Apel pentru Educație

OPRIȚI MUTILAREA EDUCAȚIEI!

ACTUALIZARE: La data de 10 Octombrie 2016 Senatul României a respins cererea Președintelui României de re-examinare a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.

Singura soluție rămâne atacarea la Curtea Constituțională.

Constatăm că reprezentanții aleși ai poporului – membrii Camerei Deputaților și ai Senatului României – au reînceput un asalt susținut împotriva educației, și în special asupra studiilor universitare de doctorat din România, cu scopul vădit de a proteja o întreagă clasă politică care a profitat, și va profita în continuare, de slăbiciunile unui sistem slab și ușor coruptibil.

Imaginea României suferă atât pe plan intern cât, mai ales, pe plan internațional, din cauza instituționalizării fraudei academice la nivel de studii doctorale. Plagiatul tezelor de doctorat a devenit o practică comună, acceptată și nesancționată în societatea românească, de la cazuri celebre precum cele ale lui Victor Viorel Ponta, Gabriel Oprea și doctoranzilor săi, până la cazuri mai puțin publice dar la fel de serioase.

În ultimele luni ambele camere ale Parlamentului României au purces la introducerea unor modificări majore în Legea Educației, fără absolut nicio consultare publică și cu instituțiile implicatei, modificări care aruncă într-o confuzie intenționată aplicarea principiilor și standardelor de etică profesională ale studiilor universitare de doctorat. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 a fost trimisă pentru promulgare Președintelui României pe data de 12 Mai 2016 și conține câteva modificări îngrijorătoare, printre care menționăm:

 • articolului 168 din cadrul Titlului III (Învățământul Superior), Capitolul III (Organizarea Studiilor Universitare), Secțiunea 12 (Ciclul III – Studii Universitare de Doctorat) i se adaugă un nou alineat (54) care prevede, citez, Titularul unui titlu științific de doctor poate solicita, după caz, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice ori IOSUD care i-a acordat titlul de doctor renunțarea la titlul în cauză. (…)”.
Reamintim că această prevedere fusese introdusă în Legea Educației prin punctul 12. din Ordonanța de urgenta nr. 94/2014 începând cu 30.12.2014 (alineatul 71; incidental, alineatul 71  nu a fost abrogat în acest proiect de lege, astfel încât prevederea care permite renunțarea la titlul de doctor se va găsi de două ori în lege). Această prevedere a fost amplu criticată de către opinia publică; aproape 2,500 de persoane au semnat anul  trecut o petiție împotriva acestei prevederi, petiție ce a fost intens mediatizată, inclusiv în revista științifică Nature; în petiție s-a argumentat, printre altele, că obținerea unui titlu de doctor nu este o activitate solitară a candidatului respectiv, ci implică un întreg ansamblu de instituții și activități academice, prin urmare renunțarea la acest titlu nu poate fi lăsată doar la latitudinea deținătorului acestui titlu.
 • articolul 170 va fi modificat după cum urmează
  • alineatul 1 va fi modificat astfel încât pentru nerespectarea standardelor de etică profesională în cadrul studiilor doctorale singura sancțiune care va rămâne în vigoare va fi “retragerea acreditării școlii doctorale”, eliminându-se astfel orice sancțiune vizând studentul doctorand care va fi încălcat standardele de etică profesională.
  • alineatul 3 va include prevederi vizând doar pe cei ce au obținut titlul de doctor înaintea promulgării aceste modificări de lege, “acordate prin ordin ale ministrului educației naționale și cercetării științifice” (în noua lege trimisă spre promulgare titlul de doctor/atestatul de conducător de doctorat vor fi acordate de către Senatul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, IOSUD). Acest alineat prevede că sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de etică profesională pentru titlul de doctor/atestatul de conducător de doctorat se vor trimite comisiei de etică a IOSUD care poate propune aplicarea sancțiunii privind retragerea titlului.
Modificările operate articolului 170 vor deresponsabiliza, în viitor, studenții doctoranzi în cazul în care vor fi încălcat standardele de etică profesională, și deasemeni vor introduce un conflict de interese în analiza sesizărilor de plagiat a celor ce au obținut deja titlul de doctor, prin prevederea prin care instituția decisivă pentru propunerea de sancționare va fi IOSUD care a eliberat titlul de doctor, eliminând astfel posibilitatea ca sesizările să poată fi trimise direct unei instituții independente precum CNATDCU. Este foarte posibil ca în viitor orice sesizare vizând persoane publice politice să fie blocată de către instituția de învățământ superior care a acordat titlul.

Semnatarii acestei scrisori fac un apel urgent pentru curățirea și re-credibilizarea  învățământului universitar doctoral din România:

 

 • Președintele României, Klaus Iohannis, să analizeze atent și lucid proiectul primit pentru promulgare și să respingă o lege care, astfel formulată,  nu sancționează și nu descurajează frauda academică
 • Guvernul României să inițieze și să implementeze un mecanism transparent și eficient prin care toate suspiciunile de plagiat care au fost sau vor fi sesizate să fie analizate și sancționate prompt și eficient, fără tergiversări și amânări

Descărcați [download id=”3″].

Apel pentru Educație

Apel pentru Educație
OPRIȚI MUTILAREA EDUCAȚIEI!

Constatăm cu extremă îngrijorare că reprezentanții aleși ai poporului - membrii Camerei Deputaților și ai Senatului României - au reînceput un asalt susținut împotriva educației, și în special asupra studiilor universitare de doctorat din România, cu scopul vădit de a proteja o întreagă clasă politică care a profitat, și va profita în continuare, de slăbiciunile unui sistem slab și ușor coruptibil.

Imaginea României suferă atât pe plan intern cât, mai ales, pe plan internațional, din cauza instituționalizării fraudei academice la nivel de studii doctorale. Plagiatul tezelor de doctorat a devenit o practică comună, acceptată și nesancționată în societatea românească, de la cazuri celebre precum cele ale lui Victor Viorel Ponta, Gabriel Oprea și doctoranzilor săi, până la cazuri mai puțin publice dar la fel de serioase.

În ultimele săptămâni ambele camere ale Parlamentului României au purces la introducerea unor modificări majore în Legea Educației, fără absolut nicio consultare publică și cu instituțiile implicatei, modificări care aruncă într-o confuzie intenționată aplicarea principiilor și standardelor de etică profesională ale studiilor universitare de doctorat. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 a fost trimisă pentru promulgare Președintelui României pe data de 12 Mai 2016 și conține câteva modificări îngrijorătoare, printre care menționăm:

 • articolului 168 din cadrul Titlului III (Învățământul Superior), Capitolul III (Organizarea Studiilor Universitare), Secțiunea 12 (Ciclul III - Studii Universitare de Doctorat) i se adaugă un nou alineat (54) care prevede, citez, "Titularul unui titlu științific de doctor poate solicita, după caz, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice ori IOSUD care i-a acordat titlul de doctor renunțarea la titlul în cauză. (...)".

