Apel pentru Educație

OPRIȚI MUTILAREA EDUCAȚIEI!

ACTUALIZARE: La data de 10 Octombrie 2016 Senatul României a respins cererea Președintelui României de re-examinare a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Singura soluție rămâne atacarea la Curtea Constituțională.

Constatăm că reprezentanții aleși ai poporului – membrii Camerei Deputaților și ai Senatului României – au reînceput un asalt susținut împotriva educației, și în special asupra studiilor universitare de doctorat din România, cu scopul vădit de a proteja o întreagă clasă politică care a profitat, și va profita în continuare, de slăbiciunile unui sistem slab și ușor coruptibil.

Imaginea României suferă atât pe plan intern cât, mai ales, pe plan internațional, din cauza instituționalizării fraudei academice la nivel de studii doctorale. Plagiatul tezelor de doctorat a devenit o practică comună, acceptată și nesancționată în societatea românească, de la cazuri celebre precum cele ale lui Victor Viorel Ponta, Gabriel Oprea și doctoranzilor săi, până la cazuri mai puțin publice dar la fel de serioase.

În ultimele luni ambele camere ale Parlamentului României au purces la introducerea unor modificări majore în Legea Educației, fără absolut nicio consultare publică și cu instituțiile implicatei, modificări care aruncă într-o confuzie intenționată aplicarea principiilor și standardelor de etică profesională ale studiilor universitare de doctorat. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 a fost trimisă pentru promulgare Președintelui României pe data de 12 Mai 2016 și conține câteva modificări îngrijorătoare, printre care menționăm:

  • articolului 168 din cadrul Titlului III (Învățământul Superior), Capitolul III (Organizarea Studiilor Universitare), Secțiunea 12 (Ciclul III – Studii Universitare de Doctorat) i se adaugă un nou alineat (54) care prevede, citez, Titularul unui titlu științific de doctor poate solicita, după caz, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice ori IOSUD care i-a acordat titlul de doctor renunțarea la titlul în cauză. (…)”.
Reamintim că această prevedere fusese introdusă în Legea Educației prin punctul 12. din Ordonanța de urgenta nr. 94/2014 începând cu 30.12.2014 (alineatul 71; incidental, alineatul 71  nu a fost abrogat în acest proiect de lege, astfel încât prevederea care permite renunțarea la titlul de doctor se va găsi de două ori în lege). Această prevedere a fost amplu criticată de către opinia publică; aproape 2,500 de persoane au semnat anul  trecut o petiție împotriva acestei prevederi, petiție ce a fost intens mediatizată, inclusiv în revista științifică Nature; în petiție s-a argumentat, printre altele, că obținerea unui titlu de doctor nu este o activitate solitară a candidatului respectiv, ci implică un întreg ansamblu de instituții și activități academice, prin urmare renunțarea la acest titlu nu poate fi lăsată doar la latitudinea deținătorului acestui titlu.
  • articolul 170 va fi modificat după cum urmează
    • alineatul 1 va fi modificat astfel încât pentru nerespectarea standardelor de etică profesională în cadrul studiilor doctorale singura sancțiune care va rămâne în vigoare va fi “retragerea acreditării școlii doctorale”, eliminându-se astfel orice sancțiune vizând studentul doctorand care va fi încălcat standardele de etică profesională.
    • alineatul 3 va include prevederi vizând doar pe cei ce au obținut titlul de doctor înaintea promulgării aceste modificări de lege, “acordate prin ordin ale ministrului educației naționale și cercetării științifice” (în noua lege trimisă spre promulgare titlul de doctor/atestatul de conducător de doctorat vor fi acordate de către Senatul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, IOSUD). Acest alineat prevede că sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de etică profesională pentru titlul de doctor/atestatul de conducător de doctorat se vor trimite comisiei de etică a IOSUD care poate propune aplicarea sancțiunii privind retragerea titlului.
Modificările operate articolului 170 vor deresponsabiliza, în viitor, studenții doctoranzi în cazul în care vor fi încălcat standardele de etică profesională, și deasemeni vor introduce un conflict de interese în analiza sesizărilor de plagiat a celor ce au obținut deja titlul de doctor, prin prevederea prin care instituția decisivă pentru propunerea de sancționare va fi IOSUD care a eliberat titlul de doctor, eliminând astfel posibilitatea ca sesizările să poată fi trimise direct unei instituții independente precum CNATDCU. Este foarte posibil ca în viitor orice sesizare vizând persoane publice politice să fie blocată de către instituția de învățământ superior care a acordat titlul.

Semnatarii acestei scrisori fac un apel urgent pentru curățirea și re-credibilizarea  învățământului universitar doctoral din România:

 

  • Președintele României, Klaus Iohannis, să analizeze atent și lucid proiectul primit pentru promulgare și să respingă o lege care, astfel formulată,  nu sancționează și nu descurajează frauda academică
  • Guvernul României să inițieze și să implementeze un mecanism transparent și eficient prin care toate suspiciunile de plagiat care au fost sau vor fi sesizate să fie analizate și sancționate prompt și eficient, fără tergiversări și amânări

Descărcați Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (319).

Apel pentru Educație

Apel pentru Educație
OPRIȚI MUTILAREA EDUCAȚIEI!

Constatăm cu extremă îngrijorare că reprezentanții aleși ai poporului - membrii Camerei Deputaților și ai Senatului României - au reînceput un asalt susținut împotriva educației, și în special asupra studiilor universitare de doctorat din România, cu scopul vădit de a proteja o întreagă clasă politică care a profitat, și va profita în continuare, de slăbiciunile unui sistem slab și ușor coruptibil.

Imaginea României suferă atât pe plan intern cât, mai ales, pe plan internațional, din cauza instituționalizării fraudei academice la nivel de studii doctorale. Plagiatul tezelor de doctorat a devenit o practică comună, acceptată și nesancționată în societatea românească, de la cazuri celebre precum cele ale lui Victor Viorel Ponta, Gabriel Oprea și doctoranzilor săi, până la cazuri mai puțin publice dar la fel de serioase.

În ultimele săptămâni ambele camere ale Parlamentului României au purces la introducerea unor modificări majore în Legea Educației, fără absolut nicio consultare publică și cu instituțiile implicatei, modificări care aruncă într-o confuzie intenționată aplicarea principiilor și standardelor de etică profesională ale studiilor universitare de doctorat. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 a fost trimisă pentru promulgare Președintelui României pe data de 12 Mai 2016 și conține câteva modificări îngrijorătoare, printre care menționăm:

- articolului 168 din cadrul Titlului III (Învățământul Superior), Capitolul III (Organizarea Studiilor Universitare), Secțiunea 12 (Ciclul III - Studii Universitare de Doctorat) i se adaugă un nou alineat (54) care prevede, citez, "Titularul unui titlu științific de doctor poate solicita, după caz, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice ori IOSUD care i-a acordat titlul de doctor renunțarea la titlul în cauză. (...)".

