Iuliana Coman București România Economist Dec 30, 2014
2,748 viorica gheorghiu geneva elvetia Dec 30, 2014
2,747 Tamara Postolache Barlad Romania profesor Dec 30, 2014
2,746 Vlad Enache Bucuresti Romania Dec 30, 2014
2,745 traian antonio avramescu Ploiesti Romania asistent medical Dec 30, 2014
2,744 Janos Pal Merlas Livada Romania Inginer miner Dec 30, 2014
2,743 ana cristina popescu cinisi italia functionar Dec 30, 2014
2,742 Dumitru Ureche Timisoara Romania economist Dec 30, 2014
2,741 Mircea Tudorache Bucuresti Romania Liber profesionist Dec 30, 2014
2,740 Ioan T Morar La Ciotat Franța scriitor Dec 30, 2014
2,739