Reamintim că această prevedere fusese introdusă în Legea Educației prin punctul 12. din Ordonanța de urgenta nr. 94/2014 începând cu 30.12.2014 (alineatul 71; incidental, alineatul 71 nu a fost abrogat în acest proiect de lege, astfel încât prevederea care permite renunțarea la titlul de doctor se va găsi de două ori în lege). Această prevedere a fost amplu criticată de către opinia publică; aproape 2'500 de persoane au semnat anul trecut o petiție împotriva acestei prevederi, petiție ce a fost intens mediatizată, inclusiv în revista științifică Nature, în care s-a argumentat, printre altele, că obținerea unui titlu de doctor nu este o activitate solitară a candidatului respectiv, ci implică un întreg ansamblu de instituții și activități academice, prin urmare renunțarea la acest titlu nu poate fi lăsată doar la latitudinea deținătorului acestui titlu.

 • articolul 170 va fi modificat după cum urmează
  • alineatul 1 va fi modificat astfel încât pentru nerespectarea standardelor de etică profesională în cadrul studiilor doctorale singura sancțiune care va rămâne în vigoare va fi "retragerea acreditării școlii doctorale", eliminându-se astfel orice sancțiune vizând studentul doctorand care va fi încălcat standardele de etică profesională.
  • alineatul 3 va include prevederi vizând doar pe cei ce au obținut titlul de doctor înaintea promulgării aceste modificări de lege, "acordate prin ordin ale ministrului educației naționale și cercetării științifice" (în noua lege trimisă spre promulgare titlul de doctor/atestatul de conducător de doctorat vor fi acordate de către Senatul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, IOSUD). Acest alineat prevede că sesizările cu privire la nerespectarea standardelor de etică profesională pentru titlul de doctor/atestatul de conducător de doctorat se vor trimite comisiei de etică a IOSUD care poate propune aplicarea sancțiunii privind retragerea titlului.

Modificările operate articolului 170 vor deresponsabiliza, în viitor, studenții doctoranzi în cazul în care vor fi încălcat standardele de etică profesională, și deasemeni vor introduce un conflict de interese în analiza sesizărilor de plagiat a celor ce au obținut deja titlul de doctor, prin prevederea prin care instituția decisivă pentru propunerea de sancționare va fi IOSUD care a eliberat titlul de doctor, eliminând astfel posibilitatea ca sesizările să poată fi trimise direct unei instituții independente precum CNATDCU. Este foarte posibil ca în viitor orice sesizare vizând persoane publice politice să fie blocată de către instituția de învățământ superior care a acordat titlul.
Semnatarii acestei scrisori fac un apel urgent pentru curățirea și re-credibilizarea învățământului universitar doctoral din România:

- Președintele României, Klaus Iohannis, să analizeze atent și lucid proiectul primit pentru promulgare și să respingă o lege care legitimizează frauda academică
 • Guvernul României să inițieze și să implementeze un program transparent și eficient prin care toate suspiciunile de plagiat care au fost sau vor fi sesizate să fie analizate și sancționate prompt și eficient, fără tergiversări și amânări

%%your signature%%

682 signatures

Vă rugăm să transmiteți acest mesaj prietenilor și colegilor dumneavoastră.

   