Reamintim că această prevedere fusese introdusă în Legea Educației prin punctul 12. din Ordonanța de urgenta nr. 94/2014 începând cu 30.12.2014 (alineatul 71; incidental, alineatul 71 nu a fost abrogat în acest proiect de lege, astfel încât prevederea care permite renunțarea la titlul de doctor se va găsi de două ori în lege). Această prevedere a fost amplu criticată de către opinia publică; aproape 2'500 de persoane au semnat anul trecut o petiție împotriva acestei prevederi, petiție ce a fost intens mediatizată, inclusiv în revista științifică Nature, în care s-a argumentat, printre altele, că obținerea unui titlu de doctor nu este o activitate solitară a candidatului respectiv, ci implică un întreg ansamblu de instituții și activități academice, prin urmare renunțarea la acest titlu nu poate fi lăsată doar la latitudinea deținătorului acestui titlu.

- articolul 170 va fi modificat după cum urmează
- alineatul 1 va fi modificat astfel încât pentru nerespectarea standardelor de etică profesională în cadrul studiilor doctorale singura sancțiune care va rămâne în vigoare va fi "retragerea acreditării școlii doctorale", eliminându-se astfel orice sancțiune vizând studentul doctorand care va fi încălcat standardele de etică profesională.
- alineatul 3 va include prevederi vizând doar pe cei ce au obținut titlul de doctor înaintea promulgării aceste modificări de lege, "acordate prin ordin ale ministrului educației naționale și cercetării științifice" (în noua lege trimisă spre promulgare titlul de doctor/atestatul de conducător de doctorat vor fi acordate de către Senatul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, IOSUD). Acest alineat prevede că sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de etică profesională pentru titlul de doctor/atestatul de conducător de doctorat se vor trimite comisiei de etică a IOSUD care poate propune aplicarea sancțiunii privind retragerea titlului.

Modificările operate articolului 170 vor deresponsabiliza, în viitor, studenții doctoranzi în cazul în care vor fi încălcat standardele de etică profesională, și deasemeni vor introduce un conflict de interese în analiza sesizărilor de plagiat a celor ce au obținut deja titlul de doctor, prin prevederea prin care instituția decisivă pentru propunerea de sancționare va fi IOSUD care a eliberat titlul de doctor, eliminând astfel posibilitatea ca sesizările să poată fi trimise direct unei instituții independente precum CNATDCU. Este foarte posibil ca în viitor orice sesizare vizând persoane publice politice să fie blocată de către instituția de învățământ superior care a acordat titlul.
Semnatarii acestei scrisori fac un apel urgent pentru curățirea și re-credibilizarea învățământului universitar doctoral din România:

- Președintele României, Klaus Iohannis, să analizeze atent și lucid proiectul primit pentru promulgare și să respingă o lege care legitimizează frauda academică
- Guvernul României să inițieze și să implementeze un program transparent și eficient prin care toate suspiciunile de plagiat care au fost sau vor fi sesizate să fie analizate și sancționate prompt și eficient, fără tergiversări și amânări

[signature]

682 signatures

Vă rugăm să transmiteți acest mesaj prietenilor și colegilor dumneavoastră.

   