Semnatari
682 Edwin Alexandru Laszlo ?? student Nov 13, 2016
681 Octavian Datcu Romania student Oct 21, 2016
680 Mazilu Dumitru România Inginer constructor Oct 20, 2016
679 Loredana Peca Romania biolog, cercetator, consilier genetic Oct 19, 2016
678 GABRIEL DRAGOS VASILESCU Romania Cercetator stiintific gradul I Jul 03, 2016
677 Samfira Ionel Romania conducator de doctorat, profesor Jun 09, 2016
676 Mihaela Groza Romania Jun 02, 2016
675 STOICA CRISTINA Romania Economist Jun 02, 2016
674 Posea Ramona Romania Economist Jun 02, 2016
673 Gridan Olimpia Romania inginer Jun 02, 2016
672 Gheorghe RUXANDA Romania Profesor universitar Jun 01, 2016
671 Harbădă Romulus ?? prof. pt. înv. primar și preșolar May 30, 2016
670 Monica Butnariu Romania profesor, doctor abilitat May 29, 2016
669 Iosif Gergen Romania professor PhD May 27, 2016
668 lucian david Romania May 27, 2016
667 francu voicu Romania inginer May 27, 2016
666 Mihai Capotă Statele Unite ale Americii Cercetător științific May 27, 2016
665 Sorana Ionescu Romania lector May 25, 2016
664 dan cretu Romania profesor universitar pensionar May 24, 2016
663 Laurentiu Trifan France Inginer in cercetare May 23, 2016
662 Raluca Niculita France Student Arhitect May 22, 2016
661 Anca Molnos France Cercetator May 22, 2016
660 Elena lazarescu Romania ------ May 21, 2016
659 Sergiu Simion Romania May 21, 2016
658 Aurelia Barthi Romania May 21, 2016
657 Flavia Casandra Romania May 20, 2016
656 Cristina Papucea Romania Studenta May 20, 2016
655 Marius Paul Munteanu România Inginer May 20, 2016
654 Stroescu Vlad Bogdan Romania MD May 20, 2016
653 Gheorghe Toacșe Romania Profesor universitar May 20, 2016
652 nina oprea ?? May 20, 2016
651 Gabriel Carpo Canada Inginer May 20, 2016
650 Eva Freisinger Romania contabil May 19, 2016
649 Cristian Mladin Romania May 19, 2016
648 Eveline Molocea Germany Student May 19, 2016
647 Maria-Emilia Goian Romania profesor May 19, 2016
646 Valentina Sandu-Dediu Romania muzicolog May 19, 2016
645 Lucian Fusu Romania lector May 19, 2016
644 Veronica Maria ?? May 19, 2016
643 Arambasa Anca Romania Student May 19, 2016
642 Diana Grebles Romania referent marketing May 19, 2016
641 eniko takacs Romania Actor May 19, 2016
640 Dana Grasso Romania Profesoara May 19, 2016
639 Andrei Valeanu Olanda May 19, 2016
638 Stefania Lalu Romania istoric May 19, 2016
637 Andreea Corfar ?? May 19, 2016
636 Consuela Vilaia Romania profesor May 19, 2016
635 Ileana Mihaila România prof. univ. dr. habil. May 19, 2016
634 JEAN MIHALACHE Romania economist May 19, 2016
633 Lungu Dana Romania Psiholog May 19, 2016
632 victor ivanovici Greece profesor emerit, Univ. "Aristotel", Salonic May 19, 2016
631 Cristina Modreanu Romania Critic si curator de teatru May 19, 2016
630 Cristiana Cristureanu România profesor May 19, 2016
629 Riglea Silviu Romania Psiholog May 19, 2016
628 corneliu buzelan Romania pensionar May 19, 2016
627 Veronica Ghica Portugal Manager de formare profesionala May 19, 2016
626 Ana Borlescu Romania DOCTORAND May 19, 2016
625 Daniela Sere România May 19, 2016
624 Adelaida Patrasc Lungu Romania Antreprenor May 18, 2016
623 Cosima Rughinis Romania Sociolog May 18, 2016
622 Andrei Mihaita Romania elev May 18, 2016
621 Cristiana Radu Romania grafician May 18, 2016
620 Radulescu Ioana Romania Educatoare May 18, 2016
619 Mihai Costea Romania May 18, 2016
618 Stefan Stefan România Student May 18, 2016
617 Cristian Dumitrescu Romania Tamplar May 18, 2016
616 Andra Zaharia Romania Specialist marketing May 18, 2016
615 Marcel Tolcea Romania Profesor May 18, 2016
614 liuba iacoblev Romania profesoara May 18, 2016
613 cristina radulescu Romania medic May 18, 2016
612 Virgil Dimbezel France Medic May 18, 2016
611 nicoara eugen Romania Tamplar May 18, 2016
610 maria van oost Netherlands project coordinator political party May 18, 2016
609 Tatiana Olinic Romania Sef lucrari dr ing May 18, 2016
608 raluca visinescu Romania arhitect May 18, 2016
607 Amelia Burlea Romania Medic May 18, 2016
606 blana alexandra romania copywriter May 18, 2016
605 Raluca Paraschiv Ro Lector univ May 18, 2016
604 Istvan Kiraly V. Romania conf. univ. dr. May 18, 2016
603 Ionel Boamfa Romania lector dr. May 18, 2016
602 Francisc Simon Romania Pensionar May 18, 2016
601 Virgil-Florin Duma Romania Prof. Dr.-habil. Ing. May 18, 2016
600 Cristina Ignatovici Romania May 18, 2016
599 Daniela-Corina Lambropulos Romania jurist May 18, 2016
598 Ligia Moraru Romania pensionara May 18, 2016
597 Dorina Vitalis România profesor invatamant primar May 18, 2016
596 Scorte Viorel Romania economist May 18, 2016
595 doina costache Singapore manager May 18, 2016
594 Anca Apatean Romania inginer May 18, 2016
593 Scorte Carmen Mihaela Romania conferentiar universitar May 18, 2016
592 Magda Vladut Romania asistent social May 18, 2016
591 Andreia Moraru Romania sociolog May 18, 2016
590 Gheorghe Dumitru Romania medic May 18, 2016
589 Naomi Calugaru Romania May 18, 2016
588 Miliana Chipaila Romania May 18, 2016
587 Amalia Gabriela Diaconeasa Romania biochimista May 18, 2016
586 Rodica Dragos Ro. Profesor/pensionat May 18, 2016
585 Alexandru Mexi Romania Architect May 18, 2016
584 Iulia Lazar Romania Cadru didactic universitar May 18, 2016
583 Bivolaru Cecilia Romania Student May 18, 2016
582 Anca Solacolu Germany product manager May 18, 2016
581 Graziela-Cleopatra Borode Romania Pensionara May 18, 2016
580 Alina Doica ?? May 18, 2016
579 Dumitru Nuțu Romania medic May 18, 2016
578 Aura Carmen FAYE Romania May 18, 2016
577 Florica Sereseanu Romania profesoara May 18, 2016
576 Claudiu Bulaceanu Romania Inginer May 18, 2016
575 Andra Dolana Romania jurnalista May 18, 2016
574 diana popescu Romania economist May 18, 2016
573 Alexandra Gruian United Kingdom May 18, 2016
572 coroiu eugenia-adriana Romania educatoare May 18, 2016
571 Enache Sorina Germany receptionist May 18, 2016
570 carmen deaconu ?? May 18, 2016
569 Mircea Gordan Romania -pensionar May 18, 2016
568 Gheorghe Neamtu ?? inginer May 18, 2016
567 Rodica Liliana Banea Romania Profesor May 18, 2016
566 Ovidiu Grigorescu Romania Inginer May 18, 2016
565 Cristiana Lotrea Romania Sociolog May 18, 2016
564 Corina Dobos Romania cercetator May 18, 2016
563 cezara david Romania May 18, 2016
562 Costin Geana Romania Inginer IT May 18, 2016
561 Marius Voian Romania Programator May 18, 2016
560 Rusu Pompilia România jurist May 18, 2016
559 ADRIAN RUSU Romania Economist May 18, 2016
558 Iovan Drehe Romania Asistent cercetare May 18, 2016
557 Liviu Mihai Nita Romania Liber profesionist May 18, 2016
556 Sorin Dan Damian Romania Doctor in istorie May 18, 2016
555 MR P România Pensionar May 18, 2016
554 Elena Boioglu Bucuresti Pensionara May 18, 2016
553 Maria Muntean ?? profesor May 18, 2016
552 IACOB LILIANA ROMANIA FILOLOG May 18, 2016
551 Ilies Ileana Romania Profesoara May 18, 2016
550 Racovita Eugenia Spania May 18, 2016
549 Dana Jalobeanu Romania conferentiar, Universitatea din Bucuresti May 18, 2016
548 Angeli Catalina Romania Secretara May 18, 2016
547 Cristina Chinole Romania Activista Drepturile Omului, Antreprenoare May 18, 2016
546 nicolae sinu Romania inginer May 18, 2016
545 Fasola-Matasaru Lucian Romania Doctorand May 18, 2016
544 Cristinel Creangă România inginer May 18, 2016
543 tom sora Germany composer May 18, 2016
542 Barna Liviu Romania Economist May 18, 2016
541 Luminita Isaic Romania Translator May 18, 2016
540 ARHIRE VERGINIA Romania inginer May 18, 2016
539 bodnariuk vlad alexandru romania avocat May 18, 2016
538 bodnariuk anca romania jurist May 18, 2016
537 petru santo romania May 18, 2016
536 Alina Slapciu Romania student May 18, 2016
535 Corneliu Sarbu Romania cercetator stiintific principal gradul 1 (CS-1) May 18, 2016
534 Corina Grigoriu Romania May 18, 2016
533 Irina Ouatu-Paraschiv Romania Designer May 18, 2016
532 Adrian Linc Romania Inginer May 18, 2016
531 Atrejei Dan România Economist May 18, 2016
530 Idu Mihai Romania Economist May 18, 2016
529 Alin Moisa România Jurnalist May 18, 2016
528 Andreea Molocea Czech Republic May 18, 2016
527 Ramona Strugariu Romania Consilier juridic May 18, 2016
526 Costin Oproiu Romania inginer May 18, 2016
525 Gridan Silviu Romania inginer, masterand (istorie) May 18, 2016
524 Stefania Grecea Olanda Cadru didactic universitar May 18, 2016
523 Iuliana Luca ?? May 18, 2016
522 Laura Lauber Romania economist May 18, 2016
521 Adriana Cocirta România Antreprenor May 18, 2016
520 Andreea Bende ?? May 18, 2016
519 Rares Eugen Tirca Romania Student May 18, 2016
518 Ciprian Chiorlise România tâmplar May 18, 2016
517 serban ursachi Romania muzician May 18, 2016
516 Alexandra Bardan Romania Cadru didactic univ. May 18, 2016
515 Bolboacă Lucian -Eugen România biolog May 18, 2016
514 Artem Elena Romania biolog May 18, 2016
513 Florin Tirca Romania Economist May 18, 2016
512 Anca Sincu Romania Finantist May 18, 2016
511 Ursachi Ioan Romania Profesor universitar dr. May 18, 2016
510 Bogdan Minca Romania lector dr. May 18, 2016
509 Aristides-Orlando Panaitescu-Alegria Romania Muzician May 18, 2016
508 Cociș Lavinia România Doctorand May 18, 2016
507 Aura-Silvana Dobos Romania Consultant May 18, 2016
506 george timis România antrenor May 18, 2016
505 Paul Gabor Spain May 18, 2016
504 Iaru Florin Romania scriitor May 18, 2016
503 IGNAT Alina Elena Romania biolog May 18, 2016
502 OANA PETROAIE ROMANIA JURIST May 18, 2016
501 Horodinschi Vasile Romania Inginer May 18, 2016
500 IOANA STOICESCU Romania asistent cercetare May 18, 2016
499 Mihai Cochior Romania Imspector de securitate și sănătate în muncă May 18, 2016
498 Razvan Mihai Moldoveanu Romania May 18, 2016
497 Daniela Darie Romania inginer May 18, 2016
496 Lacramioara Ivanescu Romania conferentiar Universitatea "Al.I.Cuza" Iasi May 18, 2016
495 Andrei Cornea Romania profesor Universitatea Bucuresti May 18, 2016
494 Dawoud Rodica ?? Jurist May 18, 2016
493 Briciu Sorin Romania Professor, Phd May 18, 2016
492 SARGHIE ADRIANA - ELENA Romania jurist May 18, 2016
491 Violeta Pandelescu Romania Inginer May 18, 2016
490 VICTORIA SEPCIU Romania Profesor May 18, 2016
489 Dan Ratiu Romania Profesor May 18, 2016
488 Marius Neagu ?? May 18, 2016
487 GABRIELA ZBUGHIN Romania Profeor May 18, 2016
486 SERBAN FILIP Romania economist May 18, 2016
485 Mihai Platon Romania inginer May 18, 2016
484 Veturia Chiroiu Romania Cercetator stiintific May 18, 2016
483 Sandu Otilia Romania economist May 18, 2016
482 Mihael Diaconu Romania Inginer May 18, 2016
481 Andrei Serbanescu Romania Economist May 18, 2016
480 seria ioan Romania avocat May 18, 2016
479 laurentiu ion Romania pensionar May 18, 2016
478 Laurentiu Rozylowicz Romania profesor May 18, 2016
477 monica mitarca Romania cadru didactic univ May 18, 2016
476 Silvia Balanca Romania As. Farmacie May 18, 2016
475 Mircea Ciobanu Romania Economist May 18, 2016
474 Violeta Serban Romania Profesor,pensionar May 18, 2016
473 Horia Pana România consultant politic May 18, 2016
472 grigorita mihai ?? May 18, 2016
471 Claudiu Gal Romania Medic Veterinar May 18, 2016
470 Alexandru Dan Grigore United States Medic, doctorand May 18, 2016
469 Alex Dima Australia Profesor Educație Fizică May 18, 2016
468 Felician Giuca ?? May 18, 2016
467 Adriana Giuca Australia May 18, 2016
466 Dana Racu ?? May 18, 2016
465 GEORGE PISICA DONOSE France MEDIC May 18, 2016
464 Dana Marin România inginer May 18, 2016
463 lucrezia dan ?? May 18, 2016
462 Matei Cocheci ?? May 18, 2016
461 Daiana Olteanu Germania May 18, 2016
460 MULTHALER EVELYNE Romania May 18, 2016