Semnatari
682Edwin Alexandru LaszlostudentNov 13, 2016
681Octavian DatcuRomaniastudent Oct 21, 2016
680Mazilu Dumitru România Inginer constructor Oct 20, 2016
679Loredana PecaRomaniabiolog, cercetator, consilier geneticOct 19, 2016
678GABRIEL DRAGOS VASILESCURomaniaCercetator stiintific gradul IJul 03, 2016
677Samfira Ionel Romaniaconducator de doctorat, profesorJun 09, 2016
676Mihaela GrozaRomaniaJun 02, 2016
675STOICA CRISTINARomaniaEconomistJun 02, 2016
674Posea RamonaRomaniaEconomistJun 02, 2016
673Gridan OlimpiaRomaniainginerJun 02, 2016
672Gheorghe RUXANDARomaniaProfesor universitarJun 01, 2016
671Harbădă Romulusprof. pt. înv. primar și preșolarMay 30, 2016
670Monica ButnariuRomaniaprofesor, doctor abilitatMay 29, 2016
669Iosif GergenRomaniaprofessor PhDMay 27, 2016
668lucian davidRomaniaMay 27, 2016
667francu voicuRomaniainginerMay 27, 2016
666Mihai CapotăStatele Unite ale AmericiiCercetător științificMay 27, 2016
665Sorana IonescuRomanialectorMay 25, 2016
664dan cretuRomaniaprofesor universitar pensionarMay 24, 2016
663Laurentiu TrifanFranceInginer in cercetareMay 23, 2016
662Raluca NiculitaFranceStudent ArhitectMay 22, 2016
661Anca MolnosFranceCercetatorMay 22, 2016
660Elena lazarescuRomania------May 21, 2016
659Sergiu SimionRomaniaMay 21, 2016
658Aurelia BarthiRomaniaMay 21, 2016
657Flavia CasandraRomaniaMay 20, 2016
656Cristina PapuceaRomaniaStudentaMay 20, 2016
655Marius Paul MunteanuRomâniaInginerMay 20, 2016
654Stroescu Vlad BogdanRomaniaMDMay 20, 2016
653Gheorghe ToacșeRomaniaProfesor universitarMay 20, 2016
652nina opreaMay 20, 2016
651Gabriel CarpoCanadaInginerMay 20, 2016
650Eva FreisingerRomaniacontabilMay 19, 2016
649Cristian MladinRomaniaMay 19, 2016
648Eveline MoloceaGermanyStudentMay 19, 2016
647Maria-Emilia GoianRomaniaprofesorMay 19, 2016
646Valentina Sandu-DediuRomaniamuzicologMay 19, 2016
645Lucian FusuRomanialectorMay 19, 2016
644Veronica MariaMay 19, 2016
643Arambasa AncaRomaniaStudentMay 19, 2016
642Diana GreblesRomaniareferent marketingMay 19, 2016
641eniko takacsRomaniaActorMay 19, 2016
640Dana GrassoRomaniaProfesoaraMay 19, 2016
639Andrei ValeanuOlandaMay 19, 2016
638Stefania LaluRomaniaistoricMay 19, 2016
637Andreea CorfarMay 19, 2016
636Consuela VilaiaRomaniaprofesorMay 19, 2016
635Ileana MihailaRomâniaprof. univ. dr. habil.May 19, 2016
634JEAN MIHALACHERomaniaeconomistMay 19, 2016
633Lungu DanaRomaniaPsihologMay 19, 2016
632victor ivanoviciGreeceprofesor emerit, Univ. "Aristotel", SalonicMay 19, 2016
631Cristina ModreanuRomaniaCritic si curator de teatruMay 19, 2016
630Cristiana CristureanuRomâniaprofesorMay 19, 2016
629Riglea SilviuRomaniaPsihologMay 19, 2016
628corneliu buzelanRomaniapensionarMay 19, 2016
627Veronica GhicaPortugalManager de formare profesionalaMay 19, 2016
626Ana BorlescuRomaniaDOCTORANDMay 19, 2016
625Daniela SereRomânia May 19, 2016
624Adelaida Patrasc LunguRomaniaAntreprenorMay 18, 2016
623Cosima RughinisRomaniaSociologMay 18, 2016
622Andrei MihaitaRomaniaelevMay 18, 2016
621Cristiana RaduRomaniagraficianMay 18, 2016
620Radulescu Ioana RomaniaEducatoare May 18, 2016
619Mihai Costea RomaniaMay 18, 2016
618Stefan StefanRomâniaStudentMay 18, 2016
617Cristian DumitrescuRomaniaTamplarMay 18, 2016
616Andra ZahariaRomaniaSpecialist marketingMay 18, 2016
615Marcel TolceaRomaniaProfesorMay 18, 2016
614liuba iacoblevRomaniaprofesoaraMay 18, 2016
613cristina radulescuRomaniamedicMay 18, 2016
612Virgil DimbezelFranceMedicMay 18, 2016
611nicoara eugenRomaniaTamplar May 18, 2016
610maria van oostNetherlandsproject coordinator political partyMay 18, 2016
609Tatiana OlinicRomaniaSef lucrari dr ingMay 18, 2016
608raluca visinescuRomaniaarhitectMay 18, 2016
607Amelia BurleaRomaniaMedicMay 18, 2016
606blana alexandraromaniacopywriterMay 18, 2016
605Raluca ParaschivRoLector univMay 18, 2016
604Istvan Kiraly V.Romaniaconf. univ. dr.May 18, 2016
603Ionel BoamfaRomanialector dr.May 18, 2016
602Francisc SimonRomaniaPensionarMay 18, 2016
601Virgil-Florin DumaRomaniaProf. Dr.-habil. Ing.May 18, 2016
600Cristina IgnatoviciRomaniaMay 18, 2016
599Daniela-Corina LambropulosRomaniajuristMay 18, 2016
598Ligia MoraruRomaniapensionaraMay 18, 2016
597Dorina VitalisRomâniaprofesor invatamant primarMay 18, 2016
596Scorte ViorelRomaniaeconomistMay 18, 2016
595doina costacheSingaporemanagerMay 18, 2016
594Anca ApateanRomaniainginerMay 18, 2016
593Scorte Carmen MihaelaRomaniaconferentiar universitarMay 18, 2016
592Magda VladutRomaniaasistent socialMay 18, 2016
591Andreia MoraruRomaniasociologMay 18, 2016
590Gheorghe DumitruRomaniamedicMay 18, 2016
589Naomi CalugaruRomaniaMay 18, 2016
588Miliana ChipailaRomaniaMay 18, 2016
587Amalia Gabriela DiaconeasaRomaniabiochimistaMay 18, 2016
586Rodica DragosRo.Profesor/pensionatMay 18, 2016
585Alexandru MexiRomaniaArchitectMay 18, 2016
584Iulia LazarRomaniaCadru didactic universitarMay 18, 2016
583Bivolaru CeciliaRomaniaStudentMay 18, 2016
582Anca SolacoluGermanyproduct managerMay 18, 2016
581Graziela-Cleopatra BorodeRomaniaPensionaraMay 18, 2016
580Alina DoicaMay 18, 2016
579Dumitru NuțuRomaniamedicMay 18, 2016
578Aura Carmen FAYERomaniaMay 18, 2016
577Florica SereseanuRomaniaprofesoaraMay 18, 2016
576Claudiu BulaceanuRomaniaInginerMay 18, 2016
575Andra DolanaRomaniajurnalistaMay 18, 2016
574diana popescuRomaniaeconomistMay 18, 2016
573Alexandra GruianUnited KingdomMay 18, 2016
572coroiu eugenia-adrianaRomaniaeducatoareMay 18, 2016
571Enache SorinaGermanyreceptionistMay 18, 2016
570carmen deaconuMay 18, 2016
569Mircea GordanRomania-pensionarMay 18, 2016
568Gheorghe NeamtuinginerMay 18, 2016
567Rodica Liliana BaneaRomaniaProfesorMay 18, 2016
566Ovidiu GrigorescuRomaniaInginerMay 18, 2016
565Cristiana LotreaRomaniaSociologMay 18, 2016
564Corina DobosRomaniacercetatorMay 18, 2016
563cezara davidRomaniaMay 18, 2016
562Costin GeanaRomaniaInginer ITMay 18, 2016
561Marius VoianRomaniaProgramatorMay 18, 2016
560Rusu PompiliaRomâniajuristMay 18, 2016
559ADRIAN RUSURomaniaEconomistMay 18, 2016
558Iovan DreheRomaniaAsistent cercetareMay 18, 2016
557Liviu Mihai NitaRomaniaLiber profesionistMay 18, 2016
556Sorin Dan DamianRomaniaDoctor in istorie May 18, 2016
555MR PRomâniaPensionarMay 18, 2016
554Elena BoiogluBucurestiPensionaraMay 18, 2016
553Maria MunteanprofesorMay 18, 2016
552IACOB LILIANAROMANIAFILOLOGMay 18, 2016
551Ilies IleanaRomaniaProfesoaraMay 18, 2016
550Racovita Eugenia SpaniaMay 18, 2016
549Dana JalobeanuRomaniaconferentiar, Universitatea din BucurestiMay 18, 2016
548Angeli CatalinaRomaniaSecretaraMay 18, 2016
547Cristina ChinoleRomaniaActivista Drepturile Omului, AntreprenoareMay 18, 2016
546nicolae sinuRomaniainginerMay 18, 2016
545Fasola-Matasaru LucianRomaniaDoctorandMay 18, 2016
544Cristinel CreangăRomâniainginerMay 18, 2016
543tom soraGermanycomposerMay 18, 2016
542Barna LiviuRomaniaEconomistMay 18, 2016
541Luminita IsaicRomaniaTranslatorMay 18, 2016
540ARHIRE VERGINIARomaniainginerMay 18, 2016
539bodnariuk vlad alexandruromaniaavocatMay 18, 2016
538bodnariuk ancaromaniajuristMay 18, 2016
537petru santoromaniaMay 18, 2016
536Alina SlapciuRomaniastudentMay 18, 2016
535Corneliu SarbuRomaniacercetator stiintific principal gradul 1 (CS-1)May 18, 2016
534Corina GrigoriuRomaniaMay 18, 2016
533Irina Ouatu-ParaschivRomaniaDesignerMay 18, 2016
532Adrian LincRomaniaInginerMay 18, 2016
531Atrejei DanRomâniaEconomistMay 18, 2016
530Idu MihaiRomaniaEconomistMay 18, 2016
529Alin MoisaRomânia JurnalistMay 18, 2016
528Andreea MoloceaCzech RepublicMay 18, 2016
527Ramona StrugariuRomaniaConsilier juridicMay 18, 2016
526Costin OproiuRomaniainginerMay 18, 2016
525Gridan SilviuRomaniainginer, masterand (istorie)May 18, 2016
524Stefania GreceaOlandaCadru didactic universitarMay 18, 2016
523Iuliana LucaMay 18, 2016
522Laura LauberRomaniaeconomistMay 18, 2016
521Adriana CocirtaRomâniaAntreprenorMay 18, 2016
520Andreea BendeMay 18, 2016
519Rares Eugen TircaRomaniaStudentMay 18, 2016
518Ciprian Chiorlise România tâmplar May 18, 2016
517serban ursachiRomaniamuzicianMay 18, 2016
516Alexandra BardanRomaniaCadru didactic univ.May 18, 2016
515Bolboacă Lucian -EugenRomâniabiologMay 18, 2016
514Artem ElenaRomaniabiologMay 18, 2016
513Florin TircaRomaniaEconomistMay 18, 2016
512Anca SincuRomaniaFinantistMay 18, 2016
511Ursachi IoanRomaniaProfesor universitar dr.May 18, 2016
510Bogdan MincaRomanialector dr.May 18, 2016
509Aristides-Orlando Panaitescu-AlegriaRomaniaMuzicianMay 18, 2016
508Cociș LaviniaRomâniaDoctorandMay 18, 2016
507Aura-Silvana DobosRomaniaConsultantMay 18, 2016
506george timisRomâniaantrenorMay 18, 2016
505Paul GaborSpainMay 18, 2016
504Iaru FlorinRomaniascriitorMay 18, 2016
503IGNAT Alina ElenaRomaniabiologMay 18, 2016
502OANA PETROAIEROMANIAJURISTMay 18, 2016
501Horodinschi VasileRomaniaInginerMay 18, 2016
500IOANA STOICESCURomaniaasistent cercetareMay 18, 2016
499Mihai CochiorRomaniaImspector de securitate și sănătate în muncăMay 18, 2016
498Razvan Mihai MoldoveanuRomaniaMay 18, 2016
497Daniela DarieRomaniainginerMay 18, 2016
496Lacramioara IvanescuRomaniaconferentiar Universitatea "Al.I.Cuza" IasiMay 18, 2016
495Andrei CorneaRomaniaprofesor Universitatea BucurestiMay 18, 2016
494Dawoud RodicaJuristMay 18, 2016
493Briciu SorinRomaniaProfessor, PhdMay 18, 2016
492SARGHIE ADRIANA - ELENARomaniajuristMay 18, 2016
491Violeta PandelescuRomaniaInginerMay 18, 2016
490VICTORIA SEPCIURomaniaProfesorMay 18, 2016
489Dan RatiuRomaniaProfesorMay 18, 2016
488Marius NeaguMay 18, 2016
487GABRIELA ZBUGHINRomaniaProfeorMay 18, 2016
486SERBAN FILIPRomaniaeconomistMay 18, 2016
485Mihai PlatonRomaniainginerMay 18, 2016
484Veturia ChiroiuRomaniaCercetator stiintificMay 18, 2016
483Sandu OtiliaRomaniaeconomistMay 18, 2016
482Mihael DiaconuRomaniaInginerMay 18, 2016
481Andrei SerbanescuRomaniaEconomistMay 18, 2016
480seria ioanRomaniaavocatMay 18, 2016
479laurentiu ionRomaniapensionarMay 18, 2016
478Laurentiu RozylowiczRomaniaprofesorMay 18, 2016
477monica mitarcaRomaniacadru didactic univMay 18, 2016
476Silvia BalancaRomaniaAs. FarmacieMay 18, 2016
475Mircea CiobanuRomaniaEconomistMay 18, 2016
474Violeta SerbanRomaniaProfesor,pensionarMay 18, 2016
473Horia PanaRomâniaconsultant politicMay 18, 2016
472grigorita mihaiMay 18, 2016
471Claudiu GalRomaniaMedic VeterinarMay 18, 2016
470Alexandru Dan GrigoreUnited StatesMedic, doctorandMay 18, 2016
469Alex DimaAustralia Profesor Educație FizicăMay 18, 2016
468Felician GiucaMay 18, 2016
467Adriana GiucaAustraliaMay 18, 2016
466Dana RacuMay 18, 2016
465GEORGE PISICA DONOSEFranceMEDICMay 18, 2016
464Dana MarinRomânia inginer May 18, 2016
463lucrezia danMay 18, 2016
462Matei CocheciMay 18, 2016
461Daiana OlteanuGermaniaMay 18, 2016