459 Mihaela TILINCA Romania profesor May 18, 2016
458 marina balasoiu Romania chimist May 18, 2016
457 Danut Manastireanu Romania teolog May 17, 2016
456 Cristian Șoimaru Romania Jurist May 17, 2016
455 Nicolae Pană Romania economist May 17, 2016
454 Bitu Elena ?? May 17, 2016
453 Tiganila Doina Romania inginer May 17, 2016
452 Cristina Modoi Romania lect. univ. dr. May 17, 2016
451 Anca Vlad Romania Sociolog May 17, 2016
450 Cristina Opran Romania inginer May 17, 2016
449 Neagu Robert Romania IT May 17, 2016
448 Greta Bogdan Romania jurnalist May 17, 2016
447 Nicolae Mihai Romania cercetator May 17, 2016
446 Gheorghe Stefanov Romania Lector univ. May 17, 2016
445 Mircea Igrisan România Electronist May 17, 2016
444 Leonard Relea Romania jurnalist May 17, 2016
443 Macea Tamara Romania Studenta May 17, 2016
442 Daniela Briceag Romania Economist May 17, 2016
441 Razvan Gutu UK Medic psihiatru May 17, 2016
440 Radu BARNA France prof dr ing May 17, 2016
439 Fernanda Osman Romania lector universitar May 17, 2016
438 Ceciu Evelin Romania Administrator societate comerciala May 17, 2016
437 Maria Vizi Romania Jurist May 17, 2016
436 Alina Toma Romania May 17, 2016
435 Viorica Popa Romania Programator May 17, 2016
434 Santa Cosmina Romania Administrator May 17, 2016
433 Kilian Dörr Rumänien May 17, 2016
432 DUMA CLAUDIA SIMONA Romania economist May 17, 2016
431 Angel Iulian Popescu România Cercetator stiintific May 17, 2016
430 Irina Valsan Roumania inginer TCM May 17, 2016
429 Voevidca Ioana Romania Pensionara May 17, 2016
428 CONSTANTIN VALSAN Romania PENSIONAR May 17, 2016
427 Andrada Vladescu Romania profesor May 17, 2016
426 Aurelian Cretu ?? May 17, 2016
425 postolache mariana romania May 17, 2016
424 Carmen Gache Romania Biolog May 17, 2016
423 Puscasu Profirita Romania Profesor May 17, 2016
422 Miruna Toma Romania May 17, 2016
421 George Marcu Romania Profesor May 17, 2016
420 Andreea Catalina Picu România Studenta May 17, 2016
419 Cristel Ecaterina Romania Profesor May 17, 2016
418 Dorel Palenciuc Romania Infirmier May 17, 2016
417 Aurel Opiatră Romania May 17, 2016
416 Alexandru Sevastian România profesor May 17, 2016
415 Florin Rugina România May 17, 2016
414 Raducu Valentin România Marinar May 17, 2016
413 BAUMGARTEN MIHAI-ALEXANDRU România Programator May 17, 2016
412 Hard Daniela România Economist May 17, 2016
411 Emilian Mihailov ?? May 17, 2016
410 Doina Osman Romania analist IT May 17, 2016
409 Titi Tanase ?? May 17, 2016
408 Sorina Barza Sweden Professor asociat May 17, 2016
407 camelia cmeciu Romania profesor May 17, 2016
406 Claudia-Mariana Cocosila România profesor May 17, 2016
405 Ramona Bran Romania Profesor May 17, 2016
404 Alina Sencovici Romania May 17, 2016
403 cosmin cozma Romania actor May 17, 2016
402 Matei Corina Romania Inginer electronist May 17, 2016
401 Petrov Lucia Romania Inginer May 17, 2016
400 Cristian Soleanu ?? Muzician May 17, 2016
399 Bucur B Romania fara speranta May 17, 2016
398 Anca Malaiu Romania profesor May 17, 2016
397 Andrada Nimu România May 17, 2016
396 Mahu Aurel Romania Maistru - pensionar May 17, 2016
395 Petruta Cirdei Romania Istoric May 17, 2016
394 Mihaela Seusan Romania profesor May 17, 2016
393 Birta Mariana Romania profesor May 17, 2016
392 Urzica Horia Romania Profesor May 17, 2016
391 Liviu Nita Romania Broker May 17, 2016
390 Mihaela Onwumere United Kingdom May 17, 2016
389 Marcel Cremene Romania Conferențiar May 17, 2016
388 balasescu mirela daniela romania inginer proiectant May 17, 2016
387 Ioan Trifu Romania Inginer pensionar May 17, 2016
386 Remus Stroescu România May 17, 2016
385 Roxana Marinescu Romania Conf. univ. dr. May 17, 2016
384 Claudia Serban Romania jurist May 17, 2016
383 Ana Elena Borsu Romania Turism May 17, 2016
382 cristina misievici romania asistent universitar May 17, 2016
381 Narcisa Cherciu Romania Medic May 17, 2016
380 gabriela dricu ?? May 17, 2016
379 Popa Alin Dorin Romania Inginer May 17, 2016
378 Radu Prisăcaru Romania Profesor May 17, 2016
377 Andreea Pancu Romania Jurist May 17, 2016
376 velovan maria Romania asistent familial May 17, 2016
375 Crina Dăscălescu România lector univ. May 17, 2016
374 Alexandra Irimia Romania doctorand,asistent de cercetare May 17, 2016
373 Leca Gheorghe Romania May 17, 2016
372 Florin Fesnic Romania Cercetător (UBB Cluj) May 17, 2016
371 Ecaterina Nedelcu Romania expert-contabil May 17, 2016
370 Brindusa Armanca Romania Jurnalista, profesor universitar May 17, 2016
369 Cristian Munteanu Romania liber profesionist May 17, 2016
368 Georgiana Nica Romania Student May 17, 2016
367 nicolae moranciu Romania jurnalist May 17, 2016
366 Verginia Curtuiuș Romania May 17, 2016
365 DAN VARNAV ROMANIA ECONOMIST May 17, 2016
364 Anca Lupu Romania May 17, 2016
363 Paraschiv Viorel Romania profesor May 17, 2016
362 Gabriela Tarnavianu Romania May 17, 2016
361 Curt-Ali Ghiulendan Romania Asistent medical May 17, 2016
360 Miruna Runcan Romania Profesor universitar dr. May 17, 2016
359 Laurentiu Radu Italy muncitor May 17, 2016
358 Julian Rosengren Sweden May 17, 2016
357 Dorina Pausan UK Medic May 17, 2016
356 Ionel Nicu Sava Romania profesor May 17, 2016
355 visovan ciprian ?? May 17, 2016
354 Mihaela Anitei ?? May 17, 2016
353 topirceanu constanta Romania May 17, 2016
352 Raluca Brumariu Romania Jurnalist May 17, 2016
351 alexandru pompiliu Romania profesor May 17, 2016
350 Olga Gabriela Suman Romania Profesor invatamant primar May 17, 2016
349 Olivia Costea Romania Politolog May 17, 2016
348 Rudel Obreja Romania Presedinte May 17, 2016
347 Paul Kun Romania doctor în filosofie conf.univ. May 17, 2016
346 STAȘ MARIAN Romania profesor May 17, 2016
345 Ariadna Stefanescu Romania May 17, 2016
344 Maria Mihaita Romania Functionar May 17, 2016