460MULTHALER EVELYNERomaniaMay 18, 2016
459Mihaela TILINCARomaniaprofesorMay 18, 2016
458marina balasoiuRomaniachimistMay 18, 2016
457Danut ManastireanuRomaniateologMay 17, 2016
456Cristian ȘoimaruRomaniaJuristMay 17, 2016
455Nicolae PanăRomaniaeconomistMay 17, 2016
454Bitu ElenaMay 17, 2016
453Tiganila DoinaRomaniainginerMay 17, 2016
452Cristina ModoiRomanialect. univ. dr.May 17, 2016
451Anca VladRomaniaSociologMay 17, 2016
450Cristina OpranRomaniainginerMay 17, 2016
449Neagu RobertRomaniaITMay 17, 2016
448Greta BogdanRomaniajurnalistMay 17, 2016
447Nicolae MihaiRomaniacercetatorMay 17, 2016
446Gheorghe StefanovRomaniaLector univ. May 17, 2016
445Mircea IgrisanRomâniaElectronistMay 17, 2016
444Leonard ReleaRomaniajurnalistMay 17, 2016
443Macea TamaraRomaniaStudentaMay 17, 2016
442Daniela BriceagRomaniaEconomistMay 17, 2016
441Razvan GutuUKMedic psihiatru May 17, 2016
440Radu BARNAFranceprof dr ingMay 17, 2016
439Fernanda OsmanRomanialector universitarMay 17, 2016
438Ceciu EvelinRomaniaAdministrator societate comercialaMay 17, 2016
437Maria ViziRomaniaJuristMay 17, 2016
436Alina TomaRomaniaMay 17, 2016
435Viorica PopaRomaniaProgramatorMay 17, 2016
434Santa CosminaRomaniaAdministratorMay 17, 2016
433Kilian DörrRumänienMay 17, 2016
432DUMA CLAUDIA SIMONARomaniaeconomistMay 17, 2016
431Angel Iulian PopescuRomâniaCercetator stiintificMay 17, 2016
430Irina ValsanRoumaniainginer TCMMay 17, 2016
429Voevidca IoanaRomaniaPensionaraMay 17, 2016
428CONSTANTIN VALSANRomaniaPENSIONARMay 17, 2016
427Andrada VladescuRomaniaprofesorMay 17, 2016
426Aurelian CretuMay 17, 2016
425postolache marianaromaniaMay 17, 2016
424Carmen GacheRomaniaBiologMay 17, 2016
423Puscasu ProfiritaRomaniaProfesorMay 17, 2016
422Miruna TomaRomaniaMay 17, 2016
421George MarcuRomaniaProfesorMay 17, 2016
420Andreea Catalina Picu România StudentaMay 17, 2016
419Cristel EcaterinaRomaniaProfesorMay 17, 2016
418Dorel PalenciucRomaniaInfirmierMay 17, 2016
417Aurel OpiatrăRomaniaMay 17, 2016
416Alexandru SevastianRomâniaprofesorMay 17, 2016
415Florin RuginaRomânia May 17, 2016
414Raducu ValentinRomâniaMarinarMay 17, 2016
413BAUMGARTEN MIHAI-ALEXANDRURomâniaProgramatorMay 17, 2016
412Hard DanielaRomâniaEconomistMay 17, 2016
411Emilian MihailovMay 17, 2016
410Doina OsmanRomaniaanalist ITMay 17, 2016
409Titi TanaseMay 17, 2016
408Sorina BarzaSwedenProfessor asociatMay 17, 2016
407camelia cmeciuRomaniaprofesorMay 17, 2016
406Claudia-Mariana CocosilaRomâniaprofesorMay 17, 2016
405Ramona BranRomaniaProfesorMay 17, 2016
404Alina SencoviciRomaniaMay 17, 2016
403cosmin cozmaRomaniaactorMay 17, 2016
402Matei CorinaRomaniaInginer electronistMay 17, 2016
401Petrov LuciaRomaniaInginerMay 17, 2016
400Cristian SoleanuMuzicianMay 17, 2016
399Bucur BRomaniafara sperantaMay 17, 2016
398Anca MalaiuRomaniaprofesorMay 17, 2016
397Andrada NimuRomâniaMay 17, 2016
396Mahu AurelRomaniaMaistru - pensionarMay 17, 2016
395Petruta CirdeiRomaniaIstoricMay 17, 2016
394Mihaela SeusanRomaniaprofesorMay 17, 2016
393Birta MarianaRomaniaprofesorMay 17, 2016
392Urzica HoriaRomaniaProfesorMay 17, 2016
391Liviu Nita RomaniaBrokerMay 17, 2016
390Mihaela OnwumereUnited KingdomMay 17, 2016
389Marcel CremeneRomaniaConferențiarMay 17, 2016
388balasescu mirela danielaromaniainginer proiectantMay 17, 2016
387Ioan TrifuRomaniaInginer pensionarMay 17, 2016
386Remus StroescuRomâniaMay 17, 2016
385Roxana MarinescuRomaniaConf. univ. dr.May 17, 2016
384Claudia SerbanRomaniajuristMay 17, 2016
383Ana Elena BorsuRomaniaTurism May 17, 2016
382cristina misieviciromaniaasistent universitarMay 17, 2016
381Narcisa CherciuRomaniaMedicMay 17, 2016
380gabriela dricuMay 17, 2016
379Popa Alin DorinRomaniaInginerMay 17, 2016
378Radu PrisăcaruRomaniaProfesorMay 17, 2016
377Andreea PancuRomaniaJuristMay 17, 2016
376velovan mariaRomaniaasistent familialMay 17, 2016
375Crina DăscălescuRomânialector univ.May 17, 2016
374Alexandra IrimiaRomaniadoctorand,asistent de cercetareMay 17, 2016
373Leca GheorgheRomaniaMay 17, 2016
372Florin FesnicRomaniaCercetător (UBB Cluj)May 17, 2016
371Ecaterina NedelcuRomaniaexpert-contabilMay 17, 2016
370Brindusa ArmancaRomaniaJurnalista, profesor universitarMay 17, 2016
369Cristian Munteanu Romanialiber profesionist May 17, 2016
368Georgiana NicaRomaniaStudentMay 17, 2016
367nicolae moranciuRomaniajurnalistMay 17, 2016
366Verginia CurtuiușRomaniaMay 17, 2016
365DAN VARNAVROMANIAECONOMISTMay 17, 2016
364Anca LupuRomaniaMay 17, 2016
363Paraschiv Viorel RomaniaprofesorMay 17, 2016
362Gabriela TarnavianuRomaniaMay 17, 2016
361Curt-Ali GhiulendanRomaniaAsistent medicalMay 17, 2016
360Miruna RuncanRomaniaProfesor universitar dr.May 17, 2016
359Laurentiu RaduItalymuncitorMay 17, 2016
358Julian RosengrenSwedenMay 17, 2016
357Dorina PausanUKMedicMay 17, 2016
356Ionel Nicu SavaRomaniaprofesorMay 17, 2016
355visovan ciprianMay 17, 2016
354Mihaela AniteiMay 17, 2016
353topirceanu constantaRomaniaMay 17, 2016
352Raluca BrumariuRomaniaJurnalistMay 17, 2016
351alexandru pompiliuRomaniaprofesorMay 17, 2016
350Olga Gabriela SumanRomaniaProfesor invatamant primarMay 17, 2016
349Olivia CosteaRomaniaPolitologMay 17, 2016
348Rudel ObrejaRomaniaPresedinteMay 17, 2016
347Paul KunRomaniadoctor în filosofie conf.univ.May 17, 2016
346STAȘ MARIANRomaniaprofesorMay 17, 2016
345Ariadna StefanescuRomaniaMay 17, 2016
344Maria MihaitaRomaniaFunctionarMay 17, 2016
343Iosif FlorinRomaniapensionarMay 17, 2016
342Emic ElenaRomaniaprofesorMay 17, 2016
341Iuliana CondreaRomaniaInginerMay 17, 2016
340Luminița TuleașcăRomaniaAvocat, Conferențiar universitar doctor May 17, 2016
339Cristina Florentina ChelmuşRomaniastudentMay 17, 2016
338GRAMA MIHAELA EUGENIAROMEDICMay 17, 2016
337Ana Vintila-SpatariuRomaniainginerMay 17, 2016
336Ovidiu PETCURomaniainginerMay 17, 2016
335Ioan PopRomania prof.univ.math.pensionar May 17, 2016
334Ovidiu ParaschivescuRomaniaInginer programatorMay 17, 2016
333VICTOR JUCANRomâniaProfesorMay 17, 2016
332Eugen StegereanRomaniaprofesorMay 17, 2016
331Ana StroeRomania---May 17, 2016
330Diana PirvuRomaniaMay 17, 2016
329Adrian IanchisRomaniaArhitectMay 17, 2016
328Victoria LazarRomaniaprofesorMay 17, 2016
327Diana BeneaRomaniacercetator stiintificMay 17, 2016
326cristea auraRomaniaprofesorMay 17, 2016
325Stoica Mircea May 17, 2016
324Daniel OnacaSwedenbibliotecarMay 17, 2016
323Georgeta RestemanRomaniainginer May 17, 2016
322Andreea Ioana IgniscaRomaniaStudentMay 17, 2016
321Todiras OctavianRomaniaMay 17, 2016
320Clement SovaRomaniaProgramatorMay 17, 2016
319Constantin TurmacRomaniainginer - consultant managementMay 17, 2016
318Carmen-Simona LazarRomaniamuncitorMay 17, 2016
317Dan GrigoreRomaniaMuzicant,profesorMay 17, 2016
316Daniel UncuRomaniajurnalistMay 17, 2016
315Virgiliu UnujumaMay 17, 2016
314Maria CernatRomaniaconferențiar universitarMay 17, 2016
313Patricia LeonteRomaniaStudentMay 17, 2016
312Olguta IanulRomaniaPsihologMay 17, 2016
311Willi RaduRomaniaInginerMay 17, 2016
310Ionut-Cosmin BaloiRomaniacadru didactic universitarMay 17, 2016
309Sorin EnacheRomaniaInginerMay 17, 2016
308Bianca CeicaRomaniacopywriterMay 17, 2016
307cainelemuntelui cainelemunteluipensionar May 17, 2016
306Ioana ZirraRomaniaconferentiar universitar (filolog)May 17, 2016
305Alexandra MocanuRomaniaMay 17, 2016
304lucretia abrudanPENSIONARAMay 17, 2016
303catalin hotnogMay 17, 2016
302Stoica MarianaAsistent personalMay 17, 2016
301Alexandru CalinescuRomaniaprofesor universitar, IasiMay 17, 2016
300iacob catalinRomaniaAdministratorMay 17, 2016
299Cristea EugeniaRomaniaZiarista acum pensionaraMay 17, 2016
298Andrei MiuRomaniaProfesorMay 17, 2016
297Camelia ZahariaRomaniainginerMay 17, 2016
296Florenta MusatRomaniapsihologMay 17, 2016
295Irina HugeanustudentMay 17, 2016
294Enache FlorinRoamaniaInginerMay 17, 2016
293Adriana ZamfirescuRomaniaProfesorMay 17, 2016
292Alin NiculaMay 17, 2016
291Daniela BraduMay 17, 2016
290Daniela RațiuRomaniascriitor, jurnalistMay 17, 2016
289Dragoș SdrobisRomaniacorporatistMay 17, 2016
288Ruxandra AnghelutaRomaniaconsultantMay 17, 2016
287Andrei AndreescuRomaniaIT managerMay 17, 2016
286Eugen ErhanRomaniaAsistent UniversitarMay 17, 2016
285Stefan NicoletaRomaniagraficianMay 17, 2016
284Mirion CristianRomaniaMuzicianMay 17, 2016
283Liviu ToaderRomaniaInginerMay 17, 2016
282Aurica ZubascupensionarMay 17, 2016
281Razvan SibiiUSALecturer/doctorandMay 17, 2016
280Mircea Zubascuprof secMay 17, 2016
279Popa DoinaRomaniaconferentiar universitarMay 17, 2016
278Sandutu TudorUnited KingdomMedicMay 17, 2016
277Calin Ioana AndreeaRomaniaEconomistMay 17, 2016
276Lucrezia PopRomaniaProfesorMay 17, 2016
275Emilia SercanRomaniaJurnalistMay 17, 2016
274Diana NastaseMay 17, 2016
273Lili PasatRomaniaMedic May 17, 2016
272Miroiu MihaelaRomaniaProf. univ.May 17, 2016
271Stefan DorondelRomaniaCercetatorMay 17, 2016
270carina popescuCanadacontabil May 17, 2016
269Victor VapirovschiRomaniaprogramatorMay 17, 2016
268Leica DanRomaniaTehnicianMay 17, 2016
267Dan GoreRomaniaEconomistMay 17, 2016
266Andreia BrucknerRomaniaChemist, doctor in chimieMay 17, 2016
265Marius BodochiRomaniaProfesorMay 17, 2016
264Iulian LeonteRomaniaBusiness Development ManagerMay 17, 2016
263Gheorghe StefanRomaniainginerMay 17, 2016
262Motau AndreiRomaniastudentMay 17, 2016
261Pentru ViitorMay 17, 2016
260Irma ZadurianRomaniaMedicMay 17, 2016
259Petrariu TudorRomaniaTerapeutMay 17, 2016
258Corina MellaRomaniaMedicMay 17, 2016
257Cristi StoicaRomaniaMay 17, 2016
256Ioana Cosmina RăduşRomaniaMedicMay 17, 2016
255Octaviana MilosRomaniainginerMay 17, 2016
254Marian MuresanRomaniaprof. univ. dr.May 17, 2016
253Bordea MagdalenaRomaniaMay 17, 2016
252luminita gcercetatorMay 17, 2016
251Gheorghe DerbacFranceDoctorant en Littérature FrançaiseMay 17, 2016
250Bogdan OlteanuRomaniaTraducatorMay 17, 2016
249Doina Maria SuciuRomaniamedicMay 17, 2016
248Anghel ViorelRomaniaJuristMay 17, 2016
247Alexandru DinuUnited KingdomMay 17, 2016
246Margit SallakRomaniateacherMay 17, 2016
245Dimitrie Andrei StefanescuUnited KingdomDoctorandMay 17, 2016
244Alexandru PopescuRomaniamedic veterinarMay 17, 2016
243Ciprian CrîşmaruNetherlandspostdoctoral researcherMay 17, 2016
242Marian RaiciofRomaniaMay 17, 2016
241Antonescu DinuRomaniamedicMay 17, 2016
240Adrian MedeleanuMay 17, 2016
239Gheorghe BanzearomaniaeconomistMay 17, 2016
238Ioan GarboanRomaniaexpert contabilMay 17, 2016
237Ana PitariuRomaniaIng.chim.-cercetător May 17, 2016
236Chicu M.BrașovProfesorMay 17, 2016
235issabela cotelinRomaniafilologMay 17, 2016
234mariana bezdadeaRomaniaprofesor universitar diplomat doctor chimistMay 17, 2016
233Eugen HanganuRomaniaManagerMay 17, 2016
232Ovidiu AndroneRomaniainginerMay 17, 2016
231Gabriela ProfirRomaniaMedicMay 17, 2016