343 Iosif Florin Romania pensionar May 17, 2016
342 Emic Elena Romania profesor May 17, 2016
341 Iuliana Condrea Romania Inginer May 17, 2016
340 Luminița Tuleașcă Romania Avocat, Conferențiar universitar doctor May 17, 2016
339 Cristina Florentina Chelmuş Romania student May 17, 2016
338 GRAMA MIHAELA EUGENIA RO MEDIC May 17, 2016
337 Ana Vintila-Spatariu Romania inginer May 17, 2016
336 Ovidiu PETCU Romania inginer May 17, 2016
335 Ioan Pop Romania prof.univ.math.pensionar May 17, 2016
334 Ovidiu Paraschivescu Romania Inginer programator May 17, 2016
333 VICTOR JUCAN România Profesor May 17, 2016
332 Eugen Stegerean Romania profesor May 17, 2016
331 Ana Stroe Romania --- May 17, 2016
330 Diana Pirvu Romania May 17, 2016
329 Adrian Ianchis Romania Arhitect May 17, 2016
328 Victoria Lazar Romania profesor May 17, 2016
327 Diana Benea Romania cercetator stiintific May 17, 2016
326 cristea aura Romania profesor May 17, 2016
325 Stoica Mircea ?? May 17, 2016
324 Daniel Onaca Sweden bibliotecar May 17, 2016
323 Georgeta Resteman Romania inginer May 17, 2016
322 Andreea Ioana Ignisca Romania Student May 17, 2016
321 Todiras Octavian Romania May 17, 2016
320 Clement Sova Romania Programator May 17, 2016
319 Constantin Turmac Romania inginer - consultant management May 17, 2016
318 Carmen-Simona Lazar Romania muncitor May 17, 2016
317 Dan Grigore Romania Muzicant,profesor May 17, 2016
316 Daniel Uncu Romania jurnalist May 17, 2016
315 Virgiliu Unujuma ?? May 17, 2016
314 Maria Cernat Romania conferențiar universitar May 17, 2016
313 Patricia Leonte Romania Student May 17, 2016
312 Olguta Ianul Romania Psiholog May 17, 2016
311 Willi Radu Romania Inginer May 17, 2016
310 Ionut-Cosmin Baloi Romania cadru didactic universitar May 17, 2016
309 Sorin Enache Romania Inginer May 17, 2016
308 Bianca Ceica Romania copywriter May 17, 2016
307 cainelemuntelui cainelemuntelui ?? pensionar May 17, 2016
306 Ioana Zirra Romania conferentiar universitar (filolog) May 17, 2016
305 Alexandra Mocanu Romania May 17, 2016
304 lucretia abrudan ?? PENSIONARA May 17, 2016
303 catalin hotnog ?? May 17, 2016
302 Stoica Mariana ?? Asistent personal May 17, 2016
301 Alexandru Calinescu Romania profesor universitar, Iasi May 17, 2016
300 iacob catalin Romania Administrator May 17, 2016
299 Cristea Eugenia Romania Ziarista acum pensionara May 17, 2016
298 Andrei Miu Romania Profesor May 17, 2016
297 Camelia Zaharia Romania inginer May 17, 2016
296 Florenta Musat Romania psiholog May 17, 2016
295 Irina Hugeanu ?? student May 17, 2016
294 Enache Florin Roamania Inginer May 17, 2016
293 Adriana Zamfirescu Romania Profesor May 17, 2016
292 Alin Nicula ?? May 17, 2016
291 Daniela Bradu ?? May 17, 2016
290 Daniela Rațiu Romania scriitor, jurnalist May 17, 2016
289 Dragoș Sdrobis Romania corporatist May 17, 2016
288 Ruxandra Angheluta Romania consultant May 17, 2016
287 Andrei Andreescu Romania IT manager May 17, 2016
286 Eugen Erhan Romania Asistent Universitar May 17, 2016
285 Stefan Nicoleta Romania grafician May 17, 2016
284 Mirion Cristian Romania Muzician May 17, 2016
283 Liviu Toader Romania Inginer May 17, 2016
282 Aurica Zubascu ?? pensionar May 17, 2016
281 Razvan Sibii USA Lecturer/doctorand May 17, 2016
280 Mircea Zubascu ?? prof sec May 17, 2016
279 Popa Doina Romania conferentiar universitar May 17, 2016
278 Sandutu Tudor United Kingdom Medic May 17, 2016
277 Calin Ioana Andreea Romania Economist May 17, 2016
276 Lucrezia Pop Romania Profesor May 17, 2016
275 Emilia Sercan Romania Jurnalist May 17, 2016
274 Diana Nastase ?? May 17, 2016
273 Lili Pasat Romania Medic May 17, 2016
272 Miroiu Mihaela Romania Prof. univ. May 17, 2016
271 Stefan Dorondel Romania Cercetator May 17, 2016
270 carina popescu Canada contabil May 17, 2016
269 Victor Vapirovschi Romania programator May 17, 2016
268 Leica Dan Romania Tehnician May 17, 2016
267 Dan Gore Romania Economist May 17, 2016
266 Andreia Bruckner Romania Chemist, doctor in chimie May 17, 2016
265 Marius Bodochi Romania Profesor May 17, 2016
264 Iulian Leonte Romania Business Development Manager May 17, 2016
263 Gheorghe Stefan Romania inginer May 17, 2016
262 Motau Andrei Romania student May 17, 2016
261 Pentru Viitor ?? May 17, 2016
260 Irma Zadurian Romania Medic May 17, 2016
259 Petrariu Tudor Romania Terapeut May 17, 2016
258 Corina Mella Romania Medic May 17, 2016
257 Cristi Stoica Romania May 17, 2016
256 Ioana Cosmina Răduş Romania Medic May 17, 2016
255 Octaviana Milos Romania inginer May 17, 2016
254 Marian Muresan Romania prof. univ. dr. May 17, 2016
253 Bordea Magdalena Romania May 17, 2016
252 luminita g ?? cercetator May 17, 2016
251 Gheorghe Derbac France Doctorant en Littérature Française May 17, 2016
250 Bogdan Olteanu Romania Traducator May 17, 2016
249 Doina Maria Suciu Romania medic May 17, 2016
248 Anghel Viorel Romania Jurist May 17, 2016
247 Alexandru Dinu United Kingdom May 17, 2016
246 Margit Sallak Romania teacher May 17, 2016
245 Dimitrie Andrei Stefanescu United Kingdom Doctorand May 17, 2016
244 Alexandru Popescu Romania medic veterinar May 17, 2016
243 Ciprian Crîşmaru Netherlands postdoctoral researcher May 17, 2016
242 Marian Raiciof Romania May 17, 2016
241 Antonescu Dinu Romania medic May 17, 2016
240 Adrian Medeleanu ?? May 17, 2016
239 Gheorghe Banzea romania economist May 17, 2016
238 Ioan Garboan Romania expert contabil May 17, 2016
237 Ana Pitariu Romania Ing.chim.-cercetător May 17, 2016
236 Chicu M. Brașov Profesor May 17, 2016
235 issabela cotelin Romania filolog May 17, 2016
234 mariana bezdadea Romania profesor universitar diplomat doctor chimist May 17, 2016
233 Eugen Hanganu Romania Manager May 17, 2016
232 Ovidiu Androne Romania inginer May 17, 2016
231 Gabriela Profir Romania Medic May 17, 2016
230 Ligia Sarivan Romania cercetator May 17, 2016
229 Acostachioae Adrian Mihai Romania Profesor May 17, 2016
228 vigaru ion Romania inginer May 17, 2016
227 georgian bucur Romania May 17, 2016
226 DAN NITA Romania IT Engineer May 17, 2016
225 Marian Popa Romania agent imobiliar May 17, 2016
224 Panait Doru-Octavian romania navigator May 17, 2016
223 Sofia Costescu Romania Inginer May 17, 2016
222 Grigoras Bogdan Romania Manager May 17, 2016
221 ioana mutiu Romania inginer May 17, 2016
220 Mihai Chiper Romania istoric May 17, 2016
219 necula melanie Romania studenta May 17, 2016
218 Vlad Lazar Romania inginer May 17, 2016
217 Daria Hutanu Romania Elev May 17, 2016
216 Popescu Romulus France somer May 17, 2016
215 Țuinea Dorel Romania Student May 17, 2016
214 Andrei Puiu ?? doctorand May 17, 2016
213 Ovidiu Zaim Romania economist May 17, 2016
212 Trandafir Ionut Romania Tehnician May 17, 2016
211 ILEANA LADARU Romania Economist May 17, 2016
210 Iulia Grigore Romania economist May 17, 2016
209 Cristina Botez Romania Cofetar sef May 17, 2016
208 Rodica Pena Deutschland cercetator May 17, 2016
207 victor mihail diaconescu Romania medic May 17, 2016
206 Ruxandra Florea Belgium Cercetator May 17, 2016
205 Daniel Ion ?? May 17, 2016
204 Stefan Staicu Romania inginer May 17, 2016
203 Paul Cristian Sarbu Germany Doctorand May 17, 2016
202 Teodor Traista Romania May 17, 2016
201 Pricope Vasile Romania Redactor Radio May 17, 2016
200 Tiberiu Razvan Robu Marea Britanie Electrician May 17, 2016
199 Macarie Bogdan Tudor România Supervizare May 17, 2016
198 Mirela Bologan Romania May 17, 2016
197 Cristian Bologan Romania May 17, 2016
196 Pirjolea GEORGE Romania May 17, 2016
195 Mihai Miron Romania Inginer May 17, 2016
194 Iulian Prodea România May 17, 2016
193 Alexandru Duzsardi Romania System Administrator May 17, 2016
192 Razvan Visescu Romania Cetatean May 17, 2016
191 Adrian Ciorgovean Romania arhitect May 17, 2016
190 Traian Muresan Romania Inginer May 17, 2016
189 Rosu Vladut Romania fara profesie May 17, 2016
188 Movileanu Dorian Romania Inginer May 17, 2016
187 Ileana Balan Romania Medic May 17, 2016
186 Raul Stanciu Romania Inginer May 17, 2016
185 Carmen-Marina Mihai Romania Medic May 17, 2016
184 Mihai Basescu ?? May 17, 2016
183 Daniel Purice Romania inginer May 17, 2016
182 Cristian Modan Romania Profesor May 17, 2016
181 Vladimir Pena Germany Biochimist May 17, 2016
180 Vintilescu George Romania Economist May 17, 2016
179 Cristiana Croitoru Romania profesor May 17, 2016
178 Iulian Raduna Romania Inginer IT May 17, 2016
177 Ioana Sorina Romania Analist financiar May 17, 2016
176 Dan Turcu United Kingdom support worker May 17, 2016
175 CUCU GHEORGHE Romania inginer May 17, 2016
174 Marius Ioana Romania May 17, 2016
173 Uwe Leonhardt Romania Liber profesionist May 17, 2016
172 Tanase Stefan Bogdan Romania Economist May 17, 2016
171 Valentin Cotarta belgia Dr. European Commission May 17, 2016
170 Maria Albu Romania Inginer pensionar May 17, 2016
169 Mircea Stefanescu Romania arhitect May 17, 2016
168 Dorin Dobrincu Romania istoric May 17, 2016
167 Daniela Savulescu Romania pensionar May 17, 2016
166 Ovidiu Buruiana Romania istoric May 17, 2016
165 Manecan Ioan Romania economist May 17, 2016
164 Florica Iencean Romania May 17, 2016
163 Bebesel Mihai Romania economist May 17, 2016
162 Dorica Șuteică Romania asistenta medicala -pediatrie May 17, 2016
161 Maralin Doru Mureșan Romania May 17, 2016
160 SIMION SORIN Romania May 17, 2016
159 Stefan Mircea Iencean Romania May 17, 2016
158 Toma Albu Romania Profesor Universitar May 17, 2016
157 Doru-Teodor Dinulescu romania inginer May 17, 2016
156 Spiridon Viorel Romania May 17, 2016
155 Gabi Dracea Romania inginer May 17, 2016
154 Eva Kaslik ?? May 17, 2016
153 Natalia Hirceag Romania subinginer May 17, 2016
152 Ioan Ciumasu France May 17, 2016
151 Alexandru George Romania IT May 17, 2016
150 Irina Lițcanu Romania Mamă, asistent personal pentru copil autist May 17, 2016
149 Daniel Irimia Netherlands Research associate May 17, 2016
148 Stefan Morar Poland PhD May 17, 2016
147 Moraru Mihaita Romania Geograf May 17, 2016
146 Liviu Zaharia Canada Inginer May 17, 2016
145 Sandu Golcea Romania Profesor May 17, 2016
144 Sorin Cotofana Olanda Profesor May 17, 2016
143 Flavius Solomon Romania Istoric May 17, 2016
142 Razvan Lungu Romania elev May 17, 2016
141 CORNEL BALAN Romania inginer May 17, 2016
140 Vascan Dumitru România prof mate May 17, 2016
139 Patricia Matei Romania adminstrator firma May 17, 2016
138 Alexandru Babes Romania Profesor universitar May 17, 2016
137 Florin Georgescu Netherlands Enrollment Advisor May 17, 2016
136 Zonel Vasiliu Romania Inginer pensionar May 17, 2016
135 Anton Antal Romania Inginer pensionar May 17, 2016
134 ionescu doru Romania lurnalist May 17, 2016
133 Mihai Damian France profesor May 17, 2016
132 nicolae elena romania economist May 17, 2016
131 Nadia Ionescu Romania Profesor May 17, 2016
130 Mihai Macovei Sweden avocat May 17, 2016
129 Octavian Ianculescu Romania Programator May 17, 2016
128 Gabriel Blaj Belgia Jurist May 17, 2016
127 Denisa Dragoescu Romania inginer May 17, 2016
126 Alexandru Tamasan United States Profesor May 17, 2016
125 Dudita Nicolae Romania Administrator retea May 17, 2016
124 Irina Pop-Pacurar Romania Biolog, conf. dr. May 17, 2016
123 Sorin Silaghi Romania May 17, 2016
122 Claudiu David România Inginer energetician May 17, 2016
121 Mihai Cioban Romania Programator May 17, 2016
120 Ilies Victoria Romania cercetator stiintific May 17, 2016
119 Mircea Dragoman Romania cercetator stiintific I May 17, 2016
118 Gheorghe Puscasu Romania Prof. univ. dr. ing. May 17, 2016
117 Mircea Oltean Romania Manager May 17, 2016
116 grigore camelia romania economist May 17, 2016