230Ligia SarivanRomaniacercetatorMay 17, 2016
229Acostachioae Adrian MihaiRomaniaProfesorMay 17, 2016
228vigaru ionRomaniainginerMay 17, 2016
227georgian bucurRomaniaMay 17, 2016
226DAN NITARomaniaIT EngineerMay 17, 2016
225Marian PopaRomaniaagent imobiliarMay 17, 2016
224Panait Doru-OctavianromanianavigatorMay 17, 2016
223Sofia CostescuRomaniaInginerMay 17, 2016
222Grigoras BogdanRomaniaManagerMay 17, 2016
221ioana mutiuRomaniainginerMay 17, 2016
220Mihai ChiperRomaniaistoricMay 17, 2016
219necula melanieRomaniastudentaMay 17, 2016
218Vlad LazarRomaniainginerMay 17, 2016
217Daria HutanuRomaniaElevMay 17, 2016
216Popescu RomulusFrancesomerMay 17, 2016
215Țuinea DorelRomaniaStudentMay 17, 2016
214Andrei PuiudoctorandMay 17, 2016
213Ovidiu ZaimRomaniaeconomistMay 17, 2016
212Trandafir IonutRomaniaTehnicianMay 17, 2016
211ILEANA LADARURomaniaEconomistMay 17, 2016
210Iulia GrigoreRomaniaeconomistMay 17, 2016
209Cristina BotezRomaniaCofetar sefMay 17, 2016
208Rodica PenaDeutschlandcercetatorMay 17, 2016
207victor mihail diaconescuRomaniamedicMay 17, 2016
206Ruxandra FloreaBelgiumCercetatorMay 17, 2016
205Daniel IonMay 17, 2016
204Stefan StaicuRomaniainginerMay 17, 2016
203Paul Cristian SarbuGermanyDoctorandMay 17, 2016
202Teodor TraistaRomaniaMay 17, 2016
201Pricope VasileRomaniaRedactor RadioMay 17, 2016
200Tiberiu Razvan RobuMarea BritanieElectricianMay 17, 2016
199Macarie Bogdan Tudor România Supervizare May 17, 2016
198Mirela BologanRomaniaMay 17, 2016
197Cristian BologanRomaniaMay 17, 2016
196Pirjolea GEORGERomaniaMay 17, 2016
195Mihai MironRomaniaInginerMay 17, 2016
194Iulian ProdeaRomâniaMay 17, 2016
193Alexandru DuzsardiRomaniaSystem AdministratorMay 17, 2016
192Razvan VisescuRomaniaCetateanMay 17, 2016
191Adrian CiorgoveanRomaniaarhitectMay 17, 2016
190Traian MuresanRomaniaInginerMay 17, 2016
189Rosu VladutRomaniafara profesieMay 17, 2016
188Movileanu DorianRomaniaInginerMay 17, 2016
187Ileana BalanRomaniaMedicMay 17, 2016
186Raul StanciuRomaniaInginerMay 17, 2016
185Carmen-Marina MihaiRomaniaMedicMay 17, 2016
184Mihai BasescuMay 17, 2016
183Daniel PuriceRomaniainginerMay 17, 2016
182Cristian ModanRomania Profesor May 17, 2016
181Vladimir PenaGermanyBiochimistMay 17, 2016
180Vintilescu GeorgeRomaniaEconomistMay 17, 2016
179Cristiana CroitoruRomaniaprofesorMay 17, 2016
178Iulian RadunaRomaniaInginer ITMay 17, 2016
177Ioana SorinaRomaniaAnalist financiarMay 17, 2016
176Dan TurcuUnited Kingdomsupport workerMay 17, 2016
175CUCU GHEORGHERomaniainginerMay 17, 2016
174Marius IoanaRomaniaMay 17, 2016
173Uwe LeonhardtRomaniaLiber profesionistMay 17, 2016
172Tanase Stefan BogdanRomaniaEconomistMay 17, 2016
171Valentin Cotarta belgiaDr. European Commission May 17, 2016
170Maria AlbuRomaniaInginer pensionarMay 17, 2016
169Mircea StefanescuRomaniaarhitectMay 17, 2016
168Dorin DobrincuRomaniaistoricMay 17, 2016
167Daniela SavulescuRomaniapensionarMay 17, 2016
166Ovidiu BuruianaRomaniaistoricMay 17, 2016
165Manecan IoanRomaniaeconomistMay 17, 2016
164Florica IenceanRomaniaMay 17, 2016
163Bebesel MihaiRomaniaeconomistMay 17, 2016
162Dorica ȘuteicăRomaniaasistenta medicala -pediatrieMay 17, 2016
161Maralin Doru MureșanRomaniaMay 17, 2016
160SIMION SORINRomaniaMay 17, 2016
159Stefan Mircea IenceanRomaniaMay 17, 2016
158Toma AlbuRomaniaProfesor UniversitarMay 17, 2016
157Doru-Teodor DinulescuromaniainginerMay 17, 2016
156Spiridon ViorelRomaniaMay 17, 2016
155Gabi DraceaRomaniainginerMay 17, 2016
154Eva KaslikMay 17, 2016
153Natalia HirceagRomaniasubinginerMay 17, 2016
152Ioan CiumasuFranceMay 17, 2016
151Alexandru GeorgeRomaniaITMay 17, 2016
150Irina LițcanuRomaniaMamă, asistent personal pentru copil autistMay 17, 2016
149Daniel IrimiaNetherlandsResearch associateMay 17, 2016
148Stefan MorarPolandPhDMay 17, 2016
147Moraru MihaitaRomaniaGeografMay 17, 2016
146Liviu ZahariaCanadaInginerMay 17, 2016
145Sandu GolceaRomaniaProfesorMay 17, 2016
144Sorin CotofanaOlandaProfesorMay 17, 2016
143Flavius SolomonRomaniaIstoricMay 17, 2016
142Razvan LunguRomaniaelevMay 17, 2016
141CORNEL BALANRomaniainginerMay 17, 2016
140Vascan DumitruRomâniaprof mateMay 17, 2016
139Patricia MateiRomaniaadminstrator firmaMay 17, 2016
138Alexandru BabesRomaniaProfesor universitarMay 17, 2016
137Florin GeorgescuNetherlandsEnrollment AdvisorMay 17, 2016
136Zonel VasiliuRomaniaInginer pensionarMay 17, 2016
135Anton AntalRomaniaInginer pensionarMay 17, 2016
134ionescu doruRomanialurnalistMay 17, 2016
133Mihai DamianFranceprofesorMay 17, 2016
132nicolae elenaromaniaeconomistMay 17, 2016
131Nadia IonescuRomaniaProfesorMay 17, 2016
130Mihai MacoveiSwedenavocatMay 17, 2016
129Octavian IanculescuRomaniaProgramatorMay 17, 2016
128Gabriel BlajBelgiaJuristMay 17, 2016
127Denisa DragoescuRomaniainginerMay 17, 2016
126Alexandru TamasanUnited StatesProfesorMay 17, 2016
125Dudita NicolaeRomaniaAdministrator reteaMay 17, 2016
124Irina Pop-PacurarRomaniaBiolog, conf. dr.May 17, 2016
123Sorin SilaghiRomaniaMay 17, 2016
122Claudiu DavidRomâniaInginer energeticianMay 17, 2016
121Mihai CiobanRomaniaProgramatorMay 17, 2016
120Ilies VictoriaRomaniacercetator stiintificMay 17, 2016
119Mircea DragomanRomaniacercetator stiintific I May 17, 2016
118Gheorghe PuscasuRomaniaProf. univ. dr. ing.May 17, 2016
117Mircea Oltean RomaniaManagerMay 17, 2016
116grigore cameliaromaniaeconomistMay 17, 2016