115 Dan Vlase Romania arheolog/istoric May 17, 2016
114 Nazariu Lucușa ?? May 17, 2016
113 Gheorghe Penea Romania Administrator May 17, 2016
112 Vioria Nișcov România cercetător științific May 17, 2016
111 Despina Carstea Romania inginer May 17, 2016
110 Beatrice Mihaela Radu Italia Cercetator May 17, 2016
109 Fedrocaina Elindir ?? May 17, 2016
108 Radu Cretu Romania inginer May 17, 2016
107 Dan Mircea Feneru Romania Inginer May 17, 2016
106 Mihai Radu Italia cercetator stiintific May 17, 2016
105 niculae istrate Romania May 17, 2016
104 Dragos Lungu ?? May 17, 2016
103 Andreea Suharov Romania May 17, 2016
102 Octavian Burghelea Romania May 17, 2016
101 Viorel Achim Romania cercetător May 17, 2016
100 Camelia Grigore Romania chimist May 17, 2016
99 oana scarlat United Kingdom mortgage processor May 17, 2016
98 Vlad Iliescu Romania May 17, 2016
97 gavrila liviu Romania administrator May 17, 2016
96 Mihai Musat ?? inginer May 17, 2016
95 Corneliu Lustun Romania inginer May 17, 2016
94 Dana Gabrielian Germany cercetator May 17, 2016
93 Badea Niculae Romania Inginer May 17, 2016
92 Radu Ciobanu Romania scriitor May 17, 2016
91 Petronela Dumitriu Romania educatoare May 17, 2016
90 Alexandra Zamfir Romania economist May 17, 2016
89 Margareta IVAN Romania Expert formare May 17, 2016
88 Gabriel Covrig Romania May 17, 2016
87 Razvan Diaconescu Romania cercetător May 17, 2016
86 Gabriela Costea Romania inginer May 17, 2016
85 Vasile Gheorghe Romania economist May 17, 2016
84 Iulian Marcu Romania inginer software May 17, 2016
83 Gelu Jitianu Romania inginer May 17, 2016
82 Lucia Giurascu Romania inginer May 17, 2016
81 Ovidiu Cimpan Romania buyer May 17, 2016
80 florin stoican romania cercetator May 17, 2016
79 Valentina lazarescu Romania cercetatorr stiintific May 17, 2016
78 Agafitei Titi - Iulian Romania Conferentiar universitar May 17, 2016
77 Nicoleta Ramona Ciobanu Romania Profesor May 17, 2016
76 Sorin COZMANCIUC Romania economist May 17, 2016
75 Toboșaru Nicolae România Lt.col.dr. MApN May 17, 2016
74 Marius Sandru Romania web developer May 17, 2016
73 Norica Nichita ?? May 17, 2016
72 Rosu Mina Emil Romania Prof.univ. dr.ing. indrumator doctorat May 17, 2016
71 Elena Ene Romania manager de proiect, HR May 17, 2016
70 Carmen Georgescu ?? May 17, 2016
69 Popa Ramona ?? May 17, 2016
68 paul olteanu romania consultant May 17, 2016
67 Dunaroaia Gabriel ?? May 17, 2016
66 Agneta Caragheorgheopol Romania Cercetator Stiintific I, pensionar May 17, 2016
65 Marius Vasile Romania Business Analyst May 17, 2016
64 Bogdan Adrian Romania Economist May 17, 2016
63 Sorin Seitan Romania Inginer May 17, 2016
62 Ciprian Bosca Romania inginer electronist May 17, 2016
61 MAFTEI CRISTIAN Romania economist May 17, 2016
60 Emilian Bugnar United Kingdom Economist May 17, 2016
59 Moldoveanu Cristian Romania inginer May 17, 2016
58 Liviu Leleu Romania programator May 17, 2016
57 Bogdan Dumitrescu Romania prof. univ. May 17, 2016
56 Neagu Gabriela Romania May 17, 2016
55 Adrian Zega Romania Controlor de trafic aerian May 17, 2016
54 Valentin Tanasa Romania dr. ing. May 17, 2016
53 Mirela Nicolae USA contabil May 17, 2016
52 Florian Alexandru Sarivan Romania Engineer May 17, 2016
51 Oana Borlea Romania arheolog May 17, 2016
50 Marius Teodosiu România inginer May 17, 2016
49 Benony Neagu Romania May 17, 2016
48 Ionut Bogdan Romania consilier May 17, 2016
47 Corneliu Oprea Romania profesor de fizica May 17, 2016
46 Gheorghe-Daniel Tudor Romania inginer May 17, 2016
45 Luminita Enescu Romania Inginer May 17, 2016
44 Florentina Nastasel France Medic May 17, 2016
43 zamfirescu alexandru romania inginer May 17, 2016
42 Iulian Dumitru Romania economist May 17, 2016
41 Mihalcea Daniel Romania economist May 17, 2016
40 Florin Banuta Romania inginer May 17, 2016
39 laurentiu mihai Romania medic May 17, 2016
38 Ichimescu Andrei Romania inginer May 17, 2016
37 Bogdan Goada Romania Inginer May 17, 2016
36 OCTAVIAN-OVIDIU GRUIAN Romania inginer May 17, 2016
35 Maniu Cornelia Romania profesor May 17, 2016
34 Alex Marinescu Romania Inginer May 17, 2016
33 Zaharia Dana Romania Inginer May 17, 2016
32 SORINEL TENCIU Romania inginer May 17, 2016
31 Sorin FORTIU Romania istoric May 17, 2016
30 Popa Dumitru Romania prof. univ. dr. May 17, 2016
29 ana maria dumitrescu Romania medic May 17, 2016
28 Lupu Oana Romania dr. ing. May 17, 2016
27 Bulearca Felix Romania inginer May 17, 2016
26 Tiberiu Craciun România inginer May 17, 2016
25 Daniel Popa Romania jurnalist May 17, 2016
24 Cristina Nicu ?? May 17, 2016
23 daniel condurache ?? May 17, 2016
22 Alexandru popa Denmark tamplar May 17, 2016
21 Mircea Iliescu Romania Inginer electronist May 17, 2016
20 Stoica Andreea Romania actrita May 17, 2016
19 Dan Diaconu Romania Inginer May 17, 2016
18 Emilia Pecheanu Romania Conferentiar May 17, 2016
17 Duta Eugenia Franta profesor May 17, 2016
16 Alexandra Hrincu Romania webmaster May 17, 2016
15 Corina-Ioana Ionel Romania jurnalist May 17, 2016
14 BAGHIU IOAN Romania inginer May 17, 2016
13 Madalina Oprea Romania inginer May 17, 2016
12 Constantin Sandovici Romania inginer May 17, 2016
11 Maria Obreja Romania inginer aviatie May 17, 2016
10 Virgil Alexandru Iordache Romania Teacher and researcher May 17, 2016
9 Izabela Cernatescu Romania Profesor May 17, 2016
8 Traian Abrudan United Kingdom Cercetător ştiinţific May 17, 2016
7 Oana Simona Stefan Romania Structurist avion May 17, 2016
6 Adrian Buzatu Marea Britanie Cercetator stiintific May 17, 2016
5 Dragos Ciuparu Romania Profesor May 17, 2016
4 Lucian Ancu Switzerland May 17, 2016
3 Octavian Micu Romania Cercetator Stiintific May 17, 2016
2 Horia Cornean Danemarca Profesor universitar May 17, 2016
1 Cristian Dogaru Marea Britanie Conferențiar May 17, 2016