115Dan VlaseRomaniaarheolog/istoricMay 17, 2016
114Nazariu LucușaMay 17, 2016
113Gheorghe PeneaRomaniaAdministratorMay 17, 2016
112Vioria NișcovRomâniacercetător științificMay 17, 2016
111Despina CarsteaRomaniainginerMay 17, 2016
110Beatrice Mihaela RaduItaliaCercetatorMay 17, 2016
109Fedrocaina ElindirMay 17, 2016
108Radu CretuRomaniainginerMay 17, 2016
107Dan Mircea FeneruRomaniaInginerMay 17, 2016
106Mihai RaduItaliacercetator stiintificMay 17, 2016
105niculae istrateRomaniaMay 17, 2016
104Dragos Lungu May 17, 2016
103Andreea SuharovRomaniaMay 17, 2016
102Octavian BurgheleaRomaniaMay 17, 2016
101Viorel AchimRomaniacercetătorMay 17, 2016
100Camelia GrigoreRomaniachimistMay 17, 2016
99oana scarlatUnited Kingdommortgage processorMay 17, 2016
98Vlad IliescuRomaniaMay 17, 2016
97gavrila liviuRomaniaadministratorMay 17, 2016
96Mihai MusatinginerMay 17, 2016
95Corneliu LustunRomaniainginerMay 17, 2016
94Dana GabrielianGermanycercetatorMay 17, 2016
93Badea NiculaeRomaniaInginerMay 17, 2016
92Radu CiobanuRomaniascriitorMay 17, 2016
91Petronela DumitriuRomaniaeducatoareMay 17, 2016
90Alexandra ZamfirRomaniaeconomistMay 17, 2016
89Margareta IVANRomaniaExpert formareMay 17, 2016
88Gabriel CovrigRomaniaMay 17, 2016
87Razvan DiaconescuRomaniacercetătorMay 17, 2016
86Gabriela CosteaRomaniainginerMay 17, 2016
85Vasile GheorgheRomaniaeconomistMay 17, 2016
84Iulian MarcuRomaniainginer softwareMay 17, 2016
83Gelu JitianuRomaniainginerMay 17, 2016
82Lucia GiurascuRomaniainginerMay 17, 2016
81Ovidiu CimpanRomaniabuyerMay 17, 2016
80florin stoicanromaniacercetatorMay 17, 2016
79Valentina lazarescuRomaniacercetatorr stiintificMay 17, 2016
78Agafitei Titi - IulianRomaniaConferentiar universitarMay 17, 2016
77Nicoleta Ramona CiobanuRomaniaProfesorMay 17, 2016
76Sorin COZMANCIUCRomaniaeconomistMay 17, 2016
75Toboșaru NicolaeRomâniaLt.col.dr. MApNMay 17, 2016
74Marius SandruRomaniaweb developerMay 17, 2016
73Norica NichitaMay 17, 2016
72Rosu Mina EmilRomaniaProf.univ. dr.ing. indrumator doctoratMay 17, 2016
71Elena EneRomaniamanager de proiect, HRMay 17, 2016
70Carmen GeorgescuMay 17, 2016
69Popa RamonaMay 17, 2016
68paul olteanuromaniaconsultantMay 17, 2016
67Dunaroaia GabrielMay 17, 2016
66Agneta CaragheorgheopolRomaniaCercetator Stiintific I, pensionarMay 17, 2016
65Marius VasileRomaniaBusiness AnalystMay 17, 2016
64Bogdan AdrianRomaniaEconomistMay 17, 2016
63Sorin SeitanRomaniaInginerMay 17, 2016
62Ciprian BoscaRomaniainginer electronistMay 17, 2016
61MAFTEI CRISTIANRomaniaeconomistMay 17, 2016
60Emilian BugnarUnited KingdomEconomistMay 17, 2016
59Moldoveanu CristianRomaniainginerMay 17, 2016
58Liviu LeleuRomaniaprogramatorMay 17, 2016
57Bogdan DumitrescuRomaniaprof. univ.May 17, 2016
56Neagu GabrielaRomaniaMay 17, 2016
55Adrian ZegaRomaniaControlor de trafic aerianMay 17, 2016
54Valentin TanasaRomaniadr. ing. May 17, 2016
53Mirela NicolaeUSAcontabilMay 17, 2016
52Florian Alexandru SarivanRomaniaEngineerMay 17, 2016
51Oana BorleaRomaniaarheologMay 17, 2016
50Marius TeodosiuRomâniainginerMay 17, 2016
49Benony NeaguRomaniaMay 17, 2016
48Ionut BogdanRomaniaconsilierMay 17, 2016
47Corneliu OpreaRomaniaprofesor de fizicaMay 17, 2016
46Gheorghe-Daniel TudorRomaniainginerMay 17, 2016
45Luminita EnescuRomaniaInginerMay 17, 2016
44Florentina NastaselFranceMedicMay 17, 2016
43zamfirescu alexandruromaniainginerMay 17, 2016
42Iulian DumitruRomaniaeconomistMay 17, 2016
41Mihalcea DanielRomaniaeconomistMay 17, 2016
40Florin BanutaRomaniainginerMay 17, 2016
39laurentiu mihaiRomaniamedicMay 17, 2016
38Ichimescu AndreiRomaniainginerMay 17, 2016
37Bogdan GoadaRomaniaInginerMay 17, 2016
36OCTAVIAN-OVIDIU GRUIANRomaniainginerMay 17, 2016
35Maniu CorneliaRomaniaprofesorMay 17, 2016
34Alex MarinescuRomaniaInginerMay 17, 2016
33Zaharia DanaRomaniaInginerMay 17, 2016
32SORINEL TENCIURomaniainginerMay 17, 2016
31Sorin FORTIURomaniaistoricMay 17, 2016
30Popa DumitruRomaniaprof. univ. dr. May 17, 2016
29ana maria dumitrescuRomaniamedicMay 17, 2016
28Lupu OanaRomaniadr. ing.May 17, 2016
27Bulearca FelixRomaniainginerMay 17, 2016
26Tiberiu CraciunRomâniainginerMay 17, 2016
25Daniel PopaRomaniajurnalistMay 17, 2016
24Cristina NicuMay 17, 2016
23daniel conduracheMay 17, 2016
22Alexandru popaDenmarktamplarMay 17, 2016
21Mircea IliescuRomaniaInginer electronistMay 17, 2016
20Stoica AndreeaRomaniaactritaMay 17, 2016
19Dan DiaconuRomaniaInginerMay 17, 2016
18Emilia PecheanuRomaniaConferentiarMay 17, 2016
17Duta EugeniaFrantaprofesorMay 17, 2016
16Alexandra HrincuRomaniawebmasterMay 17, 2016
15Corina-Ioana IonelRomaniajurnalistMay 17, 2016
14BAGHIU IOANRomaniainginerMay 17, 2016
13Madalina OpreaRomaniainginerMay 17, 2016
12Constantin SandoviciRomaniainginerMay 17, 2016
11Maria ObrejaRomaniainginer aviatieMay 17, 2016
10Virgil Alexandru IordacheRomaniaTeacher and researcherMay 17, 2016
9Izabela CernatescuRomaniaProfesorMay 17, 2016
8Traian AbrudanUnited KingdomCercetător ştiinţificMay 17, 2016
7Oana Simona StefanRomaniaStructurist avionMay 17, 2016
6Adrian BuzatuMarea BritanieCercetator stiintificMay 17, 2016
5Dragos CiuparuRomaniaProfesorMay 17, 2016
4Lucian AncuSwitzerlandMay 17, 2016
3Octavian MicuRomaniaCercetator Stiintific May 17, 2016
2Horia CorneanDanemarcaProfesor universitarMay 17, 2016
1Cristian DogaruMarea BritanieConferențiarMay 17, 2016